Mau van ban nghiep vu cong tac KT, GS

Mẫu sổ nghiệp vụ công tác chi bộ đảng

Mẫu sổ nghiệp vụ công tác chi bộ đảng
... ủy, chi ủy sở gương mẫu thực nghĩa vụ công dân nơi cư trú; - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng ... doanh nghiệp; - Công tác xây dựng, củng cố phát triển đoàn thể quần chúng doanh nghiệp; công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên Đối với chi doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp ... chức đảng đoàn thể quần chúng doanh nghiệp; công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên Đối với chi lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an) Chi ủy, chi vào chức năng, nhiệm vụ trị...
 • 22
 • 4,549
 • 15

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN VÀ VẬN ĐỘNG THANH NIÊN

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN VÀ VẬN ĐỘNG THANH NIÊN
... công tác niên - Tổ chức hoạt động tạo thêm việc làm thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, niên, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động Đoàn (mới); sử dụng dấu hợp pháp NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN VÀ VẬN ... thức cộng đồng,…Vì phong trào niên, vận động Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động cần sở đoàn tổ chức cho đoàn viên, niên hưởng ứng cách chủ động, tích cực Các sở đàn xây ... truyền niên Đội tuyên truyền niên hình thức hoạt động Đoàn Thanh niên sở, thông qua tổ chức đoàn thực nhiệm vụ cung cấp thông tin có định hướng Đảng, Đoàn, nhiệm vụ trị địa phương đến đông đảo đoàn...
 • 23
 • 6,245
 • 38

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH VÀ VẬN ĐỘNG CỰU CHIẾN BINH Ở CƠ SỞ

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH VÀ VẬN ĐỘNG CỰU CHIẾN BINH Ở CƠ SỞ
... nhiệm vụ chức trách người cán bộ, công nhân viên chức + Chăm lo giúp đỡ tinh thần vật chất NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH VÀ VẬN ĐỘNG CỰU CHIẾN BINH CƠ SỞ Công tác vận động cựu chiến binh ... trào cựu chiến binh Để thực chức này, Hội cần đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp cựu chiến binh Cần nắm vững đối tượng vận động Hội toàn thể cựu chiến binh thuộc hệ, cựu chiến binh vào Hội cựu ... thông qua phong trào hành động cách mạng Hội Cần nắm vững đối tượng vận động Hội toàn thể cựu chiến binh thuộc hệ, cựu chiến binh vào hội cựu chiến binh chưa vào Hội Các cấp hội trì mối quan hệ chặt...
 • 13
 • 3,907
 • 19

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ Ở VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ BẢO THẮNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ Ở VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ BẢO THẮNG
... NAM Bảo Thắng, ngày 18 tháng 10 năm 2013 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ công tác văn th lưu trữ Văn phòng Huyện uỷ Bảo Thắng I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ- LƯU TRỮ ... NHÂN RỘNG: Sáng kiến: Một số kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ công tác văn th lưu trữ Văn phòng Huyện uỷ Bảo Thắng triển khai áp dụng Ban Xây dựng đảng, Đảng uỷ xã, thị trấn, chi, đảng sở, quan ... nghiệm nhằm nâng cao hiệu công tác văn thư- lưu trữ cho quan II NỘI DUNG SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM: Công tác văn thư Công tác văn thư toàn công việc soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn tài liệu...
 • 11
 • 903
 • 9

Bài giảng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng bài 2 tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức cơ bản của đảng

Bài giảng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng  bài 2 tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức cơ bản của đảng
... Nếu vừa tập trung, vừa dân chủ xảy điều gì? Những để xác định ngun tắc tập trung dân chủ? Tại nói tập trung dân chủ khoa học tổ chức? Mục đích ngun tắc tập trung dân chủ? Vị trí ngun tắc TTDC ... ngun tắc TTDC: Bản chất ngun tắc tập trung dân chủ là: Mối quan hệ biện chứng tập trung dân chủ Là thể thống khơng tách rời tập trung dân chủ 4.1 Tính thống nhất: Tập Trung Dân chủ Hai khái niệm ... Chí Minh Ngun tắc tập trung dân chủ Mời bạn phát biểu!  Nếu khơng tập trung, khơng dân chủ xảy điều gì?  Nếu tập trung mà khơng dân chủ xảy điều gì?  Nếu dân chủ mà khơng tập trung xảy điều...
 • 28
 • 269
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG (Phần thi viết, dùng cho thi tuyển Công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG (Phần thi viết, dùng cho thi tuyển Công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã)
... cách khoa học văn minh - Thường xuyên kiện toàn máy, xây dựng đội ngũ công chức văn phòng, bước đại hoá công tác hành chính -văn phòng; đạo hướng dẫn nghiệp vụ văn phòng cho văn phòng cấp hay đơn ... khác chức văn phòng, có nhóm ý kiến cho văn phòng chức thực công tác tham mưu tổng hợp chính, có nhóm ý kiến khác cho văn phòng thực chức hậu cần Chính vậy, số quan, tổ chức văn phòng tập trung ... nhiệm vụ quan - Tổ chức quản lý hướng dẫn thực công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị tài (quản lý công tác tài vụ, tài sản, an ninh, trật tự vệ sinh môi trường, tổ chức phục vụ họp,...
 • 53
 • 128
 • 1

Mẫu biên bản kiểm tra công tác bảo vệ môi trường

Mẫu biên bản kiểm tra công tác bảo vệ môi trường
... tình hình thực công tác bảo vệ môi trường sở khu công nghiệp, cụm công nghiệp Thông tin công tác bảo vệ môi trường - Đã/chưa lập, thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đăng ký ... môi trường đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; cam kết bảo vệ môi trường; đề án bảo vệ môi trường - Thực giám sát môi trường định kỳ - Kê khai nộp phí bảo vệ môi trường nước thải? (đã/chưa thực ... thiểu tiếng ồn? Các biện pháp bảo vệ môi trường - Các biện pháp bảo vệ môi trường thực - Các biện pháp bảo vệ môi trường tồn tại, chưa thực V Ý kiến thành viên đoàn kiểm tra VI Kết luận: Ghi chi tiết...
 • 4
 • 15,499
 • 46

Luận văn tốt nghiệp về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp

Luận văn tốt nghiệp về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
... xây lắp bao gồm chi phí sản xuất xây lắp chi phí sản xuất xây lắp Các chi phí sản xuất xây lắp cấu thành giá thành sản phẩm xây lắp Chi phí sản xuất xây lắp toàn chi phí sản xuất phát sinh lĩnh ... thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Xây lắp 1.1.1 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Chúng ta ... K4 Luận văn Tốt nghiệp Luận văn Tốt nghiệp Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nghiệp xây lắp H36 -Công ty xây lắp hoá chất thời gian thực tập...
 • 112
 • 307
 • 0

Nghiệp vụ công tác Đội

Nghiệp vụ công tác Đội
... trách Đội Điều 6: Đội tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có hướng dẫn Phụ trách đội Khi định công việc chi đội liên đội, phải số đội viên chi đội, liên đội đồng ý Nghị Đội có ... từ đội viên trở lên thành lập chi đội Chi đội có nhiều đội viên chi thành phân đội - Trong trường địa bàn dân cư có từ hai chi đội trở lên thành lập liên đội Việc thành lập chi đội, liên đội ... Hội Đồng Đội cấp Đoàn cấp định Điều : Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội năm - Ban huy liên đội, chi đội đại hội liên đội, chi đội bầu Ở đơn vị thành lập tạm thời Ban Chỉ huy đội Hội Đồng Đội cấp...
 • 4
 • 272
 • 0

Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Xác định giá trị tài liệu

Nghiệp vụ công tác lưu trữ - Xác định giá trị tài liệu
... XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU I II III IV V Khái niệm xác định giá trị tài liệu Các nguyên tắc xác định giá trị tài liệu Các tiêu chuẩn để xác định giá trị tài liệu Công cụ xác định giá trị tài liệu ... công tác xác định giá trị tài liệu TS.GVC Nguyễn Lệ I Khái niệm xác định giá trị tài liệu (XĐGTTL) Khái niệm Mục đích, ý nghĩa việc XĐGTTL Yêu cầu việc XĐGTTL Giá trị tài liệu Nội dung công tác ... 4.2 Giá trị lịch sử    Là giá trị thông tin chứa đựng TL để phục vụ cho y/cầu ng/cứu lịch sử Tài liệu giá trị lịch sử chiếm tỉ lệ thấp so với tổng số TL hình thành.(khoảng 1-1 0% ) Tài liệu...
 • 57
 • 1,907
 • 26

NGHIEP VU CONG TAC THANH TRA

NGHIEP VU CONG TAC THANH TRA
... luận tra cần thiết uỷ quyền cho trưởng đoàn tra công bố kết luận tra cho đối tượng tra - Theo dõi kiểm tra việc thực kiến nghị đoàn tra 3.3.3 Lưu hồ sơ tra theo quy định (Quyết định tra, biên tra ... tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm 2.2.6 Thanh tra, kiểm tra việc thực quy chế dân chủ sở 2.2.1 Thanh tra công tác quản lý hành Thanh tra, kiểm tra việc bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng ... việc đoàn Thanh tra với nhà trường, trưởng đoàn công bố định tra, thống đoàn tra với trường tra mục đích, yêu cầu, nội dung tra, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn người tra đối tư ợng tra - Nghe...
 • 58
 • 262
 • 0

Tài liệu Nghiệp vụ công tác lưu trữ ppt

Tài liệu Nghiệp vụ công tác lưu trữ ppt
... MLHS, TL nộp lưu TS Nguyễn Lệ Nhung Bài tập: Trình bày cấu tổ chức quan anh (chị) công tác Lập bảng kê nguồn tài liệu thành phần tài liệu cần thu thập vào kho lưu trữ quan anh (chị) công tác 24 TS ... Lệ Nhung Khái niệm lưu trữ lịch sử (LT cố định)   19 Lưu trữ lịch sử quan lưu trữ có nhiệm vụ thu thập, bảo quản lâu dài phục vụ sử dụng TLLT tiếp nhận từ LTHH nguồn tài liệu khác (K6- Đ2 – ... LTHH Trách nhiệm LTHH công tác TTBS TL 12 TS Nguyễn Lệ Nhung Khái niệm LTHH (lưu trữ quan)  13 Lưu trữ hành phận lưu trữ cq, tổ chức có nhiệm vụ thu thập, bảo quản phục vụ sử dụng TLLT tiếp nhận...
 • 26
 • 600
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: mẫu văn bản đình chỉ công tácmẫu văn bản báo cáo công tácnghiệp vụ công tác văn thưnghiệp vụ công tác văn thư lưu trữnghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cơ sởnghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủycác mẫu văn bản hành chính công vụgiáo trình nghiệp vụ công tác văn thưtài liệu môn nghiệp vụ công tác văn thưtài liệu nghiệp vụ công tác văn thưnghiệp vụ công tác dân vận của đảngmẫu văn bản hành chính công vụtiêu chuẩn hóa nghiệp vụ công tác văn thưnội dung nghiệp vụ công tác văn thưbài giảng nghiệp vụ công tác văn thưNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang (LV tốt nghiệp)Đánh giá chất lượng chè Trung Du, chè 777 và chè Vân Tiên trồng tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử gen kháng Cephalosporin của vi khuẩn E. coli sản sinh men Betalactamase phân lập từ người chăn nuôi và lợn tại Thái Bình và Sóc Sơn (LV thạc sĩ)Giải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở các đai độ cao khác nhau của khu vực Đông Bắc (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)BCNT anh hậu D8 qlnl1Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Phương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiểnThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếTest bank for Audit and assurance services by Alvin Alrensdam roi than kinh canh tay 7166 (1)Samsung BN44 00358b PSU schematicPhân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)Xây dựng truyền thông cho sản phẩm sữa Vinamilk Probi của công ty cổ phần sữaVinamilk
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập