đề cương sinh 9 hk1

đề cương sinh 9 hk1

đề cương sinh 9 hk1
... Câu So sánh trình phát sinh giao tử đực giao tử cái: - Giống: + Đều phát sinh từ tế bào mầm sinh dục + Đều lượt trải qua trình nguỷên phân tế bào mầm giảm phân tế bào sinh giao tử (tinh bào bậc ... kết hợp với trình thụ tinh thường tạo nhiều biến dị tổ hợp Sự đa dạng di truyền hệ sau loài sinh vật sinh sản hữu tính (chủ yếu biến dị tổ hợp) nguồn nguyên liệu cho trình chọn lọc tự nhiên giúp ... thể Do tác động từ môi trường bên Giúp sinh vật thích nghi với môi trường sống - Di truyền Xuất riêng lẽ cá thể Do biến đổi cấu trúc gen Thường có hại cho sinh vật Câu 11 - Đột biến cấu trúc NST:...
 • 5
 • 186
 • 0

Đề cương sinh 9 học kì 1

Đề cương sinh 9 học kì 1
... đôi : - 20 - a 46500 b 3000 c 90 00 d 93 000 I/ 1d , 2d , 3b , 4d , 5a , 6b , 7a , 8a , 9c , 10 b 11 b , 12 d , 13 c , 14 b , 15 c , 16 c , 17 d , 18 .1d , 18 .2a , 19 a , 20d II / Khoanh tròn chữ vào đầu ... lượng loại nucleotit mạch đơn ADN A1 = T2 T1 = A2 G1 = X2 X1 = G2 => A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2 - 11 - G = X = X1 + X2 = G1 + G2 = X1 + G1 = X2 + G2 - Từ mối liên quan số lượng ... F1 F2 : 1. 1 Khi lai F1 với đỏ F2 hệ sau có kiểu gen : a dd b 1DD : Dd c 1DD : 2Dd : 1dd d 1Dd : 1dd 1. 2 Khi lai F1 với đỏ F2 hệ sau xuất tỉ lệ kiểu hình : a Toàn đỏ b Toàn vàng c 1quả đỏ : 1quả...
 • 22
 • 397
 • 4

Đề Cương Sinh 9 (sưu tầm)

Đề Cương Sinh 9 (sưu tầm)
... Cộng sinh Đặc điểm Sự hợp tác có lợi loài sinh vật Hỗ trợ Hội sinh Cạnh tranh Đối địch Kí sinh, nửa kí sinh Sinh vật ăn sinh vật khác Sự hợp tác hai loài sinh vật, bên có lợi bên lợi hại Các sinh ... đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái định Nằm giới hạn sinh vật yếu dần chết - Nhân tố sinh thái vô sinh ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm tác động lên đời sống sinh vật Nhân tố sinh thái hữu sinh gồm ... * Quan hệ khác loài: + Quan hệ Cộng sinh Hỗ trợ Hội sinh Cạnh tranh Đối địch Kí sinh, nửa kí sinh Sinh vật ăn sinh vật khác Đặc điểm Sự hợp tác có lợi loài sinh vật Ví dụ Ở địa y, sợi nấm hút...
 • 12
 • 193
 • 5

de cuong sinh 9

de cuong sinh 9
... bầu dục vàng , dạng tròn với đợc F1 cho cà chua đỏ, dạng tròn.F1 giao phấn với đợc F2 có 90 1 đỏ, tròn ; 299 đỏ, bầu dục ; 301 vàng,tròn ; 103 vàng bầu dục Hãy xác định kiểu gen củ P phép lai viết ... x Aa GF1 : A, a A, a F2 : A a A AA Aa a Aa aa - Tỉ lệ kiểu gen F2: 1AA : Aa : 1aa ôn tập tuần - Sinh học - Tỉ lệ kiểu hình F2: Hạt vàng : Hạt xanh III Quy luật phân li độc lập tính trạng *Thí ... độc lập ) - Mỗi gen nằm riêng NST (quy luật phân li độc lập) IV.Phép lai phân tích ôn tập tuần - Sinh học - Khái niệm: Phép lai phân tích phép lai cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu...
 • 4
 • 263
 • 4

Đề cương Sử 9 HK1 (2010-2011)

Đề cương Sử 9 HK1 (2010-2011)
... hoạt động Nguyễn Aí Quốc nước từ 191 9- 192 5 tác dụng phong trào giải phóng dân tộc Việt nam? -Những hoạt động : Trong năm 191 9- 192 5 NAQ có hoạt đông sau đây: + 191 9 thay mặt hội người Việt nam yêu ... cho nhân dân Việt Nam Trang Đề cương Sử HK1 (2010-2011) + 192 0 gia nhập quốc tế cộng sản,tham gia sáng lập đảng cộng sản Pháp đại hội Tua đảng xã hội Pháp + 192 1- 192 2 thành lập hội liên hiệp ... Đề cương Sử HK1 (2010-2011) * Chính sách đối ngoại: (1 đ) - Mĩ đề “Chiến lược toàn cầu” nhằm làm bá chủ giới - Chống nước XHCN...
 • 5
 • 632
 • 23

De cuong sinh 9 HKI (10-11)

De cuong sinh 9 HKI (10-11)
... nguyên nhân phát sinh tật, bệnh di truyền người số biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền đó? ( điểm ) 2.Phân biệt thường biến với đột biến Một cặp vợ chồng bình thường sinh đầu lòng bị ... nguyên nhân phát sinh, tính chất loại đột biến Phân biệt thường biến đột biến? 13 Biến dị tổ hợp ? xuất chủ yếu hình thức sinh sản ? Tại biến dị tổ hợp lại xuất phong phú hình thứ c sinh sản ? cho ... giảm phân ? 17 Trình bày chế sinh trai, gái người ? Vì cấu trúc dân số tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ ? 18 Biện pháp điều chỉnh tỉ lệ đực : vật nuôi? í nghĩa công việc thự tiễn 19 So sánh kết (F1) phép lai...
 • 3
 • 137
 • 0

Đề cương Sinh 9

Đề cương Sinh 9
... chế tạo thể nhiễm thể nhiễm: ( Có thể dựa vào để giải thích chế sinh trể bị bệnh Down ) - Trong QT phát sinh giao tử, có cặp NST TB sinh giao tử không phân li ( cặp NST lại phân li bình thường ) ... gen(hoặc gen hay nhóm gen) trước môi trường khác - Nguyên nhân phát sinh đặc điểm thường biến: + Nguyên nhân phát sinh: thường biến phát sinh tác động trực tiếp môi trường sống nước ,đất ,không khí ... khái niệm sau: Tính trạng đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí hay tính chất thể sinh vật Dựa vào đặc điểm đó, người ta nhận biết phân biệt với sinh vật khác b Tính trạng trội – tính trạng lặn Vd:...
 • 23
 • 1,516
 • 5

đề cương tin 9 hk1(09-10)

đề cương tin 9 hk1(09-10)
... Câu 9) Vai trò tin học máy tính xã hội đại a) Lợi ích ứng dụng tin học - Tin học ứng dụng lónh vực xã hội như: nhu cầu cá nhân, quản lý, điều hành phát triển kinh tế đất nước - Ứng dụng tin học ... b) Tác động tin học xã hội: - Sự phát triển tin học làm thay đổi nhận thức người cách tổ chức, quản lý hoạt động xã hội, lónh vực khoa học công nghệ, khoa học xã hội - Ngày nay, tin học máy tính ... hàng triệu máy tính mạng máy tính khắp giới, cung cấp cho người khả khai thác nhiều dòch vụ thông tin khác Email, Chat, Forum,… Câu 7) Trang Web, Website, siêu văn bản, trang chủ ? a) Siêu văn trang...
 • 3
 • 113
 • 0

ĐỀ CƯƠNG SINH 9

ĐỀ CƯƠNG SINH 9
... vật sản xuất: cỏ + Sinh vật tiêu thụ cấp 1: thỏ, nai, sâu ăn + Sinh vật tiêu thụ cấp 2: hổ, cáo, gà rừng + Sinh vật phân giải: vi sinh vật b) Lưới thức ăn: Nai Hổ Cỏ Thỏ Cáo Vi sinh vật Sâu ăn Gà ... khí đốt, than đá Câu 6: a Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật khu vực sống quần xã Trong hệ sinh thái, sinh vật ln ln tác động lẫn tác động qua lại với nhân tố vơ sinh mơi trường tạo thành hệ ... sinh thái hồn chỉnh có thành phần chủ yếu sau: + Các thành phần vơ sinh: đất, đá, nước, thảm mục… + Sinh vật sản xuất: thực vật + Sinh vật tiêu thụ: động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt + Sinh...
 • 4
 • 378
 • 1

đề cương toán 9 hk1

đề cương toán 9 hk1
... −8m +9 − + 4m −8m +9 3 =2   2m 2m   ÷ ÷  − + 4m −8m +9 − −2 4m −8m +9 ⇔ = 2m 2m m   ≠0 ⇔  2 −  + 4m −8m +9 =− −2 m −8m +9  GVBM-Lê Hoàng Tố m m  ≠0  ≠0   ⇔ ⇔   2  +3 4m −8m +9 =0 ... – x – = ⇔ x = - ; x = 3/2 Với x = - ⇒ y = Tọa độ : ( -1;2) Với x = 3/2 ⇒ y = 9/ 2 Tọa độ : ( 3/2; 9/ 2) Bài Giải PT 9 =± a) 4x2 – = ⇒ 4x2 = ⇔ x = ⇔ x = ± 4 Vậy nghiệm PT : x = ± b) 3x2 – 6x = ⇔ ... phân biệt: ∆ = ( −7 ) − 4.2.3 = 49 − 24 = 25 > ⇒ ∆ =5 Bài Giải PT a) x4 -13x + 36 = (*) Đặt t = x2 (ĐK: t>0) PT viết lại: t − 13t + 36 = (**) ∆ = (−13) − 4.1.36 = 1 69 − 144 = 25 > Với: ⇒ ∆ =5 Vậy...
 • 10
 • 118
 • 0

de cuong sinh 9 hoc ki 2

de cuong sinh 9 hoc ki 2
... hệ sinh thái hồ, ao đới, rừng kim ) hô, đầm phá ven biển ) ( hệ sinh thái nước đứng) - Các hệ sinh thái thảo nguyên - Các hệ sinh thái hoang mạc - Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng - Hệ sinh ... độ ẩm lên đời sống sinh vật: a Ảnh hưởng nhiệt độ lên đời sống sinh vật: - Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh sinh vật - Hình thành nhóm sinh vật + Sinh vật biến nhiệt: ... vi sinh vật,… + Môi trường sinh vật: bọ chét, dây tơ hồng, tầm gửi, ghẻ… * Các nhân tố sinh thái môi trường: Website: http://www.violet.vn/thethao0481 -2- GV: Trương Thế Thảo - Nhân tố vô sinh: ...
 • 9
 • 120
 • 2

giáo án ôn học sinh giỏi đề cương sinh 9

giáo án ôn học sinh giỏi đề cương sinh 9
... Chống vũ khí hoá học, hạt nhân + Phụ nữ 35 tuổi không nên có + Không kết hôn gần ( vòng đời ) , không kết hôn người có nguy mang gen gây bệnh, tật di truyền + Nếu mắc bệnh không nên có CHÚ Ý ... 9. 10 đ.v.C c Theo đề : G = 90 0 Theo NTBS ta có : số lượng loại nuclêôtít gen : G = X = 90 0 A = T = 1500 – 90 0 = 600 ( N ) - Số liên kết hiđro : H = 2A + 3G -> Thay số vào ta có : 2(600) + 3 (90 0) ... :qui đònh lông đen ; a : qui đònh lông xám a/ F1 = : -> tỉ lệ lai phân tích => bò lông đen có kiểu gen dò hợp bò mẹ có kiểu hình lặn lông xám Ta có SĐL : P : bố Aa (lông đen) x mẹ aa (lông xám...
 • 22
 • 69
 • 0

DE CUONG SINH 9-KII(THIEN)

DE CUONG SINH 9-KII(THIEN)
... độ với việc bảo vệ trồng rừng Câu 4: Các mối quan hệ là: Cộng sinh: ; Sinh vật ăn sinh vật khác: ; Kí sinh : ; 10 Cạnh tranh : ; Hội sinh : ; Câu 5: * Những đặc điểm quần xã: - Về số lượng loài: ... nhiều loài sinh vật - Bảo vệ rừng góp phần bảo vệ loài sinh vật, giữ cân sinh thái đất - Ngoài rừng có vai trò bảo vệ chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước Câu 9: - Quần xã tập hợp quần thể sinh vật ... Ri cho lai F1 có ưu lai Câu 2: - Quần thể sinh vật tập hợp cá thể loài, sinh sống khoảng không gian định, thời điểm định Những cá thể quần thể có khả sinh sản tạo thành hệ Sự khác quần thể quần...
 • 4
 • 50
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương sử 9 hk1đề cương sinh 9đề cương toán 9 hk1đề cương sinh 9 kì iiđề cương sinh 9 hkiđề cương sinh 9 học kì 1đề cương sinh 9 học kì 2đề cương sinh 9 học kì iiđề cương sinh 9 kì 2đề cương sinh 12 hk1đề cương sinh 9 hkiide cuong sinh 9 nang caode cuong sinh 9 toan di truyenđề cương hóa 9 hk1đề cương sinh học 9 hk1New microsoft word documentSKKN hệ thống các dạng bai toan ve day so de BD HSG (1)Unit 02 life in the countryside lesson 2 a closer look 1Bai 13 lam quen voi soan thao van banNghiên cứu biến đổi albumin máu với tình trạng tăng tính thấm thành mạch, rối loạn đông máu trong bệnh nhiễm Dengue người lớn (FULL TEXT)Đánh giá thiệt hại vùng hạ du do vỡ đập hồ bản mồng nghệ an luận văn thạc sĩ chuyên ngành thủy vănghiên cứu xử lý nền cống dưới đê vùng ven biển cửa sông hồng bằng giải pháp móng cọcNghiên cứu đề xuất áp dụng mô hình tính toán thiết kế hệ thống chữa cháy tự động sprinker cho nhà cao tầngĐánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện vị xuyên tỉnh hà giangBài giảng các phẫu thuật cơ bản trên dạ dàyGiáo trình kỹ thuật xét nghiệm cơ bảnNghiên cứu tính chất lưu biến, cơ lý và nghiệt của vật liệu polime composit polyvinylcloritgypsum phế thảiBáo cáo thuyết trình môn GIS (1)bộ câu hỏi hóa sinh 2câu hỏi hóa lý có lời giảicâu hỏi tổng hợp hóa dược 1Thuyết minh đồ án kết cấu thép nhà công nghiệpRủi ro ngành ngân hàng và cái chết của lehman brotherstrả lời các câu hỏi thực tập hóa phân tích 2 cho sinh vien dượcTHUYET TRINH CHUA CHAY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập