Đề chọn HSG khối 7 năm 2013

Đề chọn HSG khối 7 năm 2013

Đề chọn HSG khối 7 năm 2013
... Câu 2: 2đ a) M= 87- 218 = (23 )7- 218 = 221-218=2 17( 24-2) = 2 17. 14 Suy M chia hết cho 14 b) 291 > 290 = (25)18 = 3218 535 < 536 = (52)18...
 • 2
 • 98
 • 0

Đề chọn HSG khối 8 năm 2013

Đề chọn HSG khối 8 năm 2013
... ĐỀ KHẢO SÁT CHỌN HỌC SINH GIỎI CUỐI NĂM MÔN TOÁN – LỚP Bài 1: (2điểm ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x + xy ... minh điểm H cách ba cạnh tam giác DEF HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHỌN HỌC SINH GIỎI CUỐI NĂM MÔN TOÁN – LỚP Bài Nội dung Điểm 2 x + xy − y Phân tích đa thức sau thành...
 • 5
 • 105
 • 0

Đề thi HSG khối 6 năm 2013 - 2014 có đáp án

Đề thi HSG khối 6 năm 2013 - 2014 có đáp án
... = 90 số chữ số (0,25đ) Từ 100 đến 999 có: 999 – 100 + = 900 số chữ số (0,25đ) Từ 1000 đến 2013 có: 2013 – 1000 + = 1014 số chữ số (0.25đ) Vậy viết số từ đến 2013 thành số L L + 90.2 ... 90.2 + 900.3 +1014.4 = 69 45 chữ số (1đ) Câu 6: a) Ta có: k.(k+1).(k+2) – (k-1).k.(k+1) = k(k+1)[(k+2) – (k-1)] = 3k(k+1) (1đ) (2 + 22 )+ (23 + 24 )+ +(259 + 260 ) b) Ta A = = 2(1+2) + 23(1+2)+… ... 261 70 a) x = 25 b) x = c) Câu 4: (1đ) Gọi số tự nhiên liên tiếp n; n + n + Ta có: n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + chia hết cho Câu 5: (2đ) Từ đến có: – + = số chữ số (0,25đ) Từ 10 đến 99 có: ...
 • 2
 • 195
 • 3

De thi HSG khoi 12 nam hoc 2012-2013

De thi HSG khoi 12 nam hoc 2012-2013
... space: rooftop gardens While most people would not think of starting a garden on their roof, human beings have been planting gardens on rooftops for thousands of years Some rooftop gardens are very ... Rooftop vegetable and herb gardens can also provide fresh food for city dwellers, saving them money and making their diets healthier Rooftop gardens are not only something everyone can enjoy, they ... land provided they have rooftop gardens B extended discounts on plants to customers who use them to create rooftop gardens C offered free admission to schools willing to take their students on...
 • 6
 • 60
 • 0

Đề thi HSG văn 7 năm học 2012-2013

Đề thi HSG văn 7 năm học 2012-2013
... Mở - Giới thi u tác giả, tác phẩm - Nêu vấn đề nghị luận: Bài thơ " Cảnh khuya" thể tình yêu thi n nhiên yêu nước sâu sắc Bác B Thân a) Khái quát - Xuất xứ: Bài thơ sáng tác năm 19 47, tời kỳ ... yêu thi n, đất nước: tình cảm thường thấy thơ văn Bác - Bài thơ: + Ca ngợi vẻ đẹp thi n nhiên + Lo lắng cho vận mệnh đất nước b) Chứng minh Luận điểm phụ 1: Trước hết thơ thể hiên tình yêu thi n ... Tác dụng: Tránh lặp từ tình cảm, thông tin nhanh hơn, nhấn mạnh Câu 2: - Hình thức: Đoạn văn T-P-H (hoặc văn ngắn) * Nội dung: - Phép điệp ngữ: "Nghe''được nhắc lại lần + Tác dụng: Tạo nhịp thơ...
 • 3
 • 267
 • 0

de chon hSG thi tinh nam 2010-2011

de chon hSG thi tinh nam 2010-2011
... UBND HUYỆN NGHĨA ĐÀN PHÒNG GD& ĐT KÌ THITUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN:Tiếng Anh THỜI GIAN : 150 phút (Không kể thời gian giao đề) ... anything until it (stop) The radio since a.m I wish someone would it off.(play) He refused us on the trip to the mountain (join) last night (be)one of the happest evenings I (spend) Mr Dean ... in .(orphan) III Find the mistake amongA,B,C and D then correct them A large number of students in this school speaks French fairly fluently A B C D The novels writing by Mark Twain attracts...
 • 7
 • 315
 • 0

de thi hsg toan 7 nam 2010

de thi hsg toan 7 nam 2010
... 16 Tài liệu ôn thi HSG 1 76 1 ì ì4 + 4 17 762 139 76 2 4 17. 762 139 Câu Cho tam giác ACE cho B E hai nửa mặt phẳng đối có bờ AC a Chứng minh tam giác AED cân b Tính số đo góc ACD? 17 ... x + x 20 14 Tài liệu ôn thi HSG Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng Mỗi học sinh lớp 7A trồng đợc cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng đợc cây, Mỗi học sinh lớp 7C trồng đợc cây, Hỏi lớp ... điểm) Tính: Đề số 16: (Thời gian làm 120 phút) Tài liệu ôn thi HSG 16 +3 19 : A= 24 14 2 34 34 17 1 1 1 B= 54 108 180 270 378 Câu 2: ( 2, điểm) 1) Tìm số nguyên m để: a) Giá trị biểu...
 • 17
 • 869
 • 15

De thi HSG anh 7 nam 2010-2011 co dap an

De thi HSG anh 7 nam 2010-2011 co dap an
... Trung)………………… From …… (7. 00)………… to ………(9.00)……………………… I hope you will come and join the fun Love, Tel : …(0651. 375 9. 678 )……………… ……(Nhan)…………… ( Người đề : Nguyễn Thanh Sang ) ... ….…………… also a large and comfortable study area The library (open)(5) …………………… at o’clock in the morning and (close)(6)……………… at 4.30 in the afternoon Nam s house (not be) (7) …………………… far from ... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………… GOOD LUCK TO YOU ! ( Người đề : Nguyễn Thanh Sang ) KEYS: I ) Choose the word having the underlined letters pronounced differently from the others( Pts ) C shall...
 • 3
 • 408
 • 2

De thi HSG ly 7 năm 2010.doc

De thi HSG ly 7 năm 2010.doc
... Thay giá trị V vào (1) ta có : m = m1 + D1V = 321 ,75 ( g ) Từ công thức D = điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5điểm 0,5điểm m 321 ,75 = ≈ 1, 07( g ) V 300 Câu Một ống thép dài 25m Khi em học ... NĂM HỌC 2009-2010 Câu Câu điểm Nội dung Hãy tính thể tích V, khối lượng m, khối lượng riêng D vật rắn biết rằng: thả vào bình đầy nước khối lượng bình tăng thêm m1 = 21 ,75 gam, thả ... không khí b Thời gian âm truyền không khí t= l 25 = = 0, 075 s 333 333 0,5 điểm 0,5 điểm Thời gian âm truyền thép là: t t = t − t = 0, 075 − 0,055 = 0,02 s 0,5 điểm 25 Vận tốc truyền âm thép là:...
 • 4
 • 112
 • 1

ĐỀ THI HSG KHỐI 9 NĂM HỌC: 2010-2011

ĐỀ THI HSG KHỐI 9 NĂM HỌC: 2010-2011
... - dd NaOH = 1,12 = 95 ,24(ml) m v 2/ Gọi khối lượng mol ngun tử M X, hóa trị M n n H2SO4 + M2(CO3)n → M2(SO4)n + nCO2↑ + n H2O 98 n (2X+ 60)n (2X +96 )n 44n 98 n.100 mdd H2SO4 ═ 9, 8 = 1000n Tính được: ... KOH → KClO3 + KCl + H2O CÂU III: (2điểm) Tính nồng độ phần trăm nồng độ mol dd 23,5 a/ Tính K2O = 94 = 0, 25 mol Viết PTHH K2O= KOH = 0,5 mol n n n mdd = 23,5 + 176,5 = 200(g) C% = 14% - CM = 2,833,(M) ... O = 250 = 0,1 mol b/ m CuSO =0,1 x 106 = 16(g) mdd = 25 + 175 = 200(g) C% = 8% m dm = (0,1 x 90 ) + 175 = 184 (g) vdm =0,184 (l) CM = 0,54M CÂUIV: (2điểm) a/ n HCl = 0,4(mol) n R = 0,2(mol)...
 • 2
 • 183
 • 0

Bộ Đề thi HSG Khối 12 Năm 2010

Bộ Đề thi HSG Khối 12 Năm 2010
... triển ? SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TÌNH NĂM HỌC 2009 -2010 Đề thức Mơn: LỊCH SỬ Thời gian làm :180 PHÚT (Khơng kề thời gian phát đề) Ngày thi: 09-11-2009 Câu 1: (3.5 ... 0,25 SỔ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TÌNH NĂM HỌC 2006-2007 Đề thức Mơn: LỊCH SỬ Thời gian làm :180 PHÚT (Khơng kề thời gian phát đề) Ngày thi: 16-11-2006 ... lại cho SỔ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TÌNH NĂM HỌC 2007-2008 Đề thức Mơn: LỊCH SỬ Thời gian làm :180 PHÚT (Khơng kề thời gian phát đề) Ngày thi: 9-11-2007 Câu 1: (2.0 điểm)...
 • 24
 • 123
 • 0

de thi HSG lop 7 nam 2009- 2010

de thi HSG lop 7 nam 2009- 2010
... + − + 5 − +   − +  11 13 x11x13  11 13    x135 x11x13 189 189 x5 + 172 x 1289 x + = = + = = x11x13 x129 172 172 x5 860 Ta có: y+z−x z+x− y x+ y−z y+z z+x x+ y = = ⇒ −1 = −1 = −1 x y z ... dãy tỉ số nhau, ta có: x y z x+ y+z 555 = = = = = 15 12 15 10 12 + 15 + 10 37 ⇒ x = 180; y = 225; z = 150 0 ,75 0 ,75 Vậy số trang sách người thứ nhất, thứ hai, thứ ba đánh là: 180, 225, 150 ... đánh tỉ lệ nghịch với thời gian cần thi t để đánh xong trang; tức số trang 1,0 người đánh tỉ lệ nghịch với 5; 4; 1 Do ta có: x : y : z = : : = 12 :15 :10 4điểm 0 ,75 Theo tính chất dãy tỉ số nhau,...
 • 4
 • 381
 • 5

Bài giảng DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011

Bài giảng DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011
... x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 Vậy: 1234 x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 = Câu 4: (3 điểm) + 4, 75 x 2 ,5 - 0,2 : 1, 25 X 12,84 - 4, 75 : 2 ,5 + 0,2 Số phải tìm : (12,84 x 1, 25 + 0,2) : 2 ,5 - 4, 75 ... : (7 - 3) x = 5, 25 (cm) Chiều dài mảnh bìa là: 5, 25 + = 12, 25 (cm) Chu vi mảnh bìa là; (12, 25 + 5, 25) x = 35 (cm) Diện tích mảnh bìa là; 12, 25 x 5, 25 = 64,31 25 (cm2) Đáp số: 35 cm 64,31 25 cm2 ... 1, 75 Câu 5: (5 điểm) Giải: Nửa chu vi hình chữ nhật là: 45, 5 : = 22, 75 (m) Ta có sơ đồ sau: Chiều rộng: 22 ,5 m x 1, 25 Chiều dài: Chiều rộng là: 22, 75 : (2 + 5) x = 6 ,5 (m) Chiều dài là: 22, 75 -...
 • 3
 • 145
 • 0

Bài soạn DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011

Bài soạn DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011
... x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 Vậy: 1234 x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 = Câu 4: (3 điểm) + 4, 75 x 2 ,5 - 0,2 : 1, 25 X 12,84 - 4, 75 : 2 ,5 + 0,2 Số phải tìm : (12,84 x 1, 25 + 0,2) : 2 ,5 - 4, 75 ... : (7 - 3) x = 5, 25 (cm) Chiều dài mảnh bìa là: 5, 25 + = 12, 25 (cm) Chu vi mảnh bìa là; (12, 25 + 5, 25) x = 35 (cm) Diện tích mảnh bìa là; 12, 25 x 5, 25 = 64,31 25 (cm2) Đáp số: 35 cm 64,31 25 cm2 ... 1, 75 Câu 5: (5 điểm) Giải: Nửa chu vi hình chữ nhật là: 45, 5 : = 22, 75 (m) Ta có sơ đồ sau: Chiều rộng: 22 ,5 m x 1, 25 Chiều dài: Chiều rộng là: 22, 75 : (2 + 5) x = 6 ,5 (m) Chiều dài là: 22, 75 -...
 • 3
 • 143
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg toán 7 năm 2013de thi van khoi 7 nam 2013de thi hsg van 7 nam 2013 truong thcs quynh giaode thi hsg lop 7 nam 2013 2014de thi tuyen chon hsg lop 8 nam 20132014đề thi hsg môn lý năm 2013đề thi hsg văn 12 năm 2013đề ôn thi khối b năm 2013giải đề thi lý khối a năm 2013đề vật lý khối a năm 2013đề thi thử khối b năm 2013đề thi hóa khối a năm 2013 file wordđề thi hóa khối a năm 2013đề thi hóa khối b năm 2013đề lịch sử khối c năm 2013Kanji Master Vol 4 N1 Kanji 2000120 BỆNH ÁN CƠ XƯƠNG KHỚPQuản lý công tác xã hội hóa giáo dục tại các trung tâm học tập cộng đồng của huyện kim bảng, tỉnh hà namQuản lý đào tạo, bồi dưỡng giảng viên các trường cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố hà nộiQuản lý đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở yên sở quận hoàng mai hà nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nayQuản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên ở trường trung học cơ sở quận lê chân, thành phố hải phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nayQuản lý hoạt động dạy học tại trường THPT nguyễn bính huyện vụ bản tỉnh nam định trong bối cảnh đổi mới giáo dụcHợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông mekong giai đoạn 1990 2020Vai trò của các tổ chức phi chính phủ hàn quốc đổi với công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội việt nam giai đoạn 2003 2013Vị thế chính trị của ASEAN ở khu vực đông á từ năm 1997 đến nayNâng cao ổn định trong vận hành hệ thống điện gió nối lưới dùng statcomMột số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng đông cườnggiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 19giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 30giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 32giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 1giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 4giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 12giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 13Hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí dành cho người khuyết tật (nghiên cứu trường hợp trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng, hà nội)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập