bài 22 NHIỆT KẾ. NHIỆT GIAI vật lí 6

tài liệu dạy kèm: bài tập phần sự nở vì nhiệt của các chất, ứng dụng , nhiệt kế nhiệt giai vật6

tài liệu dạy kèm: bài tập phần sự nở vì nhiệt của các chất, ứng dụng , nhiệt kế nhiệt giai vật lí 6
... màu đỏ Nhiệt kế đo nhiệt độ nước sôi? a Nhiệt kế dầu thí nghiệm vật lý c Nhiệt kế thủy ngân b Nhiệt kế y tế d Cả loại nhiệt kế Nhiệt kế dầu dụng cụ chế tạo dựa nguyên tắc sau đây? a Sự nở nhiệt ... sôi 37oC 9 8 ,6 oF c Nhiệt độ nước đá tan 100oC 212oF 10.Hãy nối tên nhiệt kế với nhiệt độ mà nhiệt kế đo a Nhiệt kế y tế 100oC b Nhiệt kế thủy ngân -20oC c Nhiệt kế rượu 37oC "Học chán, dạy người ... khí ……… nóng lên, ……… lạnh b Các chất khí …………… nở nhiệt …………… c Trong ba chất rắn, lỏng, kh , ………… nở nhiệt nhiều nhất, ………… nở nhiệt d Khối lượng riêng không khí khí ……………… nhiệt độ tăng thể...
 • 8
 • 395
 • 0

Đề tài một số vấn đề khó khăn gặp phải khi giảng dạy bài nhiệt kế, nhiệt giải vật lý 6, lực đẩy ác si mét vật lý 8 và hướng khắc phục

Đề tài một số vấn đề khó khăn gặp phải khi giảng dạy bài nhiệt kế, nhiệt giải vật lý 6, lực đẩy ác si mét vật lý 8 và hướng khắc phục
... tạo có tác dụng gi? C6: Hãy nêu cách đo nhiệt độ nhiệt kế y tế? II/ Lực đẩy ác si mét - Khi dạy số khó khăn mà giáo viên thường gặp phải mục II độ lớn lực đẩy ác si mét a Trình tự bước sách giáo ... tạo nhiệt kế công dụng nhiệt kế khác Nừu giáo viên dạy không suy nghĩ kỹ hướng dạy, cuu hỏi phụ đặt thêm cho học sinhthì gặp phải ssố khó khăn vưóng mắc tră lời học sinh thưòng tră lời sai vấn ... nhúng vật vào nươc mà cho trường hợp nhúng vật vào chất lỏng khác công thức công thức tính độ lớn lực đẩy ac si met + Từ công thức F = d.V giáo viên cho học sinh thấy đượ lực đẩy ac si mét tác dụng...
 • 12
 • 407
 • 0

Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học phần nhiệt học vật lí 10 nâng cao với sự hỗ trợ của máy vi tính

Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học phần nhiệt học vật lí 10 nâng cao với sự hỗ trợ của máy vi tính
... hướng phát huy tính tích cực, tự lực HS 36 Chương 2: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC PHẦN NHIỆT HỌC VẬT LÍ 10 NÂNG CAO VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH 2.1 Mục tiêu dạy học DH nói chung ... SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VI C THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY VI TÍNH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 1.1 Quan niệm PHT 1.1.1 Định nghĩa phiếu học tập Định nghĩa phiếu nêu ... trạng vi c sử dụng PHT DH VL 31 Kết luận chương 37 Chương 2: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHT TRONG DẠY HỌC PHẦN NHIỆT HỌC VẬT LÍ 10 NÂNG CAO VỚI SỰ HỖ TRỌ CỦA MVT 38 2.1 Mục tiêu dạy học...
 • 81
 • 515
 • 1

Luận văn thạc sĩ thiết kế tiến trình dạy học phần nhiệt học (vật lí 10) theo quan điểm của lý thuyết kiến tạo

Luận văn thạc sĩ thiết kế tiến trình dạy học phần nhiệt học (vật lí 10) theo quan điểm của lý thuyết kiến tạo
... CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 1.1 thuyết kiến tạo dạy học 1.1.1 Cơ sở tâm học thuyết kiến tạo thuyết kiến tạo (constructivism) ba thuyết ... lục, luận văn gồm chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở luận việc vận dụng quan điểm kiến tạo dạy học vật Chƣơng 2: Thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức phần Nhiệt học theo quan điểm kiến tạo ... SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 1.1 thuyết kiến tạo dạy học 1.1.1 Cơ sở tâm học thuyết kiến tạo 1.1.2 Một số luận điểm thuyết...
 • 97
 • 187
 • 0

Phân loại và phương pháp giải bài tập phần nhiệt học vật lí 10 THPT luận văn tốt nghiệp đại học

Phân loại và phương pháp giải bài tập phần nhiệt học  vật lí 10 THPT luận văn tốt nghiệp đại học
... Chương PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ PHẦN NHIỆT HỌC - VẬT LÍ 10 THPT 2.1 Phân loại phương pháp chung giải tập vật Có thể dựa vào loại dấu hiệu khác để phân loại tập vật lí, ví ... nghiên cứu phân loại tập phần 21 Nhiệt học - Vật 10 THPT dựa vào phương thức cho điều kiện phương thức giải 2.2 Phương pháp chung giải tập vật Để giải tập vật sử dụng phương pháp chung ... 6 8 9 9 10 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 1.4 Kết luận chương Chương Phân loại phương pháp giải tập vật phần Nhiệt học – 14 Vật 10 THPT 2.1 Phân loại tập vật 2.1.1 Dựa vào phương thức...
 • 55
 • 132
 • 0

Bài 11. Kiên kết gen và hoán vị gen.

Bài 11. Kiên kết gen và hoán vị gen.
... Thânvậygenalai truyền đãmàu dài trạng Như F cho khác xét sau: Kết phép di Có AB xám trội (A) btính trạng? Làthân tính cánh nào? thể phép gen B tính Đây làhình 1dung nhận sơ đồtheo gen gen khác ... tích ab Hai gen xa tần số HVG cao hayyếu, nên tầnTại HVG lực LK chúng càng thấp? số cao ngược lại Kết luận: Trên NST, đực có loài xảy đực, có gen xảy cái, hay cái? Ở ruồi giấm, HVG xảy gen liên ... vị gen không vượt 50%, HVG xảy giới Câu hỏi tập Câu Lai phân tích Tự thụ thể dị hợp cặp gen, thể đồng hợp lặn khác 6,25% Câu có HVG, nhiên it dùng Lai phân tích … Câu 2n =  n = Có nhóm gen...
 • 5
 • 117
 • 0

BÀi 22: Đột biên cấu trúc NST

BÀi 22: Đột biên cấu trúc NST
... trúc NST gây xếp lại đoạn chúng Vai trò đột biến cấu trúc NST: Lúa mạch thường Lúa mạch đột biến Cánh đồng lúa mạch Sản xuất bia từ lúa mạch` Vai trò đột biến cấu trúc NST: Đột biến cấu trúc NST ... sang NST loài khác AB C D E MN O P Q FG H M N O A B C D E R P Q R FG H Củng cố Câu 1: Đột biến làm biến đổi cấu trúc NST gọi ? a Đột biến gen b Đột biến cấu trúc NST c Đột biến số lượng NST d ... yếu gây đột biến cấu trúc NST gì? a Do NST thường xuyên co xoắn phân bào b Do tượng tự nhân đôi NST c Do tác động tác nhân vật lý, hóa học từ ngoại cảnh d Sự tháo xoắn NST kết thúc phân bào Câu...
 • 19
 • 177
 • 0

Gián án NHIỆT NĂNG VẬT LÍ 8

Gián án NHIỆT NĂNG VẬT LÍ 8
... Nhiệt độ vật cao phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh nhiệt vật lớn Bài 21: NHIỆT NĂNG I NHIỆT NĂNG Nhiệt vật tổng động phân tử cấu tạo nên vật II CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG Các em ... truyền nhiệt? Trong tượng có chuyển hoá lượng từ sang nhiệt Đây thực công Bài 21: NHIỆT NĂNG I NHIỆT NĂNG Nhiệt vật tổng động phân tử cấu tạo nên vật II CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG Nhiệt vật ... 21: NHIỆT NĂNG I NHIỆT NĂNG Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động không ngừng, chúng có động Tổng động phân tử cấu tạo nên vật gọi nhiệt vật Nhiệt vật có quan hệ chặt chẻ với nhiệt độ Nhiệt...
 • 8
 • 148
 • 0

Tài liệu Bài tập kế toán huy động vốn doc

Tài liệu Bài tập kế toán huy động vốn doc
... VI Tài sản nợ khác Các khoản phải trả Tiền lãi phải trả dồn tích Tài sản nợ khác VII Vốn quĩ Vốn NH Vốn điều lệ Vốn đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ Vốn khác Quĩ NH Chênh lệch thu chi Tổng nguồn vốn ... thuê tài tài sản cố định, nguyên giá 100 trđ 15 Thanh lí hợp đồng thuê tài TSCĐ: số nợ gốc nhận 150 trđ, số trả 130 tr NH mua lại tài sản với giá 15 trđ toán chuyển khoản cho bên cho thuê có tài ... khoản NH 11 Nhận lệnh chuyển có NH Nông nghiệp Thái Nguyên trả lại số tiền thừa chuyển theo lệnh chuyển có trước đây, số tiền chuyển 48 triệu đồng, số tiền 46 triệu đồng Việc chuyển tiền thừa bà...
 • 20
 • 343
 • 4

Bài giảng kế toán vốn bằng tiền đầu tư các khoản phải thu

Bài giảng kế toán vốn bằng tiền đầu tư các khoản phải thu
... 2.2.2 Kế toán khoản thu chi ngoại tệ - Đối với tài khoản thu c loại chi phí, doanh thu, thu nhập, vật tư, hàng hóa, tài sản cố định, bên Nợ tài khoản vốn tiền, tài khoản Nợ phải thu bên Có tài khoản ... 2.3.1 Kế toán đầu chứng khoán ngắn hạn Tài khoản 121 – Đầu chứng khoán ngắn hạn Bên Nợ: Phản ánh giá trị thực tế chứng khoán đầu ngắn hạn mua vào chuyển đổi từ chứng khoán đầu dài hạn ... tiền gửi đầu tiếp www.ptit.edu.vn Gốc Lãi Thu hồi vốn đầu GIẢNG VIÊN: Th.S ĐINH XUÂN DŨNG KHOA TC-KT BÀI GIẢNG MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2.3.3 Kế toán dự phòng giảm giá khoản đầu Một số quy...
 • 75
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai giai vat li 6 bai 30 on tap chuong2vật lí 6 bài 22 nhiệt kế thang nhiệt độnhiệt kế thang nhiệt độ vật lý 6nhiệt kế thang nhiệt độ vật lý 6 violetthiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học phần nhiệt học vật lí 10 nâng cao với sự hỗ trợ của máy vi tínhsách giải bài tập vật lí 6 nhiệt học nâng caogiai vat ly 6 su no vi nhiet cua chat lonhgiai bai tap vat li 6 bai 18 su no vi nhietgiải bài sách bài tập vật lí 6 bài sự nở vì nhiệt của chất rắngiai bai tap vat li 6 bai 19 su no vi nhiet cua chat longgiai bai vat li 6 thuc hanh do nhiet dogiải sách bài tập vật lí 6 bài 21 mot so ung dung cua su no vi nhiet giai sach bai tapbai tap vat li 6 nhiet ke thang nhiet domột số kĩ năng giải bài tập phần nhiệt học vật lí 8các dạng bài tập kế toánđề thi thử môn hóa chuyên hạ long 2017Người chơi facebook khôn ngoan biết rằng Xuân NguyễnFULL 11 đề môn hóa TÙNG TNVThuật toán điều khiển tắc nghẽn WLDAThực trạng sử dụng nguồn mở tại trường Đại học Cần ThơThực trạng và giải pháp (Nghiên cứu tại hai phường Đình Bảng và Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh)Tư tưởng triết học của Karl Popper trong tác phẩm tri thức khách quanỨng phó với ngập lụt của người dân Hà Nội ( Nghiên cứu trường hợp xã Tân Triều huyện Thanh Trì và phường Tân Mai quận Hoàng Mai, Hà Nội)Vai trò kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đội BÌnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn từ năm 2010 đến nayVấn đề tính dục trong thơ nôm của Hồ Xuân Hương dưới góc nhìn văn hóaXây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm tại phòng tài nguyên và môi trường huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangXây dựng chương trình truyền thông về Biến đổi khí hậu tới các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.Xây dựng phương pháp phát hiện một số chủng Human Papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở Việt Nam bằng kỹ thuật Realtime PCRXuất phát từ những vấn đề trên, tác giả nghiên cứu đã quyết định lựa chọn đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Pilgrimage Village (Làng Hành HươngCông thức gải nhanh hóa99 mẫu slide cực đẹp cho công việc và học tậpKẾ HOẠCH CÔNG tác cá NHÂN mẫu 2016201716 đề thi kinh tế vi mô dành cho sinh viên chuyên ngànhDeThiThu nettieng anh 2016 ngo si lien lan3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập