Thực trạng quản lý bệnh nhân đồng nhiễm LaoHIV và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện Đống đa năm 2014

Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới mổ đẻ của sản phụ đến sinh tại khoa phụ sản bệnh viện đa khoa đồng tháp, năm 201

Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới mổ đẻ của sản phụ đến sinh tại khoa phụ sản bệnh viện đa khoa đồng tháp, năm 201
... SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN T I M Đ CỦA SẢN PHỤ ĐẾN SINH TẠI KHOA PHỤ-SẢN BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP, NĂM 2014 LU N VĂN THẠC S QUẢN L BỆNH VIỆN MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: 60.72.07.01 Người hướng dẫn khoa học: ... ) ả ả m C ók ấ ả ế 10/05 /2014 15 ế 20 ả Đ ù ấ ấ ế ả ấ mỗ k C ỏ k ộ l 1) ỏ ả ế 10/05 /201 ố liệ ỏ ( ứ sinh hàng ngày (t ó ộ â ữ ộ ả3 hậ ị k mỗ h 10/0 /201 ế (mộ 10/0 /201 o ả ấ ả hương h H ả ậ ... ó ỷ H C m [16] ỷ m 2012 50 ” ế 2013 ó ả 35 k 5,900 ca “ ả ế 25,5%, 28% 30%, 33 % [9-13] Đ ữ ấ m 2010 ế ỉ ỷ m ả mẹ m m Mộ ù ảk ẳ ò k N mẹ ấ m ó V mẹ m b s yế l mẹ ò ẻ , ă 2014 ” m m k k ù ộ mẹ...
 • 90
 • 88
 • 0

Đánh giá của khách hàng về một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động cung ứng thuốc không kê đơn tại một số nhà thuốc cộng đồng trên địa bàn hà nội năm 2014

Đánh giá của khách hàng về một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động cung ứng thuốc không kê đơn tại một số nhà thuốc cộng đồng trên địa bàn hà nội năm 2014
... thuốc không đơn 11 1.3.1 Định nghĩa loại thuốc không đơn 11 1.3.2 Tiêu chí để phân loại thuốc thuốc không đơn 12 1.3.3 Tiêu chuẩn cho việc cung ứng loại thuốc không đơn ... thuốc không đơn tư vấn cho bệnh nhân bệnh lối sống lành mạnh Họ tham gia vào việc tiếp nhận đơn thuốc cung ứng thuốc 1.3 Tổng quan thuốc không đơn 1.3.1 Định nghĩa loại thuốc không đơn ... thuốc không đơn định nghĩa là: “Thuốc cấp phát, bán sử dụng không cần đơn thuốc” [34] 12 1.3.2 Tiêu chí để phân loại thuốc thuốc không đơn Theo WHO [49], loại thuốc không đơn thuốc phải...
 • 89
 • 111
 • 1

Báo cáo "Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính quang xúc tác phân hủy phenol trên màng TiO2 / dế kính " doc

Báo cáo
... thêm ZnO t (phút) M3ng TiO2 (P25), nồng độ phenol ban đầu 72,0 mg/l [C] phenol Phenol COD COD 197 M3ng TiO2 (P25) + 5% ZnO, nồng độ phenol ban đầu 73,1 mg/l [C] phenol Phenol 73,1 COD COD 72 ... để phenol hấp phụ b o hòa bề mặt m3ng TiO2 Trong trình phản ứng mẫu đ ợc lấy theo thời điểm để phân tích tiêu COD v3 nồng độ phenol để đánh giá hiệu quang xúc tác dạng m3ng TiO2 Phenol đ ợc phân ... Kết xác định ảnh h ởng kích th ớc hạt (nồng độ phenol 72 mg/l) Dạng m3ng TiO2 Kích th ớc hạt (nm) Tốc độ phân hủy riêng phenol sau 30 phút (mg/phút.g TiO2) sol-gel 75 2,79 P-25 25 4,74 ST-01 10,37...
 • 5
 • 222
 • 1

Trầm cảm và một số yếu tố liên quan trên công nhân xi măng chifon hải phòng năm 2014

Trầm cảm và một số yếu tố liên quan trên công nhân xi măng chifon hải phòng năm 2014
... tiêu: Xác định tỉ lệ trầm cảm công nhân công ty xi măng Chinfon Hải Phòng Mô tả số yếu tố liên quan đến trầm cảm công nhân công ty xi măng Chinfon Hải Phòng Chương TỔNG QUAN 1.1 Khái niệm trầm cảm ... công nhân công ty xi măng Chinfon 2,6% Theo kết tỉ lệ trầm cảm công nhân công ty xi măng Chinfon thấp nhiều so với tỉ lệ trầm cảm công nhân ngành may số tỉnh phía Nam tác giả Trịnh Hồng Lân năm ... thuộc thâm niên công tác với trầm cảm với p= 1,00 (>0,05) Tỉ lệ trầm cảm cao tập trung nhóm công nhân làm việc 10 năm 34 3.2 Một số yếu tố liên quan đến trầm cảm công nhân công ty xi măng Chinfon...
 • 84
 • 77
 • 0

nghiên cứu tỷ lệ và một số yếu tố ảnh hưởng đến vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại huyện ba vì từ tháng 4-2010 đến tháng 9-2010

nghiên cứu tỷ lệ và một số yếu tố ảnh hưởng đến vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại huyện ba vì từ tháng 4-2010 đến tháng 9-2010
... có tỷ lệ cao 35,04 %, > 20 năm 27,39% 3.2 Tỷ lệ sinh phân bố sinh cặp vợ chồng nghiên cứu 3.2.1 Tỷ lệ sinh cặp vợ chồng nghiên cứu Bảng 3.4 Tỷ lệ sinh sinh Số lượng Tỷ lệ % sinh ... cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ huyện Ba từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2010” với mục tiêu sau: - Xác định tỷ lệ phân bố thực trạng sinh cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ ở huyện Ba từ tháng ... có ảnh hưởng đến việc sinh đẻ có thai ý muốn đồng thời với tình trạng sinh tăng theo Chính vì vậy thực đề tài : “Nghiờn cứu tỷ lệ và một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh của các cặp...
 • 92
 • 202
 • 0

xác định tỷ lệ và một số yếu tố ảnh hưởng đến vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại huyện ba vì từ tháng 4-2010 đến tháng 9-2010

xác định tỷ lệ và một số yếu tố ảnh hưởng đến vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại huyện ba vì từ tháng 4-2010 đến tháng 9-2010
... lệ sinh phân bố sinh cặp vợ chồng nghiên cứu 37 3.2.1 Tỷ lệ sinh của các cặp vợ chồng nghiên cứu Bảng 3.4 Tỷ lệ sinh sinh Số lượng Tỷ lệ % nguyên phát 15 31.91 sinh ... cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ huyện Ba từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2010” với mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ và phân bố thực trạng sinh của các cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ huyện ... nghiên cứu 3.3.1 .Các yếu tố liên quan đến sinh của người chồng của các cặp vợ chồng nghiên cứu Bảng 3.10 Các yếu tố ảnh hưởng tới sinh chồng Yếu tố ảnh hưởng Tiếp xúc với...
 • 78
 • 86
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh và một số yếu tố tiên lượng sarcom cơ vân ở trẻ em

Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh và một số yếu tố tiên lượng sarcom cơ vân ở trẻ em
... em lại hiểu biết rõ sarcom vân trẻ em, thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh và một số yếu tố tiên lượng sarcom vân ở trẻ em nhằm mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu ... phẫu bệnh, hình thái vi thể sarcom vân trẻ em và mối liên quan với típ mô bệnh học Khảo sát một số yếu tố tiên lượng của sarcom vân trẻ em 3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU Dịch tễ học Sarcom ... trung sâu vào nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học, hóa mô miễn dịch và các yếu tố tiên lượng sarcom vân ở trẻ em Nguyên nhân Yếu tố di truyền Cho đến nguyên nhân sarcom vân trẻ em chưa...
 • 97
 • 233
 • 2

Xác định tỷ lệ và một số yếu tố ảnh hưởng đến vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại huyện Ba Vì từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2010

Xác định tỷ lệ và một số yếu tố ảnh hưởng đến vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại huyện Ba Vì từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2010
... bàn huyện Ba – T.P Hà Nội chính vì vậy thực đề tài : “Xỏc định tỷ lệ và một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh của các cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ huyện Ba từ tháng 4/2010 đến ... đến tháng 9/2010 với mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ phân bố thực trạng sinh cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ ở huyện Ba từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2010 Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng ... hình sinh cộng đồng, đặc biệt với địa bàn huyện Ba – Thành phố Hà Nội, chính vì vậy thực đề tài : “Nghiờn cứu tỷ lệ và một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh của các cặp vợ chồng...
 • 74
 • 74
 • 0

NGHIÊN CƢ ́ U NÂNG CAO CHÂ ́ T LƢƠ ̣ NG BÊ ̀ MĂ ̣ T CHI TIÊ ́ T GIA CÔNG BĂ ̀ NG TÔ ́ I ƢU HO ́ A MÔ ̣ T SÔ ́ YÊ ́ U TÔ ́ KY ̃ THUÂ ̣ T CU ̉ A QUA ́ TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CU ̣ CNC

NGHIÊN CƢ ́ U NÂNG CAO CHÂ ́ T LƢƠ ̣ NG BÊ ̀ MĂ ̣ T CHI TIÊ ́ T GIA CÔNG BĂ ̀ NG TÔ ́ I ƢU HO ́ A MÔ ̣ T SÔ ́ YÊ ́ U TÔ ́ KY ̃ THUÂ ̣ T CU ̉ A QUA ́  TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CU ̣ CNC
... xác y u c u, su t cao giá thành hạ, cụ thể gia c ng chi ti t máy phay CNC nguyên c ng gia c ng tinh 1.1.1 Các th ng số kỹ thu t cần thi t Khi gia c ng chi ti t máy phay CNC cần cung cấp chuyển ... t p ng d ng nhi u thực t nhƣ khuôn m u, hay chi ti t phức t p khó m i tinh thƣ ng sử d ng nguyên c ng phay dao phay đ u c u máy c ng cụ CNC V i nguyên c ng phay tinh chi ti t gia c ng đ t đƣợc ... BÊ M T HÌNH HO C ̉ ̀ ̀ ̣ PHỨC TẠP TRONG KY THUÂ T 1.1 Gi i thi u trình gia c ng tinh bề m t phức t p Trong ng nh chế t o máy, việc chế t o chi ti t có hình d ng hình học phức t p (chi tiết...
 • 88
 • 262
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CƢ́ U NÂNG CAO CHẤ T LƢỢ NG BỀ MẶ T CHI TIẾ T GIA CÔNG BẰ NG TỐ I ƢU HÓ A MỘ T SỐ YẾ U TỐ KỸ THUẬ T CỦA QUÁ TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC ppt

Luận văn: NGHIÊN CƢ́ U NÂNG CAO CHẤ T LƢỢ NG BỀ MẶ T CHI TIẾ T GIA CÔNG BẰ NG TỐ I ƢU HÓ A MỘ T SỐ YẾ U TỐ KỸ THUẬ T CỦA QUÁ TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC ppt
... đƣợc nghiên c u đề t i th ng số kĩ thu t trình gia c ng để đ a phƣ ng pháp t i u trình phay tinh nhằm n ng cao ch t ng bề m t chi ti t 2.2 Ý ngh a thực tiễn Luận văn t t nghiệp thạc sĩ kỹ thu t ... CAD/CAM Việc gia c ng bề m t chi ti t phức t p có số phƣ ng pháp nhƣ: Gia c ng i n hoá, gia c ng si u âm, gia c ng tia l a i n Nh ng phƣ ng pháp gia c ng cần nguồn đ u t lớn, su t gia c ng thấp dẫn ... B i nghiên c u hình học dao ph i trình gia c ng sở để đánh giá ch t ng bề m t chi ti t gia c ng D a vào m i quan hệ hình học dao phay đ u c u chi ti t gia c ng trình phay tinh máy c ng cụ CNC: ...
 • 88
 • 153
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của d-dimer trong chuẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của d-dimer trong chuẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não
... + Nghiên cứu yếu tố nguy protein C + Nghiên cứu yếu tố nguy ATIII + Nghiên cứu yếu tố nguy yếu tố V Leiden + Định lượng nồng độ D-dimer máu So sánh yếu tố nguy cơ, nồng độ D-dimer nhóm bệnh nhóm ... Yếu tố V Leiden, D-dimer 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tiến cứu, mơ tả cắt ngang có nhóm đối chứng 2.2.1 Nghiên cứu lâm sàng Tất bệnh nhân đánh giá lâm sàng, yếu tố nguy theo mẫu thu ... sau sinh 3.5 ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ D-DIMER TRONG MÁU 3.5.1 So sánh nồng độ trung bình D-dimer hai nhóm nghiên cứu Bảng 3.29: Nồng độ D-dimer( µg/L) bệnh nhân nghiên cứu D-dimer( µg/L) Trung bình Nhóm...
 • 28
 • 195
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của D-DIMER trong chuẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não (FULL)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của D-DIMER trong chuẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não (FULL)
... hormone thai [19] 1.5 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC 1.5.1 Nghiên cứu nước 1.5.1.1 Nghiên cứu lâm sàng, yếu tố nguy huyết khối tĩnh mạch não Năm 2008, Nghiên cứu tác giả Trần Thanh ... 1.3.4 D-dimer chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não 25 1.4 CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ 28 1.4.1 Tăng đông nguy n phát 29 1.4.2 Tăng đông thứ phát 32 1.5 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨUTRONG ... chứng 40 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.2.1 Nghiên cứu lâm sàng 41 2.2.2 Nghiên cứu cận lâm sàng 44 2.2.3 Các biến số nghiên cứu 53 2.2.4 Xử lý số...
 • 160
 • 137
 • 0

Một số yếu tố khách quan tác động đến động cơ giảng dạy của giảng viên đại học

Một số yếu tố khách quan tác động đến động cơ giảng dạy của giảng viên đại học
... nhiều GV cho rằng, hứng thú học tập sinh viên Chia sẻ GV sau ví dụ: “Hứng thú học tập sinh viên quan trọng tạo tương tác gần gũi sinh viên giảng viên Giảng viên cảm thấy thích thú với điều làm ngày ... học vị yếu tố khách quan 3.2 Tác động số yếu tố khách quan đến động giảng dạy giảng viên đại học Một câu hỏi đặt yếu tố khách quan dạng động giảng dạy giảng viên có mối tương quan với nào? Kết ... tố khách quan giả thuyết có tác động đến động giảng dạy giảng viên: môi trường làm việc giảng viên; sở vật chất phục vụ giảng dạy; sách lương, thưởng, đãi ngộ giảng viên tập thể sinh viên Bảng...
 • 11
 • 91
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾ T GIA CÔNG BẰNG TỐI ƯU HÓA MỘT SỐ YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA QUÁ TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC pot

Luận văn: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾ T GIA CÔNG BẰNG TỐI ƯU HÓA MỘT SỐ YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA QUÁ TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC pot
... xác hình học bề m t chi ti t 1.3 K t luận Hiện có nhiều nghiên cứu trình phay tinh bề m t phức t p dao phay đầu cầu nhƣ:  Nghiên cứu nâng cao ch t lƣợng bề m t chi ti t gia công tinh chọn cách ... nghiệp thạc sĩ kỹ thu t 13 Chuyên ngành: Công nghệ CTM CHƢƠNG 1: T NG QUAN VÊ GIA CÔNG TINH BÊ M T HÌNH HỌC ̉ ̀ ̀ ̣ PHỨC TẠP TRONG KỸ THUÂ T 1.1 Giới thiệu trình gia công tinh bề m t phức t p Trong ... 1.2 M t số đặc điểm bề m t chi ti t sau gia công Trong thực t sản xu t chi ti t có bề m t phức t p, nhiều trƣờng hợp gia công theo hình dáng hình học bề m t cho trƣớc nhƣ vẽ kỹ thu t gia công...
 • 88
 • 96
 • 0

nghiên cứu mối liên quan giữa tổn thương động mạch vành với một số yếu tố nguy cơ marker viêm ở bệnh nhân bệnh động mạch vành mãn tính

nghiên cứu mối liên quan giữa tổn thương động mạch vành với một số yếu tố nguy cơ marker viêm ở bệnh nhân bệnh động mạch vành mãn tính
... cần tiến hành nghiên cứu lúc nhiều marker viêm (tiền viêm chống viêm) , đánh giá mối liên quan marker viêm YTNC truyền thống tổn thương ĐMV Từ đề tài Nghiên cứu mối liên quan tổn thương động mạch ... LIÊN QUAN GIỮA TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH 66 VÀNH VỚI NỒNG ĐỘ CÁC MARKER VIÊM, CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH 3.3.1 Liên quan số yếu tố nguy với tổn 66 thương động mạch vành 3.3.2 Liên quan nồng độ marker ... toàn cảnh marker tiền viêm, chống viêm với tổn thương vữa xơ ĐMV Chính vậy, vấn đề đặt liệu có mối liên quan marker viêm với mức độ tổn thương khác bệnh ĐMV, có mối liên hệ YTNC marker viêm bệnh...
 • 155
 • 116
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số yếu tố khácmột số chủ trương của vụ giáo dục mầm non về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ emmối liên hệ giữa điểm trung bình thực trạng quản lý với điểm trung bình thành tích phòng chống bệnh béo phìthực trạng về bệnh béo phì của trẻ mầm non ở một số trường mầm non tại quận bình tân thành phố hồ chí minhthực trạng công tác quản lý chương trình hoạt động gdhnthực trạng công tác quản lý kế hoạch hoạt động gdhnthực trạng công tác quản lý việc tư vấn nghềthực trạng công tác quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động gdhnthực trạng công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đông triều trong thời gian vừa quathực trạng công tác quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thủ đô hà nộithực trạng việc quản lý sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần viglacera xuân hòathực trạng công tác quản lý kho tại công ty tnhh seong ji vinathực trạng quản trị vốnthực trạng bệnh sâu răng viêm lợi của trẻ em mắc bệnh tim mạch ở viện tim mạch hà nộiiv thực trạng quản lí ngoại hốiĐề cương chi tiết học phần Các quá trình và thiết bị cơ học, thuỷ lực, khí nén trong công nghệ thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Công nghệ chế biến thịt thuỷ sản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SXKD của PHONG tê THẤP bà GIẰNGMột số giải pháp nhằm quản lý và sử dụng tốt hơn thiết bị tại tổng công ty xây dựng lũng lôThực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty TNHH xây dựng hưng việt vinaTổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại CTCP kính kalaỦY THÁC NHẬP KHẨU tại CÔNG TY cổ PHẦN COKYVINA GIAI đoạn 2010 2014 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2020Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH viễn thông và công nghệ cao thái sơn giai đoạn 2008 2014XUẤT KHẨU GIÀY của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GIÀY AURORA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ GIAI đoạn 2011 2015 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2020Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề 3: Công nghệ chế biến thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Xuất khẩu hàng may mặc của công ty trách nhiêm hữu hạn trendsetters fashion việt nam sang EU giai đoạn 2011 2015 và định hướng đến 2020Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện nho quanNâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố sơn laGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu chi nhánh thăng longTHỰC TRẠNG CÔNG tác HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH NAM THĂNG LONGGiải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – chi nhánh tây hồGiải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại việt namHoạt động bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tại quỹ ĐTPT thành phố hà nội thực trạng và giải phápTình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP quân đội – chi nhánh hai bà trưngTình hình hoạt động kinh doanh của NHNo PTNT việt nam chi nhánhthành phố lào cai giai đoạn 2012 – 2014
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập