ỨNG DỤNG LOGIC MỜ VÀ ĐẠI SỐ GIA TỬ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

ỨNG DỤNG LOGIC MỜ ĐẠI SỐ GIA TỬ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

ỨNG DỤNG LOGIC MỜ VÀ ĐẠI SỐ GIA TỬ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG
... thuyết logic mờ đại số gia tử Phần III đưa mô hình điều khiển đèn tín hiệu giao thông theo thông tin mật độ phương tiện nút xung quanh nút dựa logic mờ kết hợp với đại số gia tử Phần IV trình bày số ... toán điều khiển đèn tín hiệu giao thông Hình 1: Nút giao thông Xét nút giao thông cụ thể, nút thiết kế có pha đèn Mỗi pha có chu kỳ đèn gồm đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng Trong pha có pha đươc bật đèn ... Prentice-Hall, Inc [3] Thông, H M (2014) Phương pháp điều khiển động đèn tín hiêu giao thông ứng dụng lý thuyết đại số gia tử [4] Nam, H.V (1999) Một sở đại số cho logic mờ Zadeh tính toán từ Luận...
 • 12
 • 134
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng logic mờ đại số gia tử cho bài toán điều khiển

Nghiên cứu ứng dụng logic mờ và đại số gia tử cho bài toán điều khiển
... nhm ỏp dng cho bi toỏn suy din m a iu kin 1.2.2 Giỏ tr chõn lý ngụn ng logic m cho lp lun xp x Nh ó núi trc õy, logic m cho lp lun xp x l logic giỏ tr ngụn ng; tc l cỏc giỏ tr chõn lý logic m l ... Lun ny cho thy rng cú th s dng cụng c i s gia t cho nhiu lnh vc cụng ngh khỏc v mt nhng s ú l cụng ngh iu khin trờn c s tri thc chuyờn gia Phn ni dung ca bn lun gm chng: Chng 1: Khụng gian hm ... lun xp x Chng 2: Logic m; thit k FLC cho i tng cụng nghip Chng 3: Thit k b iu khin m iu khin mc cho Balong hi nh mỏy nhit in ph li Chng 4: B iu khin bng i s gia t Do trỡnh v thi gian hn ch, em...
 • 117
 • 542
 • 6

Nghiên cứu ứng dụng logic mờ đại số gia tử cho bài toán điều khiển.pdf

Nghiên cứu ứng dụng logic mờ và đại số gia tử cho bài toán điều khiển.pdf
... nhm ỏp dng cho bi toỏn suy din m a iu kin 1.2.2 Giỏ tr chõn lý ngụn ng logic m cho lp lun xp x Nh ó núi trc õy, logic m cho lp lun xp x l logic giỏ tr ngụn ng; tc l cỏc giỏ tr chõn lý logic m l ... Lun ny cho thy rng cú th s dng cụng c i s gia t cho nhiu lnh vc cụng ngh khỏc v mt nhng s ú l cụng ngh iu khin trờn c s tri thc chuyờn gia Phn ni dung ca bn lun gm chng: Chng 1: Khụng gian hm ... lun xp x Chng 2: Logic m; thit k FLC cho i tng cụng nghip Chng 3: Thit k b iu khin m iu khin mc cho Balong hi nh mỏy nhit in ph li Chng 4: B iu khin bng i s gia t Do trỡnh v thi gian hn ch, em...
 • 117
 • 535
 • 4

Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LOGIC MỜ ĐẠI SỐ GIA TỬ CHO BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN doc

Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LOGIC MỜ VÀ ĐẠI SỐ GIA TỬ CHO BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN doc
... nhm ỏp dng cho bi toỏn suy din m a iu kin 1.2.2 Giỏ tr chõn lý ngụn ng logic m cho lp lun xp x Nh ó núi trc õy, logic m cho lp lun xp x l logic giỏ tr ngụn ng; tc l cỏc giỏ tr chõn lý logic m l ... Lun ny cho thy rng cú th s dng cụng c i s gia t cho nhiu lnh vc cụng ngh khỏc v mt nhng s ú l cụng ngh iu khin trờn c s tri thc chuyờn gia Phn ni dung ca bn lun gm chng: Chng 1: Khụng gian hm ... lun xp x Chng 2: Logic m; thit k FLC cho i tng cụng nghip Chng 3: Thit k b iu khin m iu khin mc cho Balong hi nh mỏy nhit in ph li Chng 4: B iu khin bng i s gia t Do trỡnh v thi gian hn ch, em...
 • 117
 • 226
 • 0

nghiên cứu ứng dụng logic mờ đại số gia tử cho bài toán điều khiển

nghiên cứu ứng dụng logic mờ và đại số gia tử cho bài toán điều khiển
... Khang, Ứng dụng đại số gia tử đối sánh giá trị ngôn ngữ, Tạp chí tin học điều khiển học, 14,3, 1998 [7] V.N.Lân, V.C Hưng, Đ.T.Phu: Điều khiển điều khiển bất định sở logic mờ kkả sử dụng đại số gia ... điều khiển kinh điển điều khiển mờ cho toán điều khiển trình, 2008 [12] N.V.Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu, tạp chí “Tin học điều khiển , Điều khiển điều kiện bất định sở logic mờ khả sử dụng ... Bộ điều khiển mờ 40 2.1.1 Mờ hoá 41 2.1.2 Sử dụng luật hợp thành 42 2.1.3 Sử dụng toán tử mờ - khối luật mờ 2.1.4 Giải mờ 42 43 2.2 Nguyên lý điều khiển mờ 44 2.3 Nguyên tắc thiết kế điều khiển...
 • 134
 • 165
 • 0

Báo cáo đề tài: Thiết kế mạch điều khiển đèn tín hiệu giao thông dùng IC AT89C51

Báo cáo đề tài: Thiết kế mạch điều khiển đèn tín hiệu giao thông dùng IC AT89C51
... tay điều chỉnh thời gian cho đèn 1.2 Các thành phần hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển AT89C51 Hệ thống đèn giao thông gồm phần chủ yếu sau: − Mạch điều khiển trung tâm dùng vi điều khiển ... giao thông công cụ điều khiển giao thông công cộng thực tế hiệu có vai trò lớn việc đảm bảo an toàn giảm thiểu tai nạn giao thông Từ thực tế nhóm chúng em thực đề tài Thiết kế mạch đèn giao thông ... xung mức cao mức thấp để điều khiển BJT từ điều khiển đèn hiển thị Khi AT89C51 nhận tín hiệu điều khiển từ phím nhấn, quét tìm chương trình mã hóa phù hợp với tín hiệu điều khiển để hoạt động 1.4...
 • 46
 • 1,522
 • 15

ỨNG DỤNG MODUS PONENS CỦA ĐẠI SỐ GIA TỬ TRONG LẬP LUẬN XẤP XỈ BIẾN NGÔN ppsx

ỨNG DỤNG MODUS PONENS CỦA ĐẠI SỐ GIA TỬ TRONG LẬP LUẬN XẤP XỈ BIẾN NGÔN ppsx
... ∩, ϕ tương ứng toán tử meet toán tử giả bù tương đối đại số gia tử AX Cách tính η dựa ý tưởng modus ponens tổng quát (generalized modus ponens - GMP) logic mờ Với sở RH đại số gia tử AX nói trên, ... logic mờ, cho kết hợp lý II LẬP LUẬN XẤP XỈ TRÊN CƠ SỞ ĐẠI SỐ GIA TỬ Một câu hỏi thường đặt lập luận xấp xỉ là: Giả sử biết {A is α true and (A B) is β true} lúc có kết luận B? Hoặc biết {(A B)is ... hợp phân chia phần sau, thấy qui tắc lập luận sử dụng tuân theo chất lập luận dựa khoảng cách tính thứ tự đại số gia tử Trong trường hợp 4, sử dụng hàm modus ponens tổng quát logic mờ, cách tính...
 • 5
 • 128
 • 1

Ứng dụng logic mờ để nâng cao chất lượng điều khiển thâm nhập cuộc gọi trong hệ thống thông tin di động CDMA

Ứng dụng logic mờ để nâng cao chất lượng điều khiển thâm nhập cuộc gọi trong hệ thống thông tin di động CDMA
... fading lm gi m biờn ủ tớn hi u mụi tr ng thụng tin vụ n di ủ ng Cú hai lo i fading nh h ng ủ n h th ng thụng tin di ủ ng l fading di (large scale) v fading ng n (Small scale) Fading di (Fading ... Nguyờn lý thu- phỏt thụng tin di ủ ng CDMA Hỡnh 1.3 H th ng thụng tin di ủ ng CDMA Hỡnh 1.4 Hi u ng g n-xa thụng tin di ủ ng Hỡnh 1.5 Hi n t ng fadinh nhi u ủ ng thụng tin di ủ ng 10 Hỡnh 1.6 Vựng ... = m(t).r0(t) (1.3) Trong ủú m(t) l fading tớn hi u th i gian di (fading ch m, fading chu n logarit) ph thu c vo ủ a hỡnh, r0(t) l thnh ph n fading nhanh (fading nhi u tia, fading Rayleigh) ph...
 • 209
 • 184
 • 0

Báo cáo khoa học: "PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ GIA TỬ" ppt

Báo cáo khoa học:
... dừng lại Trong báo sử dụng giải thuật di truyền để xác định tham số (độ đo tính mờ gia tử) IV BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG [8] Cho nút giao thông điều khiển đèn tín hiệu, nút thiết ... tiện tham gia giao thông phức tạp Để hệ thống tính toán sử dụng thông tin cần phải chuyển dạng số Đại số gia tử công cụ hữu hiệu để thực việc Phương pháp điều khiển sử dụng Đại số gia tử để định ... nút thông tin (dạng ngôn ngữ) dự báo lưu lương phương tiện tới nút để đưa định điều khiển Thực tính toán điều khiển báo sử dụng thuyết Đại số gia tử việc tính toán thông tin dự báo áp dụng...
 • 12
 • 265
 • 0

Ứng dụng lý thuyết hiện đại thiết kế Modul điều khiển động cơ DC

Ứng dụng lý thuyết hiện đại thiết kế Modul điều khiển động cơ DC
... thức bản: thuyết điều khiển kinh điển ,lý thuyết điều khiển đại, điện tử bản, điện tử công suất, cấu trúc vi điều khiển, giải thuật lập trình ngôn ngữ C Trang I.1 (II) Thuật toán điều khiển chương ... vấn đề áp dụng thuyết điều khiển vào thực tế Đề tài phân tích kĩ lưỡng vấn đề thiết kế chọn thông số khâu điều khiển kinh điển PID thuật toán GA, cách chọn tần số điều xung, xử ngắt lấy ... Thuật toán điều khiển chương trình: II.1: Điều khiển kinh điển: Sử dụng khâu vi tích phân tỉ lệ (PID) để làm điều khiển hệ thống II.2: Mạng neural: nhận dạng đặc tính động DC Điều khiển theo...
 • 37
 • 335
 • 1

Ứng dụng Learning Feedforwrd trên cơ sở mạng nơron điều khiển vị trí cánh tay Robot

Ứng dụng Learning Feedforwrd trên cơ sở mạng nơron điều khiển vị trí cánh tay Robot
... ng Learning Feed Forward s m ng nơron ñ ñi u n v trí cánh tay rôb t s nâng cao ch t lư ng c a h th ng Vì v y l a ch n ñ tài: “ ng d ng Learning FeedForward s m ng nơ ron ñi u n v trí cánh tay robot ... vi c thay ñ i thi t k khí b ñi u n Ví d nghiên c u cánh tay robot, nơi mà chuy n ñ ng xác ph thu c vào ñ c ng quán tính c a h th ng N u cánh tay không ñ t ñư c yêu c u nh t ñ nh, ñ c ng c a có ... ng mô hình toán cho robot b c t s d ng h th ng ñi u n Feedback k t h p v i LFFC s m ng nơ ron 1.1.T ng quan v Robot 1.1.1.Khái ni m v Robot công nghi p khái ni m - V m t khí robot m t h th ng khí...
 • 86
 • 78
 • 0

Ứng dụng DSP TMS320F28x matlab trong lĩnh vực điều khiển tự động

Ứng dụng DSP TMS320F28x và matlab trong lĩnh vực điều khiển tự động
... TMS320F2812 điều khiển 1.3.1 Ứng dụng DSP TMS320F28x Matlab lĩnh vực điều khiển tự động 1.3.2 Ví dụ sử dụng TMS320 điều khiển động chiều CHƯƠNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA ĐỘNG CƠ BƯỚC 2.1 Cấu tạo động bước ... quay CHƯƠNG XÂY DỰNG CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC DÙNG VI XỬ LÍ TMS320F2812 3.1 Các cấu trúc điều khiển 3.1.1 Điều hiển hở W (t) Bộ điều khiển U(t) Đối tượng điều khiển 10 Y(t) Hình 3.1 Cấu ... vòng hở 3.1.2 Điều khiển phản hồi trạng thái Hình 3.1 Cấu trúc phản hồi trạng thái 3.1.3 Điều khiển phản hồi tín hiệu Hình 3.3 Cấu trúc phản hồi tin hiệu 3.2 Cấu trúc điều khiển động bước Điều...
 • 23
 • 134
 • 0

thiết kế modul nối tiếp với PC qua giao diện RS-232 để điều khiển giám sát đèn tín hiệu giao thông ở ngã 4 lê hồng phong - lô 22

thiết kế modul nối tiếp với PC qua giao diện RS-232 để điều khiển và giám sát đèn tín hiệu giao thông ở ngã 4 lê hồng phong - lô 22
... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ 1.1 Giới thiệu chuẩn giao tiếp RS232 1.1.1 Đặt vấn đề Vấn đề giao tiếp PC vi điều khiển quan trọng ứng dụng điều khiển, đo lường Ghép nối qua cổng nối tiếp RS232 ... rãi để ghép nối thiết bị ngoại vi với máy tính.Nó chuẩn giao tiếp nối tiếp dùng định dạng không đồng bộ, kết nối nhiều thiết bị , chiều dài kết nối lớn cho phép để đảm bảo liệu 12.5 đến 25.4m, ... kế giao tiếp với cổng RS232 tương đối dễ dàng, đặc biệt chọn chế độ hoạt động không đồng tốc độ truyền liệu thấp 1.1.2 Ưu điểm giao diện nối tiếp RS232 + Khả chống nhiễu cổng nối tiếp cao + Thiết...
 • 24
 • 314
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quyết định số 603ttgchỉ thị số 603ctktnnthông tư số 603ttgquyết định số 603qđtchqquyết định số 603qđubktquyết định số 603qđttgthông số điện thoại nokia 603đèn học bảo vệ thị lực model 603tải game angry birds cho điện thoại nokia 603§ 747 603 prevailing party§ 97 603 measurements abbreviations and acronymsa exams 220 602 220 603 and 220 604tăng cường quán triệt đầy đủ quan điểm đường lối giáo dục đạo đức của đảng nhà nước62 437 6038 161 90m blaco sequeiros m krause u neonatal symptomatic hypoglycaemia a follow up study of 151 children dev med child neurol 1972 14 603 14cương vực là các cuộc tranh đấu dưới các đời nhà tùy nhà đường 603 907Đề tài khoa học cấp bộ Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp công dânNâng cao năng lực cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (LV thạc sĩ))Đề tài Lập qui trình công nghệ chế tạo và lắp ráp xe ôtô khách thành phố 40 chỗ trên khung chassi cơ sở Hyundai CountyĐề tài Mạch PLC và cảm biến trong băng chuyền - SVTH Phạm Vũ TiếnĐề tài Matlab ứng dụng hỗ trợ cho môn xử lý ảnhĐề tài Mô hình thí nhiệm Zen và LogoĐề tài NCKH cấp Bộ Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nayHoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))Đề tài Định mức lao động cho bước công việc cán cao su thuộc Công ty TNHH Cao su Kỹ thuật QCĐề tài Đo tốc độ động cơ dùng 8051Đề tài độc lập cấp Nhà nước Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để phát triển cây ăn quả ôn đới (mận, hồng, đào) chất lượng cao ở các tỉnh miền núi phía BắcĐánh giá thực trạng việc thực hiện quy trình tiêm tĩnh mạch của điều dưỡng bệnh viện xây dựngĐánh giá tổng quát quá trình đổi mới ở Thủ đô, những bài học kinh nghiệm_ định hướng phát triển đến năm 2010Dây chuyền sản xuất ống thép, đi sâu nghiên cứu công đoạn doa đầu ống nhà máy ống thép VinapieĐề bài Quy trình chế tạo phân đoạn boong cụt của tàu hàng 3000TĐề cương nghiên cứu Kiến thức - thái độ - thực hành về sức khoẻ sinh sản và một số yếu tố liên quan của học sinh trường trung học phổ thông Hoài Đức A tỉnh Hà Tây năm 2006CON TRUNG yenkhao sat nhanh bai toan dien xoay chieuĐề tài Đặc điểm kết trị của số từ trong tiếng Việtcác phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập