Lưỡng chất phẳng, bản mặt song song vật lý 11

Phương pháp giải toán về khúc xạ ánh sáng, lưỡng chất phẳng, bảng mặt song song, lăng kính

Phương pháp giải toán về khúc xạ ánh sáng, lưỡng chất phẳng, bảng mặt song song, lăng kính
... Phương pháp giải toán Vật Lý 12 Trường THPT - Phong Điền CHỦ ĐỀ Cách vẽ tia khúc xạ ( ứng với tia tới cho) qua mặt phẳng phân cách hai môi trường phương pháp hình học? Phương pháp: 1.Cách ... A A sin 74 Luyện thi đại học Phương pháp giải toán Vật Lý 12 Trường THPT - Phong Điền 3.Chú ý: Trường hợp lăng kính có D = Nếu giữ tia tới SI cố định, quay lăng kính góc quanh trục với góc nhỏ: ... Nếu lăng kính có góc chiết quang A góc tới i bé: D = (n − 1)Arad CHỦ ĐỀ 12 Cho lăng kính (A,n) xác định i1 để D = min? Phương pháp: 1.Cho A,n: xác định i1 để D = min, Dmin ? Dựa vào tính chất: Góc...
 • 7
 • 14,908
 • 392

Nâng cao chất lượng dạy học phần quang hình học vật 11 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm physics 2 1 luận văn thạc sỹ vật

Nâng cao chất lượng dạy học phần quang hình học vật lý 11 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm physics 2 1 luận văn thạc sỹ vật lý
... 1: C s lun ca vic s dng phn mm Physics 2. 1 (Par II) vo dy hc vt THPT 1. 1 i mi phng phỏp dy hc Vt trng Trung hc ph thụng 1. 1 .1 Vỡ phi i mi phng phỏp dy hc vt trng THPT .5 1. 1 .2 ... 1. 1 .2 Yờu cu ca vic i mi PPDH 1. 1.3 nh hng i mi PPDH Vt lớ THPT 10 1 .2 Kh nng h tr ca phn mm dy hc vt i vi i mi phng phỏp dy hc .16 1 .2. 1 Phng phỏp dy hc vt theo nh hng i mi 16 1 .2. 2 ... phn Quang hỡnh hc Vt Lớ 11 nhm gúp phn nõng cao cht lng dy hc b mụn Vt Lớ i tng v phm vi nghiờn cu 3 .1 i tng - Ni dung, phng phỏp ging dy Vt THPT - Phn mm Physics 2. 1 - Hc sinh lp 11 THPT 3.2...
 • 73
 • 771
 • 2

Kỳ thi khảo sát chất lượng năm học 2010 – 2011 Môn thi :vật 11 pot

Kỳ thi khảo sát chất lượng năm học 2010 – 2011 Môn thi :vật lý 11 pot
... 11/ Điện dung tụ điện không phụ thuộc vào a hình dạng kích thước hai tụ b khoảng cách hai tụ c chất hai tụ d điện môi hai tụ 12/Biểu thức biểu diễn đại lượng có đơn vị vôn ... đầu có giá trị sau a 1cm b 3cm c 2cm d 4cm 34/Cường độ điện trường điểm đại lượng đặc trưng a lượng b tốc độ biến thi n điện trường c khả thực công d khả tác dụng lực 35/Có tụ điện có điên dung ... không thay đổi 38/Nừu đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 4v tụ tích điện lượng là2  C Nếu đặt vào đầu tụ hiệu điện 10v tụ tích được1 điện lượng a 5 C b 0,8  C c50  C d1 C 39/2 điểm đường sức điện trường...
 • 5
 • 61
 • 0

Tích hợp môn hóa học vào dạy học bài TIẾT 26, 27 bài 14 dòng điện trong chất điện phân sách giáo khoa vật 11

Tích hợp môn hóa học vào dạy học bài TIẾT 26, 27 bài 14 dòng điện trong chất điện phân sách giáo khoa vật lý 11
... Mơn: Vật Điện thoại: 0913631226; Email: tqdien@sobaclieu.edu.vn Tên dự án dạy học TIẾT 26, 27: BÀI 14: DỊNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN Tích hợp mơn hóa học vào dạy học Dòng điện chất điện phân ... nghiệm - Sách giáo khoa Vật 11 nâng cao, sách giáo viên vật 11 nâng cao, sách để học tốt Vật ly 11 bản, Bài tập định tính câu hỏi thực tế Vật 11, sách Vật Hóa học, Sinh học Địa lí ... phân Sách giáo khoa Vật 11 Mục tiêu dạy học 2.1 Kiến thức 2.1.1 Đối với mơn Vật lý: - Khắc sâu kiến thức dòng điện, điều kiện để có dòng điện, dòng điện kim loại, chất dẫn điện chất cách điện, ...
 • 54
 • 215
 • 3

dạy thêm khúc xạ ánh sáng qua bản mặt song song

dạy thêm khúc xạ ánh sáng qua bản mặt song song
... tợng khúc xạ ánh sáng: A góc khúc xạ bé góc tới B góc khúc xạ lớn góc tới C góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới D góc tới tăng dần góc khúc xạ tăng dần Cõu 8: Chiết suất tỉ đối môi trờng khúc xạ ... (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách A tia sáng bị gãy khúc qua mặt phân cách hai môi trờng B tất tia sáng bị khúc xạ vào môi trờng n2 C tất tia sáng phản xạ trở lại môi trờng ... hai mặt song song có bề dày (cm), chiết suất n = 1,5 đợc đặt không khí Điểm sáng S cách 20 (cm) ảnh S S qua hai mặt song song cách S khoảng A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) Cõu 41: Một hai mặt song song...
 • 3
 • 305
 • 2

Đề khảo sát chất lượng vật 11 phần điện

Đề khảo sát chất lượng vật lý 11 phần điện
... tụ D Điện dung tụ điện không phụ thuộc vào: Bản chất hai tụ Chất điện môi hai tụ Một nguồn điện có suất điện động E = (V), điện trở r = (), mạch có điện trở R Để công suất tiêu thụ mạch (W) điện ... nh Điện trở nguồn điện là: B r = () C D r = () r = () r = () A Một tụ điện phẳng, giữ nguyên diện tích đối diện hai tụ, tăng khoảng cách hai tụ lên hai lần B Điện dung tụ điện giảm hai lần Điện ... Cb = C/4 A Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 () đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện U hiệu điên hai đầu điện trở R1 (V) Hiệu điện hai đầu đoạn mạch là:...
 • 3
 • 282
 • 0

Kiểm tra chất lượng vật 11 phần điện học

Kiểm tra chất lượng vật lý 11 phần điện học
... lên Phát biểu sau không A Vật dẫn điện vật chứa nhiều điện tích tự B Chất điện môi chất chứa điện tích tự C Vật cách điện vật chứa điện tích tự D Vật dẫn điện vật có chứa điện tích tự Chiều dày ... mạch Phát biểu sau không A Vật cách điện vật chứa điện tích tự B Vật dẫn điện vật chứa nhiều điện tích tự C Vật dẫn điện vật có chứa điện tích tự D Chất điện môi chất chứa điện tích tự Chiều dày ... gồm điện trở R1 = 100 Ω, mắt nối tiếp với điện trở R2 = 200 Ω, hiệu điện hai đầu đoạn mạch 12 V Hiệu điện hai đầu điện trở R1 : A V B V C V D V Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch điện...
 • 11
 • 266
 • 1

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013 MÔN Vật 12 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013 MÔN Vật lý 12 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH
... 22: Cơ vật dao động điều hòa có đặc điểm: A Động vật đạt cực đại vật vị trí biên B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Cứ mổi chu kì dao động vật, có bốn thời điểm động Trang 2/5 - Mã đề thi 137 ... 10 D 12 Câu 17: Khi nói chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định, kết luận sau xác ? A Nếu vật rắn quay nhanh dần gia tốc góc γ > B Mọi điểm vật rắn có gia tốc C Véc tơ gia tốc điểm vật rắn ... C Chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm D Lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều dương trục Ox Câu 12: Dưới tác dụng mômen hãm, tốc độ góc vật rắn giảm từ 360v/ph xuống 120 v/ph thời...
 • 5
 • 479
 • 7

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh thông qua các bài giảng điện tử chương mắt các dụng cụ quang vật 11 banbản với sự hỗ trợ của một số phần mềm

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh thông qua các bài giảng điện tử chương mắt các dụng cụ quang vật lý 11 ban cơ bản với sự hỗ trợ của một số phần mềm
... sinh thông qua giảng điện tử với hỗ trợ số phần mềm Chương Tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh thông qua giảng điện tử chương Mắt dụng cụ quang vật 11 ban với hỗ trợ số phần mềm Chương ... ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN HOÀNG VIỆT TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA CÁC BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CHƯƠNG “MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG VẬT LÝ 11 BAN CƠ BẢN VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MỘT SỐ PHẦN MỀM ... “MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG VẬT LÍ 11 BAN CƠ BẢN VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MỘT SỐ PHẦN MỀM 2.1 Phân tích cấu trúc, nội dung chương Mắt Các dụng cụ quang 2.1.1 Cấu trúc nội dung chương Mắt Các dụng cụ quang ...
 • 129
 • 512
 • 3

Sử dụng thí nghiệm vật dạy học chương chất rắn và chất lỏng theo sách giáo khoa vật 10 thí điểm ban khoa học tự nhiên (bộ thứ 2)

Sử dụng thí nghiệm vật lý dạy học chương chất rắn và chất lỏng theo sách giáo khoa vật lý 10 thí điểm ban khoa học tự nhiên (bộ thứ 2)
... thông sử dụng thí nghiệm dạy học vật Chơng Sử dụng thí nghiệm dạy học chơng chất rắn chất lỏng theo sách giáo khoa vật 10 ban khoa học tự nhiên (bộ thứ 2) 2.1 Các thí nghiệm sử dụng dạy học ... theo sách giáo khoa vật 10 thí điểm ban khoa học tự nhiên (bộ thứ ) Giả thuyết khoa học Khai thác tốt thí nghiệm vật dạy học chơng chất rắn chất lỏng theo sách giáo khoa vật 10 thí điểm ... khoa học tự nhiên (bộ thứ 2) 2.1 Các thí nghiệm vật dạy học chơng chất rắn chất lỏng sách giáo khoa vật 10 thí điểm ban khoa học tự nhiên (bộ sách thứ 2) 2.1.1.Các thí nghiệm biểu diễn a Thí...
 • 58
 • 475
 • 2

Phổ huỳnh quang cộng hưởng khi có mặt trường đã được lượng tử hóa luận văn thạc sỹ vật

Phổ huỳnh quang cộng hưởng khi có mặt trường đã được lượng tử hóa luận văn thạc sỹ vật lý
... quan phổ huỳnh quang cộng hưởng thuyết bán cổ điển Trên sở luận văn xét đến ảnh hưởng tần số Rabi (trường ngoài) lên phổ huỳnh quang cộng hưởng Chương II, luận văn trình bày phổ huỳnh quang ... tài Phổ huỳnh quang cộng hưởng mặt trường lượng tử hóa Luận văn bố cục sau: Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung luận văn chia làm hai chương Chương I, luận văn trình ... quang trường lượng tử Luận văn dẫn phương trình Bloch hiệu dụng, từ tính phổ công suất huỳnh quang cộng hưởng Sau đó, luận văn xét đến hai trường hợp trường hợp trường yếu trường hợp trường...
 • 47
 • 277
 • 1

Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương mắt các dụng cụ quang vật 11bản với sự hỗ trợ của website luận văn thạc sỹ vật

Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương mắt các dụng cụ quang vật lý 11 cơ bản với sự hỗ trợ của website luận văn thạc sỹ vật lý
... đó, phát huy tối đa nội lực học sinh có ý nghĩa quan trọng việc giúp học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức b Phát triển lực tự học cho học sinh sẽ giúp cho học sinh tự học, tự rèn luyện, tự nâng ... trình tự học làm cho tự học dạy học cộng hưởng với Quy mô phát triển giáo dục lớn có phong trào toàn dân tự học, tự đào tạo thường xuyên rộng khắp 1.3 Phát triển lực tự học môn Vật lý cho học sinh ... Website dạy học nói riêng để phục vụ cho việc giảng dạy Tuy nhiên, khó giáo viên phải biết kết hợp Website dạy học cách lúc, chỗ mô hình dạy học thực phát huy nội lực tự học học sinh Website dạy học...
 • 84
 • 809
 • 8

Luận văn nghiên cứu vận dụng thuyết kiến tạo vào dạy học chương '' chất khí '' thuộc phần '' nhiệt học '' vật 10 banbản

Luận văn nghiên cứu vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học chương '' chất khí '' thuộc phần '' nhiệt học '' vật lý 10 ban cơ bản
... tạo cho chơng Chất khí thuộc phần Nhiệt học Vật 10 Ban - Kết luận 10 Chơng CƠ Sở LUậN CủA VIệC VậN DụNG THUYếT KIếN TạO TRONG DạY HọC VậT 1.1 thuyết kiến tạo 1.1.1 thuyết kiến ... + Nghiên cứu, vận dụng thuyết kiến tạo dạy học Vật + Nghiên cứu kiến thức chơng "Chất khí" Vật 10 - Phạm vi nghiên cứu: Dạy học số nội dung chơng "Chất khí" Vật nhờ vận dụng thuyết ... khí thuộc phần Nhiệt học Vật 10 Ban theo hớng đề tài Cấu trúc luận văn - Mở đầu - Nội dung: Chơng 1: sở luận việc vận dụng thuyết kiến tạo dạy học Vật Chơng 2: Vận dụng dạy học kiến...
 • 51
 • 371
 • 3

Khả năng hấp thụ các bước sóng vật của các vi sinh

Khả năng hấp thụ các bước sóng vật lý của các vi sinh
... of Justice, Antitrust Division, to Gerrard R Beeney, Esq (June 26, 1997) [hereinafter MPEG-LA review letter] DVD-Video and DVD-ROM standard ... of digitized moving images and sound tracks on which high definition television (HDTV), Digital Video Broadcasting (DVB), direct broadcast by satellite (DBS), digital cable television systems, ... 23 See id at 5-6 24 See 28 C.F.R § 50.6 ("Antitrust Division Business Review Procedure") 25 See 16 C.F.R §§ 1.1-1.4 ("Advisory Opinions") 26 See U.S DEP ’T OF JUSTICE & FED TRADE COMM’N,...
 • 17
 • 141
 • 0

Bài tập vật 11 Chủ đề: xác định cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm gây bởi hai dòng điện song song doc

Bài tập vật lý 11 Chủ đề: xác định cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm gây bởi hai dòng điện song song doc
... vòng dây mét chiều dài II> LUYỆN TẬP * Dạng tập xác định cảm ứng từ tổng hợp điểm gây hai dòng điện song song Bài 1: Hai dây dẫn thẳng dài song song mang dòng điện có cường độ I1=20A I2=10A chạy ... chiều Xác định vector cảm ứng từ tổng hợp M cho vuông cân M thuộc mp hình vẽ Bài 6: Cho hai dây dẫn song song vuông góc với mặt phẳng A B AB=10cm, có I1=5A, I2=3A Xác định vectơ cảm ứng từ tổng hợp ... từ tổng hợp trung điểm M AB b) Xác định vectở cảm ứng từ tổng hợp N cách A: 30cm cách B: 40cm Bài 10: Cho hai dây dẫn thẳng dài d1, d2 song song đặt cách 10cm không khí, hai dây có hai dòng điện...
 • 8
 • 9,721
 • 76

Xem thêm

Từ khóa: các tính chất cơ bản của sóng âmtính chất cơ bản của sóng điện từvận dụng quy luật lượng chất vào trong cuộc sốngcách vẽ ảnh qua bản mặt song songkiểm tra chất lượng học kỳ 1 vật lý 11vận dụng quy luật lượng chất vào bản thânđoạn mạch song song vật lý 9 c4đoạn mạch song song vật lý 9de khao sat chat luong dau nam nam hoc 20142015 môn vat lyvật lý 11 bài dòng điện trong chất bán dẫnvật lý 11 dòng điện trong chất bán dẫnđoạn mạch song song vật lý 9 violetbài giảng vật lý 11 nc tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song định nghĩa đơn vị ampe pptxbài giảng vật lý 11 nc dòng điện trong chất bán dẫn pptbai tap luong chat phangCác yếu tố tác động đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi của các bậc cha mẹ tại thành phố hồ chí minhĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần fresenius kabi bidipharLL_Nguyễn Thị Hôngf Minh_ Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoLL_Phan Thị Sánh_Vài trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayKhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tỷ lệ phần trăm bột cám gạo, cám bắp đến sự phát triển sợi tơ của nấm rơm (volvarielle volvacea)LL-Dương Thị Mai-Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nayLL-Hoàng Kim Liên-Quy trình xây dựng văn bản luật ở Việt Nam hiện naytính toán sửa chữa máy nén lạnh và động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 phaTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Nguyễn Thị Hà Phương-Các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamLL-Nguyễn Thị Thu Hằng-Giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Giang hiện nayLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnLL-Phạm Thị Ngọc Minh-Giáo dục pháp luật cho phụ nữ ở nước ta hiện nayNên mua hay không nên mua hệ thống tưới nhỏ giọtLQT_Dương Thị Thu Thảo_Các quy định của pháp luật thương mại quốc tế liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trườngLQT-Bùi Mạnh Hùng-Hợp tác quốc tế về chống khủng bố và liên hệ thực tiễn Việt NamSM j320h DS UM SEA lollipop vie rev 1 1 160205CÂU hỏi THỰC HÀNH bào CHẾ 2Cam kết của VN khi gia nhập WTOQuy trình công nghệ sản xuất surimi từ cá mối
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập