Đề thi READING IELTS cực hay

Đề thi READING IELTS cực hay

Đề thi READING IELTS cực hay
... Guide Culinaire D The Boston Cooking-School Cook Book E Mediterranean Food Đáp án tham khảo đề thi IELTS Reading 14/3/2015 14 presentation 15 daily routine 16 distant cultures 17 E 18 D 19 G 21 ... affordable She understood this, acknowledging in a later edition of one of her books that even if people could not very often make the dishes here described, it was stimulating to think about them David's ... written for careful study Before the 19th century few educated people cooked for themselves D The wealthiest employed literate chefs; others presumably read recipes to their servants Such cooks would...
 • 5
 • 286
 • 1

ĐỀ THI HSG 9 CỰC HAY ( KHÁNH)

ĐỀ THI HSG 9 CỰC HAY ( KHÁNH)
... = 445 - 55t = 445 – 55.4,5 = 197 ,5 km v2 B (0 .5đ) (1 đ) (1 đ) (0 ,5đ) (0 ,5đ) (0 ,5đ) (0 ,5đ) (0 ,5đ) (0 ,5đ) (0 ,5đ) BÀI 2: Câu 1: Ta có Dn = 1000kg/m3 => 2,5 lít nước (2 ,5 dm3) có khối lượng = 2,5 kg ... p/t cân nhiệt: Qthu = Qtỏa  m.4200.50 = 3 093 00(J)  m= 3 093 00 = 1,47 (kg) 4200.50  tích 1,47 lít (0 ,5đ) (0 ,5đ) (0 ,5đ) (0 ,5đ) (0 ,5đ) (0 ,5đ) BÀI 3: Câu 1: Ta có: 1,674 mm = 1,674.10-3 m 1,674.10 ... −  6(3 150 +52,5Rx) = 4(4 50+67,5Rx) – 6(5 25+8,75Rx) 450 + 67,5 R x 450 + 67,5 R x  -97 ,5.Rx =20250  Rx = -207,7 ( Ω ) Ta thấy Rx < (Loại) (0 ,5đ) Kết luận: Biến trở có giá trò Rx =57,1 ( Ω)...
 • 5
 • 341
 • 3

đề thi cao học cực hay

đề thi cao học cực hay
... events and this leads them into some very frightening situations (28) you are easily scared dont go and see this film! But if you enjoy films with (29) of adventure and murder (30) this is the ... absorb some of this lights wavelengths (bc súng) and reflect others This process is known as selective reflection The colour we see is the colour that is reflected To illustrate this, let us consider ... appeared in Music For Ever In this new film (23) star as a young married couple who buy an old house in the country After living there (24) A few weeks strange things begin to happen Some of...
 • 9
 • 917
 • 18

150 de thi đại học cực hay

150 de thi đại học cực hay
... m (Cm) (m tham số, m 0, - ) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (C2) với m = 2) Tìm m để hàm số (Cm) có cực đại, cực tiểu giá trị cực đại, cực tiểu dấu Câu2: (2 điểm) Trang:51 ... tròn (C) Đội niên xung kích trờng phổ thông có 12 học sinh, gồm học sinh lớp A, học sinh lớp B học sinh lớp C Cần chọn học sinh làm nhiệm vụ, cho học sinh thuộc không lớp Hỏi có cách chọn nh vậy? ... -x3 + 3x2 + 3(m2 -1)x - 3m2 - (1) m tham số Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1) m = Tìm m để hàm số (1) có cực đại, cực tiểu điểm cực trị đồ thị hàm số (1) cách gốc toạ đọ O Câu2: (2 điểm)...
 • 152
 • 2,106
 • 13

ĐỀ THI LỚP 1 CỰC HAY

ĐỀ THI LỚP 1 CỰC HAY
... + 23 + 36 42 + 15 27 49 16 87 52 . . . . . . Bài 6: Đo đặt tên đoạn thẳng (1 điểm) Bài 7: (2 điểm) a) Đặt đề, giải toán dựa vào phần tóm tắt sau: Có: 16 hoa Cho bạn: ... hoa b) Cuối năm lớp 1, em đạt danh hiệu học sinh giỏi đợc thởng chục Mẹ thởng cho em Hỏi em có tất vở? Trang khacthanhgd.tk Họ tên: Lớp: SBD: Phòng thi: Giám thị 1: .Giám thị 2: Số phách: ... Lớp: SBD: Phòng thi: Giám thị 1: .Giám thị 2: Số phách: - II Phần vận dụng tự luận: (6 điểm) Bài 5: Đặt tính, tính kết (2 điểm) 15 ...
 • 3
 • 360
 • 2

De thi thu Hoa( cuc hay)

De thi thu Hoa( cuc hay)
... ancol đơn chức có số mol thành andehit cần vừa đủ 8,0 gam CuO Cho toàn andehit thu tác dụng với dung dịch AgNO dư /NH3 thu 32,4 gam Ag kết tủa Tên gọi ancol là: A Metanol Propan-1-ol B Metanol ... gam X thu 4,48 lít CO 2, 7,2 gam H2O 2,24 lít khí N2 Nếu cho 0,1 mol chất X tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu chất khí làm xanh giấy quy ẩm dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu ... Hidro hóa hoàn toàn hidrocacbon không no, mạch hở X thu ankan Y Đốt cháy hoàn toàn Y thu 2,2 gam CO2 1,08 gam H2O Clo hóa Y (theo tỉ lệ 1:1 số mol) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Số công thức cấu...
 • 4
 • 252
 • 0

10 de thi thu DH cuc hay

10 de thi thu DH cuc hay
... C(2; 1; 1), D(1; 2; 1) 1/ Viết pt mp(α) chứa AB vuông góc với mp(BCD) 2/ Tìm điểm M thu c đường thẳng AD điểm N thu c đường thẳng chứa trục Ox cho MN đọan vuông góc chung hai đường thẳng Câu IV: ... đường thẳng d: x + y − = điểm A(1; 1), B(−3; 4) Tìm tọa độ điểm M thu c đường thẳng d cho khoảng cách từ M đến đường thẳng AB 20 10    1 2/ Cho A =  x − ÷ +  x − ÷ Sau khai triển rút gọn ... (1)  x − z + 23 = x − 2z − = Câu III: (2 đ) Trong kgOxyz, cho đường thẳng d1:  d2:   y − z + 10 =  y + 2z + = 1/ Viết pt mp(α) chứa d1 song song với d2 Tính khoảng cách d1 d2 2/ Viết phương...
 • 6
 • 193
 • 0

26 de thi vao 10 cuc hay

26 de thi vao 10 cuc hay
... BC Qua B kẻ đờng vuông góc với DE H cắt đờng DC K.chứng minh 1)Tứ giác DBHC nội tiếp 2)KH.KB = KC KD =============== Hết -============== Đề thi thử vào 10 - Lần 10 - 0985.873.128 CâuI 1)Tính ... BC Qua B kẻ đờng vuông góc với DE H cắt đờng DC K.chứng minh 1)Tứ giác DBHC nội tiếp 2)KH.KB = KC KD =============== Hết -============== Đề thi thử vào 10 - Lần 10 - 0985.873.128 CâuI 1)Tính ... BC Qua B kẻ đờng vuông góc với DE H cắt đờng DC K.chứng minh 1)Tứ giác DBHC nội tiếp 2)KH.KB = KC KD =============== Hết -============== Đề thi thử vào 10 - Lần 10 - 0985.873.128 CâuI 1)Tính...
 • 27
 • 173
 • 0

Đề thi chuyên toán cực hay

Đề thi chuyên toán cực hay
... trình (x – 1)(x – 2)(x – 3) < Câu (6 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AC = 2R điểm B thay đổi nửa đường tròn (O) (B khác A, C) Dựng điểm D đối xứng với B qua O a Chứng minh ABCD hình...
 • 2
 • 201
 • 1

de thi chon loc(cuc hay)

de thi chon loc(cuc hay)
... C The thief wore gloves in order not to leave any fingerprints D The thief wore gloves in order to not leave any fingerprints 37 “Don’t forget to phone the office”, she said A She reminded him ... equipment, clothing, and ski areas have made the sport more pleasurable, comfortable, and available Warm, light, dow filled clothing has replaced layers of heavy sweaters Ski equipment made with modern ... of deaths A causing B was caused C resulted in D happened 15 Using public transportation is one of the ways to ……………traffic accidents A increase B decrease C reduce D deduce 16 After the accident...
 • 5
 • 1,141
 • 2

De thi thu DH cuc hay De 01

De thi thu DH cuc hay De 01
... mol D 0,5 mol Câu22 Hoà tan hoàn toàn oxit FexOy dd H2SO4 đ, nóng ta thu đợc 2,24 lít SO2 đktc, phần dd thu đợc đem cô cạn thu đợc 120g muối khan.CTPT Oxit sắt là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Không ... dụng với 5,75 g C2H5OH thu đợc m g hh este, h=80% Giá trị m là: Khát vọng vơn lên phía trớc, mục đích sống Đề số 01 Nguyễn Đình Quy A 8,1 g B 16,2 g C 6,48 g Liên hệ: 016 86.957.284 D 10,12 g ... A B.1 C D Câu25 Khi cho 2,4 g hh CuO oxit sắt có số mol td với H2 d thu đợc 1,84 g chất rắn Nếu cho chất rắn vào dd HCl d thu đợc 0,224 lít khí đktc CTPT oxit sắt là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D...
 • 3
 • 147
 • 0

De thi thu DH cuc hay De 06

De thi thu DH cuc hay De 06
... dd thu đợc sau p thu đợc m g muối khan, giá trị m là: A A 17,1 g B 1,71 g C 34,2 g D 3,42 g Câu25 Cho 0,52 g hh kl tan hoàn toàn đ H2SO4 loãng d thu đợc 0,336 lít H2(đktc) Cô cạn đ sau p thu ... 01686 957 284 Câu17 Cho Cu dd sau: NaOH, HCl, CuCl2, FeCl3 AgNO3 Cu bị tan dd: A A B C D Câu18 Có dd CaCl2, ZnSO4, Al2(SO4)3, CuCl2, FeCl3 Dùng thu c thử dới để pb dd trên: C A dd NaOH B dd BaCl2 ... g Cu 5,6 g Fe dd HNO3 d Sau p thu đợc dd A khí NO Cho tiếp dd NaOH d vào dd A thu đợc kết tủa B dd C Lọc rửa đem ktủa B nung không khí đến khối lợng không đổi thu đợc khối lợng chất rắn là:...
 • 3
 • 143
 • 0

De thi thu DH cuc hay De 07

De thi thu DH cuc hay De 07
... D 36,2% , 63,8% Câu32 Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hh X gồm HĐC no Sản phẩm thu đợc cho hấp thu hết vào dd Ca(OH)2 d thu đợc 37,5 g kết tủa khối lợng bình đựng dd Ca(OH)2 tăng 23,25 g, CTPT HĐC ... toàn cô cạn thu đợc 5,82 g chất rắn V khí H2 bay đktc là: A 0,224 lít B 0,448 lít C 0,896 lít D KQ khác Câu38 Đốt cháy hoàn toàn m g hh X gồm HĐC thu c dãy đồng đẳng cần dùng 6,16 lít O2 thu đợc ... CTPT C7H12O4 Biết X có loại nhóm chức, cho 16 g X td vừa đủ với 200 g dd NaOH 4% thu đựơc rợu Y 17.8 g hh muối CTCT thu gọn X là: B A C3H7OOC COOC2H5 B CH3COO (CH2)2 OOCC2H5 C CH3COO (CH2)3...
 • 4
 • 172
 • 0

De thi thu DH cuc hay De 08

De thi thu DH cuc hay De 08
... chế hay sử dụng khí Clo ko đợc để khí Clo thoát vì: A A Khí Clo độc B Khí Clo gây ma axit C Khí Clo làm thủng tầng O3 D Clo làm ô nhiễm kkhí Khát vọng vơn lên phía trớc, mục đích sống Đề thi ... chuyển khí Clo từ nhà máy sx đến nơi tiêu thụ, ngời ta đựng khí Clo khô bình bằng:C A Chất dẻo B Thu tinh C Thép D Duyra Câu41 Khí Clo điều chế phòng thí nghiệm có lẫn khí HCl Để làm khí Clo cần ... đen D Có khói tím Câu33 Từ bột Fe hoá chất X điều chế trực tiếp đợc FeCl3 X là: C A D D HCl B D D CuCl2 C Khí Clo D Cả A, B, C Câu34 Đốt cháy dây Cu nóng đỏ khí X , sau hoà tan sp vào H2O đợc dd...
 • 3
 • 140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử hóa cực haydownload đề thi reading ieltstuyển tập đề thi reading ieltsđề thi reading ielts 2013đề thi reading ielts 2012de thi chuyen phap cuc hayđề thi thử ielts readingđề thi viết ieltsđề thi chiến tranh cục bộ của mĩđề thi vật lí hayđề thi thử toán hayđề thi sinh học hayđề thi tiếng trung hayđề thi tiếng nga hayđề thi địa lí hayCAC BIEN DANG CUA MAY TURING upMỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH THÁI HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNcách viết cv xin việc cho kỹ sư cơ khílý thuyết hóa học vô cơ đầy đủ nhất.TOÀN BỘ BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC 12 MỚI NHẤT.ăn quả nhớ kẻ trồng câyChế độ hôn sản trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014Quản lý rủi ro tín dụng tại hội sở ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng43446 1892014153015phamxuandaonoidungcam nghi ve mai truongBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noiTính tự sự trong thơ nguyễn bínhNâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Đền HùngGIỌNG điệu tản văn NGUYỄN NGỌC tưTÌNH mẫu tử TRONG THƠ lệ THUCHI TIẾT NGHỆ THUẬT và cảm NHẬN CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNGĐập đất Thi công trên mặt đậpMẫu đề cương LVTS giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC ở cơ sởBảo vệ quyền cổ đông tại luật doanh nghiệp 2014 (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập