English test 11 08 2016 20 02

ENGLISH TEST 11

ENGLISH TEST 11
... a natural b nature c native d nation 10 a easy b please c pleasure d teacher Answer keys to test N 11 I 1.D 2.D 3.D 4.A 5.A 6.A 7.D 8.A 9.D 10.B II collision Theoretically enthusiasts ignorant ... pay for their services The diseases that prevail in contemporary Western societies A resist the latest drugs B kill many people at once C are concentrated among the elderly D result from modern...
 • 4
 • 104
 • 0

English Test 11 ppt

English Test 11 ppt
... accidentally cut 48 John is good – looking and well – behaved Not only 49 English is my favourite subject The subject 50 Because of the development of birth –...
 • 3
 • 135
 • 1

ENGLISH TEST 11 - CODE: 125 pps

ENGLISH TEST 11 - CODE: 125 pps
... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Phu Cat Number One Upper Secondary School ENGLISH TEST 11 Time allotted: 45 Minutes CODE: PART A: LISTENING (2 points): Question 1: Listen and circle the answer ... needs correcting (1.25 points) 38 39 40 41 42 THE END ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 Parts & Marks Câu 10 11 PART A: 0.2 x 10 = điểm PART B: 0.25 x = 1.25 điểm PART C: x 0.25 = 1.75 điểm PART D: 0.25 x ... (1,25 points): Question Choose a word in each line that has the different tress pattern (0.5 point) 11 A waterfall B wonder C gymnast D athlete 12 A gigantic B fencing C fascinating D campground Question...
 • 6
 • 62
 • 0

de kiem tra ANH R _7 test 45_7_lan 2_6.11.08

de kiem tra ANH R _7 test 45_7_lan 2_6.11.08
... -‘JHD~ÌMc™ã3iy˜kÕŠ¥ÉÙ¯ r2 Ahh3...
 • 18
 • 251
 • 0

English Test (45m.)-Grade 11

English Test (45m.)-Grade 11
... fast C quick D quickly A gets B is C makes D takes 10 A able B ability C capability D possibility 11 A related B relative C compared D comparative 12 A in learning B at learning C on learning D...
 • 2
 • 385
 • 6

test 11 so2 08-09 (de2)

test 11 so2 08-09 (de2)
... it when I will see him this afternoon A B C D 3) The “ Great Plains” states of America are greatest producers of wheat in the world A B C D 4) If you had sat the plant in a cooler location, the...
 • 3
 • 96
 • 1

test 11 so2 08-09 (de4)

test 11 so2 08-09 (de4)
... D 2) The teacher said the class that hot air rises and cold air sinks A B C D 3) One of the greatest engineer achievements of this century was the building of the A B C D Panama Canal 4) I want...
 • 3
 • 110
 • 1

test 11 so4 08-09 (1)

test 11 so4 08-09 (1)
... what 10) All the people … have gone into the room are still young A) who B) whom C) whose D) what 11) He has just gone to his friend’s house, …… there is a party today A) who B) which C) whom D)...
 • 3
 • 103
 • 0

test 11 so4 08-09(2)

test 11 so4 08-09(2)
... what 10) All the people … have gone into the room are still young A) who B) whom C) whose D) what 11) He has just gone to his friend’s house, …… there is a party today A) who B) which C) whom D)...
 • 2
 • 72
 • 0

English Practise Test ( 11 ) Unit 3 : Everybody’s jogging doc

English Practise Test ( 11 ) Unit 3 : Everybody’s jogging doc
... RELIABILITY DRAMA BASE Combine the sentences provided, using non restrictive relative clauses EX : Nguyen Du is a great Vietnamese poet He wrote Kieus Story Nguyen Du, who is a great Vietnamese ... e John Fizgerald Kennedy was an American President He was assassinated in Dallas , Texas, in 19 63 Fill in the blanks with MAYBE or MAY BE a Where is your husband ? _ hes ... influenced by the standards of beauty and dres fashions set by films e this is the result of jogging Complete the following sentences with the correct form of the words provided YOUNG a Many...
 • 3
 • 339
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 11 plus english test paperscambridge preliminary english test 4 with answers pet 4 02 cdenglish test 45m grade 1120 02 2010 period 74 test correctiontuần 17 18 ngày soạn 20 11 08english testenglish test for grade 6structure exercises english testenglish test 35 minutesenglish test 23 minutesenglish class 7 english testcommon erros in english part 11english test grade 9english test with keyact english test practiceĐịnh lí không điểm tổ hợp và một vài vận dụngNghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật tạo cây con cây phay (duabanga grandiflora roxb ex DC) tại tỉnh bắc kạnÂm nhạc trong giáo dục trẻ em525 câu TRẮC NGHIỆM đạo hàm 11Mĩ thuật 3 CN đan mạch 2017Lịch sử 4 Vua Quang Trung đại phá quân thanhNghiên cứu ảnh hưởng của độ pH và một số ion kim loại đến khả năng phát hiện Arsenic của cảm biến sợi nano vàngNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA POLIANILIN ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN HÓA CỦA TITAN DIOXITNGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KERATINASE TRONG TẾ BÀO ESCHERICHIACOLI VÀ BACILLUS_mergedNghiên cứu điển hình các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiNGHIÊN CỨU GIỚI Ở VIỆT NAM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI CẢI CÁCH LUẬT PHÁP VÀ XÃ HỘINghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ_mergedNghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng _Au_ kích thước nanomet bằngNGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÔN TRÙNG NƯỚC Ở MỘT SỐ SUỐI THUỘC LƯU VỰC SÔNG MÃ_ TỈNH THANH HÓANghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài vi tảo silic phân lập ở rừng ngập mặn Xuân Thủy_ Nam ĐịGiáo án tiếng việt lớp 4 tuần 24: vẽ về cuộc sống an toànĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 12 HKII BÀI KT 45PĐỀ THAM KHẢO TOÁN 11 HKII 45pBộ đề thi học sinh giỏi địa của các cấp lớpBỘ đề TRẮC NGHIỆM HKII TOÁN 10 KT 45p
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập