GIÁO TRÌNH cơ học LƯỢNG tử PHAN ĐÌNH KIẾN

Tài liệu GIÁO TRÌNH HỌC LƯỢNG TỬ pot

Tài liệu GIÁO TRÌNH CƠ HỌC LƯỢNG TỬ pot
... toán học hỗ trợ tương ứng Giáo trình tổ chức thành 09 chương, bao gồm: -Chương chương trình bày sở vật lý toán học dẫn đến việc hình thành xây dựng môn học lượng tử Các tiên đề học lượng tử trình ... nhiệt đưa thuyết lượng tử lượng (1900) mà nhờ ông giải Nobel vật lý năm 1918 Chương sở vật lý học lượng tử hốc dao động tử dao động tử lượng tử Vì vậy, công thức (1.2) số hạng kT lượng trung bình ... đầu học lượng tử môn mở đầu vật lý lượng tử Đối tượng nghiên cứu rộng rãi, từ hạt sơ cấp đơn giản electron, proton đến hệ vi mô phức tạp nguyên tử, phân tử Phạm vi nghiên cứu học lượng tử mở...
 • 314
 • 879
 • 22

Giao trinh Học lượng Tử

Giao trinh Cơ Học lượng Tử
... II/ học lượng tử quang học : - 60 §11 CÁC CÁCH PHÁT BIỂU CƠ HỌC LƯNG TỬ - 61 I/ học lượng tử Schrodinger: - 61 II/ học ma trận Heisenberg: - 62 III/ học lượng ... Hưng Khoa Vật lý học lượng tử - 10 - CHƯƠNG I CƠ SỞ CỦA CƠ HỌC LƯNG TỬ §1 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA CƠ HỌC LƯNG TỬ I/ Thế giới vi mô: 1/ Hạt vi mô: Các phân tử, nguyên tử, hạt nhân nguyên tử hạt gọi hạt ... nguyên tử) lượng lượng tử hóa Các electron trạng thái tự lượng không bò lượng tử hóa Sự lượng tử hóa xảy với lượng mà với nhiều đại lượng khác Cụ thể moment xung lượng vi hạt bò lượng tử hóa...
 • 128
 • 289
 • 0

Giáo trình: học lượng tử pdf

Giáo trình: Cơ học lượng tử pdf
... học viên nắm kiến thức môn học, số thời gian dành cho học viên rèn luyện kỹ vận dụng giải tập, xêmine chiếm 1/4 thời lượng môn học 2 Mục lục sở học lượng tử 1.1 sở toán học học lượng tử ... = n Đối với phổ trị riêng liên tục : ψ(x) = a Ch.1: sở học lượng tử học lượng tử nâng cao 1.2 Các tiên đề học lượng tử Trong học lượng tử, hạt không hình dung chất điểm chuyển động theo ... |c|2 = 1.2.2 Tiên đề 2: Các đại lượng động lực " Tương ứng với đại lượng động lực A học lượng tử ˆ toán tử hermitic A." Ch.1: sở học lượng tử 10 học lượng tử nâng cao Vì giá trị số biến...
 • 91
 • 1,280
 • 7

Giáo trình: học lượng từ ppt

Giáo trình: Cơ học lượng từ ppt
... II/ học lượng tử quang học : - 60 §11 CÁC CÁCH PHÁT BIỂU CƠ HỌC LƯNG TỬ - 61 I/ học lượng tử Schrodinger: - 61 II/ học ma trận Heisenberg: - 62 III/ học lượng ... giảng dạy , giáo trình chủ yếu trả lời cho câu hỏi : học lượng tử đời từ đâu ?”hay sở học lượng tử ?”(chương I) Công cụ toán học học lượng tử giới thiệu nét sở (toán tử tuyến tính tự ... Duy Hưng Khoa Vật lý học lượng tử -4- LỜI NÓI ĐẦU Các bạn sinh viên Vật Lý thân mến ! Cuốn giáo trình học lượng tử soạn dành cho bạn Đây chắt lọc từ hầu hết giáo trình học lượng tử soạn nhà vật...
 • 128
 • 296
 • 3

giáo trình học lượng tử

giáo trình Cơ học lượng tử
... học lượng tử kiế n thức cho v ậ t lí học, hoá học nhiều ngành k ĩ th u ậ t đại khác Giáo trìn h tCơ h o c lư ợ n g tử ' dược viết theo chương trìn h môn Sư Sư phạm khác Khổì lượng kiến thức học ... phương trình Pauli 315 Tài i i ệu tham k o 319 õ LỜI NÓI ĐẨU học lượng tử môn học rấ t quan trọng v ậ t lí lí thuyết, sở lí lu ậ n để nghiên cứu hệ vi mô, nghiên cứu cấu trú c vật chất, Do học ... ngấm 123 §4.6 Dao động tử điều hòa học lượng tử 126 §4.7 Vectơ riêng toán tử H 130 §4.8 Dạng ma trận toán tử sinh, huỷ a, a* trị trung bình tọa độ X xung lượng p dao động tử điều hòa Bài tập chương...
 • 314
 • 137
 • 0

Giáo trình học lý thuyết phần động lực học

Giáo trình cơ học lý thuyết  phần động lực học
... II Các nh t ng quát c a Hình 14 ng M, bán kính áy R (z h 0.3MR ng l c h c ng theo kh i nón) (f) Trang 19 GIÁO TRÌNH C §2 LÝ THUY T II PH N NH LÝ V BI N THIÊN NH LÝ V CHUY N 2.1 nh v bi n ... II Các nh t ng quát c a f F ek f F ik ng l c h c (k= 1,2 n) Trang 21 GIÁO TRÌNH C LÝ THUY T II C ng t ng v ph Vì ng trình ta d dt f F ik f mk v k f dK dt f F ek f mk v k ng l nh ã ng c ... mk v k1 c: mk v k 2 Ae k Ai k ây i u ph i ch ng minh Các nh 4.1, 4.2 nh T ng n ng d ng t nh nh nh 4.1, nh 4.3, 4.4 nh 4.2 c ng có th phát bi u d ng n ng cua h b ng t ng i d ng...
 • 89
 • 359
 • 3

Tài liệu Giáo trình học lý thuyết - Phần động lực học docx

Tài liệu Giáo trình cơ học lý thuyết - Phần động lực học docx
... II Các nh t ng quát c a Hình 14 ng M, bán kính áy R (z h 0.3MR ng l c h c ng theo kh i nón) (f) Trang 19 GIÁO TRÌNH C §2 LÝ THUY T II PH N NH LÝ V BI N THIÊN NH LÝ V CHUY N 2.1 nh v bi n ... liên k t t (3.15) ng : - Liên k t t a không ma sát - Liên k t l n không tr t m t cong nhám - Liên k t b n l không ma sát - Liên k t dây m m không giãn - Liên k t v v Ch ng III Nguyên di chuy ... Hình Ch ng I Các nh lu t c b n c a LH- PTVP chuy n ng Trang 12 GIÁO TRÌNH C LÝ THUY T II PH N CH CÁC NG L C H C NG II NH LÝ T NG QUÁT C A NG L C H C Các nh t ng quát c a ng l c h c h qu c a...
 • 89
 • 496
 • 0

Tài liệu Giáo trình học lý thuyết phần động học pptx

Tài liệu Giáo trình cơ học lý thuyết phần động học pptx
... hay v t b ng nh ng ng III Chuy n ng t ng h p c a i m nh sau ây: Trang 22 ng GIÁO TRÌNH C H C LÝ THUY T §2 nh : V n t c t t PH N NH LÝ H P V N T C i c a i m b ng t ng hình h c véct v n t ... t ng h p c a i m U Trang 23 GIÁO TRÌNH C H C LÝ THUY T qua hình v ta th y r ng, PH N NG H C i v i b sông thuy n qua sông chéo dòng n cv iv n t c Va §3 nh : NH LÝ H P GIA T C m i th i i m, ... y có hai ph ng trình Wa cos 30 Wa cos 60 Ch ng III Chuy n i s ch a hai n s Wr W e Ta có : We We ng t ng h p c a i m Wk n (d ) Wr Trang 30 GIÁO TRÌNH C Gi i ph H C LÝ THUY T ng trình (d) ta We...
 • 43
 • 306
 • 0

Tài liệu Giáo trình học lý thuyết phần tĩnh học ppt

Tài liệu Giáo trình cơ học lý thuyết phần tĩnh học ppt
... h c c, c nghiên c u giáo trình s c b n v t li u Ch m Trang GIÁO TRÌNH C LÝ THUY T I PH N T NH H C n gi n, t v sau giáo trình coi v t r n v t r n t i ó it ng nghiên c u giáo trình 1.2 L c : Trong ... I U KI N CÂN B NG VÀ H PH NG TRÌNH CÂN B NG 3.1 i u ki n cân b ng h ph Ch ng II thuy t h l c ng trình cân b ng c a h l c không gian : Trang 27 GIÁO TRÌNH C H C LÝ THUY T I i u ki n cân b ng ... ng II thuy t h l c Fkx (1) Y Ch ROx ROy Fky (2) Trang 37 GIÁO TRÌNH C H C LÝ THUY T I f mO ( Fk ) Ta nh n th y ph PH N T NH H C (3) f nh ph n l c RO , ph ng trình (1) (2) cho ta xác ng trình...
 • 61
 • 4,364
 • 30

học lượng tử ( phần I ) doc

Cơ học lượng tử ( phần I ) doc
... gi i thích học lượng tử phủ nhận "suy sập hàm sóng" cách thay đ i kh i niệm thành phần thiết lập nên "phép đo" học lượng tử (xem thêm gi i thích trạng th i tương đ i) Các hiệu ứng học lượng tử ... toán học mô tả học lượng tử trạng th i lượng tử hệ lượng tử cho thông tin xác suất tính chất, hay g i đ i lượng quan sát ( i g i tắt quan sát), đo Các quan sát lượng, vị trí, động lượng (xung lượng) , ... lượng tử Như nhắc trên, có v i lớp tượng xuất học lượng tử mà tương tự v i học cổ i n Chúng g i "hiệu ứng lượng tử" Lo i thứ hiệu ứng lượng tử lượng tử hóa đ i lượng vật lý định Trong ví dụ...
 • 5
 • 130
 • 1

học lượng tử ( phần II ) pptx

Cơ học lượng tử ( phần II ) pptx
... neutron, mô tả học lượng tử học lượng tử quan trọng việc tìm hiểu nguyên tử riêng biệt kết hợp với để tạo nên chất Việc áp dụng học lượng tử vào hóa học gọi hóa học lượng tử học lượng tử cho phép ... với lượng tử hóa lần thứ lượng tử hóa dành cho hạt) Lý thuyết trường lượng tử hoàn thành điện động lực học lượng tử, mô tả đầy đủ tương tác điện từ Ít người ta phải dùng toàn lý thuyết trường lượng ... tải lượng tử cho phép truyền trạng thái lượng tử đến khoảng cách Hệ triết học học lượng tử Ngay từ đầu, kết ngược với cảm nhận người bình thường học lượng tử gây nhiều tranh luận triết học nhiều...
 • 7
 • 163
 • 0

Vật lý đại cương - học lượng tử phần 3 doc

Vật lý đại cương - Cơ học lượng tử phần 3 doc
... = 7.10 m / s 31 10 me m e x 9,1.10 10 me ~1 0 -3 1 vi hạt -> Vận tốc không xác định -> quỹ đạo xác định m ~1 0-1 5kg, x~1 0-8 m hạt lớn (Vĩ hạt): Vận tốc xác định -> Quỹ đạo xác định: 34 h 6,62.10 v ... rơi vo cực đại px p sin sin 1=/b x.px p x.px h ý nghĩa: Vị trí v động lợng y.py h vi hạt không xác định đồng z.pz h thời Ví dụ: Trong phạm vi nguyên tử x~1 0-1 0m Vận tốc điện tử có: 34 p x h 6,62.10 ... đối tợng vật chất 1 .3 Thực nghiệm chứng minh lỡng tính sóng hạt vi hạt a Nhiễu xạ điện tử: Chiếu chùm tia điện tử qua khe hẹp, ảnh nhiễu xạ giống nh sóng ánh sáng tia e,n Nhiễu xạ điện tử, nơtron...
 • 10
 • 510
 • 5

Vật lý đại cương - học lượng tử phần 1 doc

Vật lý đại cương - Cơ học lượng tử phần 1 doc
... cực lớn E ~10 7V/m công suất đạt 10 12W Hiệu suất: Heli-Neon 1% , CO2-N đạt 10 20%, Bán dẫn 4 0 -1 00% Bức xạ cờng độ cao chế độ liên tục, Điều biên AM, Điều tần FM, Chế độ xung cực ngắn 6 .1 0 -1 5s(femtosecond) ... nhiệt độ phòng độ mở 0.01o Tính kết hợp cao: Hiệu pha khoảng hai thời điểm không đổi, độ đơn sắc cao ~ (1 0 -1 8 -1 0-2 0)m / ~ 1 0 -1 5 Tính kết hợp không gian cao: khoảng cách L =10 0km hai điểm hiệu pha ... mạnh vo h=E2-E1 MT rắn, lỏng; Phóng điện E1 khí, bán dẫn Phát xạ cộng hởng: Laser phát Thời gian sống mức E3 , E4 cỡ 1 0-8 -1 0-9 s v nhảy xuống mức E2 -> môi trờng trạng thái đảo mật độ N2>>N1 Thời gian...
 • 12
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: download giáo trình cơ học lượng tửgiáo trình hóa học lượng tử cơ sởgiáo trình cơ học lý thuyết phần tĩnh họcgiáo trình hóa học lượng tửgiáo trình cơ học đất võ phángiao trinh quang hoc luong tugiáo trình cơ học lưowngj tửgiáo trình cơ học đất bùi anh địnhgiáo trình cơ học lý thuyết phần động học những vấn đề cơ bảnđịnh nghĩa cơ học lượng tửđịnh luật cơ học lượng tửlận văn cơ học lượng tử phương trình schrodingerbài tập phần cơ học lượng tửcơ học lượng tử phương trình schrodinger đối với hạt chuyển động một chiềugiáo trình cơ học đất của võ phánTrang trại của bé (giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi củng cố số lượng)Nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Đánh giá kết quả nuôi dưỡng chăm sóc người bệnh hôn mê ăn bằng ống thông dạ dàyGiải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu PhiThuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chèĐề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐề tài khoa học cấp bộ Xây dựng vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong tiến trình hình thành khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung Quốc“Một số biện pháp giúp học sinh yếu lấy lại căn bản môn Ngữ văn bằng phương pháp dạy học tích cực”Đề tài khoa học Mối quan hệ giữa phạm vi bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu đến sự chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt NamĐề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 10tieu luan mon hanh chinh so sanhTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 5Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 6Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 12Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 13
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập