Kỹ thuật sản xuất giống cá mè vinh phạm văn khánh pdf

Tài liệu Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm vẹm xanh pdf

Tài liệu Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm vẹm xanh pdf
... phương pháp nuôi khác cọc bê tông, cọc gỗ, treo băng bè dây treo… Nuôi treo phao bè sử dụng rộng rãi phù hợp vùng có sóng gió, dễ di chuyển thao tác Sau năm thu hoạch vẹm thương phẩm với kích ... phương pháp nuôi Thả vật bám làm từ dây nylon, nhựa, lưới… vệ sinh để ấu trùng bám ấu trùng có điểm mắt Có thể thu giống cỡ - 5mm sau khoảng 50 ngày kể từ đẻ Môi trường sống vẹm xanh thích hợp ... Chaetoceros sp… lượng tảo cho ăn - 10 ngàn tế bào/ml, ngày cho ăn lần vào sáng chiều mát Từ giai đoạn tiền kỳ đỉnh vỏ sau, ban đêm vào 21 - 22 cho ăn thêm men bánh mì Thời gian này, độ mặn nước phải...
 • 2
 • 431
 • 1

Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giong trắm cỏ

Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giong cá trắm cỏ
... loại sau: trắm cỏ, mè hoa, mè trắng, rô phi, trôi -Hiện trạng sản xuất Trại giống Long Hưng sản xuất trắm cỏ Ngoài sản xuất loại như: mè hoa, mè trắng, trôi, ... pháp sản xuất có hiệu cao -Cần phổ biến kỹ thuật sản xuất giống củng kỹ thuật nuôi thương phẩm trắm cỏ đến bà nông dân 32 Chuyên đề: Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giong trắm cỏ 33 Chuyên đề: Tìm ... Chuyên đề: Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giong trắm cỏ Danh mục loại thuốc sử dụng 29 Chuyên đề: Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giong trắm cỏ VI THU HOẠCH VÀ ĐÓNG GÓI Phương pháp luyện ép Trong...
 • 34
 • 822
 • 10

Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống trắm cỏ

Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống cá trắm cỏ
... loại sau: trắm cỏ, mè hoa, mè trắng, rô phi, trôi -Hiện trạng sản xuất Trại giống Long Hưng sản xuất trắm cỏ Ngoài sản xuất loại như: mè hoa, mè trắng, trôi, ... pháp sản xuất có hiệu cao -Cần phổ biến kỹ thuật sản xuất giống củng kỹ thuật nuôi thương phẩm trắm cỏ đến bà nông dân 32 Chuyên đề: Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giong trắm cỏ 33 Chuyên đề: Tìm ... Chuyên đề: Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giong trắm cỏ Danh mục loại thuốc sử dụng 29 Chuyên đề: Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giong trắm cỏ VI THU HOẠCH VÀ ĐÓNG GÓI Phương pháp luyện ép Trong...
 • 34
 • 410
 • 3

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CHÉP

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHÉP
... với đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống Chép (Cyprinus carpio)” CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Hình 2.1 Chép 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương ... dưỡng, mà Chép có tác dụng chữa trị bệnh tốt…  Nhằm có hiểu biết sở loài quen thuộc góp phần gìn giữ giống truyền thống Chép, gìn giữ phương thuốc vô giá ấy, tiến hành nghiên cứu đối ... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ MỞ ĐẦU  Cùng với loại giống phổ biến nay, giống Chép coi giống đứng đầu nhu cầu tiêu thụ trạm giống sở hay trạm...
 • 22
 • 286
 • 0

KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG TRẮM CỎ

KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRẮM CỎ
... loại sau: trắm cỏ, mè hoa, mè trắng, rô phi, trôi -Hiện trạng sản xuất Trại giống Long Hưng sản xuất trắm cỏ Ngoài sản xuất loại như: mè hoa, mè trắng, trôi, ... phương pháp sản xuất có hiệu cao -Cần phổ biến kỹ thuật sản xuất giống củng kỹ thuật nuôi thương phẩm trắm cỏ đến bà nông dân 32 Chuyên đề: Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giong trắm cỏ 33 Chuyên ... đề: Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giong trắm cỏ Danh mục loại thuốc sử dụng 29 Chuyên đề: Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giong trắm cỏ VI THU HOẠCH VÀ ĐÓNG GÓI Phương pháp luyện ép Trong suốt...
 • 34
 • 365
 • 0

KỸ THUẬT sản XUẤT GIỐNG TRA và BA SA

KỸ THUẬT sản XUẤT GIỐNG cá TRA và cá BA SA
... trứng xem mức độ thành thục vuốt kiểm tra tinh dịch đực đánh dấu theo dõi cẩn thận số thành thục để dự định ngày cho đẻ Phải ngưng cho ăn trước kiểm tra KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA ... tháng, xuất giống ba sa sông kéo dài Có đợt xuất giống sông, vụ từ tháng 6-8 vụ thứ hai tháng 10-12 hàng năm Từ dẫn liệu cho ba sa tái thành thục tự nhiên Mùa thành thục cho đẻ bố ... tươi sáng ba sa hết nõan hòang, tra hết vừa hết noãn ho - Mật độ ương nuôi: ương ao, mật độ tra 250-400 con/m 2, ba sa 50-100 con/m2 Ương bể xi măng, mật độ ba sa 400-500 con/m...
 • 22
 • 305
 • 2

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống chép

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống cá chép
... với đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống Chép (Cyprinus carpio)” CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Hình 2.1 Chép 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương ... dưỡng, mà Chép có tác dụng chữa trị bệnh tốt…  Nhằm có hiểu biết sở loài quen thuộc góp phần gìn giữ giống truyền thống Chép, gìn giữ phương thuốc vô giá ấy, tiến hành nghiên cứu đối ... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ MỞ ĐẦU  Cùng với loại giống phổ biến nay, giống Chép coi giống đứng đầu nhu cầu tiêu thụ trạm giống sở hay trạm...
 • 12
 • 590
 • 11

Kỹ thuật sản xuất giống sặc rằn

Kỹ thuật sản xuất giống cá sặc rằn
... vào gốc vây ngực Sau tiêm thả ghép đực với vào bể đẻ bắt đầu đẻ sau tiêm kích dục tố 18-20 Trước thấy phun bọt thành đám mặt nước, phía môn đẻ kéo dài 2-3 đực dùng miệng ... 0,8 m Để tránh gây cho sợ hãi đẻ cần chọn nơi yên tĩnh để xây bể đẻ Thả số môn, sen úp mặt nước để làm tổ cho đẻ Chọn bố mẹ thành thục: Chọn có bụng to, mềm đực khỏe mạnh, bơi ... Tỉ lệ đẻ vào vụ (từ tháng đến tháng 10) đạt 80%; tỉ lệ trứng thụ tinh 90% Từ kg thu 200.000 đến 300.000 trứng Sau đẻ lần thứ 25-30 ngày, đẻ lại lần thứ hai Ấp trứng - Trứng sặc rằn...
 • 3
 • 395
 • 7

Luận văn tốt nghiệp đại học ngành quản lý nghề kỹ thuật sản xuất giống rô đồng (anabas testudineus) tại trung tâm giống thủy sản tỉnh đồng tháp

Luận văn tốt nghiệp đại học ngành quản lý nghề cá kỹ thuật sản xuất giống cá rô đồng (anabas testudineus) tại trung tâm giống thủy sản tỉnh đồng tháp
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN TRẦN VŨ TRƯỜNG KỶ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS) TẠI TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN ... THẢO LUẬN 4.1 Khái quát Trung tâm giống Thủy Sản tỉnh Đồng Tháp Đối tượng sản xuất giống chủ yếu Trung tâm giống Thủy Sản tỉnh Đồng Tháp Tra; đối tượng khác như: đồng, Phi quan tâm Các ... Bleekeri Gunther ) Luận văn tốt nghiệp Đại học – ĐHCT Luận văn tốt nghiệp đại học 23 Sinh viên: Trần Vũ Truờng Kỹ thuật sản xuất giống đồng PHỤ LỤC Kết sinh sản đồng kích dục tố HCG...
 • 33
 • 363
 • 0

thử nghiệm sản xuất giống vinh bằng kích thích tố khác nhau ở cần thơ

thử nghiệm sản xuất giống cá mè vinh bằng kích thích tố khác nhau ở cần thơ
... nở,…) Xuất phát từ thực tế đó, đề tài Thử nghiệm sản xuất giống vinh kích thích tố khác tiến hành 1.2 Mục tiêu đề tài Xác định loại kích thích tố liều lượng cho hiệu kích thích vinh ... Hình 2.1 vinh Hình 3.1 Kích dục tố sử dụng kích thích vinh sinh sản Hình 3.2 Các dụng cụ sử dụng trình thí nghiệm Hình 3.3 Kiểm tra trước cho đẻ Hình 3.4 Chích vinh iii DANH ... sinh sản vinh: Danh Long Vương 2000 Thực nghiệm sản xuất giống vinh Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp Đại Học Khoa Nông nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ Lê Như Xuân ctv 1994 Kỹ thuật nuôi cá...
 • 41
 • 903
 • 0

kỹ thuật sản xuất giống trê vàng lai ( clarias macrocephalus x c. gariepinus)

kỹ thuật sản xuất giống cá trê vàng lai ( clarias macrocephalus x c. gariepinus)
... TÓM TẮT trê vàng lai kết lai tạo trê vàng (Clarias macrocephalus) trê Phi đực ( Clarias gariepinus) Kể từ trê Phi du nhập vào Việt Nam, nhà sản xuất giống tiến hành lai tạo x y dựng ... Văn Kiểm, 2008) Để sản xuất giống trê vàng lai, bắt buộc phải chọn bố trê Phi đực mẹ trê vàng Việt Nam Người ta thường nuôi bố mẹ hai ao riêng biệt Chọn trê Phi đực từ tháng ... CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN HỒ CHÂU PHƯƠNG QUANG KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRÊ VÀNG LAI ( Clarias macrocephalus x C gariepinus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN...
 • 38
 • 973
 • 4

Tài liệu Kỹ thuật sản xuất giống rô phi đơn tính đực pptx

Tài liệu Kỹ thuật sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực pptx
... Bắc) nhập công nghệ sản xuất thành công nửa triệu phi giống đơn tính đực giai đoạn hương, đạt tiêu quy trình kỹ thuật Từ đó, mở thời kỳ cho công nghệ nuôi phi thương phẩm phát ... chuyển giới tính Khi đạt cỡ 2-3 g/con, lấy 100-200 ngẫu nhiên để xác định giới tính bụng có lỗ, đực có lỗ Nếu đực chiếm 95% trở lên Đến lúc đạt cỡ chiều dài 4-7cm, dùng làm giống ... vỗ bố mẹ  Tuổi 1-2 năm, khối lượng 100-150g trở lên  Tỷ lệ đực cái: 1/2-1/3 có lỗ bụng, đực lỗ  Dụng cụ: Giai có mặt lưới cỡ 1mm, đặt ao Một giai nhốt đực, 2-3 giai nhốt cá...
 • 8
 • 645
 • 11

Tài liệu Kỹ thuật sản xuất giống giò doc

Tài liệu Kỹ thuật sản xuất giống cá giò doc
... thành dòng xoáy Mỗi bể lắp từ 6-10 vòi sục khí mạnh Trước đưa vào bể đẻ phải cấp nước đầy giò giống - Chọn cho đẻ: cái: Dùng que thăm trứng, trứng dời nhau, hạt trứng căng, tròn ... 2a=10cm - Tuyển chọn bố mẹ: Chọn bố mẹ khỏe mạnh, trọng lượng từ 8-10 kg/con Xác định đực đánh dấu (bằng chíp điện tử) Nuôi vỗ với mật độ 5-6kg cá/ 1m3 lồng - Nuôi vỗ bố mẹ: Chia làm ... tốt đực: Vuốt nhẹ gần lỗ sinh dục thấy có sẹ màu trắng đục sữa chảy ra, tan nhanh nước đực tốt, sẵn sàng tham gia sinh sản - Tiêm kích dục tố (KDT): đực không cần tiêm loại KDT tiêm...
 • 6
 • 308
 • 0

Tài liệu Kỹ thuật sản xuất giống tra pptx

Tài liệu Kỹ thuật sản xuất giống cá tra pptx
... hoàng bắt đầu cắn ăn lẫn làm hao bột Nếu xuất bán đưa xuống ao hạn chế sử ăn lẫn chúng Kỹ thuật ương nuôi tra giống 3.1 Nhu cầu thức ăn sau hết noãn hoàng Sau hết noãn hoàng, bột ... lượng Mỗi ngày cho ăn từ 1-2 lần Kỹ thuật cho đẻ 2.1 Chọn bố mẹ: bố mẹ tuyển chọn phải khoẻ mạnh, bơi lội nhanh nhẹn - cái: bụng to, mềm, hạt trứng đèu, màu vàng nhạt trắng nhạt - ... Quản lý va thu bột: nở khoảng 20 ta thu bột đưa xuống ao xuất bán Trong trính quản lý bột bể cần phải thay nước nhiều hay tuỳ theo lượng bột có bể Sau nở 20 thu bột, không...
 • 12
 • 296
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật sản xuất giống cákỹ thuật sản xuất giống cá bống tượngkỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọtkỹ thuật sản xuất giống cá dĩakỹ thuật sản xuất giống cá sặc rằnkỹ thuật sản xuất giống cá lóckỹ thuật sản xuất giống cá rô đồngkỹ thuật sản xuất giống cá rô phikỹ thuật sản xuất giống cá rô phi đơn tínhkỹ thuật sản xuất giống cá chépgiáo trình kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọtkỹ thuật sản xuất giống cá bớpkỹ thuật sản xuất giống cá chẽmkỹ thuật sản xuất giống cá chạch bùnkỹ thuật sản xuất giống cá biểnXây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATM (LV tốt nghiệp)Ứng dụng phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng bằng Snort.Snortsam (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Bài toán ổn định hóa hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ (LV thạc sĩ)Xây dựng các lược đồ thủy vân bền vững bằng cách kết hợp phép biến đổi DWT và SVD (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển tốc độ, vị trí và đảo chiều động cơ tuyến tính theo phương pháp điều chế độ rộng xung ứng dụng trong hệ chuyển động thẳng (LV thạc sĩ)Các nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên” (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc áp dụng một số biện pháp vệ sinh thú y theo hướng an toàn sinh học đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (♂Ri x ♀Lương Phượng) nuôi tại huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Quản lý phát triển môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường THPT thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Niềm tin tôn giáo của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (LA tiến sĩ)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)bộ đề trắc nghiệm plc có đáp ánỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên android (LV tốt nghiệp)90 ngày thiết lập sự thịnh vượngebook Giải pháp đột pháQUY TRÌNH KIẾM TIỀN từ CLIKCBANKToi da kiem 100 trong 3 ngay nhu the naoĐề cương sơ bộ đề tài phương pháp ncisothermal designs review compatibility mode
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập