Quan hệ ngoại giao của triều quang trung với nhà thanh (1788 1792)

quan hệ ngoại giao của triều quang trung với nhà thanh (1788 1792)

quan hệ ngoại giao của triều quang trung với nhà thanh (1788 1792)
... chiến chống ngoại xâm, triều Quang Trung lập nên kỳ tích mặt trận ngoại giao, / đặc biệt ngoại giao với nhà Thanh Vì vậy, thấy việc nghiên cứu quan hệ ngoại giao với nhà Thanh triều Quang Trung việc ... nghiên cứu mảng quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Hoa (từ xin gọi quan hệ Việt - Hoa) triều Quang Trung, với chủ thể ngoại giao (đối tượng chính) triều đại Quang Trung khách thể ngoại giao (đối tượng ... pháp ngoại giao tích cực, triều Quang Trung bước làm dịu quan hệ căng thẳng hai nước, ngăn chặn nguy chiến tranh phục thù nhà Thanh Hơn nữa, triều Quang Trung lại khéo léo tái lập quan hệ ngoại giao...
 • 94
 • 145
 • 0

quan hệ ngoại giao của triều nguyễn nửa đầu thế kỉ 19

quan hệ ngoại giao của triều nguyễn nửa đầu thế kỉ 19
... TRONG NỬA ĐẦU THẾ KỶ 19 101 T T 4.1 Quan hệ ngoại giao triều Nguyễn với Xiêm La nửa đầu kỷ 19: 101 T T 4.1.1 Quan hệ Việt Nam - Xiêm La từ đầu cuối kỷ 18: 101 T T 4.1.2 Quan hệ ngoại giao triều ... giao triều Nguyễn với Xiêm La nửa đầu kỷ 19: 104 T T 4.1.3 Những nhận xét quan hệ ngoại giao triều Nguyễn với Xiêm La nửa đầu kỷ 19: 116 T T 4.2 Quan hệ ngoại giao triều Nguyễn với ... nửa đầu kỷ 19: 119 T T 4.2.1 Quan hệ Việt Nam Chân Lạp năm 1807: 119 T T 4.2.2 Quan hệ ngoại giao triều Nguyễn với Chân Lạp nửa đầu kỷ 19: 122 T T 4.2.3 Những nhận xét quan...
 • 168
 • 272
 • 3

TIỂU LUẬN Phân tích nội dung nguyên tắc bình đẳng trong lễ tân ngoại giao. Lấy các tình huống lễ tân trong thực tiễn quan hệ ngoại giao của các nước và của Việt Nam để minh họa

TIỂU LUẬN Phân tích nội dung nguyên tắc bình đẳng trong lễ tân ngoại giao. Lấy các tình huống lễ tân trong thực tiễn quan hệ ngoại giao của các nước và của Việt Nam để minh họa
... thủ nguyên tắc quan trọng phải thực cách nghiêm túc, đầy đủ quốc gia II TÌNH HUỐNG TRONG THỰC TIỄN QUAN HỆ NGOẠI GIAO CỦA CÁC NƯỚC VÀ CỦA VIỆT NAM THỂ HIỆN NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG KHÔNG PHÂN ... I NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG LTNG Nguyên tắc bình đẳng không phân biệt đối xử LTNG Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền nguyên tắc luật quốc tế có tính ... ngoại giao không phân biệt đối xử quốc gia Việt Nam III KẾT LUẬN Nguyên tắc bình đẳng quốc gia quan hệ ngoại giao có vị trí quan trọng nói trên, vậy, quốc gia giao tiếp đối ngoại hoạt động đối ngoại...
 • 7
 • 1,261
 • 13

QUAN HỆ NGOẠI GIAO CỦA VIỆT NAM

QUAN HỆ NGOẠI GIAO CỦA VIỆT NAM
... sở Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam Lễ kí kết hiệp định nước ASEAN Quan hệ höõu nghò Việt Nam- Bà Benita Ferrero Waldner Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên chuyến thăm thức Việt Nam, 24/4/2006 ... Waldner Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên chuyến thăm thức Việt Nam, 24/4/2006 Vôùi nöôùc UÙc Ngoại giao VN ôû Canaña ...
 • 28
 • 399
 • 1

Thuyết trình: Tìm hiểu mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước trên thế giới từ năm 1986 2014

Thuyết trình: Tìm hiểu mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước trên thế giới từ năm 1986 2014
... BÀY I Giới thiệu chung tình hình ngoại giao Việt Nam từ 1986- 2014 II Các mối quan hệ ngoại giao III.Kết Luận I- Giới thiệu chung tình hình ngoại giao nước ta từ 1986- 2014 Từ 1986 đến Việt Nam ... II- Các mối quan hệ ngoại giao 1- Mối quan hệ ngoại giao kinh tế 2- Mối quan hệ ngoại giao hữu nghị Châu Á CHÂU Á Quan hệ hữu nghị VN- Hàn Quan hệ kinh tế VN-Ấn Độ Châu Âu Châu Âu Quan hệ VN ... nước ta từ 1986- 2014 Từ 1986 đến Việt Nam quan hệ ngoại giao với 180 nước , có tất nước lớn , có quan hệ kinh tế với 220 thị trường nước Việt Nam thành viên nhiều tổ chức diễn đàn quốc tế...
 • 18
 • 625
 • 0

Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ

Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ
... đời vận động hành lang nhân tố đưa đến đời vận động hành lang 18 1.2.Sự hình thành phát triển vận động hành lang Hoa Kỳ 24 Chương 2: Vai trò vận động hành lang quan hệ ngoại giao ... sách vận động tranh cử đạo luật 29 vận động hành lang Đạo luật công khai hoạt động vận động hành lang năm 1995 thắt chặt quy tắc người vận động hành lang Như vậy, hoạt động vận động hành lang Mỹ ... động hành lang Hoa Kỳ Chương Vai trò vận động hành lang quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ Đây chương trọng tâm luận văn Chương tổng hợp, phân tích, đánh giá tác động vận động hành lang quan hệ ngoại giao...
 • 95
 • 289
 • 0

BT nhóm Lễ tân ngoại giao “ phân tích làm sáng tỏ tính chính trị của lễ tân ngoại giao. Lấy các tình huống lễ tân trọng thực tiễn quan hệ ngoại giao của các nước và của Việt Nam”

BT nhóm Lễ tân ngoại giao “ phân tích làm sáng tỏ tính chính trị của lễ tân ngoại giao. Lấy các tình huống lễ tân trọng thực tiễn quan hệ ngoại giao của các nước và của Việt Nam”
... sáo trọng nước quan hệ trị thân thiết Nghi lễ đón quy định chung tùy vào quốc gia quan hệ ngoại giao, trị mà có cách thức lễ tân ngoại giao phù hợp II Tình lễ tân thực tiễn quan hệ ngoại giao ... thời làm bên nhớ lâu mối quan hệ cam kết bên • Lễ tân ngoại giao công cụ trị quan trọng ngoại giao, biện pháp lễ tân ngoại giao sử dụng đến mức tùy thuộc vào trạng thái quan hệ nước hữu quan ... nghi lễ đón tiếp lễ tân ngoại giao động trị có ảnh hưởng quan trọng đến việc tổ chức thực nghi lễ đón tiếp Đối với nước quan hệ trị thân thiết nghi lễ đón tiếp tổ chức khác với nước quan hệ...
 • 6
 • 96
 • 0

Chính sách ngoại giao của Triều Nguyễn đối với Pháp giai đoạn 1802 - 1884 (KL06513)

Chính sách ngoại giao của Triều Nguyễn đối với Pháp giai đoạn 1802 - 1884 (KL06513)
... thành sách ngoại giao triều Nguyễn Chương 2: Chính sách ngoại giao triều Nguyễn Pháp giai đoạn 1802 1884 Chương 3: Đặc điểm tác động sách ngoại giao triều Nguyễn Pháp giai đoạn 1802 1884 Chƣơng ... NGUYỄN ÁNH - BÁ ĐA LỘC - PHÁP 11 1.4 NHỮNG YÊU CẦU LỊCH SỬ ĐẶT RA CHO NỀN NGOẠI GIAO TRIỀU NGUYỄN 15 CHƢƠNG CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA TRIỀU NGUYỄN ĐỐI VỚI PHÁP GIAI ĐOẠN 1802 - 1884 ... sách ngoại giao triều Nguyễn Pháp Đó sở để thực đề tài Chính sách ngoại giao triều Nguyễn Pháp giai đoạn 1802 - 1884 Mục đích, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục đích Tìm hiểu sách ngoại giao...
 • 67
 • 406
 • 3

Sự chuyển biến của quan hệ ngoại giao giữa việt nam và trung quốc từ năm 1802 đến năm 1885(luận án công bố trên mạng )

Sự chuyển biến của quan hệ ngoại giao giữa việt nam và trung quốc từ năm 1802 đến năm 1885(luận án công bố trên mạng )
... 2: Quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc giai đoạn 1802 1858 Chương 3: Quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc giai đoạn 1858–1885 Chương 4: Đánh giá chuyển biến quan hệ ngoại giao Việt Trung ... tài Quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc từ năm 1802 đến năm 1885” làm đề tài luận án Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục tiêu nghiên cứu Luận án làm sáng rõ chuyển biến quan hệ ngoại giao Việt ... mối quan hệ ngoại giao Việt Trung từ năm 1802 (năm triều Nguyễn thành lập) đến năm 1885 (năm chấm dứt vĩnh viễn quan hệ thượng quốc - chư hầu Việt Nam Trung Quốc theo Hoà ước Thiên Tân năm...
 • 28
 • 285
 • 0

NHỮNG NÉT CHÍNH TRONG QUAN HỆ NGOẠI GIAO LIÊN XÔ - TRUNG QUỐC - MỸ NHỮNG NĂM 1950 - 1970

NHỮNG NÉT CHÍNH TRONG QUAN HỆ NGOẠI GIAO LIÊN XÔ - TRUNG QUỐC - MỸ NHỮNG NĂM 1950 - 1970
... lạnh b) Quan hệ Liên X - Trung Quốc c) Quan hệ M - Trung Quốc Quan hệ ngoại giao Liên X - Trung Quốc- Mỹ giai đoạn 196 0- 1970: a) Quan hệ Liên X - Trung Quốc b) Quan hệ M - Trung Quốc C: Kết luận ... kiến thức ngoại giao Trung Quốc trình giảng dạy môn CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA TRUNG QUỐC! B: NỘI DUNG: 1 .QUAN HỆ LIÊN X - TRUNG QUỐC- MỸ GIAI ĐOẠN 195 0- 1960 A .QUAN HỆ LIÊN X - MỸ TRONG CHIẾN ... chủ trung Quốc lớn, Trung Quốc tìm cách thoát khỏi kiềm chế Liên b QUAN HỆ MỸ– TRUNG QUỐC (196 0-1 970) Quan hệ M - Trung Quốc từ trước mối quan hệ căng thẳng, đối đầu, đầu năm 1960 quan điểm Mỹ...
 • 25
 • 423
 • 1

qua quá trình nghiên cứu quan hệ ngoại giao giữa 2 nước dù là tích cực hay tiêu cực, là thù địch hay hợp tác, đều có những nhân tố chủ yếu của thời đại, chính sách đối ngoại

qua quá trình nghiên cứu quan hệ ngoại giao giữa 2 nước dù là tích cực hay tiêu cực, là thù địch hay hợp tác, đều có những nhân tố chủ yếu của thời đại, chính sách đối ngoại
... qua trình nghiên cứu quan hệ ngoại giao nước tích cực hay tiêu cực, thù địch hay hợp tác, nhân tố chủ yếu thời đại, sách đối ngoại nước quy định, bị chi phối lợi ích quốc gia Đây điều quan ... thức trên, việc nghiên cứu quan hệ Việt - Mỹ cần thiết vấn đề ý nghĩa trị, thời quan trọng khu vực giới quan tâm nghiên cứu Qua làm rõ thực trạng vấn đề đặt quan hệ hai nước, tiến tới đề xuất ... vào sách đối ngoại Việt Nam Mỹ Từ thực tiễn quan hệ Việt - Mỹ năm qua kể từ hai nước bình thướng hoá quan hệ ngoại giao cho thấy lựa chọn đề tài phù hợp cần thiết Thời gian năm giai đoạn đầu trình...
 • 30
 • 219
 • 0

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc và Pháp dưới thời Tự Đức (1848-1883

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc và Pháp dưới thời Tự Đức (1848-1883
... cận đại Việt Nam nói chung Quan hệ Việt Nam Trung Quốc triều Tự Đức (1848-1883) thời kỳ tiêu biểu lịch sử quan hệ Việt Trung Dưới triều Tự Đức, quan hệ Việt- Trung nét đặc trưng mối quan hệ truyền ... Thanh 49 Chương QUAN HỆ NGOẠI GIAO GIỮA VIỆT NAM VÀ PHÁP DƯỚI THỜI TỰ ĐỨC (1848 – 1883) 64 2.1 Quan hệ Việt Nam Pháp từ đầu kỷ XIX đến 1848 64 2.2 Quan hệ Việt Nam Pháp từ 1848 đến ... (gồm chương) Chương 1: Quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc thời Tự Đức (1848 – 1883) Trước hết, luận văn phác họa vài nét mối quan hệ ngoại giao Việt Nam với Trung Quốc từ thời vua Gia Long đến...
 • 154
 • 570
 • 4

LỊCH SỬ QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT - MỸ .doc.DOC

LỊCH SỬ QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT - MỸ .doc.DOC
... Chơng I Lịch sử quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ từ sau chiến tranh lạnh đến I Khái quát lịch sử quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ Quan hệ ngoại giao lịch sử Trong lịch sử quan hệ Việt - Mỹ kiện 11/7/1995 ... Lịch sử quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ từ sau chiến tranh lạnh đến I Khái quát lịch sử quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ Quan hệ ngoại giao lịch sử .2 Quan hệ ngoại giao chiến tranh Mỹ - ... - Việt Quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ từ năm 1976 - 1995 chơng II 11 Sự phát triển quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ từ năm 1995 đến .11 I Những nhân tố tác động đến quan hệ Việt - Mỹ...
 • 26
 • 659
 • 14

Việc Rwanda tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp

Việc Rwanda tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp
... tình việc tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao Rwanda với Pháp hành vi ban đầu tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao. Sau Rwanda tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao việc để thức cắt đứt quan hệ ngoại ... Bài làm : Việc Rwanda tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp không đương nhiên làm chấm dứt quyền ưu đãi miễn trừ dành cho thành viên Đại sứ quán Pháp Rwanda * Giải thích : ... diện ngoại giao Pháp phải rời khỏi Rwanda thời hạn hợp lý, quan phủ Pháp Rwanda phải đóng cửa thời hạn định,… Như việc tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao Rwanda chưa thể làm cho quyền ưu đãi...
 • 4
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quan hệ ngoại giao của việt nam hiện nayquan hệ ngoại giao của việt namquan hệ ngoại giao việt nam và trung quốclịch sử quan hệ ngoại giao của việt nammối quan hệ ngoại giao của việt namquan hệ ngoại giao của việt nam năm 2012quan hệ ngoại giao của việt nam với mỹquan hệ ngoại giao của việt nam với làoquan hệ ngoại giao của việt nam với các nướcquan he ngoai giao cua viet nam va hoa kyquan hệ ngoai giao cua mi va viet nam trong van de bien dong hien naysự chuyển biến của quan hệ ngoại giao giữa việt nam và trung quốc từ năm 1802 đến năm 1885quan hệ ngoại giao triều nguyễnquan hệ ngoại giao việt nam trung quốc60 năm quan hệ ngoại giao việt nam trung quốcĐánh giá hiện trạng vai trò của báo trí trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nông dân ven biển đồng bằng sông Hồngphát triển cộng đồng vấn đề ô nhiễm môi trườngVăn bản hướng dẫn nghị định 07Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài nghiên cứu Bê tông hạt mịn chất lượng caoĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàngĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tínhĐề tài nghiên cứu khoa học Các giải pháp đồng bộ phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại các đô thị Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại các công ty Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài Nghiên cứu phần mềm PosterĐề tài Nghiên cứu phương pháp thành lập một số ứng dụng của mô hình cao DEMĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn XáĐề tài Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh tháiĐề tài Phương pháp phân tích địa hóa dầu khíĐề tài Quản lý thuốcĐỀ TÀI QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNG
Đăng ký
Đăng nhập