Verbal test 002

Verbal Section Practice Test

Verbal Section Practice Test
... – VERBAL SECTION PRACTICE TEST – ANSWER SHEET 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 a a a a a a a a ... Answer the questions based upon what is stated or implied in the reading passage 170 – VERBAL SECTION PRACTICE TEST – Questions 1—4 refer to the following passage For many years, there has been much ... Security May Be Unfounded e Economists Fear Baby Boomers’ Impact on Social Security 171 – VERBAL SECTION PRACTICE TEST – According to the author, baby boomers are not likely to bankrupt the Social Security...
 • 38
 • 136
 • 0

Tài liệu SAT Practice Test 2 VERBAL pdf

Tài liệu SAT Practice Test 2 VERBAL pdf
... line 23 , “dim” means (A) vague (B) ignorant (C) pessimistic (D) dark (E) simple-minded For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org 20 – In lines 29 -34, ... of productivity (C) compensate for his lack of inspiration (D) reserve time for other important activities (E) avoid the arrogant attitudes of self-styled “artists” 22 – In line 60, the word “fanciful” ... emphasis on work that is likely to sell well 27 – The author of Passage would most likely react to the description of the writing process presented in lines 12- 25 by pointing out that it (A) does not...
 • 9
 • 303
 • 0

Tài liệu SAT Practice Test 3 VERBAL docx

Tài liệu SAT Practice Test 3 VERBAL docx
... away from the immediate site of a defect Flaps of animal thigh Line (5) (10) (15) (20) (25) (30 ) (35 ) For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org muscles ... technical Because such devices require human testing, their development poses a challenge to our cultural and ethical values Although many patients volunteer for tests of unproven medical devices, such ... “standards” most nearly means (A) slogans (B) measurements (C) examples (D) banners (E) principles 23 – In line 83, “critical” most nearly means (A) decisive (B) aggressive (C) skeptical (D) perceptive...
 • 8
 • 170
 • 0

ETS - Preparing for the Verbal and Quantitative Sections of the GRE General Test

ETS - Preparing for the Verbal and Quantitative Sections of the GRE General Test
... y˚ z˚ The sum of the degree measures of the angles of a triangle is 180 The square of the length of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the squares of the lengths of the two ... respect to the axes; for example, the point P(2, –8) is located units to the right of the yaxis and units below the x-axis The units on the x-axis are the same length as the units on the y-axis, ... 540 The number of degrees of arc in a circle is 360 If O is the center of the circle in the figure below, then the length of arc ABC is x times the circumference of the circle 360 A B O x° C The...
 • 12
 • 206
 • 0

ONE-PERIOD TEST ( Class 12 ) Mã đề : 002 pdf

ONE-PERIOD TEST ( Class 12 ) Mã đề : 002 pdf
... save it from 35 _ 3 1: A becoming B being C having D making 3 2: A bamboo B cabbage C banana D grass 3 3: A ought B might C should D must 3 4: A because B what C when D where 3 5: A extinction B damage ... needs correcting 2 7: Fertilize farmland is one of the biggest natural resources in the Central States A B C D 2 8: The result of that test must be inform before August A B C D 2 9: Nam has been studying ... While the bamboo is growing, pandas not have enough leaves to eat China and World Wildlife Fund ( WWF ) are trying to save the panda In 1979 they began to set up special parks _34 _ pandas live...
 • 2
 • 200
 • 1

Test on English - Đề số : 002 ppt

Test on English - Đề số : 002 ppt
... regret -THE END - Thong Linh High School Class: Name: , 2008 Test on English Time: 45 minutes Nội dung đề s : 002 Hãy đọc kỹ đoạn văn chọn đáp án nhất: In the ... Câu 4 0: A happiness B happily C happy D unhappy -THE END - Thong Linh High School Class: Name: , 2008 Test on English Time: 45 minutes Nội dung đề s : 004 ... High School Class: Name: , 2008 Test on English Time: 45 minutes Nội dung đề s : 003 Chọn phương án tốt để hoàn thành câu sau: Câu 1: “What are you doing in this...
 • 9
 • 99
 • 0

1500 Test C.pdf

1500 Test C.pdf
... the corner b Having turned the corner c When he turned the corner d Being turned the corner c TEST I Pronunciation: a wear > a a earn > c a purple > d a too > d a bed > c a dread > c a ... university when you left school? a didn't you go b haven't you gone c aren't you going d don't you go a TEST I Pronunciation: a angry a a about c a pleasant a a word b a main c a guilty b danger ... in Canada He is years than me a old / older b elder / elder c elder / older d old / elder c TEST I Pronunciation a many d a thirst c a choose a a butter c a flour a a lain c a replace...
 • 428
 • 1,319
 • 9

Developing Tactics for Listening - Test Booklet.pdf

Developing Tactics for Listening - Test Booklet.pdf
... The Developing Tactics for Listening Test Booklet is designed for unit-by-unit evaluation of students' mastery of the Student Book (Midterm and final tests are available separately in Developing ... (maker) ISBN-13: ISBN-I 0: ISBN-13: ISBN-lO: 978 19 438831 (Test Booklet) 19 438831 X (Test Booklet) 9780 194388337 (Test Booklet with CD) 194388336 (Test Booklet with CD) Copyright © 2004 Oxford University ... 0 0 0 0 00 Developing Tactics for Listening © Oxford University Press Permission granted to reproduce for instructional use Name: _ Date: _ om Let's Listen People are calling for information...
 • 42
 • 5,938
 • 38

Expanding Tactics for Listening - Test Booklet.pdf

Expanding Tactics for Listening - Test Booklet.pdf
... the restaurant last night andA: Slow down, slow down That's Mrs Smith, S-M-I-T-H? From Smith Bank, S-M-I-T-H? B: Yes S-M-I-T-H Now as I was saying, I ate at the restaurant last night, and I've been ... The Expanding Tactics for Listening Test Booklet is designed for unit-by-unit evaluation of students' mastery of the Student Book (Midterm and final tests are available separately in Expanding Tactics ... safe o o o o o o o o D o o © Oxford University Press Permission granted to reproduce for instructional use Expanding Tactics for Listening Unit Test Unit Test Unit 11 Test Let's Listen Let's Listen...
 • 41
 • 4,800
 • 31

Mini-Test.pdf

Mini-Test.pdf
...
 • 10
 • 721
 • 4

Complete Guide to TOEIC Test - Answer_Keys.pdf

Complete Guide to TOEIC Test - Answer_Keys.pdf
... BRUC E ROGE R S COMPLETE Guide ® TOEIC TEST to the 3rd EDITION Australia • Canada • Mexico • Singapore • United Kingdom • United States Complete Guide to the TOEIC Test, 3rd Edition Audio ... Exercise 5.12 of of into with of for to of of 10 for 11 to 12 with 13 for 14 to 15 of 16 with 17 to 18 with 19 with 20 of for to to in of for for to/ for to to in about for of of at of to on by Exercise ... Exercise 5.19 signing to implement cooking hiking miss to practice to be to go taking 10 fix 11 to stop 12 to pay 13 work 14 going 15 go to deliver A B A 10 C 11 D 12 D Review Test B 11 D 12 D 13...
 • 64
 • 5,262
 • 75

Xem thêm

Từ khóa: Phân vùng chức năng môi trườnggiáo án ngữ văn 7 tự chọnẢnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.bồi dưỡng HS giỏi ngữ văn 8Định hướng nghề và học nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội qua nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation – BDCF)Giá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú ThọHoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayMạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Ngôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữNgười lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên trường THCS Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệpQuản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường đại học Điều Dưỡng Nam ĐịnhKinh nghiệm soạn, giảng chương trình bồi dưỡng chuyên viên (mới) sau 3 năm thực hiện ở trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà NộiHoạt Động Marketing Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà NộiKhung Chính Sách Tái Định CưNghiên Cứu Giải Pháp Tránh Rủi Ro Pháp Lý Trong Hoạt Động Thương Mại Quốc Tế Của Doanh Nghiệp Việt NamMột Số Kinh Nghiệm Trong Đào Tạo Giáo Viên Tại CHLB Đức
Đăng ký
Đăng nhập