Bể lắng ly tâm; cách tính toán

Bể lắng ly tâm (lắng bông cặn phèn)

Bể lắng ly tâm (lắng bông cặn phèn)
... 25(khe) c Cac thông số thiết kế bể lắng ly tâm : (Chiều cao bảo vệ 0,3m) STT Thông số Số lượng Chiều cao Đường kính Thể tích h Máy khuấy bùn (bể lắng ly tâm) : Đơn vị bể m m m3 Kích thước 4,5 53,4 ... lượng cặn lớn vào bể lắng : M c = 270(mg / l ) - Hố thu gom bùn (rốn bể) đặt bể, tích nhỏ cặn tháo liên tục Tốc độ gạt bùn : 0,03 vòng/phút Đường kính hố thu gom bùn lấy 20% đường kính bể : dh ... Vậy V < VH Vùng chứa cặn Hàm lượng cặn nước lớn đưa vào bể lắng (tính cặn tự nhiên lượng hóa chất cho vào nước) : M c (mg / l ) = M o + K A + 0,25 × M + B - Mo : hàm lượng cặn lớn nước nguồn,...
 • 5
 • 5,495
 • 112

Báo cáo chuyên đề Bể lắng ly tâm

Báo cáo chuyên đề Bể lắng ly tâm
... Cấu tạo bể lắng ly tâm Bể lắng ly tâm có dạng hình tròn, loại trung gian bể lắng ngang bể lắng đứng Gọi bể lắng ly tâm nước chuyển động từ trung tâm xung quanh Về chế độ thủy lực, đặc điểm bể tốc ... tạo thành - Bể lắng ly tâm (bể lắng radian) loại biến dạng bể lắng ngang, nước chuyển động từ tâm chung quanh theo phương gần bể lắng ngang 2.3 So sánh bể lắng ly tâm với loại bể lắng phổ biến ... nước chảy: bể lắng ngang, bể lắng đứng, bể lắng ly tâm: - Bể lắng ngang: nước chảy theo phương ngang từ đầu bể đến cuối bể - Bể lắng đứng: nước chảy từ lên theo phương thẳng đứng - Bể lắng có tầng...
 • 26
 • 1,274
 • 1

tính toán, thiết kế bể lắng li tâm trong xử nước thải

tính toán, thiết kế bể lắng li tâm trong xử lý nước thải
... Chiều sâu hữu ích bể lắng Hl=2,83m Chiều cao lớp bùn lắng hb=0,5m Chiều cao hố thu bùn hh=0,4m Chiều cao lớp nước trung hòa: hth=0,2m Chiều cao an toàn:hbv=0,3m Tổng chiều cao bể lắng: H=Hl+hb+hh+hth+hbv=2,83+0,5+0,4+0,2+0,3=4,23 ... cách 0,5m Tổng số khe dịch chuyển: 21,11/0,5=43 (khe) Các thông số thiết kế bể lắng ly tâm Stt Thông số Đơn vị Kích thước Số lượng Bể Chiều cao Đường kính Thể tích Máy khuấy bùn: - Số lượng:1 - Số ... Độ dốc đáy bể 62-167mm/m Chọn 100mm/m Chiều cao phần chóp đáy bể: Thể tích vùng chứa cặn: Thể tích bể: V=(hbv+hl+hth)S+Vc+Vh=(0,3+2,83+0,2).35,525+4,24+.0,3=122,96(m3) Máng thu nước Nước thu máng...
 • 4
 • 228
 • 1

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Tông Ly Tâm Thủ Đức

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức
... kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Chương 2: Giới thiệu khái quát Công ty Cổ Phần Tông Ly Tâm Thủ Đức Chương 3: Thực trạng công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần ... vào” bên kết sản xuất “ đầu ra” Chính chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết với Chi phí sản xuất sở để tính giá thành sản phẩm, giá thành lại thước đo mức chi phí sản xuất ... hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm vào nghiên cứu thực tế công việc Công ty Cổ Phần Tông Ly Tâm Thủ Đức, sở phân tích tồn nhằm góp phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác kế toán...
 • 101
 • 426
 • 2

chuyên đề nền móng tìm hiểu về tính toán thiết kế ứng dụng thi công cộc tông ly tâm ứng lực

chuyên đề nền móng tìm hiểu về tính toán thiết kế ứng dụng thi công cộc bê tông ly tâm ứng lực
... cọc Với mác b tông ban đầu 400, sau quay ly tâm kết hợp với số phụ gia bêtong, mác b tông tăng lên 800, đồng thời độ đặc b tông tăng lên đáng kể QUAY LY TÂM (GIÀN QUAY ĐƠN) QUAY LY TÂM (GIÀN QUAY ... LIÊN KẾT NỬA CÔPHA KẾ Bước 9: Kéo Cáp ng Lực Dùng pitông thủy lực để kéo cáp ứng lực Lực kéo tính toán với đường kính cọc loại cọc PITÔ LIÊN KẾT TRỤC PITÔNG VỚI LỒNG THÉP ĐỂ KÉO THÉP Pitông ... bất kỳ, phần thi u lại nối với trục kéo pitông thủy lực VÁ KÍCH PHẦN THI U TRONG VÁN KHUÔN ĐƯC NỐI VỚI TRỤC KÍCH THỦY LỰC Bước 7: Đổ B tông Lượng b tông tính toán xác cho sau quay ly tâm cọc đạt...
 • 82
 • 812
 • 7

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Tông Ly Tâm Vinaincon

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Vinaincon
... TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM VINAINCON 2.1 Kế toán chi phí sản xuất Công Ty Cổ Phần Tông Ly Tâm Vinaincon 2.1.1 ... khóa giáo th.s Đinh Thị Huệ với cán ban tài - kế toán Công Ty Cổ Phần Tông Ly Tâm Vinaincon em chọn đề tài " kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công Ty Cổ Phần Tông Ly Tâm Vinaincon" ... VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM VINAINCON 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công Ty Cổ Phần Tông Ly Tâm Vinaincon 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công Ty Cổ Phần Tông Ly Tâm Vinaincon...
 • 78
 • 268
 • 0

kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tông ly tâm Thủ Đức

kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức
... doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chương 2: Giới thiệu công ty cổ phần Tông Ly Tâm Thủ Đức Chương 3: Nhận xét kiến nghị CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT ... thuế Kết chuyển lỗ Sơ đồ hạch toán tài khoản xác định kết kinh doanh 22 CH ƢƠNG GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 2.1.Giới thiệu chung Công Ty Cổ Phần tông Ly Tâm Thủ Đức 2.1.1 ... thẳng 2.3 THỰC TRẠNG KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 2.2.1 Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh 2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng...
 • 91
 • 306
 • 1

Kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần tông ly tâm an giang giai đoạn 2008 – 2009

Kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần bê tông ly tâm an giang giai đoạn 2008 – 2009
... CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG Kế toán trưởng Phó kế toán Thủ quỹ Kế toán toán Kế toán công nợ Kế toán tổng hợp Kế toán vật tư Kế toán tiền lương Kế toán trưởng ... QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN • Tên hợp pháp Công ty tiếng Việt Nam là: '' Công ty cổ phần tông ly tâm An Giang '' • Tên giao dịch đối ngoại Công ty tiếng ... SẢN CỐ ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY I KẾ TOÁN TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY Hạch toán kế toán tăng giảm TSCĐ 1.1 Kế toán tăng TSCĐ Ngày 21/05 /2008, doanh...
 • 28
 • 225
 • 0

kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tông ly tâm an giang

kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần bê tông ly tâm an giang
... Niệm  Kết kinh doanh kết cuối hoạt động kinh doanh hoạt động phát sinh kỳ hạch toán Kết kinh doanh bao gồm: kết hoạt động sản xuất kinh doanh chính, kết hoạt động tài chính, kết hoạt động khác ... hóa sản phẩm tông công nghiệp, sản phẩm khí SVTH: Lê Thị Kim Thanh 22 Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh CHƯƠNG 4: TH ỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ... Tổ chức kế toán công ty cổ phần tông ly tâm An Giang 3.3.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty Cổ Phần Tông Ly Tâm An Giang Sơ đồ 2.3 tổ chức máy kế toán Kế toán trưởng Phó phòng Kế toán THỦ...
 • 39
 • 298
 • 0

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tông ly tâm thủ đức

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bê tông ly tâm thủ đức
... toán chi phí sản xuất tính giá thành Chương 2: Giới thiệu khái quát Công ty Cổ Phần Tông Ly Tâm Thủ Đức Chương 3: Thực trạng công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần ... CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 2.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ Phần Tông Ly Tâm Thủ Đức • Tên đăng ký: Công ty Cổ Phần Tông Ly Tâm Thủ Đức • ... niệm Tập hợp chi phí sản xuất nhận dạng mối quan hệ chi phí sản xuất với đối tượng tập hơp chi phí sản xuất để phân tích, tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất...
 • 99
 • 406
 • 0

SỰ TƯƠNG TÁC QUA LẠI GIỮA - CỌC VÀ CÁCH TÍNH TOÁN

SỰ TƯƠNG TÁC QUA LẠI GIỮA BÈ - CỌC VÀ CÁCH TÍNH TOÁN
... the (three-dimensional) finite element method A square pile was modeled in the finite element method and a circular pile was assumed in the present method The cross-sectional areas of the square and ... shaft and base are equal to the displacement of the soil, and the forces are equal and opposite, i e., ∗p = ∗s and Pp = −Ps This gives the final stiffness relationship for the pile-soil continuum ... following comparisons is therefore defined as the ratio of the center-to-center distance of the piles to the side length D of the square pile The piled raft as shown in Figure was constructed in a...
 • 17
 • 218
 • 3

Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tông ly tâm Thủ Đức

Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức
... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 47 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 47 2.1.1 ... kết chuyển lỗ kỳ kinh doanh kỳ hình 1.13: Sơ đồ kế toán tổng hợp xác định kết kinh doanh CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ... máy kế toán công ty 57 2.1.5 Tổ chức kế toán công ty 60 2.2 THỰC TẾ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC ...
 • 166
 • 71
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán bể lắng ly tâm đợt 1tính toán thiết kế bể lắng ly tâmcách tính bể lắng ly tâmtinh thanh gat bun be lang ly tamthiết kế bể lắng ly tâmhình ảnh bể lắng ly tâmbản vẽ chi tiết bể lắng ly tâmbản vẽ bể lắng ly tâmcấu tạo bể lắng ly tâmbể lắng ly tâm đợt 1bể lắng ly tâm là gìthông số thiết kế bể lắng ly tâmưu nhược điểm của bể lắng ly tâmbản vẽ cad bể lắng ly tâmsơ đồ cấu tạo bể lắng ly tâmCâu hỏi trắc nghiệm ôn tập hóa phân tích 2Trình bày những nguyên lý về đảng kiểu mới của VI.Lênin ? rút ra ý nghĩa về học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản ?.Đề thi THPT QG năm 2017 môn địa lý (Đề chính thức)_Mã đề 302Đề thi THPT QG năm 2017 môn địa lý (Đề chính thức)_Mã đề 303Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 301Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 304Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 302Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 307Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 310Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 311Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 314Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 317Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 318Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 322Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 323Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 324Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 311Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 313Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 314Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 317
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập