Bài 26 sự bay hơi và sự ngưng tụ

bài giảng vật lý 6 bài 26 sự ngưng hơi và sự ngưng tụ

bài giảng vật lý 6 bài 26 sự ngưng hơi và sự ngưng tụ
... SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ II SỰ NGƯNG TỤ: 1./ Tìm cách quan sát ngưng tụ: a) Dự đóan: Bay Hiện tượng chất lỏng biến thành bay hơi, Lỏng tượng biến thànhHơi chất lỏng ngưng tụ .Ngưng tụ qúa ... Do nước không khí gặp lạnh, ngưng tụ lại C5 Vậy dự đoán có không? Trả lời:Chúng ta dự đoán 2./ Vận dụng: • C6 Hãy nêu hai thí dụ tượng ngưng tụ Trả lời :Hơi nước ngưng tụ tạo thành mưa Khi nấu nước, ... thànhHơi chất lỏng ngưng tụ .Ngưng tụ qúa trình Ngưng tụ ngược với bay Hiện tượng chất lỏng biến thành bay hơi, tượng biến thành chất lỏng ngưng tụ .Ngưng tụ qúa trình ngược với bay * Dự đoán: Để biến...
 • 14
 • 780
 • 0

Bài 27 Sự ngưng tụ (hot)

Bài 27 Sự ngưng tụ (hot)
... Bay Ngưng tụ Hơi Tiết:32 Tiết:28 – Bài 27 24  SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG LƯỢNG CƠNG THỨC TÍNH NHIỆTTỤ (Tiếp theo) II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn Giảm nhiệt độ hơi, ngưng tụ xẩy ... – Bài 27 24  SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG LƯỢNG CƠNG THỨC TÍNH NHIỆTTỤ (Tiếp theo) II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn Giảm nhiệt độ hơi, ngưng tụ xẩy nhanh ta dễ quan sát tượng ngưng ... Phải đặt cốc xa Lỏng Bay Ngưng tụ Hơi Tiết:32 Tiết:28 – Bài 27 24  SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG LƯỢNG CƠNG THỨC TÍNH NHIỆTTỤ (Tiếp theo) II SỰ NGƯNG TỤ Tìm cách quan sát ngưng tụ a Dự đốn b Thí nghiệm...
 • 15
 • 90
 • 2

bai 27: sự ngưng tụ

bai 27: sự ngưng tụ
... Tiết 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ Đònh nghóa ngưng tụ Sự chuyển từ thể sang thể lỏng gọi ngung tụ 8/4/2011 Tiết 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ ... lạnh ngưng tụ lại bên ngồi cốc 8/4/2011 11 Tiết 27: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ Lỏng Tìm cách quan sát ngưng tụ Bay Ngưng tụ Hơi a Dự đốn Muốn dễ quan sát tượng ngưng tụ, ... Đúng 8/4/2011 12 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo) II Sự ngưng tụ:  Tiết 27: Đònh nghóa ngưng tụ: Sự chuyển từ thể sang thể lỏng gọi ngung tụ Đặc điểm ngưng tụ:  a Ngưng tụ q trình ngược...
 • 24
 • 66
 • 1

Bài 26, 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 26, 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
... độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? Tốc độ bay phụ thuộc vào nhiệt độ chất lỏng C2: Quần áo hình B1 khô nhanh quần áo hình B2, chứng tỏ tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? Tốc độ bay phụ thuộc vào ... quần áo hình C1, chứng tỏ tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? Tốc độ bay phụ thuộc vào mặt thoáng chất lỏng Huỳnh Vĩnh Khang b Rút kết luận Tốc độ bay phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt ... phạt bớt mặt thoáng làm cho nước thân bay nhỏ lại, bị héo nước không bay C10: Để làm muối, người ta cho nước biển chảy vào rượng muối Nước nước biển bay hơi, muối đọng lại ruộng Thời tiết nhanh...
 • 4
 • 2,057
 • 7

Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
... làm nước nước biển bay nhanh * Vậy: Thế bay hơi? => Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi bay *Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? => Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện ... tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? => Tốc độ bay phụ thuộc vào nhiệt độ chất lỏng C2: Quần áo hình B1 khơ nhanh quần áo hình B2, chứng tỏ tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? =>Tốc độ bay phụ ... thuộc vào gió C3: Quần áo hình C2 khơ nhanh quần áo hình C1, chứng tỏ tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? =>Tốc độ bay phụ thuộc vào mặt thống chất lỏng VinaPhong b Rút kết luận Tốc độ bay chất...
 • 4
 • 2,353
 • 9

Bài 26, 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 26, 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
... LỎNG THỂ HƠI Nước chất tồn thể Nhiệt độ THỂ HƠI THỂ LỎNG THỂ RẮN Nước chất chuyển từ thể sang thể khác Bài 26 : SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ I/ SỰ BAY HƠI 1/ Nhớ lại điều học bay 2/ Sự bay nhanh ... phụ thuộc vào yếu tố nào? I/ SỰ BAY HƠI 1/ Nhớ lại điều học bay :  Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi bay  Có hai hình thức hoá hơi: Sự hoá xảy nhiệt độ bề mặt chất lỏng gọi bay Sự hoá xảy ... (2) Gió (3) mạnh , tốc độ bay (4) lớn Diện tích mặt thoáng chất lỏng lớn (5) _ tốc độ bay hơilớnng (6) cà b/ Kết luận : Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào :  Nhiệt độ  Gió  Diện...
 • 20
 • 1,093
 • 8

Bài 26, 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 26, 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
... đựng cốc bay nhanh khi: A.Nước cốc nhiều B.Nước cốc C.Nước cốc nóng D Nước cốc lạnh II -Sự ngưng tụ a) - Tìm cách quan sát ngưng tụ Dự đoán Hiện tượng chất lỏng biến thành gọi gì? Sự ngưng tụ Em ... chất lỏng biến thành gọi gì? Sự ngưng tụ Em có nhận xét trình bay ngưng tụ ? Bay ngưng tụ hai trình ngược Khi giảm nhiệt độ hơi, ngưng tụ xảy nhanh b) thí nghiệm kiểm tra Dụng cụ thí nghiệm: +2 ... không khí gặp lạnh, ngưng tụ lại C5: dự đoán có không? Đáp án: Đúng 2- Vận dụng C6: Hãy nêu hai thí dụ tượng ngưng tụ ví dụ: -Hơi nước đám mây ngưng tụ tạo thành mưa - Khi hà hơivào mặt gương , nước...
 • 27
 • 1,393
 • 3

Bài 26, 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 26, 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
... thí nghiệm kiểm tra tác động gió mặt thoáng vào tốc độ bay -Y/c HS suy nghĩ, vạch kế hoạch kiểm tra tác động gió (hay diện tích mặt thoáng) vào tốc độ bay -> GV cho HS thấy kế hoạch để HS làm ( ... -> GV hớng dẫn HS tiếp tục trả lời C3 (Yêu cầu HS sử dụng thuật ngữ tốc độ bay nhiệt độ gió dt/ mặt thoáng để mô tả so sánh) Hỏi: Từ tợng (hình 26.2) em có nhận xét tốc độ bay chất lỏng ? =>Y/c ... thoáng) vào tốc độ bay -> Báo cáo trớc lớp -> Thảo luận chung tìm phơng án tổng hợp 4/ Vận dụng Vận dụng kiến thức trả lời C9, C10 IV/ Củng cố: Yêu cầu học sinh đọc mục ghi nhớ V/ Hớng dẫn học bài: ...
 • 2
 • 2,907
 • 17

Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ.

Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ.
... mưa? Bài 26 Sự bay ngưng tụ I Sự bay Định nghĩa: - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi bay - Mọi chất lỏng bay Sự bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố ? a Quan sát tượng Tốc độ bay phụ thuộc vào ... nhiệt độ Sự bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố ? a Quan sát tượng Tốc độ bay phụ thuộc vào gió Sự bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố ? a Quan sát tượng Tốc độ bay phụ thuộc vào diện ... thuộc vào diện tích mặt thoáng chất lỏng 2 Sự bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố ? a Quan sát tượng b Rút nhận xét - Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thoáng chất...
 • 16
 • 4,409
 • 26

Bài 26. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ

Bài 26. SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ
... tỵng bay h¬i lµ hiƯn tỵng nµo sau ®©y: A ChÊt láng biÕn thµnh h¬i B ChÊt khÝ biÕn thµnh chÊt láng C ChÊt r¾n biÕn thµnh chÊt khÝ D ChÊt láng biÕn thµnh chÊt r¾n Bài 2: Đặc điểm sau bay ? Bay nhiệt ... (nhanh) YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ BAY HƠI CỦA CHẤT LỎNG  Nhiệt độ  Gió  Diện tích mặt thoáng chất lỏng THÍ NGHIỆM MỤC ĐÍCH: Kiểm tra tác động nhiệt độ tới tốc độ bay chất lỏng DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM: ... biển nước nhanh người Đáp ứng bay chảy vào ruộng Trời nắng muối Thờ tiế nhanh thu hoạ với yếu tố: igió,t diện tích mặt thống, nhiệt độ ch muối? Tại sao? Làm tăng tốc độ bay nước với yếu tố nhiệt...
 • 20
 • 162
 • 0

Bài 26: sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 26: sự bay hơi và sự ngưng tụ
... chứng tỏ tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố ? Sự BAY HƠI Sự NGƯNG Tụ i Sự BAY HƠI Nhớ lại điều học từ lớp bay - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi Sự bay nhanh hay bay chậm phụ thuộc vào yếu tố ? ... chứng tỏ tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố ? Sự BAY HƠI Sự NGƯNG Tụ i Sự BAY HƠI Nhớ lại điều học từ lớp bay - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi Sự bay nhanh hay bay chậm phụ thuộc vào yếu tố ? ... chứng tỏ tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố ? Sự BAY HƠI Sự NGƯNG Tụ i Sự BAY HƠI Nhớ lại điều học từ lớp bay - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi Sự bay nhanh hay bay chậm phụ thuộc vào yếu tố ?...
 • 19
 • 54
 • 0

bài 26: sự bay hơi và sự ngưng tụ

bài 26: sự bay hơi và sự ngưng tụ
... ch s bay hi nc rung BI 26 S BAY HI V S NGNG T.(tit1) Quanh nh cú nhiu sụng, h cõy xanh, vo hố, nc bay hi ta cm thy mỏt m d chu Phân tích ứng dụng điều kiện bay Làm giảm bay Làm Tăng bay Giảm ... sau bụi lờn da bay hi nờn khụ rt nhanh - M np l nc hoa mt lỳc sau c phũng u cú mựi nc hoa BI 26 S BAY HI V S NGNG T.(tit1) I S BAY HI 1.Nh li nhng iu ó hc t lp v s bay hi 2.S bay hi nhanh hay ... BI 26 S BAY HI V S NGNG T.(tit1) I S BAY HI 1.Nh li nhng iu ó hc t lp v s bay hi 2.S bay hi nhanh hay chm ph thuc vo nhng yu t no? a, Quan sỏt hin tng B1-Cú giú B2-Khụng cú giú BI 26 S BAY HI...
 • 25
 • 72
 • 0

Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (t1)

Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (t1)
... bay : - Thế bay hơi? * Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi bay Bài 26:SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ I Sự bay : Nhớ lại điều học từ lớp bay hơi: Sự bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố ? a Quan sát ... HÌNH A2: Trời nắng C1: Tốc độ bay phụ thuộc vào nhiệt độ Bài 26:SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ I Sự bay : Nhớ lại điều học từ lớp bay hơi: Sự bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố ? a Quan sát tượng ... HÌNH B2:Không có gió C2 : Tốc độ bay phụ thuộc vào gió Bài 26:SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ I Sự bay : Nhớ lại điều học từ lớp bay hơi: Sự bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố ? a Quan sát tượng...
 • 29
 • 55
 • 0

BÀI 26- SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ

BÀI 26- SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ
... BÀI 26: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ I Sự bay Quan sát hình 26.1 SGK Nước mưa đường nhựa biến đâu, Mặt Trời lại xuất sau mưa Nhớ lại điều học lớp bay Mỗi em tìm ghi vào ví dụ nước bay Mỗi ... tìm ghi vào ví dụ chất lỏng bay Sự bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào? a Quan sát tượng Trong đời sống, có nhiều tượng giúp ta nhận biết bay chất xảy nhanh hay chậm (tốc độ bay hơi) phụ ... nhanh quần áo hình C1, chứng tỏ tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? Tốc độ bay phụ thuộc vào mặt thoáng chất lỏng VinaPhong b Rút kết luận Tốc độ bay phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thoáng...
 • 6
 • 46
 • 0

BÀI 26 sự BAY hơi và sự NGƯNG tụ

BÀI 26 sự BAY hơi và sự NGƯNG tụ
... tìm thí dụ bay Vậy chất lỏng bay Thế bay ? HOẠT ĐỘNG THẦY TRÒ NỘI DUNG * Hoạt động : Quan sát tượng bay I Sự bay rút nhận xét tốc độ bay Định nghĩa : Sự bay nhanh hay chậm phụ thuộ Sự chuyển ... mía, phơi muối, phơi sấy sản phẩm nông nghiệp, nghề nhuộm, chế biến thực phẩm 4.4 Câu hỏi tập củng cố: - Thế bay ? ( Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi bay ) - Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào ... tra Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố – kiểm tra tác động yếu tố + Nghiên cứu tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố yếu tố khác phải giữ không đổi @ Kiểm tra tác động nhiệt độ vào tốc độ bay ta làm...
 • 3
 • 96
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập vật lí 6 bài 26 27 sự bay hơi và sự ngưng tụbai 26 su bay hoi va su ngung tu tiep theotiết 30 bài 26 sự bay hơi và sự ngưng tụbài 27 sự bay hơi và sự ngưng tụgiai bai tap vat ly 6 su bay hoi va su ngung tubài giảng điện tử sự bay hơi và sự ngưng tụIUH GOM BAT TRANG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL TIEN DU TRU TRONG NGAN HANG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng xây dựng và sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu LongHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Long BiênIUH KHAI THAC VON CHO DT PT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH THUONG HIEU DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH TRONG NGHANH THEP DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHCuộc đấu tranh bảo vệ và xây dụng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 1946)IUH THUC TRANG VA GIAI PHAP PHAT TRIEN NHA VA DO THI TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NN VE FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản trị tài chính tại công ty cổ phần thiết bị Bưu điệnIUH FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt nam.PDFChiến thắng bạch đằng do ngô quyền lãnh đạo (năm 938) lịch sử 4Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 1918) lịch sử 11IUH QL NN DOI VOI FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VAN DE PHAP LY TAI CAC DN LIEN DOANH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CHONG BAN PHA GIA DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KH NGUON NHAN LUC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHCÂU hỏi TRẮC NGHIỆM LỊCH sử có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập