Bài tập đại cương hữu cơ hidrocacbon_bài tập hay nhất nên xem

Bài tập hay nhất cần xem về amin – amino axit – protein

Bài tập hay nhất cần xem về amin – amino axit – protein
... chất sau : H2N–CH2–CO–NH–CH2–CO–NH–CH2–COOH (X) H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3 )– COOH (Y) H2N–CH2–CH2–CO–NH–CH2–CH2–COOH (Z) H2N–CH2–CH2–CO–NH–CH2–COOH (T) H2N–CH2–CO–HN–CH2–CO–NH–CH(CH3)–COOH (U) Có chất ... nHCl = namin = 0,137 mol => Mamin = R + 16 = 73 => R = 57 ( C4H9) =>Có CTCT thỏa mãn : +/ Amin bậc 1: C C C C NH2 ; C C C(CH3) NH2 ; C C(CH3) C– NH2 ; (CH3)3 C NH2 +/ Amin ... Toán Hóa Sinh Văn - Anh tốt nhất! 32 ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ 13: AMIN AMINOAXIT PROTEIN Câu C Amin bậc có dạng: R-NH-R’ Câu B A Protein có phản ứng màu biure Phát biểu đúng, phải protein...
 • 71
 • 1,118
 • 5

Bài tập trắc nghiệm phần đại cương hữu

Bài tập trắc nghiệm phần đại cương hữu cơ
... thành phần khối lượng clo 45,223% CTPT X : C3H6 C4H8 C4H6 C2H4 Limonen hiđrocacbon có mùi thơm tách từ tinh dầu chanh, hoá điều kiện thể tích chứa limonen nặng gấp 8,5 lần metan Trong thành phần ... luợt : và và Hiđrocacbon X có công thức đơn giản C2H5 CTPT X : C4H10 C6H15 C8H20 C2H5 Chất hữu X có thành phần 31,58% C; 5,26% H; 61,16%O theo khối lượng Tỉ khối X so với CO2 1,7273 CTPT X : C2H4O3 ... loại tên gốc - chức : c,g,h b,e,g a,b,e d,e,h Nicotin chất độc có khói thuốc lá, phân tích thành phần nicotin thu kết sau : C chiếm 74,074% ; H chiếm 8,642% lại nitơ Biết phân tử nicotin có nguyên...
 • 4
 • 685
 • 21

Luyện tập Đại cương hữu potx

Luyện tập Đại cương hữu cơ potx
... chất hữu chủ yếu liên kết cộng hoá trị D Do nguyên tử cacbon có hoá trị IV hợp chất hữu 17 Trộn hợp chất hữu với không khí đốt Các chất thu sau phản ứng gồm CO2, H2O N2 Có kết luận A Hợp chất hữu ... hữu có chứa C, H, O, N B Hợp chất hữu có chứa C, H, O C Hợp chất hữu có chứa C, H, có O, N D Hợp chất hữu có chứa C, O, N 18 Đốt cháy hoàn toàn 6,0 g hợp chất hữu thu CO2 H2 O Dẫn sản phẩm cháy ... tử chất Bài Đốt cháy hoàn toàn gam hợp chất hữu thu sản phẩm gồm 8,8 gam CO2 3,6 gam H2 O Tỉ khối chất không khí lớn nhỏ Tìm công thức phân tử chất hữu Bài 11 Các phản ứng dãy biến hóa sau thuộc...
 • 6
 • 118
 • 1

Dai cuong huu co

Dai cuong huu co
... Hidrơ 14 Sau đốt cháy hồn tồn X thu là: A CO2 , H2O B CO2 , H2O, O2 C CO2 , H2O, CH4 D CO2 , H2O, O2, CH4 48 Khi đốt cháy hồn tồn hidrocacbon X sinh tỉ lệ số mol CO2 H2O 2:1 X chất sau đây: A CH4 B C6H6 ... bình Ca(OH)2 tăng m gam Giá trị m khối lượng của: A CO2 B CO2 H2O C H2O D CO2 , H2O O2 dư 50 Đốt cháy hồn tồn 0,6 gam hợp chất hữu X thu 1,1 gam CO2 2,7 gam H2O Tỉ khối X so với khơng khí 2,69 Cơng ... gam chất hữu X thu 2,75m gam CO2 2,25m gam H2O Lựa chọn CTPT X: A CH4 B C2H2 C C2H6O D C2H6 31 Đốt cháy hồn tồn 5,6 gam hợp chất hữu X cần 13,44 lít O2 (đktc) thu CO2 nước theo tỷ lệ mol 1:1...
 • 6
 • 90
 • 0

Dai cuong Huu co - PNS

Dai cuong Huu co - PNS
... IUPAC TÊN Số ĐếM Và TÊN MạCH CACBON CHíNH 10 c c-c c-c-c c-c-c-c c-c-c-c-c c-c-c-c-c-c c-c-c-c-c-c-c c-c-c-c-c-c-c-c c-c-c-c-c-c-c-c-c c-c-c-c-c-c-c-c-c-c m met e et p prop b but p pent h hex h hep ... CH2=CH-CH3 propen CH2=CH-CH2-CH2-CH3 Pent-1-en CH3-CH=CH-CH2-CH3 Pent-2-en CH3-CH2-CH=CH-CH3 Pent-2-en CH3-CHCl-CH2-CH3 2-clo butan CH3-CH2-CH2-CHCl-CH3 2-clo pentan CH3-CH2-CHCl-CHCl-CH3 2, 3- iclo ... CH3 - CH - CH3 1, 2- icloetan etanol Propan-2-ol | OH CH3 - CH = CH2 propin CH3 - CH = CH - CH3 But-2-in CH2 = CH - CH = CH2 But-1, 3- ien But-1-in CH3-CH2 - C = CH pent-1, 3- ien 3-clopent-1-en...
 • 19
 • 253
 • 0

TN Dai cuong huu co suu tam

TN Dai cuong huu co suu tam
... Câu 20: Nicotine chất hữu có thuốc Hợp chất tạo ba ngun tố Cacbon, Hiđro Nitơ Đem đốt cháy hết 2,349 gam nicotine, thu Nitơ đơn chất, 1,827 gam H 2O 6,380 gam CO2 Cơng thức đơn giản nicotine A ... lượng bình Ca(OH) tăng m gam Giá trị m khối lượng A CO2 B CO2 H2O C H2O D CO2 , H2O O2 dư Câu 28: Đốt cháy hồn tồn gam hợp chất hữu X thu 4,4 gam CO 1,8 gam H2O Tỉ khối X so với Heli 15 Cơng thức ... hợp chất hữu X thu 2,2 gam CO 2; 1,125 gam H2O CTPT X A C4H10O B C2H6O C C8H20O2 D C6H16O C©u 23: Khi đốt cháy hồn tồn hợp chất hữu X chứa C, H, N thu 8,4 lít khí CO ; 1,4 lít khí N2 (các thể...
 • 3
 • 141
 • 2

kiển tra 11 phần đại cương hữu

kiển tra 11 phần đại cương hữu cơ
... (không kể đồng phân hình học): A B C D Câu 21: Khi oxi hóa hợp chất hữu X thu nước, khí cacbonic khí nitơ, điều khẳng định thành phần nguyên tố X xác nhất? A X chứa C, H, O B X chắn có C, H, O có ... 3-metylpent-2-en B 3-metylbut-2-en C 2-etylbut-2-en D 3-metylpent-3-en Trang 2/3 - HẾT Trang 3/3 ... brom dư thấy dd nước brom nhạt màu có lít khí bay (các thể tích đo điều kiện nhiệt độ áp suất), phần trăm thể tích X hỗn hợp nói là: A 80% B 20% C 8% D 2% Câu 18: Nhận thấy 5,6 gam anken X làm...
 • 3
 • 139
 • 3

Đại cương Hữu

Đại cương Hữu cơ
... hỗn hợp A, thành phần % metan 50% C áp suất hỗn hợp khí sau phẩn ứng lớn áp suất ban đầu Đại cơng hoá học hữu CH 30 Cho hỗn hợp ankan sau: pentan (tos 36oC), hexan (tos 69oC), heptan (tos 98oC), ... ca x v y l A x = 0,4; y = 0,1 B x = 0,8; y = 0,2 C x = 0,3; y = 0,2 D x = 0,5; y = 0,4 Đại cơng hoá học hữu 7/Cho cõn bng sau: CH 3COOH+C2 H 5OH CH 3COOC H + H 2O ; K C = Khi cho mol axit tỏc ... R H C+ R + H R R 24 Để phân tích định tính định lợng nguyên tố cacbon hiđro phân tử hợp chất hữu cơ, ngời ta dùng chất oxi hoá CuO, mà không dùng oxi không khí vì:D B C A không khí có nhiều tạp...
 • 6
 • 83
 • 0

LUYỆN THI:đại cương hữu & hdrocacbon

LUYỆN THI:đại cương hữu cơ & hdrocacbon
... chất thơm X, Y có cơng thức C nH2n-8O2 Hơi Y, X có khối lượng riêng 5,447 g/lit (ở 00C, atm) X hợp chất tạp chức có phản ứng tráng gương; Y axit yếu mạnh axit cacbonic Xác định cơng thức cấu tạo ... 14,3125 thể tích khí metan điều kiện nhiệt độ áp suất Cơng thức phân tử A là: a) C7H7N3O6 b) C6H3N3O7 c) C6H9N2O7 d) C12H20O6 17/A chất hữu trong loại trái chua Đem đốt cháy hết m gam chất A ... dụng hết với NaHCO3 thu 0,06 mol CO2, cho m gam A tác dụng hết với Na thu 0,04 mol H2 Cơng thức phân tử A cơng thức đơn giản A là: a) HOC3H2(COOH)3 b) (HO)2OC4H4(COOH)2 c) HOC3H4(COOH)3 d) (HO)3O2C5H4COOH...
 • 11
 • 192
 • 2

Trắc nghiệm đại cương Hữu

Trắc nghiệm đại cương Hữu cơ
... loại phản ứng hữu mà sản phẩm phản ứng phụ thuộc vào thành phần chất phản ứng bao gồm phản ứng : a) Trùng hợp b) Thay c) Kết hợp d) Phân li 9/ Những phản ứng riêng biệt có hoá học hữu : a) Phản ... phân tử hợp chất hữu : a) Butanol – metylpropanol b) Axit aminoaxetic axit cloroaxetic c) Alinin phenylamin d) Pentan amin 25/ Các chất ( ghi cột bên phải ) thuộc loại chất hữu ( ghi cột bên ... nhân êlêctrôphin ) ? a) b) c) d) 12/ Nhóm nguyên tử xác đònh tính chất đặc trưng loại hợp chất hữu gọi : a) Nhóm đồng đẳng b) Gốc tự c) Nhóm chức d) Bộ phận cấu trúc 13/ Cho công thức cấu tạo...
 • 8
 • 137
 • 2

BÀI TẬP HAY NHẤT VỀ DAO ĐỘNG

BÀI TẬP HAY NHẤT VỀ DAO ĐỘNG CƠ
...  ϕ = − thay vào pt x t = ± 3(cm) 3   Bài 16 ( 24/3-16): Một lắc lò xo khối lượng 400(g) dao động điều hòa Khi t = 0, vật theo chiều dương Biết thời điểm t = động dao động 0,015(J), động cực ... bằng, lấy g =10m/ s2 , π = 10 dao động vật bao nhiêu? Đ/s: FC max = mg (3 − cos α ) ⇒ α = 0,05(rad ) , tính 1,25.10 −3 ( J ) π Bài 19 ( 43/3-17): Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ 4(s) ... lò xo, khoảng thời gian nhỏ hai lần động ba lần bao nhiêu? A T ( s) Đ/s: x = ± ⇒ ∆t = = 30 Bài 18 ( 34/3-16): Một lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 100g , dao động điều hoà với chu kỳ s Khi vật...
 • 3
 • 117
 • 0

Các dạng toán chương đại cương hữu

Các dạng toán chương đại cương hữu cơ
... chất sau phản ứng gấp lân thể tích hỗn hợp A ban đầu Tim CTPT X (X dạng khí có số C không 4) C2H6 Dạng 3: toán tìm CTPT chất hữu cho sản phẩm cháy (CO2, H2O) vào dung dich bazo kiềm  (CO2 + H2O) ... C4H4, C3H8) Dạng 4: đốt cháy chất hữu chứa nguyên tố C,H,O,Cl chất hữu chứa nguyên tố C,H,O,Na Phương pháp: + m(g) A[C,H,O,Cl] + m(g) A [C,H,O,Na] Vd: đốt cháy hoàn toàn 3,89g chất hữu X thu hỗn ... phản ứng: (1) (2) Tùy theo tỷ lệ mol OH – với CO2 mà phản úng cho nhiều muối Có hai dạng toán thường gặp : Dạng 1: biết số mol OH – CO2 Xác định muối tạo thành Lập tỷ lệ mol T T Phản ứng xảy...
 • 9
 • 38
 • 0

Hóa đại cương hữu và vô sở

Hóa đại cương hữu cơ và vô cơ cơ sở
... hóa trung gian có tính oxi hóa lẫn tinh khử Hóa Đại Cương Hữu & Sở Phần VÔ CƠ Thí dụ: P: Tính chất: khử 13–52 +1 +3 +5 oxi hóa khử oxi hóa Khi số oxi hóa dương cao, nguyên tử nhiều ... oxi hóa trung gian nên hợp chất có tính oxi hóa lẫn khử tự oxi hóa khử Mạch oxygen có tính oxi hóa > tính khử Mạch lưu huỳnh có tính khử > tính oxi hóa Hóa Đại Cương Hữu & Sở Phần VÔ ... phân cực mạnh peroxid bền Hóa Đại Cương Hữu & Sở Phần VÔ CƠ 27–52 Do có số oxi hóa trung gian nên peroxid vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử Trong tính oxi hóa mạnh tính khử b Hydroperoxid...
 • 52
 • 446
 • 2

Chuyên đề đại cương hữu phần hiệu ứng cấu trúc

Chuyên đề đại cương hữu cơ phần hiệu ứng cấu trúc
... gây hiệu ứng cộng hưởng (R) vừa gây hiệu ứng cảm (I) (Xem bảng 1.2) Bảng 1.1 HIỆU ỨNG CỘNG HƯỞNG CỦA VÀI NHĨM THƠNG THƯỜNG HIỆU ỨNG - R HIỆU ỨNG +R 18 HIỆU ỨNG - R HIỆU ỨNG +R Bảng 1.2 HIỆU ỨNG ... phần hiệu ứng cảm + I nhóm metil: Như vậy, muốn biết hiệu ứng cảm chung nhóm phức tạp, người ta cộng đại số hiệu ứng thành phần HIỆU ỨNG CẢM TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC NHĨM THƠNG THƯỜNG HIỆU ỨNG - I HIỆU ... diễn cơng thức cấu tạo Cấu tạo hố học cấu trúc khơng gian phân tử hợp thành cấu trúc hố học Cấu trúc hố học vừa cho biết cấu tạo hố học vừa cho biết phân bố khơng gian ngun tử phân tử Cấu trúc...
 • 54
 • 368
 • 0

25 câu kèm lời giải Tổng hợp đại cương hữu cơ, hidrocacbon (đề 1)

25 câu kèm lời giải Tổng hợp đại cương hữu cơ, hidrocacbon (đề 1)
... C3H7O2N D C2H7O2N Chuyên đề thi có lời giải chi tiết, file word Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu chứa C, H, Cl sinh 0,22 gam CO2, ... định clo hợp chất dung dịch AgNO3 người ta thu 1,435 gam AgCl Tỉ khối hợp chất so với hiđro 42,5 Công thức phân tử hợp chất là: A CH3Cl B C2H5Cl C CH2Cl2 D C2H4Cl2 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp ... (cộng với stiren)= 0,2x0,15-0,005 = 0,025mol => n stiren dư = 0, 025 => Hiệu suất = (0,1-0, 025) /0,1= 75% Câu 20: Đáp án : C mC=1.26 mH=0.135 Chuyên đề thi có lời giải chi tiết, file word Email : anhdungdevelopment@gmail.com...
 • 9
 • 1,268
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm đại cương hữu cơbài tập trắc nghiệm phần đại cương hữu cơđại cương hữu cơhóa 12 đại cương hữu cơđề kiểm tra hưu cơ tự luận về đại cương hưu cobai tap hay nhatbai tap vật lý đại cương a1 cơ nhiệtbài tập vật lý đại cương a1 cơ nhiệtbài tập vật lý đại cương phần cơ họcbài tập vật lý đại cương a1 có đáp ánbài tập vật lý đại cương a1 co loi giaibài tập vật lý đại cương 1 có lời giảigiải bài tập vật lý đại cương phần cơ họcbài tập hóa đại cương vô cơ đại họcgiải bài tập kỹ thuật đại cương chương cơ họcNâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận lễ tân khách sạn brandiNâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng bamboo wings flamingo đại lải resortNghiên cứu kỹ thuật LSB và kết hợp thuật toán RSA để giấu tin trong ảnhNghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đối với giống hoa lily lake carey tại huyện tân uyên, tỉnh lai châubáo cáo điện tử viễn thông mạng lan máy tínhChuyên Đề Thực Tập Chất Lượng Chương Trình Du Lịchgiáo án dạy học tích hợp môn toán năm 2012017 : bài ỨNG DỤNG THỰC tế các tỉ số LƯỢNG GIÁC của góc NHONHoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Nông sản Tân LâmHoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Youngdecor VietNamĐánh giá kết quả điều trị của peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa ganĐánh giá di căn hạch trong ung thư trực tràng qua phẫu thuật, đối chiếu với mô bệnh học và chụp cộng hưởng từ (tt)25 câu trắc nghiệm tin học thi công chức 2017Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan Thuế- ôn thi công chức thuế 2017Cambridge university press english vocabulary in use (Elementary)BKTITTrắc nghiệm Luật Quản Lý thuế- mẫu soạn 2017Đề cương ôn thi Triết Cao họcKhung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản trị văn phòng ĐHQGHNĐề cương tóm tắt các môn học Thạc sĩ ngành Quản trị văn phòng của Đại học quốc gia hà nộiMẫu đề thi tiếng Anh B1 khung châu âuESTABLISHMENT OF BUSINESS STRATEGY OF THANH HOA MEDICAL MATERIALS PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY (THEPHACO)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập