GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ SỞ DỮ LIỆU

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
... là*.mdb Foxpro  sở liệu quan hệ: liệu lưu trữ bảng liệu gọi thực thể, thực thể có mối liên hệ với gọi quan hệ, quan hệ có thuộc tính, có thuộc tính khóa Các hệ quản trị hỗ trợ sở liệu quan hệ như: ... có chế khôi phục liệu có cố xảy VD CSDL: Phân loại: sở liệu phân chia nhiều loại khác nhau:  sở liệu dạng file: liệu lưu trữ dạng file text, ascii, *.dbf Tiêu biểu cho sở liệu dạng file ... lý sở liệu quan hệ): cách quản lý sở liệu, liệu lưu trữ bảng liệu hai chiều gồm cột hàng, liên quan với bảng có cột trường chung  DBMS - Database Management System (Chương trình quản trị sở liệu) :...
 • 9
 • 415
 • 0

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ SỞ THỰC TẬP VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
... công ty 1.2 Tổng quan đề tài nghiên cứu 1.2.1 Lý lựa chọn đề tài Phòng kinh doanh Hàng Hải có nhiệm vụ khai thác bảo hiểm, soạn thảo, kí kết quản lý hợp đồng loại giấy tờ có liên quan Số lượng ... luận sử dụng để nghiên cứu Trong trình thực đề tài em sử dụng phương pháp thu thập thông tin sau: Phương pháp vấn thu thập thông tin công cụ thu thập thông tin đắc lực để thực đề tài Phỏng vấn ... tả tài liệu, gặp người chịu trách nhiệm thực tế, thu nội dung bản, khái quát hệ thống mà nội dung khó nắm bắt tài liệu nhiều, đặc biệt mục tiêu tổ chức Nghiên cứu tài liệu cho phép nghiên cứu...
 • 14
 • 368
 • 0

Tổng quan về sở dữ liệu

Tổng quan về cơ sở dữ liệu
... luận lý cần thiết cấu trúc luận lý sở liệu bị thay MÔ HÌNH DỮ LIỆU Nằm cấu trúc sở liệu mô hình liệu: công cụ quan niệm để mô tả liệu, quan hệ liệu, ngữ nghĩa liệu ràng buộc quán Có ba nhóm mô ... frame-memory model ) NGÔN NGỮ CƠ SỞ DỮ LIỆU Một hệ sở liệu cung cấp hai kiểu ngôn ngữ khác nhau: để xác định sơ đồ sở liệu, để biểu diễn vấn tin sở liệu cập nhật - Ngôn ngữ định nghĩa liệu (Data Definition ... mô tả phần sở liệu toàn thể Một người sử dụng sở liệu liên quan đến phận sở liệu Như trao đổi họ với hệ thống làm đơn giản việc định nghĩa view Hệ thống cung cấp nhiều mức view sở liệu Mức view...
 • 18
 • 516
 • 4

Giới thiệu hệ quản trị sở dữ liệu

Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu
... phát triển hệ sở liệu nhằm giải vấn đề nêu Một số khái niệm CHƯƠNG I GIỚI THIỆU Trang HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU GÓC NHÌN DỮ LIỆU Tính hiệu hệ thống đòi hỏi phải thiết kế cấu trúc liệu phức tạp ... I GIỚI THIỆU Trang HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU buffer authorization and manager manager integrity manager file manager storage manager transaction Figure KIẾN TRÚC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Kiến trúc hệ ... HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Một số điểm bất lợi việc lưu giữ thông tin có tổ chức hệ thống xử lý file thông thường: • Dư thừa liệu tính không quán (Data...
 • 18
 • 380
 • 0

tổng quan về cở sở dữ liệu quan hệ

tổng quan về cở sở dữ liệu quan hệ
... phục tách quan hệ Chủ xe(Tên, Số điện thoại, Địa chỉ) Đa quan hệ dạng chuẩn NF Quan hệ cha dạng chuẩn 1NF quan hệ chứa nhóm lặp lại Ta đa dạng 1NF cách nh sau: + bỏ nhóm lặp lại khỏi quan hệ, chuyển ... quan hệ có chứa thuộc tính tập thuộc tính nh nhau, quan hệ thu đợc gồm có hàng hai quan hệ ban đầu đặt nối thuộc tính giống Phép nối hai quan hệ S T kí hiệu S | >...
 • 8
 • 301
 • 2

TỔNG QUAN VỀ SỞ DỮ LIỆU

TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
... quát ứng dụng Client Điều có nghĩa ứng dụng Client không cần quan tâm kiểu sở liệu nối ODBC không phù hợp với sở liệu sở liệu quan hệ liệu dạng ISAM giao tiếp cho phép tìm kiếm truy cập ngẫu nhiên ... thi hành câu truy vấn, cập nhật liệu bảng cấu trúc cho sở liệu DAO nhà lập trình sử dụng để truy cập sở liệu máy cá nhân hay Client/Server DAO hoạt động hiệu với sở liệu Access II.2 RDO (Remote ... nghệ liệu gọi OLE DB OLE DB thiết kế để thay ODBC phương thức truy cập liệu ODBC thời tiêu chuẩn phía Client để truy cập sở liệu quan hệ OLE DB sâu bước cách làm cho tất nguồn liệu trở thành tổng...
 • 4
 • 244
 • 1

Thông báo kết quả học tập của học sinh qua điện thoại TỔNG QUAN VỀ SỞ DỮ LIỆU

Thông báo kết quả học tập của học sinh qua điện thoại TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
... không cần quan tâm kiểu sở liệu nối ODBC không phù hợp với sở liệu sở liệu quan hệ liệu dạng ISAM giao tiếp cho phép tìm kiếm truy cập ngẫu nhiên mẫu tin, việc thiết lập phạm vi duyệt qua mục ... thao tác sở liệu quan hệ QUEL ngôn ngữ đại học Berkeley đề nghị cho hệ quản trị sở liệu quan hệ INGRES họ Hiện QUEL ngày dùng QBE (Query By Example) ngôn ngữ “mắt lưới” xuất phát từ logic, thông ... chuẩn mực việc truy xuất sở liệu quan hệ Những giao diện khác thực qua thực đơn , cửa sổ, lưới, vv thường cung cấp SQL SQL trở thành điểm vào bắt buộc hệ quản trị sở liệu quan hệ Ngoài SQL, giới...
 • 4
 • 236
 • 0

TỔNG QUAN VỀ sỞ DỮ LIỆU

TỔNG QUAN VỀ CƠ sỞ DỮ LIỆU
... hình liệu - Lược đồ - Thể  Ngôn ngữ CSDL sở liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM 31 Mô hình liệu  Mô hình liệu (Data model) bao gồm - Các khái niệm biểu diễn liệu - Các phép toán xử lý liệu sở ... tin Tập tin Dữ liệu 10 Quá trình phát triển (tt)  Hạn chế - Dữ liệu bị trùng lắp dư thừa Thiếu tính quán liệu Khó khăn việc truy xuất Việc chia sẻ liệu bị hạn chế Khó khôi phục sở liệu - Khoa ... phát triển (tt)  sở liệu (Database) Chương trình ứng dụng Quản lý liệu Chương trình ứng dụng Quản lý liệu Hệ Quản Trị CSDL CSDL Chương trình ứng dụng Quản lý liệu sở liệu - Khoa CNTT -...
 • 42
 • 440
 • 1

bài giảng tổng quan về sở dữ liệu trong hệ thống thông tin địa lý

bài giảng tổng quan về cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin địa lý
... ch a thơng tin liên quan đ n m t quan, m t t ch c, m t chun ngành khoa h c t nhiên, xã h i đư c lưu tr máy tính theo m t quy đ nh cho phép ngư i s d ng truy xu t ho c s a đ i t p tin ( data base) ... 1/5/2013 Trong th c t d li u thư ng khơng th mơ t chúng b ng mơ hình phân c p ho c mơ hình m ng Mơ hình quan h Mơ hình d li u quan h d a khái ni m tốn h c v i tên g i (relation) bi u di n v t b ... ng - Quan h 1-1 :Khóa trư ng b ng nh t, khơng có s trùng l p trư ng khóa - Quan h nhi u - 1: cho phép b ng m i có nhi u giá tr trư ng khóa tương ng c a trư ng có quan h c a b ng hi n có - Quan...
 • 48
 • 262
 • 0

TỔNG QUAN về sở dữ LIỆU GIS

TỔNG QUAN về cơ sở dữ LIỆU GIS
... trị sở liệu (DBMS) ♣ Công cụ hỗ trợ hỏi đáp, phân tích hiển thị địa lý ♣ Giao diện đồ họa Người – Máy để truy cập công cụ dễ dàng sở liệu: Được coi thành phần quan trọng GIS Các liệu địa lý liệu ... phân tích hiển thị liệu 2.1 Thu thập liệu Dữ liệu thành phần quan trọng tồn lâu bền hệ thống thông tin địa lý Hầu hết phần mềm GIS cung cấp chức để nhập liệu vào hệ thống Dữ liệu hệ thống thông ... nghĩa: ♣ GIS hệ thống thông tin thiết kế để làm việc với liệu có tham chiếu tọa độ địa lý Nói cách khác, GIS hệ thống gồm hệ sở liệu với liệu có không gian tập thuật toán để làm việc liệu (Star...
 • 9
 • 412
 • 3

bài 1 tổng quan về sở dữ liệu

bài 1 tổng quan về cơ sở dữ liệu
... khái niệm liệu sở liệu (CSDL) Các phương pháp quản lý liệu đặc trưng Giải thích mô hình liệu khác Hệ quản trị CSDL (DBMS) hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS) Slide - Tổng quan CSDL Dữ liệu Dữ liệu (data) ... liệu Lưu trữ thông tin Người dùng sở liệu Cho phép truy nhập thông tin Slide - Tổng quan CSDL sở liệu CSDL tổ chức có cấu trúc: Các liệu lưu trữ có cấu trúc thành ghi (record), trường liệu ... hình phân cấp thể kiểu quan hệ: 1- 1 1- N Slide - Tổng quan CSDL 21 Mô hình liệu phân cấp Ví dụ: mô hình liệu phân cấp CSDL Northwind Customer:6 Order: 56 Order: 79 Slide - Tổng quan CSDL Order Detail:...
 • 38
 • 283
 • 0

Tổng quan về sở dữ liệu

Tổng quan về cơ sở dữ liệu
... thật liệu  Trừu tượng hóa liệu – Mô hình liệu  Mô hình liệu Chương trình  Đối tượng Độc lập  Thuộc tính đối tượng Dữ liệu 17 Sở Dữ Liệu - Khoa ĐTMT - CĐN KG  Mối liên hệ 18 Sở Dữ Liệu ... truy xuất liệu hợp lý CSDL  Tránh việc tranh chấp liệu  Một view  Bảo đảm liệu thời điểm  Một phần CSDL  Dữ liệu tổng hợp từ CSDL 19 Sở Dữ Liệu - Khoa ĐTMT - CĐN KG 20 Sở Dữ Liệu - Khoa ... Ánh xạ quan niệm  Kiến trúc HQT CSDL Mức quan niệm  Các khái niệm Lược đồ quan niệm Ánh xạ quan niệm/ Ánh xạ  Ngôn ngữ CSDL Lược đồ Mức 29 Sở Dữ Liệu - Khoa ĐTMT - CĐN KG 30 Sở Dữ Liệu...
 • 11
 • 168
 • 0

bài giảng sở dữ liệu chương 1: tổng quan về sở dữ liệu - ths. nguyễn thị khiêm hòa

bài giảng cơ sở dữ liệu chương 1: tổng quan về cơ sở dữ liệu - ths. nguyễn thị khiêm hòa
... tin • Hệ thống hướng sở liệu • Người dùng sở liệu • Hệ quản trị sở liệu Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Thảo luận Đưa nhận xét cách thức lưu trữ liệu lập trình truyền ... Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM HỆ THỐNG HƯỚNG TỆP TIN Ứng dụng Dữ liệu Ứng dụng Dữ liệu Ứng dụng Dữ liệu HỆ THỐNG HƯỚNG TỆP TIN Tệp tin Tệp tin Tệp tin Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ... nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 14 NỘI DUNG • Hệ thống hướng tập tin • Hệ thống hướng sở liệu • Người dùng sở liệu • Hệ quản trị sở liệu Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học...
 • 50
 • 315
 • 0

Chương 1: Tổng quan về sở dữ liệu docx

Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu docx
... tượng Dữ liệu khái niệm thô rời rạc Thông tin nội dung liệu sở liệu tập hợp liệu tổ chức lưu trữ theo cấu trúc chặt chẽ nhằm phục vụ cho nhiều đối tượng với mục đích khác Tính chất liệu CSDL ... mô tả: siêu liệu (metadata) mô tả cấu trúc CSDL − Tính độc lập liệu chương trình: thay đổi cấu trúc liệu không làm thay đổi chương trình truy xuất liệu − Tính trừu tượng: trình bày liệu mức trừu ... thiệu khái niệm − Dữ liệu, CSDL, HQT CSDL, hệ CSDL, người dùng Quá trình phát triển hệ CSDL Đặc điểm cách tổ chức liệu dùng CSDL Mô hình liệu Ngôn ngữ CSDL Một số khái niệm − Dữ liệu có thật ghi...
 • 10
 • 171
 • 0

Chương 2: Tổng quan về sở dữ liệu pot

Chương 2: Tổng quan về cơ sở dữ liệu pot
... ™ sở liệu f database f sở liệu tập hợp có tổ chức liệu có liên quan luận lý với f Dữ liệu (data) f Có tổ chức (organized) f Có liên quan luận lý (logically related) ™ sở liệu quan hệ ... CSDL quan hệ ™ Các ràng buộc toàn vẹn ™ Chuẩn hóa liệu ™ Các phép toán đại số quan hệ ™ Ngôn ngữ SQL Chương Tổng quan sở liệu 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Các khái niệm CSDL quan hệ ™ sở ... đề HAVING Chương Tổng quan sở liệu 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 20 Truy vấn ™ Các loại truy vấn f Truy vấn lồng (nested subquery) f Truy vấn Chương Tổng quan sở liệu tương quan 2006 (correlated...
 • 24
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần i giới thiệu tổng quan về cơ sở thực hànhtổng quan về cơ sở dữ liệugiới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu sqlgiới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu accessgiới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệugiới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysqlgiới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu oraclegiới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu sql servertổng quan về cơ sở dữ liệu quan hệgiới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu sql server 2000 và ngôn ngữ lập trình visual basic nettổng quan về cơ sở dữ liệu 3tổng quan về cơ sở dữ liệu và phần mềm cds isistổng quan về cơ sở dữ liệu mờtổng quan về cơ sơ dữ liệu ngoại suytổng quan về cơ sở dữ liệu đồ thịTất tần tật KIẾN THỨC từ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 11 kèm bộ đề LUYỆN tậpTài liệu ôn thi phần công vụ công chứcBảng tính cống hộp 2x2m kèm theo bản vẽHình tượng người phụ nữ trong ỷ thiên đồ long ký của kim dungTHIẾT KẾ HỆ THỐNG CÁC BÀI THƠ MỞ ĐẦU TIẾT HỌC VẦN VÀ HỆ THỐNG CÂU ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC HỌC VẦNPhương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm (tt)Ứng dụng gis trong dạy học môn địa lý ở trường THCSHoàn thiện công tác kế toán hàng tồn khoNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Nghiên cứu kết quả điều trị viêm ruột thừa cấp ở trẻ em bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Văn xuôi Yên Bái từ 1986 đến nay (LV thạc sĩ)Dạy đọc hiểu hai tác phẩm Đồng chí và Làng cho học sinh lớp 9 huyện Văn Yên Yên Bái (LV thạc sĩ)Tính triết lý trong thơ Chế Lan Viên sau 1975 (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phẩm chất, môi trường bảo tồn và sử dụng tinh đông lạnh trâu Murrah phối giống cho trâu cái Việt Nam (LV thạc sĩ)Sắc thái nữ quyền trong nhân vật nữ lệch của chèo cổ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu kỹ thuật số hóa hiện vật sử dụng công nghệ 3D (LV thạc sĩ)Không gian công và tôn giáoXây dựng vùng đệm trong hệ thống thông tin địa l ý sử dụng logic mờ (LV thạc sĩ)Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ loãng xương ở bệnh nhân loãng xương có gãy đầu trên xương đùiSách Bài Tập Tiếng Anh 10 Chương Trình Mới Lưu Hoằng Trí
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập