PET (b1) grammar test 03

PET (b1) grammar test 03

PET (b1) grammar test 03
... fishing C while fished D fishing , Peter came to see me A While having dinner B While I was having dinner C When having dinner © http://www.englishteststore.net Photocopiable D When lam having ... will speak / has eaten C is speaking / eats D has spoken / will have eaten © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 3
 • 18
 • 0

PET (b1) grammar test 01

PET (b1) grammar test 01
... off There is no food left Someone must have eaten it A out B up C off © http://www.englishteststore.net Photocopiable D along The explorers made a fire to off wild animals A get B ... wait because the plane off one hour late A took B turned C cut D made © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 3
 • 25
 • 1

PET (b1) grammar test 02

PET (b1) grammar test 02
... disparities in year 2020 A socio-politic B socio-cultural C socio-linguistic © http://www.englishteststore.net Photocopiable D socio-economic © http://www.englishteststore.net Photocopiable ... economic growth, social progress, and cultural development A account © http://www.englishteststore.net Photocopiable B include C accelerate D respect The Association of Southeast Asia which...
 • 4
 • 25
 • 0

PET (b1) reading test 03

PET (b1) reading test 03
... office Here you have everything you need to your work Thanks to your information screen and your latest generation computer, you needn’t go to the office any more The information screen shows an ... cars will be equipped with hi-tech computers and cameras D All are correct © http://www.englishteststore.net Photocopiable Now things are changing so quickly that people don’t even know what ... office Here you have everything you need to your work Thanks to your information screen and your latest generation computer, you needn’t go to the office any more The information screen shows an...
 • 4
 • 51
 • 0

A2 english grammar test 03

A2 english grammar test 03
... imagine what world will be like A a B an C the D X © http://www.englishteststore.net Photocopiable © http://www.englishteststore.net Photocopiable ... urgency D importance I sometimes read fictions in my spare time A science © http://www.englishteststore.net Photocopiable B scientific C scientist D scientifically surely leads to...
 • 4
 • 36
 • 0

English grade 7 grammar test 03

English grade 7  grammar test 03
... wants his _to type some letters A secretary B novelist C journalist D musician © http://www.englishteststore.net Photocopiable If he eats all that food, he eats _ A quite much B too many ... best 10 How is it from your house to school? A often B many C far D distance © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 3
 • 24
 • 0

English grade 8 grammar test 03

English grade 8  grammar test 03
... school _ English quite fluently A speaks B speak C is speaking D has spoken Bob could not speak Chinese and could Lana A either B also C neither D so © http://www.englishteststore.net ... are to 10 She went to market without _anything A buy B to buy C bought D Buying © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 3
 • 23
 • 0

English grade 9 grammar test 03

English grade 9  grammar test 03
... it again I want to make the picture _ A to be colorful B be colorful C color © http://www.englishteststore.net Photocopiable D colorful She didn't know how to solve her problem She had to ask ... 10 Are you proud _ your country and its traditions? A about B on C of D for © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 3
 • 24
 • 0

PET (b1) reading test 01

PET (b1) reading test 01
... that the sport originated in the rivers and lakes of mid-19th century England © http://www.englishteststore.net Photocopiable as an aquatic version of rugby Early games used an inflated rubber ball ... designed a set of water polo rules for indoor swimming pools in 1870 At first, © http://www.englishteststore.net Photocopiable players scored by planting the ball on the end of the pool with both ... the nature of water polo It became a game that emphasized swimming, speed and © http://www.englishteststore.net Photocopiable passing Scottish rules moved from a rugby variant to a soccer style...
 • 5
 • 75
 • 1

PET (b1) reading test 02

PET (b1) reading test 02
... last forever What purpose does the author mention the endangered species for? © http://www.englishteststore.net Photocopiable A Enviroment protection B The protection of African Elephant C The protection ... mid-19th century commented that none of the great sea fisheries is to be exhausted © http://www.englishteststore.net Photocopiable Today though, there is evidence that the resources of the sea are as ... B Threats to Wild Grass C Threats to Animals and Birds D Protection of fish © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 4
 • 102
 • 0

English grade 10 grammar test 03

English grade 10  grammar test 03
... record crop B early crop C good crop D poor crop 10 I’d like somewhere different for a change A go B going C went D to go © http://www.englishteststore.net Photocopiable ... Internet If I hear any news, I you A call B calls C will call D would call © http://www.englishteststore.net Photocopiable Marie, I met at the party, called me last night A which B whom...
 • 3
 • 20
 • 0

English grade 11 grammar test 03

English grade 11  grammar test 03
... B which C whom D whose The woman about I am telling you teaches me English A who B whom C that © http://www.englishteststore.net Photocopiable D which The bed I slept in was very modern ... she D doesn’t she 10 Both Jim and Carol on holiday A are B is C was D goes © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 3
 • 24
 • 0

English grade 12 grammar test 03

English grade 12  grammar test 03
... 1801 A attacked B is attacking C has attracted D attacking © http://www.englishteststore.net Photocopiable © http://www.englishteststore.net Photocopiable ... Church, died before seeing the structure A on completion of B the completion of © http://www.englishteststore.net Photocopiable C completing of D their completing of This is the factory at...
 • 4
 • 28
 • 0

PET (b1) fill in the blank test 03

PET (b1) fill in the blank test 03
... our founding in 1945, we have (5) special attention on developing rural areas, home to 70 percent of the world's poor and hungry people Question 3: A to B in C for D at The Food and ... bad B good C exciting D enormous The Food and Agriculture Organization of the United Nations leads international efforts to defeat (1) , Serving both developed and developing countries, FAO ... all Since our founding in 1945, we have (5) special attention on developing rural areas, home to 70 percent of the world's poor and hungry people © http://www.englishteststore.net Photocopiable...
 • 3
 • 40
 • 0

PET (b1) rewrite sentences test 03

PET (b1) rewrite sentences test 03
... so cold that the children could not swim in it > The water was not _ © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 2
 • 64
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)Các nhân tố liên quan đến bên cung cấp dịch vụ kiểm toán ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập tại TP hồ chí minhgiáo trình nghiệp vụ bán hàngHạn chế tài chính và quyết định đầu tư của các công ty trên thị trường chứng khoán việt namBài tập thực hành tính chống thấm với GEO SEEPWTác động của uy tín công ty kiểm toán đến quản trị lợi nhuận (earnings management) tại các ngân hàng TMCP việt namVốn chủ sở hữu và rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhẢnh hưởng của dòng tiền đến sự thay đổi lượng tiền mặt được nắm giữ của các công ty việt nam trong điều kiện hạn chế tài chính, thu nhập bất ổn và chi phí đại diệnCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaChiến lược phát triển kinh tế biển việt nam xét từ tiếp cận cạnh tranh quốc tếNghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư ven biển xã nam điền, huyện nghĩa hưng, tỉnh nam địnhBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến naydược học cổ truyềnĐáp án câu hỏi tin học thi công chức quảng ngãi năm 2017Trắc nghiệm chuyên ngành tài chính kế toán (tach) thi công chức quảng ngãi 2017Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững ở khu quần thể tâm linh chùa bái đính, tỉnh ninh bìnhNghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý trại giam bền vững nghiên cứu trường hợp trại giam quảng ninhNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm tính bền vững về môi trường tại tỉnh ninh bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập