Giáo Án Bài Sinh Học Lớp 6 Bài 1 : Đặc điểm cơ thể sống

Giáo án môn sinh lớp 6 - Bài 1: ĐẶC ĐIỂM THỂ SỐNG NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC doc

Giáo án môn sinh lớp 6 - Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CƠ THỂ SỐNG NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC doc
... hiểu IV Nhiệm vụ sinh nhiệm vụ sinh học học Cho học sinh đọc thông - Đọc thông tin SGK, trả tin, nêu câu hỏi: từ thông lời câu hỏi: tin cho biết Nghiên cứu đặc điểm cấu nhiệm vụ sinh học tạo, ... , sinh sinh sản trưởng , sinh sản Kết luận : vật chất quanh ta bao gồm vật sống không sống HĐ 2(10’): Tìm hiểu đặc II Đặc điểm thể điểm thể sống sống Hướng dẫn làm tập - Tư độc lập làm SGK đánh ... sách giáo khoa - Tư trả lời câu hỏi: Công bố đáp án bổ sung Một thể sống đặc sửa sai điểm: Nêu câu hỏi: Một thể  Có trao đổi chất với sống đặc điểm gì? môi trường Hoàn thiện kiến thức  Sinh...
 • 7
 • 1,101
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Sinh học lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Sinh học lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án)
... TẠO LONG < /b> AN < /b> THI < /b> CHỌN HỌC SINH < /b> GIỎI LỚP 12 < /b> THPT VÒNG NĂM 2011 ĐỀ THI < /b> CHÍNH THỨC Môn < /b> thi:< /b> SINH < /b> HỌC (B ng < /b> B) Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)< /b> Ngày thi:< /b> 06/10/2011 Thời gian: 180 ... DẪN CHẤM ĐỀ THI < /b> HỌC SINH < /b> GIỎI VÒNG NĂM 2011 MÔN SINH < /b> HỌC (B NG B) Câu (1,5< /b> đ) Nội dung Điểm Tế b o thực vật Tế b o động vật - < /b> Có thành tế b o (vách xenlulôzơ) - < /b> Không có bao màng sinh < /b> chất - < /b> Có hệ ... vàng) G: Ab = aB = 42,5% AB = ab = 7,5% Fa : ab ab Ab aB = = 42,5% : ab ab ab = 100% 0 ,125< /b> AB ab = = 7,5% ab ab 0 ,125< /b> Kén tròn, vàng = kén b u dục, trắng = 42,5% Kén tròn, trắng = kén b u dục,...
 • 8
 • 216
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Sinh học lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Sinh học lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án)
... LONG AN THI CHỌN H C SINH GIỎI LỚP 12 THPT VÒNG NĂM 2011 ĐỀ THI CHÍNH TH C Môn thi: SINH H C (Bảng C) Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 06/10/2011 Thời gian: 180 phút ... DẪN CHẤM ĐỀ THI H C SINH GIỎI VÒNG NĂM 2011 MÔN SINH H C (BẢNG B) C u Nội dung Sai - Vì nư c có tính phân c c nên thẩm thấu qua màng nhờ kênh prôtêin aquaporin Sai - Đó không bào Vì không bào chứa ... C u (4,0): Vì lưỡng c c phổi hô hấp qua da? C u tạo phù hợp với ch c thể qua c u tạo tim nào? Tuyến tụy tiết hoocmôn nào? C c hoocmôn c vai trò trình chuyển hóa vật chất? Vì chấn thương...
 • 6
 • 368
 • 1

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 1 doc

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 1 doc
... kiến thức học - GV nhắc lại, giải thích tóm tắt - Yêu cầu HS nhà đọc SGK, đọc phần “Có thể em chưa biết” - Chuẩn bị trước tiết sau TT Tiết 2: BÀI 1: THÔNG TIN TIN HỌC I Mục tiêu: - Học sinh ... thông tin hoạt động thông tin người - Biết máy tính công cụ hỗ trợ người hoạt động thông tin - Có khái niệm ban đầu tin học nhiệm vụ tin học II Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV - ... động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động thông tin tin học - GV yêu cầu HS đọc TT SGK - HS đọc TT SGK liên hệ thực tế thân - GV giải thích hoạt - HS...
 • 8
 • 3,407
 • 3

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 2 pdf

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 2 pdf
... hiệu đèn xanh, đèn đỏ - GV lấy thêm ví dụ, giải thích -> GV kết luận nêu lên dạng thông tin tin học là: Dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm - HS ý, liên hệ thực tế, lấy ví dụ - GV lấy ví dụ nhóm ... * Hoạt động 4: Tổng kết học- Dặn dò - GV yêu cầu – HS đọc phần ghi nhớ SGK - GV gợi ý HS trả lời câu hỏi tóm tắt kiến thức học - Yêu cầu HS nhà đọc SGK chuẩn bị trước học cho tiết sau ... cụ thể - HS ý, ghi - GV lấy ví dụ khác - GV lưu ý HS: Cùng TT có nhiều cách biểu diễn khác - HS ý Ba dạng TT đề cập thực chất biểu diễn TT mà * Vai trò TT: - GV yêu cầu HS đọc TT SGk - – HS đọc...
 • 6
 • 918
 • 1

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 3 doc

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 3 doc
... - GV nêu mối liên hệ - HS liên hệ thực tế so sánh với khả sinh học người - GV giải thích khả máy tính ứng với khả - HS ý lấy ví dụ minh họa Ví dụ khả tính toán nhanh xác cao -> GV kết ... Tổng kết học- Dặn dò - GV yêu cầu – HS đọc phần ghi nhớ SGK - GV gợi ý HS trả lời câu hỏi tóm tắt nội dung kiến thức học Yêu cầu HS nhắc lại - Dặn dò HS nhà làm tập, đọc SGK chuẩn bị trước học cho ... toán + Tự động hoá công việc văn phòng + Hỗ trợ công tác quản lí + Công cụ học tập giải trí + Điều khiển tự động rôbôt + Liên lạc, tra cứu mua bán trực tuyến - GV lấy ví dụ giải thích thêm -> ...
 • 5
 • 684
 • 0

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 4 ppt

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 4 ppt
... dụ - HS nhóm lấy ví dụ * Hoạt động 3: Tổng kết học – Dặn dò - GV yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ SGK - GV Hệ thống nội dung học qua hệ thống câu hỏi - Gợi ý học sinh trả lời câu hỏi tập SGK - ... Hoạt động học sinh * Hoạt động 1: Tìm hiểu máy tính công cụ xử lí thông tin - GV yêu cầu HS quan sát - HS quan sát tranh vẽ SGK Quan sát TB máy tính … - HS đọc SGK - Yêu cầu HS đọc TT SGK - HS trả ... Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Hoạt động 1: Tìm hiểu mô hình trình bước - GV yêu câu HS đọc TT SGK - – HS đọc TT SGK - GV chia nhóm HS, yêu cầu - HS hoạt động nhóm...
 • 8
 • 760
 • 1

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI THỰC HÀNH 1 ppsx

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI THỰC HÀNH 1 ppsx
... tính - Tắt hình * Hoạt động 3: Tổng kết học thực hành – Dặn dò - GV yêu cầu học sinh tắt máy, tắt hình, dọn vệ sinh nơi thực hành - Yêu cầu HS thu dọn bàn ghế, ngắt nguồn điện phòng thực hành - ... ngồi trực tiếp vào máy chuẩn bị làm thực hành - GV yêu cầu HS quan sát phận cấu thành máy tính - HS quan sát - GV giới thiệu TB máy tính (cả lớp quan sát) - HS quan sát tìm hiểu + Các TB nhập ... Shift gõ kí tự - HS thực quan sát kết - Di chuyển chuột, quan sát thay đổi vị trí trỏ chuột - HS thực quan sát * Tắt máy tính: - GV hướng dẫn HS nháy chuột vào nút Start, sau nháy - HS thực theo hướng...
 • 4
 • 725
 • 2

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 5 pptx

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 5 pptx
... luyện - HS thực tập - Yêu cầu HS tìm hiểu * Hoạt động 4: Tổng kết học Dặn dò - GV yêu cầu HS đọc đọc thêm số SGK - GV tóm tắt, tổng kết học, tổng kết nội dung học - GV nhắc lại nội dung - Dặn ... với chuột - Thực thao tác với chuột II Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu SGK, SGV - ĐDDH: Phòng máy vi tính III Kiểm tra cũ: - GV đặt câu hỏi kiểm tra cũ: ?: Em nêu thao tác chuột? - 1- HS trả ... nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, cho điểm IV Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Hoạt động 1: Chuẩn bị nêu mục tiêu thực hành - GV chia nhóm HS, - HS thực chia nhóm...
 • 9
 • 453
 • 1

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 6 pps

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 6 pps
... - HS trả lời - GV nhận xét, cho điểm HS IV Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Hoạt động 1: Tìm hiểu phím máy tính - GV yêu cầu HS quan sát - HS quan sát ... phím? - 1- HS trả lời HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, cho điểm IV Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Hoạt động 1: Chuẩn bị nêu mục tiêu thực hành - GV chia ... (tương tự) - Yêu cầu HS luyện gõ phím hàng (tương tự) - Yêu cầu HS luyện gõ kết hợp phím - Yêu cầu HS luyện gõ kết hợp - HS thực phím sở hàng - Yêu cầu HS luyện gõ phím hàng số - HS ý, thực - Yêu...
 • 9
 • 387
 • 0

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 7 potx

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 7 potx
... Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Hoạt động 1: Chuẩn bị tiết thực hành - HS thực chia nhóm - GV chia nhóm HS, nhóm – HS - GV yêu cầu HS tổ chức ổn - HS thực định nhóm, ... phần mềm Mario Mario - Yêu cầu HS quan sát hình Mario - HS quan sát hình - GV hướng dẫn HS nhập tên đăng kí người luyện tập - Hướng dẫn HS lựa chọn - HS ý, thực học dễ đến khó - GV giải thích cho ... tự động đánh giá kết rèn luyện HS - HS ý đánh giá kết rèn luyện trình thực hành - Yêu cầu HS luyện gõ bàn phím xác theo mẫu tập mà phần mềm đưa - HS thực - GV hướng dẫn HS cách tự đánh giá kết...
 • 9
 • 1,114
 • 1

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 8 pdf

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 8 pdf
... để làm gì? - 1- HS trả lời GV nhận xét, cho điểm IV Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Hoạt động 1: Chuẩn bị tiết thực hành - HS thực chia nhóm theo yêu - GV chia ... GV - GV yêu cầu HS tổ chức ổn - HS thực định nhóm, nhóm ngồi vào máy - GV đóng điện, yêu cầu HS - HS nhóm khởi động máy tính khởi động máy * Hoạt động 2: - GV hướng dẫn yêu cầu HS Thực hành - ... thực - Yêu cầu HS thoát khỏi phần mềm Solar System 3D Simulartor - HS thực * Hoạt động 3: Tổng kết học Dặn dò - GV nêu lại mục đích nội dung học em luyện tập chuột tìm hiểu thực tế hành tinh...
 • 8
 • 1,067
 • 1

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 9 doc

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 9 doc
... tượng: Khi GV không tìm lớp học cần dạy HS gì? học môn Việc học tập trở nên hỗn loạn - HS tìm hiểu, liên tưởng thực tế - GV giải thích nêu lên tâm quan trọng TKB trường học, đóng vai trò quan ... tiết học sau - GV yêu cầu HS nhà đọc, tìm hiểu SGK nội dung -> đưa vai trò quan trọng Hệ điều hành máy tính - GV nhận xét học Ngày soạn: 02/11/2011 Ngày dạy:05/11/2011 CHƯƠNG III: Tiết 20: BÀI 9: ... lí thông tin ?H: Phần mềm học gõ bàn - HS ý tìm hiểu, trả lời phím 10 ngón có phải Hệ điều hành không? Vì sao? - GV đặt câu hỏi hướng dẫn HS: ?Nếu không phần - HS ý - HS trả lời: mềm học gõ bàn...
 • 9
 • 1,246
 • 1

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 10 doc

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 10 doc
... * Hoạt động 3: Tổng kết học Dặn dò - GV nhận xét tiết học, hệ thống lại kiến thức học - GV yêu cầu HS nhà đọc, tìm hiểu SGK nội dung nêu nhiệm vụ HĐH gì? - GV nhận xét học Ngày soạn:08/11/2011 ... nào? - HS ý - GV giải thích cho HS hiểu - HS ý, tìm hiểu - GV giới thiệu: Trên giới có nhiều HĐH khác Hiện HĐH dùng phổ biến máy tính cá nhân HĐH Windows hãng Microsoft - HS quan sát, tìm hiểu - ... lời HS khác nhận xét - GV nhận xét, cho điểm IV Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Hoạt động 1: Nhắc lại HĐH gì? - GV yêu cầu HS trả lời câu - HS trả lời: hỏi: HĐH...
 • 8
 • 698
 • 1

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 11 pdf

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 11 pdf
... tệp tin (văn bản, âm …) - GV yêu cầu HS quan sát, tìm hiểu số tệp tin máy tính - HS quan sát, tìm hiểu tệp tin máy tính - GV giải thích cho HS hiểu tệp tin * Hoạt động 3: Tìm hiểu thư mục - GV ... vị lưu trữ TT HĐH quản lí ?H: Tệp tin gì? - HS trả lời: - GV giải thích Tệp tin đơn vị để lưu trữ TT thiết bị lưu trữ ?H: Các tệp tin gì? - HS trả lời: Các tệp tin là: + Các tệp hình ảnh: hình ... làm quen với - HS ý thao tác thực hành * Hoạt động 6: Tổng kết học Dặn dò - GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK - GV hệ thống kiến thức học - Dặn dò HS nhà làm tập, đọc trước 12 ...
 • 6
 • 898
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giao an mon sinh hoc lop 6 bai 35giao an mon sinh hoc lop 6 bai 37giao an mon sinh hoc lop 6 bai 33giao an mon sinh hoc lop 6 bai 39giao an mon sinh hoc lop 6 bai 30giáo án môn sinh học lớp 6giáo án môn sinh học lớp 6 học kỳ 2giáo án môn sinh học lớp 6 hk2giáo án môn sinh học lớp 6 học kì 2giao an toan so hoc lop 6 phan 1giao an sinh hoc lop 6 ki 1 bai 2 mhien vu cua hoc sinhgiao an mon sinh hoc lop 8 bai 6giao an mon sinh hoc lop 8 bai 6 phan xabài saonj giáo án dạy tin học lớp 6giao an mon sinh hoc lop 8 bai 36Phương Pháp Xây Dựng Định Mức Lao ĐộngXây dựng Chính quyền Điện tử bằng các phần mềm tự do nguồn mởBài Giảng Xơ Cứng Bì Hệ ThốngTìm Kiếm Thông Tin Trong Môi Trường Điện TửBài giảng Viêm ruột thừa cấpChuyên đề phân tích SWOT của nông hộ trồng rau xanh ở Đà LạtRỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁUBài giảng RỐI LoẠN TIÊU HÓA CHỨC NĂNGLợi Nhuận Và Phương Pháp Xác Định Lợi NhuậnUNITAR pilot project Background, current works and future planPhương Pháp Số Tương Ðối Và Phương Pháp Chỉ SốHướng dẫn sử dụng HSC để đọc xung tốc độ caoKhóa Tập Huấn Công Bằng Giới Và Các Dự Án Phát TriểnTập Huấn Quản Lý Hướng Nghiệp Học Sinh Trung HọcChuyên Đề Các Phương Pháp Phân Tích Cạnh TranhBáo cáo thực tập nghề nghiệp ngành kinh tế nông nghiệpĐề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng anh lớp 12 trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa năm học 2016 20175 steps to a AP microeconomics mcgrwhill by dodgeStudy guide principles of microeconomics 5th by mankiwwMicroEconomics with calculus 3rd m perloff
Đăng ký
Đăng nhập