Trắc nghiệm môn giải phẫu 2 đại học y dược hcm

Trắc nghiệm môn giải phẫu 2 đại học y dược hcm

Trắc nghiệm môn giải phẫu 2 đại học y dược hcm
... đúng: 1; 2; 5; 6; 7; 9; 12; 17; 20 ; 23 ; 30;31; 32; 34; 41; 51; 54; 56 Các câu sai: 3; 4; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 21 ; 22 ;24 , 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 43; 44; ... 11 B,D 12 A,C,D 13 A, B, D 14 A, D, E 15 A, C 16 A, B, C, E 17 B, C, E 18 A,C,D,E 19 A,B,C 20 A, B,E 21 A,C,D,E 22 A,B,C 23 A, B, C, D 24 A, B, D 25 A, C 26 A, B, C 27 A,B,D 28 A, B, E 29 B, C ... https://www.facebook.com/groups/vuotquakithiYDS15/ Ôn tập LT GP II YDS2015 ĐÁP ÁN PHẦN 4: 1C 3C 4A 5B 6B 7C 8B 9C 18 10D 11B 12C 13C 14E 15B 16B 17B 18D 19E 20 A 21 D 22 E 23 C 24 B 25 C https://www.facebook.com/groups/vuotquakithiYDS15/...
 • 18
 • 159
 • 0

trắc nghiệm mô xương mô sụn đại học y dược huế

trắc nghiệm mô xương mô sụn đại học y dược huế
... Sụn Sụn chun Sụn Xương sụn C,B HLam Câu 21: Sụn khí quản thuộc loại: A B C D E Sụn Sụn xơ Sụn chung Sụn cốt hóa Sụn thoái hóa Câu 22: Xương sụn tạo thành do: A B C D E Tế bào xương H y cốt ... Màng xương Tế bào sụn Tạo cốt bào Câu 23: Màng xương tạo ra: A B C D E Xương haver đặc Xương haver xốp Xương cốt mạc Xương sụn Tất Câu 24: Tế bào xương có chức tiêu h y sụn xương (1/ Tế bào xương ... cấu tạo của: A B C D E Sụn Sụn xơ Sụn chun A,B Cả loại sụn Câu 16: Bè xương hốc t y thành phần cấu tạo của: A B C D E Xương haver đặc Xương haver xốp Xương sụn T y xương Xương cốt mạc Câu 17:...
 • 4
 • 149
 • 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn giải phẩu học có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm môn giải phẩu học có đáp án
... Lớp nông vùng mông gồm có: A Cơ mông lớn, căng mạc đùi B Cơ mông lớn, bịt C Cơ mông lớn, mông nhỡ D Cơ căng mạc đùi, bịt E Cơ mông lớn, mông nhỡ, căng mạc đùi 18 Lớp vùng mông có: A Cơ bịt B ... 12 58 Cạnh hố khoeo bán gân, bán màng 59 Cạnh hố khoeo nhị đầu đùi Đáp án phần 2: Các câu đúng: 1; 2; 5; 6; 7; 9; 12; 17; 20; 23; 24; 30; 31; 32; 34; 41; 51; 54; 57; 59 Các câu sai: 3; 4; 8; 10; ... nhánh tách từ cung động mạch chủ: A Động mạc vành B Thân Động mạch cánh tay đầu* C ĐM cảnh gốc phải D ĐM cảnh gốc trái* E ĐM đòn trái* 38 Thùy trán chia làm hồi A Hồi trước trung tâm B Hồi trán...
 • 23
 • 3,282
 • 11

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH ÔN THI ĐẠI HỌC CÓ ĐÁP ÁN LỜI GIẢI CHI TIẾT

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH ÔN THI ĐẠI HỌC CÓ ĐÁP ÁN LỜI GIẢI CHI TIẾT
... cánh ngắn C 50% thân xám, cánh ngắn: 50% thần đen, cánh dài D 75% thân xám cánh ngắn : 25% thân đen cánh dài Lời giải: Trong thí nghiệm Moocgan tiến hành ở ruồi giấm,lai ruồi giấm thân xám,cánh ... 36,98% Lời giải: Ở ruồi giấm giới xảy hoán vị giới đực không xảy hoán vị Con kiểu gen đực kiểu gen xảy hoán vi 14% tao loai giao tử chi m tỉ lê là: AB = ab = 43%; Ab = aB = 7% Con không xay ... hoán vị gen không vượt 50% B Tần số hoán vị gen 50% C Các gen nằm gần nhiễm sắc thể tần số hoán vị gen cao D Tần số hoán vị gen lớn 50% Câu 38:Nguyên nhân dẫn đến xuất biến dị tố hợp chế hoán...
 • 43
 • 182
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa phân tích 2, đại học y dược TPHCM

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa phân tích 2, đại học y dược TPHCM
... a.được dùng sắc ký r y phân tử b dùng sắc ký trao đổi ion c phân bố mà pha tĩnh phân cực, pha động dung môi không phân cực c phân bố mà pha tĩnh phân cực,pha động dung môi phân cực 23 Sử dụng ... động quay …….so với chênh lệch lượng trạng thái điện tử a b nhiều c ngang d 42 Các phân tử hay ion hấp thu ánh sáng g y kiểu thay đổi lượng, : a điện tử, xạ, quay b điện tử, phát xạ, quay c phát ... số hấp thu phân tử chất cần phân tích d nồng độ dung dịch 47……….là nhóm chức chưa no, liên kết đồng hóa trị phân tử g y hấp thu xạ vùng UV-Vis (>200 nm) a nhóm tăng màu b nhóm chuyển dịch màu...
 • 13
 • 2,836
 • 19

Trắc nghiệm môn giải phẫu

Trắc nghiệm môn giải phẫu
... 17 Lớp nông vùng mông gồm có : A Cơ mông lớn, căng mạc đùi B Cơ mông lớn, bịt C Cơ mông lớn, mông nhỡ D Cơ căng mạc đùi, bịt E Cơ mông lớn, mông nhỡ, căng mạc đùi a 18 Lớp vùng mông có: A Cơ bịt...
 • 21
 • 13,350
 • 113

ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN GIẢI PHẪU

ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN GIẢI PHẪU
... 17 Lớp nông vùng mông gồm có : A Cơ mông lớn, căng mạc đùi B Cơ mông lớn, bịt C Cơ mông lớn, mông nhỡ D Cơ căng mạc đùi, bịt E Cơ mông lớn, mông nhỡ, căng mạc đùi a 18 Lớp vùng mông có: A Cơ bịt...
 • 21
 • 4,604
 • 38

Đề cương và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay có đáp án

Đề cương và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay có đáp án
... vừa tính khử vừa tính oxi hóa? a) Cl- b) Fe 2+ c) Cu 2+ d) S 2- (Các câu từ 13 đến 23 trích từ đề thi tuyển sinh hệ không qui ĐH Cần Thơ năm 2006) 6 24 Cho dung dịch NaOH lượng dư vào 100 ... Thủy ngân (Hg) c) Niken (Ni) d) Một kim loại khác (Cu = 64; Hg = 200; Ni = 59) 27 Cho biết Thủy ngân tỉ khối 13,6 Phát biểu sau không cho thủy ngân (Hg)? a) Hai thể tích thủy ngân không khí ... thu 3,136 lít khí NO (đktc) Phần trăm khối lượng vàng thỏi vàng là: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% (Au = 197) 46 Nguyên tố bán kính ion nhỏ bán kính nguyên tử tương ứng? a) Clo b) Lưu huỳnh...
 • 31
 • 552
 • 0

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa  ôn thi đại học
... Trong phản ứng hố học mà Fe tham gia, vai trò Fe2+ ln ln a.Chất khử b Chất oxi hố c Có thể chất khử chất oxi hố tuỳ phản ứng d Tất đếu sai GV Nguyễn Tấn Trung TT luyện thi đại học CLC Vónh Viễn ... vòng benzen : a Làm tăng mật độ electron nhân benzen b Làm giảm mật độ electron nhân benzen c Không ảnh hưởng d Tất sai Câu 13: Cho (A) chứa C, H, O tác dụng với với 240 ml dd MOH 1M pứ xảy vưa ... Kim loại kiềm phản ứng với nước trước cho kiềm, sau kiềm tác dụng với CuSO4 Câu 8: Tính chất hố học chung kim loại là: a.Dễ bị khử b Dễ bị oxi hố c Dễ tham gia phản ứng d Năng lượng ion hố cao...
 • 5
 • 144
 • 1

trắc nghiệm môn giải phẫu phần mô phôi

trắc nghiệm môn giải phẫu phần mô phôi
... tuyến môn vị C) Tế bào ưa bạc biểu ruột non D) Tế bào hình đài biểu ruột non Đáp án B Câu 62 Tế bào thực chức khử độc gan: A) Tế bào gan B) Tế bào nội C) Tế bào Kupffer D) Tế bào biểu ... bào biểu ống gần: A) Mâm khía B) Diềm bàn chải C) Lông chuyển D) Que Heidenhain Đáp án B Câu 13 Biểu bao Bowman: A) Biểu lát đơn B) Biểu vuông đơn C) Biểu trụ đơn D) Biểu chuyển ... đơn Đáp án C Câu 40 Biểu đoạn ống tiêu hoá thức có tỉ lệ tế bào trụ có mâm khí lớn tế bào hình đài: A) Đáy vị B) Môn vị C) Hồi tràng D) Ruột già Đáp án C Câu 41 Biểu đoạn ống tiêu hoá thức...
 • 37
 • 851
 • 4

Trắc nghiệm môn giải phẫu

Trắc nghiệm môn giải phẫu
... 17 Lớp nông vùng mông gồm có: A Cơ mông lớn, căng mạc đùi B Cơ mông lớn, bịt C Cơ mông lớn, mông nhỡ D Cơ căng mạc đùi, bịt E Cơ mông lớn, mông nhỡ, căng mạc đùi 18 Lớp vùng mông có: A Cơ bịt ... đơn 23 Cơ vòng ; Cơ dọc 24 tâm vị ; môn vị 25 Tá tràng ; hồi tràng 26 Hồi manh tràng 27 Ba dải dọc ; túi thừa mạc nối 28 14 ; 16 29 Thắt hậu môn ; thắt hậu môn 30 Thùy vuông ; Thùy đuôi 31 bên ... Các thắt xuất lòng ống tiêu hóa là: A Cơ thắt tâm vị B Cơ thắt môn vị C Cơ thắt hồi manh tràng D Cơ thắt hậu môn E Cơ thắt hậu môn 35 Các lớp buồng trứng gồm: A Thượng bì mầm B Lớp vỏ trắng C...
 • 87
 • 246
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn hóa luyện thi đại học

Câu hỏi trắc nghiệm môn hóa luyện thi đại học
... nguyờn t Be v C u trng thỏi lai hoỏ sp3 B Cỏc nguyờn t Be v C u trng thỏi lai hoỏ sp2 C Cỏc nguyờn t Be v C u trng thỏi lai hoỏ sp D Cỏc nguyờn t Be v C u trng thỏi lai hoỏ sp3d2 20 59 Cho ... cacbonic d Thi khụng khớ nộn vo lũ nung vụi 80 Hỡnh v no sau õy biu din trng thỏi cõn bng hoỏ hc? 34 v v v A B C t (thi gian) 81 Trong nhng khng nh sau, iu no l phự hp vi mt h hoỏ hc trng thỏi cõn ... t N ú: - k l hng s tc phn ng (ti nhit xỏc nh), - N0 l s ht nhõn phúng x thi im u (t = 0), - N l s ht nhõn phúng x thi im t ang xột - t1/2 l chu k bỏn ró ca nguyờn t phúng x t = ln 1, 14,3...
 • 243
 • 430
 • 0

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm môn giải phẫu bệnh (5 CÂU CHỌN 1)

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm môn giải phẫu bệnh (5 CÂU CHỌN 1)
... Nhân tan 100 Bệnh bướu cổ đơn đồng nghĩa với : A Bệnh Hashimoto B Bệnh bướu giáp độc C Bệnh Basedow D Cả sai E Cả 101 Bệnh bướu cổ đơn đồng nghĩa với: A Bệnh Bướu cổ địa phương B Bệnh Bướu cổ ... D Câu A B E Cả câu 79 Bệnh Hodgkin gặp vị trí: A tạng hệ tạo máu-lympho xâm nhập tạng khác B chủ yếu hạch lympho C mô lympho hạch D câu A B E câu B C 80.Tổn thương hạch ngoại biên, gan, lách bệnh ... hoại tử: A Chọn B,C,D B Nhân đông C Nhân vỡ D Nhân tan E Nhân chia 97 Chọn tổn thương bào tương tế bào hoại tử A Thũng đục B Hoại tử nước C Hoại tử đông D Chọn A,B,C E Chọn B,C 98 Chọn tổn thương...
 • 25
 • 1,800
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bộ môn giải phẫu trường đại học y hà nộilý thuyết môn toán ôn thi đại họclý thuyết môn hóa luyện thi đại họclý thuyết môn hóa ôn thi đại họcbai ta ly thuyet mon hoa luyen thi dai hocgiáo trình giải phẫu bệnh đại học y hà nộigiáo trình giải phẫu người đại học y hà nộisách giải phẫu người đại học y hà nộitrắc nghiệm giải phẫu bệnh đại học y huếđiểm chuẩn nguyện vọng 2 đại học y dược tp hcmkhoa sản bệnh viện đại học y dược hcmkhoa phụ sản đại học y dược hcmbộ môn giải phẫu đại học y dược tp hcmbộ môn giải phẫu đại học y dược huếtrắc nghiệm lý thuyết có đáp án ôn đại học cao đẳng môn vật líĐiều khiển từ xa dùng sóng RF cho cầu trục phòng thực hành thí nghiệm tự động hóa trường ĐHCNTTTTThiết kế cơ khí và gia công mô hình hệ thống hồi lưu nước nóng dân dụngde thi thu vao lop 10 mon ngu van truong thcs tien tiende thi thu vao lop 10 mon ngu van truong thcs bo lyNGHIÊN cứu áp DỤNG JAVA PATHFINDER TRONG tự ĐỘNG SINH TEST CASEXây dựng phần mềm quản lý kho tại công ty DTS đại từ thái nguyênhoạch định chiến lược cho công ty casumina trong giai đoạn 2010 đến 2020de thi thu vao lop 10 mon van nam 2016 so gd dt ha noiThiết kế phần mềm hệ thống trên nền tảng android hỗ trợ công tác chăm sóc và phục vụ bệnh nhân tại bệnh việnThiết kế và thi công hệ thống solar trackerXây dựng hệ thống giám sát môi trường trong ô tôNghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện thân xe toyota fortuner 2015Thiết kế mô phỏng anten xoắn cộng hưởng ở tần số 300mhzXây dựng một số giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng của công ty TNHH bigdigital việt nam sử dụng tường lửa ASAXây dựng sản phẩm thương mại điện tử SOZO trên nền shopifyoThiết kế và điều khiển hệ thống ổn định nhiệt độ cho lò ấp trứng loại nhỏThiết kế và điều khiển hệ thống phân bố đều nhiệt trong lò ấp trứng loại nhỏXây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý lịch của giảng viên cho cán bộ phụ trách bộ môn khoa CN ĐTTTXây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp module quản lý quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH phần mềm 2NF –hà nộiXây dựng website bán hàng cho công ty thế giới số
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập