Thuật toán tìm khoá

Các thuật toán tìm khóa trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Các thuật toán tìm khóa trong cơ sở dữ liệu quan hệ
... {while} End Hệ ợể X+ tập thuộc tính A cho F|=XA Hệ ồể F+ tập phụ thuộc ð ýợc suy từ F hệ tiên ð ề Armstrong Trang 7/7 C Khoá lýợc ð quan hệ Cho quan hệ r(R), tập KR ð ýợc gọi khóa quan hệ r K+=R ...  Một quan hệ có nhiều khóa  Khóa bao hàm (còn gọi siêu khóa) tập chứa khóa Nói cách khác, khóa trýờng hợp ð biệt khóa bao hàm ặc D Phát biểu toán Mục ðích yếu thu hoạch ðý tóm tắt toán sau ... mong muốn tìm ð ýợc giải thuật có ð phức tạp ộ thấp hõn so với giải thuật tìm khóa chuẩn ến Trong thu hoạch này, kính trình ð Thầy kết tìm hiểu việc xây dựng thuật toán tìm khóa sau hõn hai tháng...
 • 33
 • 462
 • 0

“Xây dựng thuật toán tìm khóa mờ trong mô hình CSDL mờ

“Xây dựng thuật toán tìm khóa mờ trong mô hình CSDL mờ
... ABCGD U ( dựng: B ~> 0.6 C, A ~> 0.8 GD, ) (AC)+ = ACBGD U ( dựng: C ~> 0.9 B, A ~> 0.8 GD, ) (EB)+ = EBC U ( dựng: B ~> 0.6 C, ) (EC)+ = ECB U ( dựng: C ~> 0.9 B, ) (BC)+ = BC U ( dựng: B ... ABCGD U ( dựng: B ~> 0.6 C, A ~> 0.8 GD, ) (AC)+ = ACBGD U ( dựng: C ~> 0.9 B, A ~> 0.8 GD, ) (EB)+ = EBC U ( dựng: B ~> 0.6 C, ) (EC)+ = ECB U ( dựng: C ~> 0.9 B, ) (BC)+ = BC U ( dựng: B ... AGD U ( dựng: A ~> 0.8 GD, ) (E)+ = E U ( vỡ ny ch cú phn t v khụng cú suy din no sinh t ny ) (B)+ = BC U ( dựng: B ~> 0.6 C, ) (C)+ = CB U ( dựng: C ~> 0.9 B, ) (AE)+ = AEGD U ( dựng: A...
 • 55
 • 104
 • 0

Thuật toán - Tìm theo khoảng với phương pháp tuần tự

Thuật toán - Tìm theo khoảng với phương pháp tuần tự
... Phương pháp đơn giản để giải toán tìm kiếm tuần tự: quét tất điểm, kiểm tra xem điểm có rơi khoảng cho hay không (bằng cách gọi Kiemtra cho điểm) Trong thực tế, phương pháp dùng cho ... mà không xét tới trường hợp xấu tất điểm khoảng tìm x tất điểm rơi khoảng tìm y, giúp hiểu rõ phương pháp phức tạp mà ta xét sau Phương pháp lưới Một kỹ thuật đơn giản trì quan hệ gần điểm mặt ... kiểm tra Phần điểm ta muốn tìm HCN cho tỉ số vùng chữ nhật với toàn miền; phần điểm ta tìm theo chiều x tỉ số bề rộng hình chữ nhật với chiều rộng toàn miền; tương tự theo chiều y Trong ví dụ,...
 • 4
 • 284
 • 5

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " THUẬT TOÁN TÌM NHANH MINIMAL GENERATOR CỦA TẬP PHỔ BIẾN ĐÓNG" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... mG(Xj) tập trực tiếp Z nên không tồn tập Y mGk(Xi) ∪ mGl(Xj) cho t(Y) = t(Z) hay Z mG Xi ∪Xj THUẬT TOÁN MG-CHARM 3.1 Thuật toán Đầu vào: CSDL D ngưỡng phổ biến minSup Kết quả: tất tập phổ biến ... 2.1.2 Định nghĩa độ phổ biến: Cho CSDL giao dịch D tập liệu X⊆ I Độ phổ biến X D, kí hiệu σ(X), định nghĩa số giao dịch mà X xuất D 2.1.3 Định nghĩa tập phổ biến: X ⊆ I gọi phổ biến σ(X) ≥ minSup ... 2.1.6 Định nghĩa tập đóng: Cho X ⊆ I X gọi tập đóng c(X) = X X gọi tập phổ biến đóng X phổ biến X tập đóng Ví dụ: xét CSDL cho bảng ta có: Do: c(AW) = i(t(AW)) = i(1345) = ACW ⇒ AW tập đóng Do:...
 • 9
 • 204
 • 0

ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG VIỆC CẢI TIẾN THUẬT TOÁN TÌM TẬP PHỔ BIẾN

ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG VIỆC CẢI TIẾN THUẬT TOÁN TÌM TẬP PHỔ BIẾN
... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG VIỆC CẢI TIẾN THUẬT TOÁN TÌM TẬP PHỔ BIẾN Tìm tập phổ biến giai đoạn quan trọng toán tìm luật kết hợp Gần đây, có nhiều phương pháp đề xuất nhằm làm tăng tính hiệu việc ... việc tìm tập phổ biến là: (i) Giảm thời gian tìm tập phổ biến; (ii) (ii) Giảm không gian lưu trữ trình tìm tập phổ biến Trong giới hạn báo, xin trình bày việc nâng cao tính hiệu thuật toán tìm tập ... xác lĩnh vực khác Những thiết bị chuyên dụng cho nghiên cứu khoa học khấu hao 2.3 Các loại hình nghiên cứu khoa học Nghiên cứu bản: Nghiên cứu nghiên cứu nhằm phát chất quy luật vật tượng tự...
 • 19
 • 246
 • 2

Khoá luận tốt nghiệp một số thuật toán tìm chuỗi và xây dựng chương trình minh họa thuật toán boyer moore

Khoá luận tốt nghiệp một số thuật toán tìm chuỗi và xây dựng chương trình minh họa thuật toán boyer  moore
... Pratt, Boyer - Moore, Franek Jennings - Smyth để tìm chuỗi - Xây dựng chương trình minh họa thuật toán Boyer - Moore 1.3.9 Nhiệm vụ - Tìm hiểu số thuật toán so khớp chuỗi - Xây dựng chương trình tìm ... chọn đề tài Một số thuật toán tìm chuỗi xây dựng chương trình minh họa thuật toán Boyer - Moore làm khóa luận tốt nghiệp Mục tiều nhiệm vụ nghiên cứu 1.3.8 Mục tiêu - Áp dụng thuật toán Knuth ... chương trình minh họa thuật toán Boyer - Moore cải tiến để tìm kiếm chuỗi mã Unicode Giả thuyết khoa học 1.3.11 Tìm hiểu, nghiên cứu số thuật toán tìm chuỗi giúp người lập trình hiểu rõ công tác tìm...
 • 36
 • 147
 • 2

Lợi dụng thuật toán tìm nhặt lắp ghép key word để seo từ khóa khó và cạnh tranh

Lợi dụng thuật toán tìm nhặt lắp ghép key word để seo từ khóa khó và cạnh tranh
... Khi bạn tiến seo từ khóa : AB ABC tính cạnh tranh từ khóa nên bạn đánh thẳng AB, ABC khó lên, với cách đánh từ khóa như: Nếu từ khóa khó ví dụ AB bạn thường seo đường vòng seo : AB2012 ví ... kết A, B lắp thành A+B trả từ khóa cho bạn Ví dụ seo từ khóa : Nha Dep tức google nhặt chuỗi từ : nha, dep viết bạn để đưa từ khóa bạn trả kết tìm kiếm Như google nói : việc bạn seo từ khóa " Nha ... tăng nhiều từ khóa lên mật độ từ khóa " Nha Dep " lặp lại nhiều lần Điều không google đánh giá cao Bạn cần tăng mật độ từ : Nha từ Dep lên tăng density kiểu Ví Du seo từ khóa từ từ khóa kiểu :...
 • 5
 • 35
 • 0

Thuật toán tìm kiếm và các phương pháp tìm kiếm cơ bản

Thuật toán tìm kiếm và các phương pháp tìm kiếm cơ bản
... việc tìm kiếm gần lg(N) cộng với số mẩu tin tìm thấy Bài toán tìm kiếm phương pháp tìm kiếm Thu Hương Tìm kiếm nhị phân a Bài toán: Tìm kiếm nhị phân thuật toán đơn giản, phương pháp tìm kiếm ... gần mẩu tin khác PHƯƠNG PHĂP TÌM KIẾM NHỊ PHÂN a Tìm kiếm nhị phân Chúng ta xét phương pháp tìm kiếm tuần tự, cách đơn giản trình cài đặt Song , hạn chế phương pháp thời gian tìm kiếm lâu trường ... nửa trường hợp tìm kiếm không thành công Ngoài phương pháp cài đặt mảng thuật toán trên, TÌM KIẾM TUẦN TỰ cài đặt phương pháp sử dụng xâu liên kết để biểu diễn cá mẩu tin như: b Tìm kiếm cài đặt...
 • 14
 • 3,689
 • 25

Thuật toán tìm kiếm chiều rộng

Thuật toán tìm kiếm chiều rộng
... đề 2: Sau kết thúc thuật toán loang, với đỉnh v giá trị d[v] trả thỏa d[v]³ d(s,v) Chứng minh: quy nạp theo số phép toán đẩy vào hàng đợi Bổ đề 3: Giả sử qúa trình thực thuật toán loang, hàng đợi ... (x’,y)) ex,x’=Cy Với mô hình đồ thị toán là: tìm đường ngắn (theo số cạnh) từ đỉnh (1,2) đến đỉnh có dạng (p,n) (n,q) Đến ta dùng thuật toán loang để giải toán Một số tập khác 1.Mã bàn cờ 5x5 ... thúc cách di chuyển mảnh vuông Bài toán 8puzzle yêu cầu phải biến đổi với số bước Nhưng toán (bài toán trạng thái xa nhất), bạn cho trạng thái bắt đầu Hãy tìm trạng thái xa (theo nghĩa số bước...
 • 7
 • 1,378
 • 47

Thuật toán tìm kiếm leo đồi

Thuật toán tìm kiếm leo đồi
... kiếm hình thành tìm kiếm leo đồi có trạng tháiđược phát triển hình vẽ (nét đậm thể hướng tìm kiếm) , số ghicạnh đỉnh giá trị hàm h đỉnh Thuậttoán có tên gọi thuật toán tìm kiếm leo đồi, tư tưởng ... Bướcnày nhằm mục đích chuyển hướng tìm kiếm lời giải nhanh đến đích Bước 5: Lặp lại từ bước Đếnđây bạn đọc nhận thấy thuật toán tìm kiếm leo đồi thực chất thuậttoán tìm kiếm theo chiều sâu, song bước ... Tiếpđó, ta việc áp dụng thuật toán thông dụng như: thuật toán tìm kiếm theochiều rộng thuật toán tìm kiếmtheo chiều sâu để tìm lời giải Việcsuy nghĩ xem có tính khả thi...
 • 6
 • 4,782
 • 134

Thuật toán tìm kiếm nhị phân

Thuật toán tìm kiếm nhị phân
... ta dùng thuật toán nhân sốlớn Nếu A > S tìm kiếm đoạn [Ctg+1 ,Cmax ] Nếu A < S tìm kiếm đoạn [ Cmin , C tg -1 ] Nếu A=S bậc N S Ctg Tiếp tục tìm kiếm Cmin >Cmax Chương trình thể thuật toán {$A+, ... ta tìm kiếm tiếp đoạn [Ctg +1,Cmax ],và lưu kết Nếu không tồn đường ta tìm kiếm tiếp trongđoạn [Cmin ,Ctg -1] Cứ tiếp tục tìm kiếm đoạn có điểm đầu lớnhơn điểm cuối Chương trình thể thuật toán ... Cmin =0; Kết toán nằm đoạn [ Cmin , Cmax] Đặt Ctg = (Cmax+Cmin)div Ta thử xem xe có trọng tải Ctg tồntại đường từ x tới y hay không? Dùng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu(hoặc tìm kiếm theo chiều...
 • 11
 • 4,000
 • 24

Thuật toán tìm kiếm tam phân

Thuật toán tìm kiếm tam phân
... Khi nói đến thuật toán tìm kiếm, cảm thấy quen thuộc với thuật toán tìm kiếm nhị phân (Binsearch) Có lẽ tính tự nhiên phương pháp dễ cài đặt thuật toán Binsearch có độ phức tạp thuật toán thời ... không nên đánh giá thuật toán tìm kiếm tốt thuật toán tìm kiếm khác Điều quan trọng sử dụng chúng cho phù hợp với ứng dụng yêu cầu cụ thể Không có cách hiểu thấu đáo thuật toán nhanh bắt tay ... Binsearch thuật toán Trisearch cài đặt đệ quy hội tụ nhanh hơn, hạn chế khả đệ quy sâu Sau phân tích độ phức tạp thuật toán thời gian Trisearch Không giảm tính tổng quát, ta giả thiết phạm vi tìm kiếm...
 • 3
 • 1,308
 • 26

Thuật toán tìm kiếm trên đồ thị

Thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
... sở cho thuật toán tìm kiếm lời giải tối ưu dựa lýthuyết đồ thị Thực ra, trường hợp riêng toán lớn đ thị - Bài toán tìm đường ngắn mà nghiên cứu vàomột dịp khác Trên lànhững thuật toán tìm kiếm ... hơnvề thuật toán, bạn xem thêm viết "Thuật toán Loang" số báo tháng năm 2000 Xin chân thành cảmơn Từ hai thuậttoán trên, nhiều toán đồ thị giải dễ dàng.Vì khuôn khổ báo, xin trình bày số toán ... thăm Thủ tục Visit(u) thao tác đỉnh u bàitoán đặt cụ thể II Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng Thuật toán nàythực cải biến thứ tự duyệt đỉnh đồ thị tìm kiếm theo chiều sâu cách thay dùng STACKthì...
 • 6
 • 757
 • 24

Thuật toán tìm kiếm xâu kí tự

Thuật toán tìm kiếm xâu kí tự
... áp dụng úng dụng lớn Phần trình bày số thuật toán hay tiếng cho toán tìm kiếm xâu tự, có độ phức tạp thuật toán nhỏ nhiều Thuật toán Rabin-Karp Thuật toán mang tên hai nhà khoa học phát minh ... F(j) độ dài xâu tiền tố (prefix) lớn P[0 j-1] Đây ví dụ với xâu mẫu “ABCDABD” Đơn giản tính độ phức tạp O(n) với n độ dài xâu mẫu P Trên thuật toán hay toán tìm kiếm xâu tự, thuật toán dược ... trình tìm kiếm vị trí mẫu P xâu gốc T, tìm thấy vị trí sai ta chuyển sang vị trí tìm kiếm trình tìm kiếm sau tận dụng thông tin từ trình tìm kiếm trước để xét trường hợp không cần thiết Ví dụ : tìm...
 • 7
 • 3,206
 • 58

Xem thêm

Từ khóa: khóa và các thuật toán tìm khóathuật toán tìm khóa tối thiểuthuật toán tìm khóa của quan hệthuật toán tìm khóa của lược đồ quan hệthuat toan tim khoang cach 2 diem gan nhatthuật toán tìm một khóathuật toán tìm tất cả các khóathuật toán tìm siêu khóathuật toán tìm các khóa của lược đồ quan hệthuật toán tìm một khóa của lược đồ quan hệthuật toán tìm 1 khóa của lược đồ quan hệbài tập thuật toán tìm tất cả các khóathuật toán tìm một khóa trên lược đồ quan hệthuật toán tìm tất cả khóaxây dựng thuật toán tìm một khóa của lđqhNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa lai tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Dạy học kịch bản văn học “Tôi và chúng ta” ở lớp 9 theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)happy street Workbook 1 (dạy thêm tiếng anh)HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNGGiáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh tiểu học qua môn Tiếng Việt ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (LV thạc sĩ)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONGTHỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC DẠY VÀ HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN) TẠI TP. HỒ CHÍ MINHTÌM HIỂU CA TỪ CỦA NHẠC SĨ TRẺ (QUA CÁC CA KHÚC TIẾNG VIỆT ĐƯỢC YÊU THÍCH TRÊN TRANG MẠNG MP3.ZING.VN TRONG NĂM 2012)VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – VẬT LÍ 11 CƠ BẢNĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAYĐƠN XIN CẤP GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬPLập kế hoạch truyền thông đại chúng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệng240 vocabulary words g1Nghiên cứu hoạt động quản trị thương hiệu tại công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)Phân tích hoạt động quảng cáo của công ty cổ phần quảng cáo quà tặng Nón VàngPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt NamHọc thuyết mác lênin và tư tưỏng hồ chí minh về đảng và xây dựng đảngGiải pháp nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng hô chí minhTăng cường quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Những tư tưởng của hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập