Bài tập về các dạng bài tập phóng xạ

đầy đủ về các dạng bài tập về amin

đầy đủ về các dạng bài tập về amin
... bình tăng 21,12 gam Tên gọi amin A metylamin etylamin B etylamin n-propylamin C n-propylamin n-butylamin D iso-propylamin iso-butylamin Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp amin đơn chức, no, bậc Trong ... hợp amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp, tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, sau cô cạn thu 31,68 hỗn hợp muối Nếu amin trộn theo thứ tự khối lượng mol tăng dần với số mol có tỉ lệ 1: 10: amin ... 320ml nHCl = 31, 68 − 20 = 0,32 → D 36,5 BÀI TẬP LUYỆN TẬP Câu 1: X hợp chất hữu chứa C, H, N ; nitơ chiếm 15,054% khối lượng X tác dụng với HCl tạo muối có dạng RNH3Cl Công thức X A CH3-C6H4-NH2...
 • 4
 • 10,054
 • 313

tuyền tập cac bai tập về các dạng trong đề thi đại học

tuyền tập cac bai tập về các dạng trong đề thi đại học
... 140 GIỚI THI U HỆ THỐNG WEBSITE DẠY – HỌC VẬT LÍ ONLINE 140 www.VNMATH.com PHẦN – ĐỀ ÔN TẬP TỪNG PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÃ ... BỘ ĐỀ ÔN THI CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG .28 BỘ ĐỀ CẤP ĐỘ 28 ĐỀ SỐ .28 ĐỀ SỐ .35 ĐỀ SỐ .42 ĐỀ SỐ .49 ĐỀ ... .56 ĐỀ SÔ .62 ĐỀ SỐ .69 ĐỀ SỐ .76 ĐỀ SỐ .84 ĐỀ SỐ 10 .91 BỘ ĐỀ CẤP ĐỘ 97 ĐỀ SỐ 11 ...
 • 139
 • 301
 • 11

BÀI tập về các DẠNG của ĐỘNG từ có đáp án (TRẮC NGHIỆM +TỰ LUẬN)

BÀI tập về các DẠNG của ĐỘNG từ có đáp án (TRẮC NGHIỆM +TỰ LUẬN)
... hair Julie used to study Portuguese 10 I didn’t use to hate school PHẦN TRẮC NGHIỆM Bài tập V-ing or To-verb (Có đáp án) My father usually helps me _ English a to learn b learn c learning d both ... notice sb sth to notice sb doing sth c in coming d come Ko cần quan tâm toàn hành độg fần Chỗ ko Ving nên dùg V-inf 34 When will he be allowed to go home? When will they _? a let him go b...
 • 28
 • 2,092
 • 4

Bài tập luyện tập về các dạng của đảo ngữ hay (Có đáp án)

Bài tập luyện tập về các dạng của đảo ngữ hay (Có đáp án)
... http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! ĐÁP ÁN I Dùng NEVER viết lại câu với hình thức đảo ngữ She had never been so happy before => Never before had she been so ... forget you => Never shall I forget you II Dùng RARELY, SELDOM LITTLE viết lại câu với hình thức đảo ngữ One rarely finds good service these days => Rarely does one find good service these days She...
 • 10
 • 69
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm”CÁCH GIẢI các bài tập PHÓNG xạ”

Sáng kiến kinh nghiệm”CÁCH GIẢI các bài tập PHÓNG xạ”
... bng: 1998 - Chuyờn ngnh o to: S phm Lý III .KINH NGHIM KHOA HC - Lnh vc chuyờn mụn cú kinh nghim: Dy Vt Lý S nm cú kinh nghim: 14 nm - Cỏc sỏng kin kinh nghim ó cú nm gn õy: - Tờn SKKN ó lm: * ... mi ca giỏo dc ph thụng Do kinh nghim ca bn thõn cũn hn ch nờn chc chn rng ti cũn cú thiu sút, tụi rt mong ún nhn cỏc úng gúp ý kin ca quý Thy Cụ nhm c hc hi thờm nhng kinh nghim quớ bỏu v gúp ... T - Hnh phỳc Biờn Hũa, ngy 25 thỏng 05 nm 2012 PHIU NHN XẫT, NH GI SNG KIN KINH NGHIM Nm hc: 2011- 2012 Tờn sỏng kin kinh nghim: CCH GII CC BI TP PHểNG X H v tờn tỏc gi: MAI TH THU HUYN Chc v:...
 • 29
 • 34
 • 0

SKKN-Phuong phap giai bai tap phong xa

SKKN-Phuong phap giai bai tap phong xa
... dùng y tế, có chu kì bán rã T = h Thời gian cần để lấy chất khỏi lò phản ứng đưa đến bệnh viện xa 18 h Hỏi bệnh viện cã 1µg khối lược tecnexi cần lấy từ lò phản ứng bao nhiêu? A µg B µg C D µg...
 • 28
 • 1,097
 • 6

Ôn tập cho Hs lớp 9 về các dạng thì chủ động và bị động....

Ôn tập cho Hs lớp 9 về các dạng thì chủ động và bị động....
... GV ẹO HệếU - Trửụứng thcs phan chu trinh Tp Buoõn ma thuoọt CAU trúc bị động tiếng Anh (BE + Ved/ V3) Active : S + V + O => Passive : S (O) + BE + Ved / V3 (ct ng t bt ... to + BE + Ved/V3? Mt s dng b ng c bit: NEED(s / ed) + V- ing = NEED(s/ ed) to be ( mang nghĩa bị động) Example: This homework needs doing/ to be done at once S + make + SB + DO => SB + be made ... a lot of homework S + have/ has/ had/ + SB + DO + Sth = S + have/ has/ had/ + Sth + DONE : Nh/ cho/ khin + + lm + iu gỡ passive: This house hasnt been done some repairs since it was built =...
 • 3
 • 365
 • 5

(Luyện thi cấp tốc Lý) Phương pháp giải nhanh bài tập phóng xạ_Trắc nghiệm và đáp án

(Luyện thi cấp tốc Lý) Phương pháp giải nhanh bài tập phóng xạ_Trắc nghiệm và đáp án
... Ngôi trường chung học trò Việt Hocmai.vn Trang Tài liệu khóa học Luyện kĩ trắc nghiệm Vật lí PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHÓNG XẠ 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7D 8A 9A 10A 11D 12B 13A 14B 15B 16A 17A 18D 19B ... dãy phóng xạ α β − biến thành đồng vị chì 208 82 Pb Hỏi có phóng xạ α β − chuỗi phóng xạ nói A pxạ α pxạ β − B pxạ α pxạ β − C pxạ α pxạ β − D pxạ α pxạ β − Chất phóng xạ 210 84 Po có chu kỳ bán ... lượng mà phản ứng toả thu vào bao nhiêu? A.Tỏa 1,60132 MeV B.Thu vào 1,60132 MeV C.Tỏa 2,562112.10 -19 J D.Thu vào 2,562112.10 -19 J Câu 41 Năng lượng tối thi u cần thi t để chia hạt nhân 12...
 • 7
 • 1,186
 • 28

Về các dạng symplectic và các dạng đa tạp con lagrangian

Về các dạng symplectic và các dạng đa tạp con lagrangian
... symplectic, dạng symplectic, ánh xạ symplectic dạng đa tạp Lagrangian Luận văn đợc chia làm bốn mục: Đ1 Không gian vectơ symplectic Đ2 Dạng symplectic đa tạp Đ3 ánh xạ symplectic Đ4 Đa tạp Lagrangian ... dạng tắc ánh xạ symplectic Định nghĩa ví dụ Đồng cấu symplectic Đa tạp Lagrangian Đa tạp Định nghĩa không gian Lagrangian Đa tạp Lagrangian T*X Phân thớ đối pháp dạng ứng dụng ánh xạ symplectic Tài ... gian vectơ symplectic ánh xạ song tuyến tính phản xứng Không gian vectơ symplectic Dạng symplectic đa tạp Đa tạp symplectic Phân thớ đối tiếp xúc Các dạng tắc Toạ độ tự Tính tự nhiên dạng dạng tắc...
 • 37
 • 170
 • 2

BÀI tập PHÓNG xạ

BÀI tập PHÓNG xạ
... Chu kì bán rã chất phóng xạ ? A 1,78.108 s B 1,68.108 s C 1,86.108 s D 1,87.108 s Câu 36: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T =10s Lúc đầu có độ phóng xạ 2.107 Bq độ phóng xạ giảm xuống 0,25.107 ... chất phóng xạ radon 222 Rn Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 86 93,75%, độ phóng xạ Rn lúc ? A H = 0,7553.1012 Bq B.1,6854.1011 Bq C H 11 12 = 1,4368.10 Bq D H = 0,3575.10 Bq Câu 31: Một chất phóng ... Radon Rn chất phóng xạ với chu kì bán rã T = 3,8 ngày Độ phóng xạ lượng Rn sau thời gian 9,5 ngày là: A 1,22.105 Ci B.1,36.105 Ci C.1,84.105 Ci D.1,92.10 Ci Câu 29: Radon chất phóng xạ có chu kì...
 • 4
 • 476
 • 0

bài tập phóng xạ chọn lọc

bài tập phóng xạ chọn lọc
... 83 Câu 41:Một chất phóng xạ lúc đầu có độ phóng xạ 8Ci Sau ngày độ phóng xạ 4,8Ci Hằng số phóng xạ chất là: A 0,255 B 0,355 C 0,455 D.0,655 Câu 42:Hạt nhân Pôlôni chất phóng xạ có chu kì bán 210 ... nguyên tử phóng Chu kì bán rã chất phóng xạ A B C D Cau 13: Độ phóng xạ tượng cổ gỗ khối lượng M 8Bq Độ phóng xạ mẫu gỗ khối lượng 1,5M vừa chặt 15Bq Xác định ... chất phóng xạ 58,933 u; 1u = 1,66.10-27 kg Chu kì bán rã chất phóng xạ ? A 1,78.108 s B 1,68.108 s C 1,86.108 s D 1,87.108 s Câu 61: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T =10s Lúc đầu có độ phóng...
 • 7
 • 378
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các dạng phân rã phóng xạ bản chất của các tia phóng xạbài tập về các dạng cân bằng của vật rắnbài tập về các dạng thìbài tập về các dạng so sánhbai tap trac nghiem tieng anh ve cac dang ving hoac to doco dap anbài tập về các dạng câu hỏi trong tiếng anhbài tập về các dạng câu điều kiệnbài tập vật lý 10 về các dạng năng lượngbài tập về các dạng vô định của hàm sốbai tap ve cac dang toan lop 12bài tập về các đẳng quá trình nhiệt họccac dang bai tap ve cac dang phuong trinh duong tronkhóa luận nghiên cứu về các dạng bài tập về bội chung và ước chungbài tập về các quy luật phân phối xác suấtbài tập phóng xạ và phản ứng hạt nhânHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt NamKế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Vân Long, quận Liên Chiểu, thành phố Đà NẵngKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauKhống chế bề rộng vết nứt của dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kếLập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Lào - Chi nhánh tỉnh SavanhnakhMở rộng cho vay kinh tế trang trại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng NgãiMở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải ChNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trướNghiên cứu khai thác Robot hàn TA 1400 phục vụ đào tạoNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - HàNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuNghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất kNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hàNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà NẵngNghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh Methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai - Lâm Đồng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập