ĐỀ KIỂM TRA MON TOÁN 7 học kỳ 1 2014 2015

Đề tham khảo môn toán 7 học kỳ 1

Đề tham khảo môn toán 7 học kỳ 1
... ba góc tam giác 18 00 · Ta có : CMD = · AMB = 400 ( đối đỉnh) · Vì : x + CMD = 900 x = 500 10 + 12 = 15 22 = 15 −5 18 (−5) .18 ( 1) .3 = b) = 25 6.25 1. 5 −3 = a) + Câu c) 2,9 + 3 ,7 + (- 4,2) + (-2,9) ... + (-2,9)] + [(- 4,2) + 4,2 ] + 3 ,7 = 3 ,7   1. 3 d) +  − ÷= − = − 5   5.4 20 = = 20 1) Tìm x biết : 3 ⇒ x= + = 4 13 ⇒ x= 12 1 b) x + = ⇒ x = − 3 −2 ⇒ x= 21 Điểm 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ... Câu x y x + y 10 = = = =2 2+3 x=4 y=6 0,5 0,25 0,25 1/ x -1 -2 -2 y Câu -4 ( Mỗi ô 0,25đ x = điểm) 2/ a) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x Cho x = ⇒ y = A (1; 3) A O 0,5 -2 y = 3x b) A( -1; - 3) thuộc đồ...
 • 3
 • 167
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ I, LỚP 7 Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ I, LỚP 7 Đề số 2
... that contains the error (2. 5 pts.) Mrs Mai bought the material and makes the dress for her daughter yesterday A B C D Lizs’ aunt lived in a small town in the USA A B C D Go straight ahead Take the ... diary and write sentences using past, present or future simple tenses of the verbs in the table (2. 5 pts) Yesterday • go to school • clean the room Today • stay at home • play soccer Tomorrow •...
 • 3
 • 336
 • 6

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 Đề số 1
... the school? A 1 ,70 0 B 1, 070 C 1, 0 07 When does the class start and finish? A 7. 00 and 11 .00 B 7. 30 and 11 .00 C 7. 00 and 11 .30 What subjects does she like best? A Literature and English B Literature ... and have lunch at 12 .30 Where is the school? A On Nguyen Hue Street B In Hue C On Nguyen Hue Street in Hue How many students are there in the school? A 1 ,70 0 B 1, 070 C 1, 0 07 When does the class ... the railway station please? A to B at C next 10 How is it from Hanoi to Hue? A many B long C far IV WRITING Write a passage of 70 - 80 words about Mr Peter and Mr Tan, using the...
 • 3
 • 371
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 Đề số 2
... below (2. 5 pts) Name : From : Age : Home address : Job : Mary London 32 74 , Tran Hung Dao Str, Hanoi English teacher Working time : from 7: 00 am to 11:30 am Likes : job, Hanoi Dislikes : traffic ... of many matches III LANGUAGE FOCUS Choose the best option (A, B or C) to complete the sentences (2. 5 pts) Our summer vacation usually in June A starts B will start C started Would you like ... 7: 00 am to 11:30 am Likes : job, Hanoi Dislikes : traffic in Hanoi Mary is from London She is 32 years old ……………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 297
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 7 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 7 Đề số 1
... hình 1) xảy tượng đây? A Hút C Không hút không đẩy B Đẩy D Lúc đầu chúng hút nhau, sau đẩy Hình Có vật a, b, c d nhiễm điện Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì: A Vật b c có điện tích dấu C Vật ... nhôm Cho sơ đồ mạch điện hình Chỉ có đèn 1, Đ2 sáng trường hợp đây? A Cả công tắc đóng B K1, K2 đóng, K3 mở C K1, K3 đóng, K2 mở D K1 đóng, K2 K3 mở Hình 10 Tác dụng nhiệt dòng điện dụng cụ có ... cường độ 12 mA C Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A D Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1, 2A 15 Sơ đồ hình dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn? A B D C Hình 16 Hiệu...
 • 5
 • 462
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KỲ II, LỚP 7 Đề số 1 doc

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KỲ II, LỚP 7 Đề số 1 doc
... kiện cột phải cho đúng: a 17 7 1 Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ b 17 7 3 Lật đổ quyền họ Nguyễn Đàng Trong c 17 8 5 Chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút d 17 8 9 Đại phá quân Thanh e 17 8 7 Phần hai Tự luận (6 điểm) ... Câu 4: (4 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử phong trào nông dân Tây Sơn ...
 • 3
 • 214
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ I, LỚP 7 Đề số 1 pot

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ I, LỚP 7 Đề số 1 pot
... Jack’s birthday is on December 31st He always has a big party at his house All of the guests (1) Jack prepares delicious food and everyone (2) and drinks ... He _ for an apartment in Ha Noi for his family now A looks B is looking C looked D will look 10 We _ soccer after school yesterday A aren’t playing B won’t play C don’t play D didn’t play...
 • 3
 • 187
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 (SƠN LA) Đề số 7 potx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 (SƠN LA) Đề số 7 potx
... small house or a flat by the sea, but sometimes they stay in a hotel Last summer they went to Nha Trang They stayed at the Sunshine Hotel for three days In the morning, Ba played soccer with his...
 • 2
 • 196
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 (SƠN LA) Đề số 1 potx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 (SƠN LA) Đề số 1 potx
... Marie was born in Poland in 18 67 She learnt to read when she was years old She was intelligent and had an excellent memory She finished high school when she was only 15 years old When she grew ... Physics in 19 03 and years later she received the Nobel Prize for Chemistry Marie Curie died in 19 34 T Marie could read when she was years old She finished high school when she was 16 She received...
 • 2
 • 168
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 (KHÁNH HÒA) Đề số 4 pdf

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 (KHÁNH HÒA) Đề số 4 pdf
... decide if the following statements are true (T) or false (F) (2 points) T The Robinsons went to Nha Trang for their vacation They returned to Hanoi by car Liz saw rice paddies for the first time They...
 • 3
 • 239
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 (KHÁNH HÒA) Đề số 3 pps

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 (KHÁNH HÒA) Đề số 3 pps
... Last semester in class 7A, there was (1) day's absence due to sickness The total breaks down as follows (2) were due to flu Then came (3) Toothache came next with 17 Colds accounted for ... meals Don't forget to brush your teeth every meal The street is full of traffic from morning night I was born 1 976 She's playing football the moment IV Read the dialogue and decide if ... the Nobel Price for Chemistry in 1911 Ba and Hoa would like (visit) Hong Kong We can (enjoy) traditional music Lan always (watch) TV in the evening Many years ago, most people in Vietnam...
 • 3
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hồ sơ xin phép xây dựng nhà cấp 4cấu trúc vốn của doanh nghiệp và cơ chế tài trợ vốn cho doanh nghiệpĐồ án đọng cơ đốt trongĐề HSG lớp 9 2017 a hóa họcHƯỚNG dẫn CHẤM môn vật lý(a,b)TinySun công ty chuyên cung cấp dịch vụ giữ trẻ dưới 16 tuổi tại nhàlý thuyết danh mục đầu tư hiện đạiTHAM LUẬN NÂNG CAO kết QUẢ THI THPT QUỐC GIA môn TOÁN năm 2017Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia LaGiải pháp tăng cường cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Vietcombank chi nhánh Đà NẵnGiải pháp tạo việc làm cho người dân các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhNâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty chứng khoán việt nam astractChuyen de he thuc viet LBCác nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán việt nam theo định hướng tăng cường năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc t eHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnCẩm nang tạo nhận xét hiệu quả trong đánh giá học sinh tiểu họcHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á chi nhánh Hội ANghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam atractPhát triển thị trường mua bán nợ xấu tại việt nam astractHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập