ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN

bài tập kĩ thuật đo điện áp dòng điện

bài tập kĩ thuật đo điện áp và dòng điện
... ĐO LƯỜNG ĐIỆN BÀI TẬP Vm 2,475 = = 2,475V Rs 1.2 Một cấu đo từ điện có I= 100µA, điện trở nội khung quay R= 1KΩ Tính điện trở shunt mắc vào cấu đo để trở thành ampe-kế ... − 800kΩ − 198,3kΩ − 1700Ω = 1MΩ 50 µA 1.6 Một vônkế có tầm đo 5V, mắc vào mạch, đo điện áp hai đầu điện trở R2 hình sau: a) Tính điện áp VR2 chưa mắc Vônkế b) Tính VR2 mắc vôn kế, có độ nhạy 20kΩ/V ... Một cấu đo từ điện có Ifs = 50µA; Rm = 1700Ω kết hợp với mạch chỉnh lưu bán kì hình sau Diod silicon D1 có giá trị dòng điện thuận If (đỉnh) tối thiểu 100 µA Khi điện áp đo 20% Vtầm đo , diode...
 • 10
 • 364
 • 0

ĐO LƯỜNG ĐIỆN CHƯƠNG I: ĐO ĐIỆN ÁP DÒNG ĐIỆN potx

ĐO LƯỜNG ĐIỆN CHƯƠNG I: ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN potx
... Trang 16 ĐO LƯỜNG ĐIỆN BÀI TẬP CHƯƠNG III: ĐO ĐIỆN DUNG, ĐIỆN CẢM VÀ HỔ CẢM 3.1.Cho cầu đo hình vẽ , biết C1 =0.1μF tỉ số R3/R4 chỉnh thay đổi khoảng : 100/1 1/100 Hãy tính CX mà cầu đo Hình ... ĐO LƯỜNG ĐIỆN BÀI TẬP Vm 2,475 = = 2,475V Rs 1.2 Một cấu đo từ điện có I= 100µA, điện trở nội khung quay R= 1KΩ Tính điện trở shunt mắc vào cấu đo để trở thành ampe-kế ... Một cấu đo từ điện có Ifs = 50µA; Rm = 1700Ω kết hợp với mạch chỉnh lưu bán kì hình sau Diod silicon D1 có giá trị dòng điện thuận If (đỉnh) tối thiểu 100 µA Khi điện áp đo 20% Vtầm đo , diode...
 • 21
 • 283
 • 1

KỸ THUẬT ĐO - DO ĐIỆN ÁP DÒNG ĐIỆN pdf

KỸ THUẬT ĐO - DO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN pdf
... O - 403004 ̈ o dòng AC Dùng ch nh l u: AC - DC 1/2/2011 K THU T O - 403004 ̈ o dòng AC Dùng ph i n: 1/2/2011 ng pháp bi n K THU T O - 403004 i nhi t ̈ ̈ o dòng AC Nguyên t c: dòng I c n o t nóng ... O - 403004 ̈ ̈ o dòng AC C c u i n t va i n ng ho t ng c v i dòng AC ch c n m r ng t m o (t ng t nh o dòng DC) M ch o AC dùng c c u t i n: Chuy n i t dòng AC sang dòng DC 1/2/2011 K THU T O - ... nho thi sai sô nho 1/2/2011 K THU T O - 403004 13 1/2/2011 o áp DC K THU T O - 403004 14 ̈ o áp AC Ch nh l u bán ki: 1/2/2011 K THU T O - 403004 15 ̈ o áp AC ô nh y /VAC tr 1V ( RMS ) / 0.318...
 • 30
 • 125
 • 0

ĐO ĐIỆN ÁP DÒNG ĐIỆN

ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN
... Đo điện áp AC DC 2.3.1 Đo điện áp DC Nguyên lý đo Hình 2.12: Mạch đo điện áp DC Các cấu thị có tác dụng với dòng điện đo Muốn đo điện áp cần chuyển dòng điện đo sang điện áp cần đo Vđo  RS ... tầm đo cho cấu đo từ điện Diode mắc nối tiếp với cấu đo từ điện, dòng điện chỉnh lưu qua cấu đo, dòng điện qua RS dòng AC Im dòng điện qua cấu đo Imax dòng điện cực đại cho phép qua cấu đo ( ... đo điện áp AC cấu đo từ điện D1 chỉnh lưu dòng điện AC nửa chu kỳ dương D2 cho dòng điện nửa chu kỳ âm qua (không qua cấu đo) điện áp nghịch không rơi D1 cấu đo, tránh điện áp nghịch lớn đo điện...
 • 12
 • 160
 • 0

Đề thi viết biểu thức điện áp dòng điện 26 câu

Đề thi viết biểu thức điện áp và dòng điện 26 câu
...  Câu 10: Đặt điện áp u = U o cos  100πt −  V vào hai đầu tụ điện điện dung C = (F) Ở thời điểm 3 π  điện áp hai đầu tụ điện 150 V cường độ dòng điện mạch A Biểu thức cường độ dòng điện ... A 4 4   Câu 21: Nếu đặt vào hai đầu mạch điện chứa điện trở R tụ điện C mắc nối tiếp điện áp π π   xoay chiều có biểu thức u = U o cos  ωt −  V , dòng điện mạch có biểu thức i = Io ... điện áp xoay chiều có π  biểu thức tức thời u = 220 cos  100πt −  V cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức tức thời 2  π  i = 4, 4cos  100πt −  A Điện áp hai đầu tụ điện có biểu...
 • 4
 • 204
 • 6

BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ TRỊ TỨC THỜI CỦA ĐIỆN ÁP DÒNG ĐIỆN TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ TRỊ TỨC THỜI CỦA ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
... Khoảng thời gian ngắn từ lúc cường độ dòng điện mạch giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng đến lúc điện áp hai tụ có giá trị giá trị điện áp hiệu dụng vật chuyển động tròn từ M1 đến M2 với thời ... định thời điểm điện áp tức thời, cường độ dòng điện tức thời đạt giá trị π Điện áp hai tụ có biểu thức: u = U cos(100π t − ) Xác định thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ điện giá trị giá trị ... cho điện áp hiệu dụng tụ đạt giá trị cực đại Khi điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 75 V Khi điện áp tức thời hai đầu mạch 75 V điện áp tức thời đoạn mạch RL 25 V Điện áp hiệu dụng đoạn mạch...
 • 53
 • 1,052
 • 1

nghiên cứu tỷ lệ tổn thương một số cơ quan đích của tăng huyết áp “áo choàng trắng” bằng kỹ thuật đo huyết áp lưu động 24 giờ

nghiên cứu tỷ lệ và tổn thương một số cơ quan đích của tăng huyết áp “áo choàng trắng” bằng kỹ thuật đo huyết áp lưu động 24 giờ
... cứu tỷ lệ tổn thƣơng số quan đích tăng huyết áp “áo choàng trắng” kỹ thuật đo huyết áp lƣu động 24 giờ Nhằm mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ tăng huyết áp “áo choàng trắng” bệnh nhân chẩn đo n tăng ... pháp đo chưa có nghiên cứu thực đầy đủ tăng huyết áp “áo choàng trắng”, mối liên quan tăng huyết áp “áo choàng trắng” với tổn thương số quan đích Để góp phần giải vấn đề nêu chọn đề tài: Nghiên ... Chẩn đo n THA Chẩn đo n THA dựa vào số đo HA bệnh nhân Có nhiều phương pháp nhiều thiết bị đo HA huyết áp kế thuỷ ngân, huyết áp điện tử dựa nguyên lí dao động mạch, huyết áp tự động 24 giờ Đo...
 • 84
 • 288
 • 2

NGHIÊN cứu tỷ lệ HUYẾT áp TRŨNG KHÔNG TRŨNG BẰNG kỹ THUẬT đo HUYẾT áp tự ĐỘNG 24 GIỜ

NGHIÊN cứu tỷ lệ HUYẾT áp TRŨNG và  KHÔNG TRŨNG BẰNG kỹ THUẬT đo HUYẾT áp tự ĐỘNG 24 GIỜ
... LUẬN Qua nghiên cứu 60 b nh nhân THA nguyên phát kỹ thuậ đo uyế áp lưu động 24 (ABPM) rút số kết luận sau: Tỷ l huyế áp k ô g rũ g ă g uyết áp áo choàng trắng 56,25% ă g uyết áp thực 61,36% Tỷ l ... b ế ê uyế áp g uộ lo rũ g ấp ro g ó 36 b â ó đườ g b ế ê uyế áp g uộ lo k ô g rũ g ( Đ 1,67%; PĐ 69, % , k b ày ó ý g ĩ ố g kê (p < 0,05) V B N ẬN 4.1 Về tỷ lệ huyết áp trũng không trũng bệnh ... (g đo I 140-159 90-99 HA vừ (g đo II 160-179 100-109 HA ặ g (g đo III  180  110 Tiêu chuẩn loại trừ: B â HA ó bế áu ão 2.2 hương pháp nghiên cứu Ng ê ứu ắ g g, ô ả Các bước tiến hành nghiên cứu...
 • 4
 • 43
 • 0

Thiết kế máy biến áp động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc

Thiết kế máy biến áp và động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc
... y o dòng i n m máy, dòng i n pha , i n áp pha t c Sơ R to u máy vào ngu n i n pha : A V A A PH N III : K T QU TH C T P I) MÁY BI N ÁP T NG U : 10A K t qu ch y máy: B ng I i n áp chu n (V) 220 ... .21 3, Cách thành l p sơ dây qu n: 22 4, Các ví d : 23 III) Cơng ngh ch t o . 23 1, K thu t qu n máy bi n áp: 23 a, Chu n b khn máy bi n áp 23 33 THƯ ... hai vào l n lư t rãnh 1, 2, 10,11,12 Nhóm th ba vào rãnh 7,8,9 16,17,18 … Cu i ta h ba c nh ch vào rãnh 31 ,32 ,33 Khi vào dây c n lưu ý lót cách i n tránh xư c dây Ti n hành lót cách pha, u dây máy...
 • 34
 • 499
 • 2

đề tài máy biến áp động

đề tài máy biến áp và động cơ
... lựoc máy điện nh nguyên lý chung máy điện đồng thời xét qua vật liệu sử dụng kỹ thuật điện Sau tìm hiểu máy biến áp máy điện xoay chiều II Máy biến áp động Máy biến áp a Sơ lợc chung máy biến áp ... kim, máy biến áp hàn điện máy biến áp cho thiết bị chỉnh lu khuynh hớng máy biến áp n ớc ta ngành chế tạo máy biến áp đời từ ngày hoà bình lập lại Đến sản xuất đ ợc khối lợng lớn máy biến áp, với ... ợng chi phí dây dẫn giảm xuống Ngày có nhiều loại máy biến áp, máy biến áp sử dụng đo l ờng (các loại máy biến áp có công suất nhỏ) máy biến áp có công suất lớn sử dụng truyền tải (35kw, 110...
 • 79
 • 167
 • 0

ĐỘ CHÊNH ÁP CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA BIẾN CHỨNG TIM MẠCH pptx

ĐỘ CHÊNH ÁP VÀ CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA BIẾN CHỨNG TIM MẠCH pptx
... thiết độ chênh áp yếu tố tiên lượng huyết áp trung bình biến chứng tim mạch dân số khác nhau, đặc biệt người cao tuổi Theo sinh lý bệnh học, mức độ chênh áp phản ánh độ cứng thân động mạch lớn ... nhiều năm tiếp xúc, và, theo chiều hướng này, độ chênh áp tỏ dấu hiệu nguy tim mạch rõ thông số huyết áp khác Độ chênh áp yếu tố tiên lượng trung thực cho biến chứng tim mạch, đặc biệt bệnh nhân ... huyết áp liên quan chặt chẽ đến nguy tim mạch, đặc biệt sau 60 tuổi cho nguy mạch vành, phản ánh tình trạng cấu trúc chức thân động mạch lớn có lẽ bước đầu chiến lược để tối ưu hóa việc phòng ngừa...
 • 5
 • 77
 • 0

thực tập về máy biến áp động

thực tập về máy biến áp và động cơ
... máy điện nh nguyên lý chung máy điện đồng thời xét qua vật liệu sử dụng kỹ thuật điện Sau tìm hiểu máy biến áp máy điện xoay chiều II Máy biến áp động Máy biến áp a Sơ lợc chung máy biến áp Máy ... điện lực Máy biến áp chuyên dụng dùng cho lò luyện kim, thiết bị chỉnh lu máy biến áp dùng để hàn điện Máy biến áp tự ngẫu biến đổi điện áp khoảng điện áp không lớn, dùng để mở máy cho động điện ... điện xoay chiều Máy biến áp đo lờng dùng để giảm điện áp có dòng điện lớn chạy qua đồng hồ đo Máy biến áp thí nghiệm dùng để thí nghiệm điện áp cao d Cấu tạo máy biến áp Máy biến áp có phận sauđây:...
 • 77
 • 232
 • 0

BIẾN THIÊN HUYẾT áp ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI TĂNG HUYẾT áp BẰNG đo HUYẾT áp lưu ĐỘNG 24 GIỜ tại BỆNH VIỆN đa KHOA THÀNH PHỐ cần THƠ

BIẾN THIÊN HUYẾT áp ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI TĂNG HUYẾT áp BẰNG đo HUYẾT áp lưu ĐỘNG 24 GIỜ tại BỆNH VIỆN đa KHOA THÀNH PHỐ cần THƠ
... đượ ể ă g uyế áp ò g úp xá đị đượ r g ó rũ g y ấ rũ g ủ uyế áp , ữ g yếu ố ày ó ả g đế ê lượ g, ổ ươ g qu đí ò yếu ố ê độ lập guy vo g b , V N , ó ộ số áp dụ g kỹ uậ đo uyế áp lưu độ g g k ... ứu HA ó rũ g k ô g ó rũ g eo uổ k b k ô g ó ý g ĩ (p > 0,0 3.2 Biến thiên huyết áp 24 nhóm bệnh nhân Bảng 3.2 So sánh biế ê uyế áp ru g bì g ữa nhóm Nhóm Ban ngày B đê p HATB (mmHg) (mmHg) rũ ... giai đo n 006 – 2010, tr – 51 Huỳ Vă s ( 006 , ố l ê qu g ữ ì r g ó rũ g y k ô g ó rũ g uyế áp b đê guy b lý , Thông tin Tim mạch học miền Trung, tr – 12 C o ú S ( 00 , Biến thiên huyết áp bệnh nhân...
 • 5
 • 54
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP MÁY BIẾN ÁP ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP MÁY BIẾN ÁP VÀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
... Tổng quan hệ thống tập máy biến áp động không đồng ba pha Chương 2: sở lý thuyết máy biến áp động không đồng ba pha Chương 3: Xây dựng hệ thống tập máy biến áp động không đồng ba pha NỘI DUNG ... Chƣơng XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VỀ MÁY BIẾN ÁP VÀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA 3.1 Xây dựng hệ thống tập máy biến áp 3.1.1 Bài tập máy biến áp pha Bài 1: Một máy biến pha có dung lượng S=5KVA, ... thể dạng máy biến áp động không đồng ba pha chương viết số tập bổ sung thêm máy biến áp động không đồng ba pha 13 Chƣơng CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MÁY BIẾN ÁP VÀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA 2.1 sở...
 • 57
 • 58
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế mạch đo điện áp và dòng điệnđo điện áp và dòng điệnđiện áp và dòng điệnlệch pha giữa điện áp và dòng điệngóc lệch pha giữa điện áp và dòng điệnmối quan hệ giữa điện áp và dòng điệnquan hệ giữa điện áp và dòng điệnđiện áp và dòng điện an toàn cho ngườiso sanh may bien ap va dong co diencông suất điện áp và dòng điệnđiện áp và dòng điện trên transitovẽ được dạng sóng điện áp và dòng điện tải và khoảng dẫn của các vanxác định điện áp và dòng điên trong chống sét vantượng tự giữa dòng thấm có áp và dòng điệnbản đồ miền bắc và đông bắc bắc bộĐịnh lí không điểm tổ hợp và một vài vận dụngĐề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 11 (Có đáp án)TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ7 lời đề nghị nên gật đầuXây dựng mô hình ứng dụng KHCN nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc xã phiêng luôn huyện mộc châu tỉnh sơn laSensory evaluation of food principles and practices 2edition525 câu TRẮC NGHIỆM đạo hàm 11Mĩ thuật 3 CN đan mạch 2017Môn địa lý lớp 9: bài tập ôn tập học kỳ và phương pháp vẽ biểu đồNghiên cứu ảnh hưởng của độ pH và một số ion kim loại đến khả năng phát hiện Arsenic của cảm biến sợi nano vàngNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA POLIANILIN ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN HÓA CỦA TITAN DIOXITNGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KERATINASE TRONG TẾ BÀO ESCHERICHIACOLI VÀ BACILLUS_mergedNghiên cứu điển hình các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiNGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN TRÊN GEN FLT3 Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN LƠ XEMI CẤP DÒNG TỦYNGHIÊN CỨU GIỚI Ở VIỆT NAM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI CẢI CÁCH LUẬT PHÁP VÀ XÃ HỘINGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÔN TRÙNG NƯỚC Ở MỘT SỐ SUỐI THUỘC LƯU VỰC SÔNG MÃ_ TỈNH THANH HÓANGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỢP KIM Fe50Co50 CÓ KÍCH THƯỚC NANO MÉT TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỢP KINGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNHGiáo án tiếng việt lớp 4 tuần 24: vẽ về cuộc sống an toànKhảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh sơn la
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập