Ngôn Ngữ Truy Vấn, Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn UIT

Cơ sở dữ liệu 1_Chương 4: Phụ thuộc hàm dạng chuẩn ppsx

Cơ sở dữ liệu 1_Chương 4: Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn ppsx
... Phụ thuộc hàm     Định nghĩa phụ thuộc hàm Các luật suy diễn cho phụ thuộc hàm (hệ luật Armstrong) Tập phụ thuộc hàm tương đương Tập phụ thuộc hàm tối tiểu Phụ thuộc hàm  Một phụ thuộc hàm ... Khôi 7.8 26 Dạng chuẩn   Dạng chuẩn (1NF): Không có thuộc tính đa trị thuộc tính phức hợp Cách giải quyết??? 27 Dạng chuẩn     Phụ thuộc hàm đầy đủ Phụ thuộc hàm riêng phần Dạng chuẩn (2NF): ... Chương 4: Phụ thuộc hàm dạng chuẩn      Định nghĩa phụ thuộc hàm Hệ tiên đề Armstrong Bao đóng tập phụ thuộc hàm Giải thuật tìm khóa Các dạng chuẩn Ví dụ MSSV Ho ten SV...
 • 32
 • 520
 • 1

Chương 8: Phụ thuộc hàm dạng chuẩn pot

Chương 8: Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn pot
... Y phụ thuộc đầy đủ vào X Y phụ thuộc hàm vào X không phụ thuộc hàm vào tập X Cơ sở liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM 47 Ví dụ  R(A, B, C, D, E, I)  F = { A→BCD, BCD→E, CD→EI }  BCD→E phụ thuộc ... dụng hàm Sum, Count Cơ sở liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM 10 Nội dung chi tiết  Chất lượng lược đồ CSDL quan hệ  Phụ thuộc hàm - Định nghĩa Hệ suy dẫn Bao đóng Phủ tối thiểu Khóa  Dạng chuẩn ... ĐH KHTN TPHCM 12 Phụ thuộc hàm (tt)  PTH quan hệ R biểu diễn mối liên hệ giữa các tập thuộc tính R - Nếu R có giá trị giống thuộc tính A1, A2, …, An - Thì giá trị thuộc tính B1, B2,...
 • 91
 • 791
 • 1

Phụ thuộc hàm dạng chuẩn

Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn
... Y phụ thuộc đầy đủ vào Z Z → Y gọi phụ thuộc hàm đầy đủ Phụ thuộc hàm có vế phải thuộc tính Mỗi tập phụ thuộc hàm F tương đương với tập phụ thuộc hàm G mà vế phải phụ thuộc hàm thuộc G gồm thuộc ... thiểu) thỏa: (i) F tập phụ thuộc hàm thuộc tính vế trái không dư thừa (ii) F tập phụ thuộc hàm có vế phải thuộc tính (iii) F tập phụ thuộc hàm không dư thừa 14 Phụ thuộc hàm thuộc tính vế trái ... Hai tập phụ thuộc hàm tương đương Hai tập phụ thuộc hàm F G tương đương F+ = G+ Ký hiệu G ≡ F Phủ tối thiểu tập phụ thuộc hàm F gọi phủ tối thiểu tập phụ thuộc hàm (hay tập phụ thuộc hàm tối...
 • 30
 • 68
 • 0

LUẬN VĂN: PHỤ THUỘC HÀM XẤP XỈ ỨNG DỤNG TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU pptx

LUẬN VĂN: PHỤ THUỘC HÀM XẤP XỈ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU pptx
... khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ quan tâm nghiên cứu, hững thuật toán TANE - thuật toán tương đối hiệu khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ 7 CHƯƠNG 1: PHỤ THUỘC HÀM VÀ PHỤ THUỘC HÀM XẤP XỈ 1.1 Khai phá ... mục phụ lục MỞ ĐẦU Chương - Phụ thuộc hàm phụ thuộc hàm xấp xỉ 1.1 Khai phá liệu 1.1.1 Phát tri thức khai phá liệu 1.1.2 Các phương pháp khai phá liệu 1.2 Phụ thuộc ... 13 1.3 Phụ thuộc hàm xấp xỉ 14 1.3.1 Phụ thuộc hàm xấp xỉ loại 14 1.3.2 Phụ thuộc hàm xấp xỉ loại 16 1.3.3 Bao đóng xấp xỉ 20 1.3.4 Khoá xấp xỉ 21...
 • 50
 • 192
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Các ngôn ngữ truy vấn RDF: đánh giá tổng quan so sánh các đặc tính ngôn ngữ" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... yếu tương quan với ngôn ngữ SPARQL Bài báo tổng kết phân tích đánh giá ngôn ngữ bảng thông tin với đặc tính ngôn ngữ truy vấn Web ngữ nghĩa, làm sở cho việc chọn lựa ngôn ngữ truy vấn phù hợp ... RDF Ngữ nghĩa cung cấp luật tạo người sử dụng [6] 3.2 So sánh đánh giá Trong phần xem xét ngôn ngữ ngữ cảnh so sánh tổng quát chúng để thấy ưu điểm nhược điểm ngôn ngữ Sự so sánh ngôn ngữ truy vấn ... truy vấn nâng cao Kết luận Bài báo trình bày tóm tắt đặc tính ngôn ngữ truy vấn siêu liệu cho Web ngữ nghĩa SPARQL, đồng thời tiến hành nghiên cứu, phân tích đánh giá ngôn ngữ truy vấn khác Web ngữ...
 • 15
 • 170
 • 1

Tiểu luận web các dịch vụ thế hệ mới tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong web ngữ nghĩa

Tiểu luận web và các dịch vụ thế hệ mới tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong web ngữ nghĩa
... ứng yêu cầu truy vấn nâng cao 16 Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn liệu SPARQL Web ngữ nghĩa Kết luận Bài tiểu luận trình bày tóm tắt đặc tính ngôn ngữ truy vấn siêu liệu cho Web ngữ nghĩa SPARQL, đồng ... tích ngôn ngữ truy vấn siêu liệu khác Web ngữ nghĩa, nhận thấy ngôn ngữ SPARQL thừa hưởng đặc tính tốt tất ngôn ngữ khác Việc chọn sử dụng SPARQL cho truy vấn ngữ nghĩa lựa chọn tốt Tuy nhiên SPARQL ... sánh ta có bảng tổng hợp so sánh: 15 Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn liệu SPARQL Web ngữ nghĩa Bảng 3.1 Bảng tổng hợp so sánh ngôn ngữ truy vấn Web ngữ nghĩa Trong đó: Y: Có hỗ trợ N: Không hỗ trợ...
 • 20
 • 133
 • 0

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
... Trình Cơ Sở Dữ Liệu Trang 30 mở rộng phép toán tăng cường khả bảo mật tính toàn vẹn liệu Trong chương nghiên cứu ngôn ngữ SQL Ngôn ngữ truy vấn SQL có tập lệnh phong phú để thao tác sở liệu Chẳng ... CÂU LỆNH TRUY VẤN LỒNG NHAU Là câu lệnh mà thành phần WHERE có chứa thêm câu lệnh Select khác Câu lệnh thường gặp liệu cần thiết phải duyệt qua nhiều lần Đây vấn đề khó khăn truy vấn liệu Ví dụ ... Thắng Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu Trang 40 Trong lệnh truy vấn tổng hợp, ngoại trừ thành phần SELECT bắt buộc phải đặt lên đầu, thứ tự thành phần khác tùy ý Thứ tự dịch lệnh truy vấn tổng hợp sau: FROM...
 • 16
 • 441
 • 3

Phụ thuộc hàm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ

Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ
... phải phụ thuộc hàm F có thuộc tính Chúng ta thay phụ thuộc hàm X → A F phụ thuộc hàm Y → A, Y tập X mà tập phụ thuộc hàm tương đương với F Chúng ta bỏ phụ thuộc hàm khỏi F mà có tập phụ thuộc hàm ... hệ Phụ thuộc hàm Nguyên tắc thiết kế Phụ thuộc hàm Qui tắc suy diễn Bao đóng Phụ thuộc hàm tương đương Phụ thuộc hàm tối thiểu Các dạng chuẩn Thiết kế CSDL 36 / 54 Các phụ thuộc hàm I I I Một phụ ... kế Phụ thuộc hàm Qui tắc suy diễn Bao đóng Phụ thuộc hàm tương đương Phụ thuộc hàm tối thiểu Các dạng chuẩn Thiết kế CSDL 39 / 54 Sự tương đương tập phụ thuộc hàm I I I Một tập hợp phụ thuộc hàm...
 • 8
 • 1,096
 • 22

Ngôn ngữ truy vấn SQL

Ngôn ngữ truy vấn SQL
... LỆNH SQL SQL ngôn ngữ truy vấn dựa đại số quan hệ Câu lệnh SQL dùng để rút trích liệu một hay nhiều quan hệ Kết câu lệnh SQL (truy vấn) quan hệ Để đơn giản cách trình bày, ta xem quan hệ mà câu truy ... Giáo trình CƠ SỞ DỮ LIỆU Trang 22 Chương NGÔN NGỮ TRUY VẤN SQL I CÁCH TẠO QUAN HỆ BẰNG ACCESS Microsoft Access hệ quản trò sở liệu quan hệ Ta dùng ... đơn giản cách trình bày, ta xem quan hệ mà câu truy vấn sử dụng để tạo quan hệ khác gọi quan hệ nguồn, quan hệ kết truy vấn quan hệ đích i Truy vấn đònh nghóa liệu (data definition query) Tạo lược...
 • 10
 • 748
 • 8

Bài giảng: Thiết kế cơ sở dữ liệu - ngôn ngữ truy vấn SQL

Bài giảng: Thiết kế cơ sở dữ liệu - ngôn ngữ truy vấn SQL
... hệ Các loại truy vấn SQL Các Loại Truy Vấn SQL Truy vấn chọn (Select query) • • Là truy vấn khóa SELECT Trả giá trị tập Truy vấn định nghĩa liệu (Data Definition Query) • • Là truy vấn khóa CREATE, ... Ngôn ngữ truy vấn SQL (p.1) SQL = Structured Query Language • Là ngôn ngữ dùng để truy vấn liệu Ngôn ngữ = cú pháp (cấu trúc ngữ pháp) + từ khóa (từ vựng) + ... Người dùng cuối (End-user) Hệ quản trị CSDL Ngôn ngữ truy vấn SQL (p.2) SQL = Structured Query Language • Ngôn ngữ SQL chuẩn chung tương đối Hệ quản trị CSDL khác • cú pháp SQL : SELECT ...
 • 40
 • 1,603
 • 9

PHỤ THUỘC HÀM CÁC DẠNG CHUẪN

PHỤ THUỘC HÀM VÀ CÁC DẠNG CHUẪN
... BCD→E, CD→EI } BCD→E phụ thuộc hàm đầy đủ không? 50 Môật số khái niêậm (tt)  PTH thừa Xét X → Y là thừa nếu  F ≡ F – {X→Y} Phụ thuộc hàm hiển nhiên: B phụ thuộc hàm hiển nhiên A nếu ... Nội dung chi tiết    Chất lượng lược đồ csdl quan hệ Phụ thuộc hàm Các dạng chuẩn Cơ sở liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM Chất lượng lược đồ csdl quan hệ    ... diễn RBTV PTH PTH biểu diễn mối liên hệ thuộc tính quan hệ Định nghĩa: Nếu A, B hai thuộc tính R, B phụ thuộc hàm A(ký hiệu A→B), nếu giá trị A R xác định giá trị B R Cơ sở liệu - Khoa CNTT -...
 • 87
 • 830
 • 2

ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (sql)

ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (sql)
... truy vấn tạo bảng Để tìm ghi bổ sung, trươc thi hành truy vấn bổ sung, xem qua kết truy vấn chọn với biểu thức điều kiện Một truy vấn bổ sung không ảnh hưởng tới bảng truy vấn nguồn 5 .Truy vấn ... bỏ ghi cách dùng truy vấn xoá, bạn khôi phục lại thao tác Nếu bạn muốn biết ghi xoá, trước hết, kiểm tra kết truy vấn chọn điều kiện (với truy vấn xoá) sau tiến hành truy vấn xoá Bất lúc bạn ... bản, Dùng truy vấn xoá bảng nhanh dùng truy vấn xoá Bạn dùng phương thức thi hành với câu lệnh DROP TABLE để xoá bảng khỏi CSDL Tất nhiên bạn xoá bảng cấu trúc Ngược lại, dùng truy vấn xoá phần...
 • 24
 • 322
 • 0

bài 3 ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (sql)

bài 3 ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (sql)
... Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc (SQL) 17 Các toán tử so sánh Slide - Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc (SQL) 18 Ví dụ Hiển thị thông tin nhân viên lương 11000$ Slide - Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc ... - Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc (SQL) 10 CSDL Human Resources Xem mô tả bảng EMPLOYEES CSDL Human Resources Slide - Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc (SQL) 11 Slide - Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc ... Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc (SQL) 15 Ví dụ chọn tất cột Ví dụ: Truy vấn lựa chọn tất cột bảng EMPLOYEES Slide - Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc (SQL) 16 Mệnh đề WHERE Cho phép xếp liệu truy vấn...
 • 30
 • 422
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đại số quan hệtìm hiểu đại số quan hệứng dụng đại số quan hệnghiên cứu đại số quan hệngôn ngữ đại số quan hệnghiên cứu đại số quan hệ thêm vào bst download tài liệuphép toán đại số quan hệbiểu thức đại số quan hệđại số quan hệ định tínhbài tập các phép toán đại số quan hệcác phép toán trên đại số quan hệcác phép toán trong đại số quan hệcác phép toán đại số quan hệcác phép toán đại số quan hệ trong csdlbài tập về ngôn ngữ đại số quan hệGIÁO dục đạo đức NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG sư PHẠM TRONG bối CẢNH đổi mới GIÁO dụcKỸ NĂNG KIỂM SOÁT HÀNH VI HUNG TÍNH ở THIẾU NIÊNMỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG vận ĐỘNG NHỊP điệu CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔINGHIÊN cứu QUÁ TRÌNH CHUYỂN hóa KHÍ TỔNG hợp THÀNH NHIÊN LIỆU LỎNG TRÊN hệ xúc tác co meγ al2o3THÁI độ của PHỤ HUYNH xã GIAO TIẾN GIAO THỦY NAM ĐỊNH đối với vấn đề bạo lực TRẺ EM TRONG GIA ĐèNH HIỆN NAYVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO TIẾP cận NĂNG lực TRONG dạy học GIÁO dục học ở TRƯỜNG đại học VINHBÀI 25 HT LAMAC và học THUYẾT DACUYNKINH tế HUYỆN hải hà (QUẢNG NINH) từ năm 2001 đến năm 2012LỄ PHẬT đản VÀ lễ GIÁNG SINH TRONG đời SỐNG văn HÓA XÃ hội VIỆT NAMTư tưởng nho giáo của nguyễn công trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng việt namĐánh giá chất lượng nước sông hương đoạn chảy qua huyện thanh hà, tỉnh hải dương 6 tháng đầu năm 2016NGHIÊN cứu NHU cầu sử DỤNG nước SẠCH của NGƯỜI dân TRÊN địa bàn xã GIANG sơn, HUYỆN GIA BÌNH,TỈNH bắc NINHĐánh giá công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện tân yên tỉnh bắc giangHoàn thiện thanh toán quốc tế cho xuất nhập khẩu hàng hoá tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triểnviệt nam, chi nhánh hòa bìnhMột số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng ngoại thương việt nam trong giao đoạn hội nhập kinh tế quốc tếNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỊNH GIÁ tài sản bảo đảm là bất ĐỘNG sản tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH tây hồNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỊNH GIÁ tài sản bảo đảm là bất ĐỘNG sản tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH tây hồQuy trình kiểm kê nguồn thải của một ngành công nghiệp ở việt namNâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong CN thăng longGIảI PHÁP NÂNG CAO CHấT LƯợNG tín DụNG XUấT KHẩU HÀNG hóa tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN QUốC tế VIệT NAM (VIB) – CHI NHÁNH THANH hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập