Giao an phu dao lý 12 chi tiết

giáo án phụ đạo 12 (cb)

giáo án phụ đạo lý 12 (cb)
... sinh âm • Độ cao âm phụ thuộc tần số Âm sắc phụ thuộc đặc tính vật lý: biên độ, tần số, thành phần cấu tạo • Độ to âm phụ thuộc biên độ hay mức cường độ âm Cả câu 5.Độ to âm đặc tính sinh phụ ... động có tần số phụ thuộc vào đặc tính hệ, khơng phụ thuộc vào điều kiện ngồi điều hồ tự tắt dần cưỡng 12. Dao động tự dao động: • tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hồn có chu kì phụ thuộc vào ... độ dòng điện mạch φ = φu – φi = - π/4: • Mạch có tính dung kháng Mạch có tính cảm kháng Mạch có tính trở kháng Mạch cộng hưởng điện 12. Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp Hệ số cơng...
 • 47
 • 362
 • 6

GIAO AN PHU DAO LY 9

GIAO AN PHU DAO LY 9
... Ngµy so¹n: 29/ 11/20 09 Ngµy gi¶ng 1/12/20 09 TiÕt «n tËp vỊ ®iƯn tõ häc I Mơc tiªu: - ¤n tËp c¸c kiÕn thøc vỊ §iƯn tõ häc - VËn dung c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ĩ lµm mét sè bµi tËp liªn quan - RÌn th¸i ... so¹n:22/11/20 09 Ngµy gi¶ng 24/11/20 09 TiÕt «n tËp vỊ ®Þnh lt jun - len x¬ I Mơc tiªu: - ¤n tËp c¸c kiÕn thøc vỊ §Þnh lt Jun - LenX¬ - VËn dung c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ĩ lµm mét sè bµi tËp liªn quan - RÌn ... 484.48, = = 44Ω R1 + R2 484 + 48, b Điện tiêu thụ tồn mạch A= P t =(100+1000)3600= 396 0000(J) =3 ,96 106 (J) 3 ,96 .106 = 1,1 (kW.h) = 3, 6.106 Ho¹t ®éng III Híng dÉn vỊ nhµ - TiÕp tơc «n tËp c¸c...
 • 17
 • 263
 • 4

Tài liệu giáo án phụ đạo 7

Tài liệu giáo án phụ đạo lý 7
... ®· bÞ nhiƠm ®iƯn ? C©u2: Khi thổi vào mặt bàn bụi bay Tại cánh quạt điện thổi gió mạnh mà bụi lại bám vào cánh quạt, đặc biệt mép cánh quạt chém vào không khí? C©u3: Vào ngày thời tiết khô ráo, ... mang ®iƯn tÝch ©m cßn tãc mang ®iƯn tÝch d¬ng nhỏ Nếu buồng tối ta thấy chớp sáng li ti Giải thích tượng trên? C©u7: Đặt nhựa lên trục quay sau cọ xát mảnh vải khô Đưa mảnh vải lại đầu nhựa thấy ... tÝch vµ c¸ch ph©n biƯt ®iƯn tÝch ë tõng hiƯn tỵng Híng dÉn vỊ nhµ : - Häc l¹i phÇn ghi nhí bµi 7, 8 SGK vµ ®äc tríc bµi (19,20 SGK) V Rót kinh nghiƯm : ...
 • 4
 • 306
 • 11

Bài soạn giáo án phụ đạo lí 12- tuần 23

Bài soạn giáo án phụ đạo lí 12- tuần 23
... lan truyền chân không với tốc độ 3.108 m/s Câu 4: Kết luận sau sai A.Ánh sáng sóng điện từ B Sóng điện từ sóng học có chất vật C Sóng điên từ mang lượng D.Sóng điện từ tuân theo định luật phản ... Một mạch dao động có điện dung C = 2.10 (F) cọng hưởng với sóng điện từ có bước sóng 5m Vận tốc ánh sáng 3.108m/s tần số dao động điện từ mạch : A MHz B 60 MHz C 0,6MHz D MHz IV RÚT KINH NGHIỆM ... điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao D Biến đổi sóng thành sóng điện từ Câu : Khi so sánh dao động điện từ dao dộng đặc điểm sau KHÔNG phải đặc điển chung hai loại sóng ? A sóng ngang...
 • 3
 • 202
 • 0

Giáo án phụ đạo 6

Giáo án phụ đạo lý 6
... (Phần ghi bảng phụ) Lực mà vật A tác dụng lên vật B làm biến đổi chuyển động vật B làm biến dạng vật B Hai kết xảy Giáo viên: Lê Văn San Trờng THCS Hồng Thuỷ Giáo án phụ đạo vật Tiết 8: trọng ... nhiệt gây lực lớn b)Khi thép co lại nhiệt gây lực lớn 4)Vận dụng: Giáo viên: Lê Văn San Trờng THCS Hồng Thuỷ Giáo án phụ đạo vật Giáo viên: Lê Văn San Trờng THCS Hồng Thuỷ ... vào bình tràn Thể tích phần chất lỏng tràn thể tích vật Thực hành Giáo viên: Lê Văn San Trờng THCS Hồng Thuỷ Giáo án phụ đạo vật a, chuẩn bị - Bình chia độ, bình tràn, bình chứa, ca đong -...
 • 11
 • 543
 • 5

Giáo án phụ đạo 9

Giáo án phụ đạo lý 9
... song định luật ôm Trường THCS Lay Nưa Năm học 2012 – 2013 Giáo án phụ đạo Toán Giáo viên: Lò Văn Phanh Ngày soạn: 15 /9/ 2012 Ngày giảng: 20 /9/ 2012 Tiết ÔN TẬP VỀ ĐOẠN MẠCH SONG SONG A MỤC TIÊU Củng ... 2013 Giáo án phụ đạo Toán Giáo viên: Lò Văn Phanh Ngày soạn: 14/10/2012 Ngày giảng: 18/10/2012 Tiết ÔN TẬP VỀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ – ĐỊNH LUẬT ÔM A - MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm vững phụ thuộc ... song song nên U = U2 = U1 = I1 R1 = 0,6 = 3V Trường THCS Lay Nưa Năm học 2012 – 2013 Giáo án phụ đạo Toán Giáo viên: Lò Văn Phanh U2 - GV yêu cầu HS giải 5.6 - Nêu biểu thức tính RTĐ có điện...
 • 6
 • 469
 • 3

giáo án phụ đạo lí 12- tuần 25+26

giáo án phụ đạo lí 12- tuần 25+26
... Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng D Khi ásáng truyền đi, lượng tử á.sáng không bò thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng Bài tập 10 Công thoát ... tử ánh sáng? A Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay xạ ánh sáng cách liên tục mà theo phần riêng biệt, đứt quãng B Chùm ánh sáng dòng hạt, hạt gọi phôtôn C Năng lượng phôtôn ánh ... hạn quang điện kim loại A Bước sóng ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại gây tượng quang điện B Công thoát êlectron bề mặt kim loại C Bước sóng giới hạn ánh sáng kích thích gây tượng quang điện...
 • 5
 • 138
 • 0

giáo án phụ đạo toán 12 học kì 1 mới nhất

giáo án phụ đạo toán 12 học kì 1 mới nhất
... − đoạn [ 1; 3] Hướng dẫn f '( x ) = x − x = f '( x ) = ⇔   x = 1 Cả hai nghiêm thuộc [ 1; 3] Ta có: f ( 1) = 0; f (1) = −4; f (3) = 16 M ax f ( x ) = 16 f ( x) = −4 [ 1, 3] [ 1, 3] Bài tập ... αβ • a > 1: aα > a β ⇔ α > β • a < 1: aα > a β ⇔ α < β 2.Bài tập củng cố ( ) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh -Đưa nội dung tập - thực làm tập 10 (Bảng phụ) 1 −3 10 −9 -cho học sinh ... ) a thức thành nhân tử ? a−3 1 a −2 = a(a − 1) Nội dung ghi bảng Bài tập 1: Tính giá trị biểu thức 10 1 A= ÷ 3 −4 27−3 + −2 +(0,2) 25 −9 1 + 12 8  ÷ 2 1 Bài tập 2: Rút gọn biểu thức:...
 • 59
 • 182
 • 2

BỘ GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TOÁN 12 HỌC HKI

BỘ GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TOÁN 12 HỌC HKI
... tính độc lập, sáng tạo học tập II.CHUẨN BỊ: 1.Chuẩn bị giáo viên: - Giáo án - Hệ thống tập 2.Chuẩn bị học sinh: - SGK, ghi - Ơn tập kiến thức học mặt tròn xoay III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định ... độ: Giáo dục cho em say mê học tập II.CHUẨN BỊ: 1.Chuẩn bị giáo viên: - Giáo án - Hệ thống tập 2.Chuẩn bị học sinh: - SGK, ghi - Ơn tập kiến thức học hàm số mũ hàm số logarit III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ... tính độc lập, sáng tạo học tập II.CHUẨN BỊ: 1.Chuẩn bị giáo viên: - Giáo án - Hệ thống tập 2.Chuẩn bị học sinh: - SGK, ghi - Ơn tập kiến thức học mặt tròn xoay III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định...
 • 44
 • 240
 • 5

BỘ GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TOÁN 12 HỌC KÌ II NĂM 2015 2016

BỘ GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TOÁN 12 HỌC KÌ II NĂM 2015 2016
... với học - Phát huy tính độc lập, sáng tạo học tập II. CHUẨN BỊ: 1.Chuẩn bị giáo viên: Giáo án Hệ thống tập 2.Chuẩn bị học sinh: SGK, ghi Ơn tập kiến thức học đường thẳng III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ... với học - Phát huy tính độc lập, sáng tạo học tập II. CHUẨN BỊ: 1.Chuẩn bị giáo viên: Giáo án Hệ thống tập 2.Chuẩn bị học sinh: SGK, ghi Ơn tập kiến thức học đường thẳng III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ... tư logic, sáng tạo thái độ nghiêm túc q trình giải tập II. CHUẨN BỊ: 1.Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập 2.Chuẩn bị học sinh: Chuẩn bị tập nhà III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định...
 • 49
 • 306
 • 3

Giáo án phụ đạo toán 12 học kì 2

Giáo án phụ đạo toán 12 học kì 2
... n1, n2 r r n1.n2 cos ( (α ),( β ) ) = r r = n1 n2 Chú ý: • 00 ≤ (·(α ),(β ) ) ≤ 900 A1 A2 + B1B2 + C1C2 A 12 + B 12 + C 12 A 22 + B 22 + C 22 • (α ) ⊥ (β ) ⇔ A1 A2 + B1B2 + C1C2 = 34 Trường THPT ... b2 b3  a = kb  r r a • ⊥ b ⇔ a1b1 + a2 b2 + a3b3 = r • a = a 12 + a 22 + a 22 a1b1 + a2 b2 + a3b3 a 12 + a 22 + a 32 b 12 + b 22 r r + b 32 r (với a, b ≠ ) Tọa độ điểm: uuur a) Định nghĩa: M ( x; y; ... x − 2) 2 + ( y − 1 )2 + ( z + 3 )2 = 64 2 2 ( x − 4) + ( y + 2) + ( z − 3) = (m + 2) b)  ( x − 3 )2 + ( y + 2) 2 + ( z + 1 )2 = 81 2 2 ( x − 1) + ( y − 2) + ( z − 3) = (m − 3) ( x + 2) 2 +...
 • 129
 • 141
 • 0

giao an phu dao tang tiet 12

giao an phu dao tang tiet 12
... KHƠNG GIAN I Mục tiêu: Kiến thức: cđng cè kiÕn thøc vỊ h×nh häc kh«ng gian líp 11 quan hƯ song song, quan hƯ vu«ng gãc Kỹ năng: Gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn quan hƯ song song vµ quan hƯ vu«ng ... Cho mp ( α ) mp ( β ) cắt theo giao tuyến ∆  Gọi A điểm tùy ý thuộc giao tuyến ∆  Tia Ax nằm mp ( α ) vng góc với giao tuyến ∆ A  Tia Ay nằm mp ( β ) vng góc với giao tuyến ∆ A ·  (·( α ) ; ... a)Chøng minh r»ng (HIK)//(ABCD) b)Gäi J lµ giao ®iĨm cđa SD vµ (HIK) Chøng mint tø gi¸c HIJK lµ h×nh b×nh hµnh c)Gäi M lµ giao ®iĨm cđa AI vµ DK; N lµ giao ®iĨm cđa DH vµ CI Chøng minh(SMN)//(ABCD)...
 • 71
 • 191
 • 0

Giáo án phụ đạo Vật 12

Giáo án phụ đạo Vật lý 12
... t = vật đến vi trí có li độ x = - cm = A lần thứ thời gian t1 = Giáo án phụ đạo Vật 12 CB GV: Bùi Thị Thục T = s Sau chu kì vật qua vị trí có li độ x = - cm hai lần, nên thời gian để vật qua ... Giáo án phụ đạo Vật 12 CB GV: Bùi Thị Thục để tính? Tóm tắt tốn Một vật dao động điều hòa Tìm cơng thức cần sử theo phương ngang với biên độ dụng cm với chu kì 0,2 s Tính độ lớn gia tốc vật ... cực đại vật Một vật có khối lượng 200 g tham gia đồng thời ba dao động điều hòa phương với Vẽ giản đồ véc tơ Giản đồ véc tơ: Dựa vào giản đồ véc tơ ta thấy: A= Giáo án phụ đạo Vật 12 CB GV:...
 • 29
 • 407
 • 0

Giáo án phụ đạo Toán 11 đầy đủ chi tiết

Giáo án phụ đạo Toán 11 đầy đủ chi tiết
... 12x11 ) + 2012(1 − x + x11 )2 011. (−1 + 11x10 ) ð cho ti n ta kí hi u f (x) = a + a1x + + a n x n (v i n = 12×2 011 = 24132) H s c a s h ng ch a x đa th c f(x) a1 = f '(0) = 2 011 − 2012 = −1 1! Do ... x2 = , x1x = Lúc ta có 3 2m 11 2m 11 2 y ( x1) = x1 – 2x1 + mx1 +1 = (3x1 − 4x1 + m)( x1 − ) + ( − )x1 + = ( − )x1 + (do 3x1 − 4x1 + m = 0) 9 9 2m 11 31 2m 11 2m 11 31 y(x2 ) = ( − )x2 + Do ... 35 Ph đ o Tốn 11 36  m + >    −2 m − m + ≤ −∞ -1 x  m + > + g’(x)  ⇔   −2 m − m + > g(x)   11  11m − ≥  -1  m >0    m + T b ng bi n thiên ta đư c : m ≥  11 m ≥ 4 ⇔ ⇔...
 • 82
 • 1,189
 • 19

Giáo án phụ đạo Vật 12 cơ bản

Giáo án phụ đạo Vật lý 12 cơ bản
... độ vật sau dao động 5(s) là: (s) x = 4.cos(4.π 5) = (cm) - Vận tốc vật sau dao động 5(s) là: Lực kéo Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 Giáo án phụ đạo vật 12 ... Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864  vM = ω A: Vật qua vò trí cân Chú ý:   aM = ω A: Vật biên ⇒ω = Giáo án phụ đạo vật 12 Năm học: 2014 - 2015 aM vM Hoạt ... sóng Giáo án phụ đạo vật 12 Năm học: 2014 - 2015 Bài 8: Giải : 4λ = 0,5 m ⇒ λ = 0 ,125 m ⇒ v = 15 m/s ⇒ Đáp án B Bài 9: Giải:.khoảng cách hai gợn sóng : λ = 20 cm  v= λ f = 40cm / s Đáp án C...
 • 103
 • 2,029
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: giáo án phụ đạo văn 12giao an phu dao van 12giáo án phụ đạo lý 6giáo án phù đạo toán 12giáo án phụ đạo vật lý 8giáo án phụ đạo môn vật lý 8giáo án phụ đạo môn sinh học 12giao an phu dao vat ly 11giáo án phụ đạo tiếng anh khối 12giáo án phụ đạo vật lý 10giáo án phụ đạo vật lý lớp 10giao an phu dao hoa hoc 12giao an phu dao hoa hoc lop 12giao an phu dao hoa hoc 12 co bangiáo án phụ đạo môn hóa lớp 12Nghiên cứu dự án khả thi phát triển hạ tầng du lịch thị xã cửa lò, tỉnh nghệ anHoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty TNHH cơ khí chính xác thăng longGiải bài tập trang 149 SGK Sinh 9: Quần xã sinh vậtĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề mộc TT thanh lãng huyện bình xuyênMột số giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến hỗn hợp tại công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm nam phươngTests get ready for standardized tests math grade 2Visual vocabulary resources grade 2Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, thương tổn và đánh giá kết quả lâu dài phẫu thuật triệt căn ung thư phần trên dạ dày (tt)Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thương mại và phát triển dịch vụ tín đại phátKế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TFCOcông tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP phát triển công nghệ ti học duy anhĐánh giá hiện trạng và dự báo ảnh hưởng của các tác động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông cà lồ trên địa bàn tỉnh vĩnh phúcPhân tích và đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần viglacera hạ longHoàn thiện kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH xây dựng và xuất nhập khẩu phú lâmHoàn thiện quy trình và phương pháp định giá bất động sản tại công ty thẩm định giá thế kỷKế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại “công ty TNHH thiết bị y tế hamemyFresh reads for differentiated test practice grade 2 SE 180pGrammar and writing practice book grade 2 SE 180pAnalogies g2 3Logical reasoning analogies 2 practice
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập