Kiến trúc máy tính Chương 3

kien truc may tinh chuong 1

kien truc may tinh chuong 1
... Organization, 19 98 (3rd edition) Mehdi R Zargham, Computer Architecture - Single and Parallel Systems, 19 96 John L Hennessy and David A Patterson, Computer Architecture - A Quantitative Approach, 19 96 ... (Supercomputer) 11 Phân loại máy tính Phân loại máy tính theo đại: Máy tính để bàn (Desktop computer) Máy chủ (Server) Máy tính nhúng (Embedded computer) Desktop Server Embedded 12 Máy tính để ... vào/ra với Độ rộng bus liệu: xác định số bit liệu trao đổi lúc Độ rộng M bit: D0 , D1 , ,DM -1 M thường 8, 16 , 32, 64 bit 39 Bus điều khiển (control bus) Chức năng: vận chuyển tín hiệu điều...
 • 72
 • 478
 • 7

KIEN TRUC MAY TINH CHUONG 2

KIEN TRUC MAY TINH CHUONG 2
... an*2n + an-1*2n-1 + + a0 *20 + + a-1 *2- 1 + a -2* 2 -2 + + a-m *2- m Ví dụ Có số nhị phân sau: 1011 1001.101 (2) Khi đó, giá trị chúng tính là: 1011 1001.101 (2) = = 27 + 25 + 24 + 23 + 20 + 2- 1 + 2- 3 ... = 25 + 23 + 21 = 32 + + = 42 D = 1010 0110 = 27 + 25 + 22 + 21 = = 128 + 32 + + = 166 21 Số nguyên có dấu Nguyên tắc chung Dùng n chữ số nhị phân biểu diễn 2n số Dải biểu diễn: - 2n-1 ữ 2n-1 ... biểu diễn: - 27 27 -1, hay - 128127 n = 16 bit: - 21 5 ữ 21 5 - 1, hay - 327 68 ữ 327 67 Cách biểu diễn: PP1: Dùng dấu độ lớn (Sign-Magnitude) PP2: Dùng mã bù (Twos complement) 22 Dùng dấu...
 • 82
 • 524
 • 7

KIEN TRUC MAY TINH CHUONG 3

KIEN TRUC MAY TINH CHUONG 3
... Chip L transistors 1971 4004 10àm 2.3K 1974 8080 6àm 6.0K 1976 8088 3 m 29K 1982 80286 1.5àm 134 K 1985 8 038 6 1.5àm 275K 1989 80486 0.8àm 1.2M 19 93 Pentiumđ 0.8àm 3. 1M 1995 Pentiumđ Pro 0.6àm 15.5M ... (G4) 28M transistors / 733 MHz-1Gz / 13- 26W L=0.25àm shrunk to L=0.18àm 6.5M transistors / 450MHz / 8-10W L=0.15àm 18 Minh họa số BXL Co lại Pentiumđ 42M transistors / 1 .3- 1.8GHz / 49-55W L=0.18àm ... courtesy International Business Machines All Rights Reserved 410M transistors / 1.3GHz / 130 W L=0. 13 m Area =37 4mm2 Image source: Intel Corporation www.intel.com 20 Minh hoạ số BXL 21 Khối điều...
 • 45
 • 342
 • 2

KIEN TRUC MAY TINH CHUONG 4

KIEN TRUC MAY TINH CHUONG 4
... Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Biểu diển DL & số học máy tính Chương 3: Bộ xử lý Chương 4: Kiến trúc tập lệnh Chương 5: Hệ thống nhớ Chương 6: Hệ thống vào/ra Nội dung chương Giới thiệu ... trình toán hạng: Các lệnh phức tạp Cần dùng nhiều lệnh chương trình Nhận/xử lý lệnh nhanh 14 Các kiểu thao tác Các lệnh chuyển liệu Các lệnh số học Các lệnh logic Các lệnh vào/ra Các ... ghi Nội dung ngăn nhớ Nội dung cổng vào Mode địa cách thức địa hóa lệnh để xác định toán hạng 24 Các mode địa Mode địa tức Mode địa trực tiếp Mode địa gián tiếp Mode địa ghi Mode địa gián...
 • 39
 • 312
 • 2

KIEN TRUC MAY TINH CHUONG 5

KIEN TRUC MAY TINH CHUONG 5
... 256 KB, line = 32 byte, Độ dài ngăn nhớ = byte Tìm dạng địa BXL phát ra? Giải: Ta có: BNC = 128 MB = 27 * 220 byte = 227 byte Cache = 256 KB = 28 * 210 byte = 218 byte Line = 32 byte = 25 ... bit Địa Bank nhớ n Bus hệ thống 35 m = 16 bit Địa Bank 0 Địa 2n Bank 2n+1 Bus hệ thống 36 m = 32 bit Địa Bank Địa Bank Địa Bank Địa 12 13 10 14 Bank 11 15 4n 4n+1 4n+2 4n+3 Bus hệ thống ... = 25 byte w = Số lượng Line cache: 218/ 25 = 213 r = 13 Số bit phần Tag: 27 - 13 - = 9, s - r = 9 13 47 Ví dụ Cho máy tính có dung lượng: BNC = 256 MB, cache = 64 KB, line = 16 byte, Độ...
 • 96
 • 411
 • 7

KIEN TRUC MAY TINH CHUONG 6

KIEN TRUC MAY TINH CHUONG 6
... OUT 15 Ví dụ BXL 8088 00000H MB 0000H 0000H 64 KB FFFFH FFFFFH Bộ nhớ Lệnh: MOV T/h ĐK: IO/M = 64 KB FFFFH Thiết bị vào Thiết bị IN OUT IO/M = IO/M = 16 Vào/ra theo đồ nhớ Đặc điểm: Không gian ... học máy tính Chương 3: Bộ xử lý Chương 4: Kiến trúc tập lệnh Chương 5: Hệ thống nhớ Chương 6: Hệ thống vào/ra Nội dung chương Tổng quan hệ thống vào/ra Các phương pháp địa hóa cổng vào/ra ... chương trình Ví dụ: Gặp lệnh chia cho Lệnh sai cú pháp tràn số Nhảy đến điều kiện không tồn 26 Nguyên tắc hoạt động BXL không thời gian chờ đợi BXL kiểm tra trạng thái sẵn sàng TBNV Modul...
 • 55
 • 310
 • 5

kiến trúc máy tính chuơng 1

kiến trúc máy tính chuơng 1
... Chuong CẤU TRÚC TỔNG mạng 10 /17 /13 QT CỦA HTMT Chương :CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA MỘT HỆ THỐNG MÁY TÍNH 10 /17 /13 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT Mục tiêu : Nắm tổng quan cấu trúc máy tính Hiểu Máy Turing ... hình máy Turing Nguyên lý Von Neumann Sơ đồ tổng quát máy tính Nguyên lý hoạt động máy tính Câu hỏi ôn tập 10 /17 /13 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT 10 /17 /13 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT 10 10 /17 /13 ... tiết máy tính Nắm ngun lý hoạt động máy tính Biết component máy tính : Processors,Memory,Input/Output devices,Bus 10 /17 /13 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT Chương Tổng quan cấu trúc máy tính...
 • 28
 • 229
 • 0

Kiến Trúc Máy Tính Chương 9

Kiến Trúc Máy Tính Chương 9
... macro @Printstr Viết chương trình in chuổi ‘Hello’ ‘Hi” .DATA MSG1 DB ‘Hello’,13,10 MSG2 DB‘Hi’,13,10 CODE ……… MOV DX, OFFSET MSG1 MOV AH ,9 INT 21H MOV DX, OFFSET MSG2 MOV AH ,9 INT 21H …… ;1 ;1 ... NHÃN ??0002, ??0003 VÀ CỨ NHƯ VẬY TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÁC NHÃN NÀY LÀ DUY NHẤT CMP AX, THIRD JG ??0001 ??0001 : CHUONG MACRO 20 THƯ VIỆN MACRO CÁC MACRO MÀ CHƯƠNG TRÌNH THAM CHIẾU CÓ THỂ ĐẶT Ở FILE ... Macro yêu cầu user đònh nghóa thành phần liệu nhãn bên đònh nghóa Macro Nếu sử dụng Macro nhiều lần chương trình, trình ASM đònh nghóa thành phần liệu nhãn cho lần sử dụng  tên giống lặp lại khiến...
 • 27
 • 176
 • 3

Kiến Trúc Máy Tính Chương 10

Kiến Trúc Máy Tính Chương 10
... PrintNum10 Chương 10: CHƯƠNG T RÌNH CON 19 CHƯƠNG TRÌNH ĐA FILE    Cho phép nhiều user tham gia giải chương trình lớn Sửa module cần dịch lại module Mỗi module giải vấn đề  dễ tìm sai sót Chương ... NGÔN NGỮ CẤP CAO Chương 10: CHƯƠNG T RÌNH CON 23 TRUYỀN THAM SỐ QUA STACK   PHỨC TẠP HƠN DÙNG RẤT NHIỀU KHI ViẾT CHƯƠNG TRÌNH HỖN HỢP GiỮA ASM VÀ NGÔN NGỮ CẤP CAO Chương 10: CHƯƠNG T RÌNH CON ... DO Lấy kí tự từ STACK Hiển thị END_FOR 10: CHƯƠNG T Chương 10 RÌNH CON GiỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CON  CTC nhóm lệnh gộp lại tên mà ta gọi từ nhiều nơi khác chương trình thay phải viết lại nhóm lệnh...
 • 32
 • 275
 • 2

Kiến Trúc Máy Tính Chương 12

Kiến Trúc Máy Tính Chương 12
... THUỘC TÍNH x x a d v s h r x : khơng sử dụng a : thuộc tính lưu trữ (Archive) d : thuộc tính thư mục (Sub – Directory) v : thuộc tính nhãn đĩa (Volume) s : thuộc tính hệ thống (System) h : thuộc tính ... 720K 80 1,440 512 737,280 1.2MB 80 15 2,400 512 1,228,800 1.4MB 80 18 2,880 512 1,474,560 32MB 614 17 62,610 2,048 32,056,832 10/31/13 LAP TRINH XU LY 33 TÍNH DUNG LƯỢNG ĐĨA Cơng thức tính dung lượng ... (tt) BOOT RECORD ROM BIOS nạp vào địa 0000:7C00H Nếu máy khơng bị Virus lệnh chương trình BOOT JMP 7C3EH, nghĩa nhảy đến chương trình nạp mồi chương trình nạp mồi (Bootstrap Loader) nạp thành phần...
 • 65
 • 237
 • 0

Kiến Trúc Máy Tính Chương 1

Kiến Trúc Máy Tính Chương 1
... Neumann Sơ đồ tổng quát máy tính Nguyên lý hoạt động máy tính Câu hỏi ôn tập 10 / 31/ 13 Chuong CẤU TR 10 / 31/ 13 Chuong CẤU TR 10 10 / 31/ 13 Chuong CẤU TR 11 Máy tính & Sự tính toán Bộ xử lý Memory ... TR Chương :CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA MỘT HỆ THỐNG MÁY TÍNH 10 / 31/ 13 Chuong CẤU TR Mục tiêu : Nắm tổng quan cấu trúc máy tính Hiểu Máy Turing & Ngun lý Von Neumann Biết sơ đồ khối chi tiết máy tính ... 0 /1. Chuổi liệu nhập ban đầu 10 tập ký hiệu máy {0 ,1} tập trạng thái {q0, q1} tập lệnh gồm lệnh : q001Rq0 , q 010 Rq0 , q0bbNq1 q0 q0 Ban đầu … b … 0 b … q1 Dừng q0 10 / 31/ 13 b b Chuong CẤU TR 19 ...
 • 28
 • 148
 • 0

Kiến Trúc Máy Tính Chương 2

Kiến Trúc Máy Tính Chương 2
... 2. 1 Giới thiệu hệ thống số 2. 2 Bộ xử lý trung tâm CPU 2. 3 Hệ thống Bus 2. 4 Bộ ghi 2. 5 Cơ chế định vị địa 2. 6 Các đặc tính thiết kế liên quan đến hiệu suất CPU họ Intel 2. 7 Các đặc ... vụ Đọc /Ghi Có 22 tác vụ ::Đọc /Ghi loại liệu: 22 loại liệu: 1) Data số liệu đầu vào, 1) Data ::số liệu đầu vào, kết quả, kết quả, liệu trung gian liệu trung gian 2) Chương trình 2) Chương trình ... đổi : Σ ai*2i với i ∈ n a ký số số cần đổi 1 *23 +1 *22 +0 *21 +0 *20 = 12d a Chuong : Tổ chức CPU 13 Chuyển hệ từ hệ 10  hệ 16 Đổi từ hệ 10  hệ 16 : Ex : 25 3d = ?h Cách đổi : lấy số cần đổi chia liên...
 • 112
 • 255
 • 0

Kiến Trúc Máy Tính Chương 13

Kiến Trúc Máy Tính Chương 13
... huỗi 25 Chương 14 Lập trình XL C huỗi 26 STOSB (LƯU CHUỖI BYTE) Chương 14 Lập trình XL C huỗi 27 STOSW (LƯU CHUỖI WORD) Chương 14 Lập trình XL C huỗi 28 Chương 14 Lập trình XL C huỗi 29 Chương ... tạo Chương 14 Lập trình XL C huỗi 38 Chương 14 Lập trình XL C huỗi 39 Chương 14 Lập trình XL C huỗi 40 BÀI TẬP Bài : Viết chương trình nhập số từ 1-12, in tên tháng tương ứng Bài : Viết chương ... Xuất : 11 14 26 B9 Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số sau xuất số lớn nhỏ hình Ví dụ : Nhập : 13 21 49 Xuất : Số lớn : 49 Số nhỏ : Chương 14 Lập trình XL C huỗi 45 Chương 14 Lập trình XL...
 • 46
 • 133
 • 0

Kiến Trúc Máy Tính Chương 8

Kiến Trúc Máy Tính Chương 8
... trạng thái máy in Interrupt 17H BIOS kiểm tra trạng thái máy in, sau kiểm tra AL chứa trạng thái máy in Khi bit AL máy in hết giấy MOV AH, INT 17h TEST AL , 00100000b ; Test bit 5, bit = 1 máy in ... nhảy AND, OR, XOR, CMP Bất có thể, tổ chức chương trình thành chương trình  đơn giản cấu trúc luận lý chương trình Chuong : Cau truc DK va V 48 Câu hỏi Giả sử DI = 2000H, [DS:2000] = 0200H ... 44 Chương trình Cấu trúc CTC : TênCTC PROC ; lệnh RET TênCTC ENDP CTC gọi CTC khác gọi CTC gọi lệnh CALL CTC gần (near) chương trình nằm chung segment với nơi gọi CTC xa (far) chương...
 • 52
 • 173
 • 0

Kiến trúc máy tính - Chương II: Các bộ phận cơ bản của máy tính doc

Kiến trúc máy tính - Chương II: Các bộ phận cơ bản của máy tính doc
... VICTOR-VB 12.130.000 VN - Mainboard chipset Intel P35, Sound & Lan Onboard, Bus 1333, USB 2.0, PCI Express, SATA-II, DDR 2-1 066 - CPU Intel Core Quad E4400 (2.0GHz) - DDR-II 1GB x = 2GB - Bus 667 - ... mu S mu 1024x768 8-bit 256 800 x 600 16-bit 65,536 1024 x 768 8-bit 256 1284 x 1024 16-bit 65,536 800x600 24-bit 16.7 million 4Mb 1024x768 24-bit 16.7 million 6Mb 1280x1024 24-bit 16.7 million ... 1024K/ Prescott CPU -P4 - CPU Pentium 4, 2.8 Ghz - tc xung ng h ca vi x lý, 511 - cht lng v v th ca CPU ton b cỏc sn phm thuc cựng dũng -Socket 775, ch loi khe cm ca CPU -Bus 533, ch tc "lừi"...
 • 51
 • 2,839
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: bài tập kiến trúc máy tính chương 2bài tập kiến trúc máy tính chương 4bài giảng kiến trúc máy tính chương 4 hệ thống vào ra của nguyễn kim khánhbài tập kiến trúc máy tính chương 7bài giải phần bài tập kiến trúc máy tính chương 7kiến trúc máy tính chương 4kiến trúc máy tính chương 5câu hỏi 2 3 nêu sơ đồ và các đặc điểm của kiến trúc máy tính harvardkiến trúc máy tínhbài tập kiến trúc máy tínhkiến trúc máy tínhtài liệu kiến trúc máy tínhgiáo trình kiến trúc máy tínhbài giảng kiến trúc máy tínhôn thi môn kiến trúc máy tínhPhương pháp xác định chất hữu cơTương tác thuốc, bài giảng tổng quanTổng hợp kiến thức Hóa Hữu CơCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửHarry Potter and the Prisoner of AzkabanHarry Potter and the Half-Blood PrinceBài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương Lớp 8U.S. PASSPORT RENEWAL APPLICATION FOR ELIGIBLE INDIVIDUALSAMERICA THE BEAUTIFUL FEDERAL RECREATION AREAS WHERE INTERAGENCY PASSES ARE ISSUEDSử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh trong quá trình giảng dạy tin học lớp 12LUẬN văn THẠC sĩ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hội đối với CÔNG NHÂN các KHU CÔNG NGHIỆP ở TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAYỨng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12International Convention on the Elimination of All Forms of Racial DiscriminationNâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021GIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCĐầu tư cải tạo, nâng cấp hoạt động của các trạm bơm tưới nước ven sông trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc trước tác động của biến đổi khí hậu, giai đoạn 20162020”Nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực đấu thầu các dự án xây dựng cơ bản của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai giai đoạn 2017 2020Chuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc giaCâu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập