Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng khóa 2007 2012 thiết kê chung cư cao tầng trung đông plaza, quận tân phú

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết chung cao tầng Trung Đông Plaza, quận Tân Phú

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kê chung cư cao tầng Trung Đông Plaza, quận Tân Phú
... (theo ph V i: Cao = +0,0 m (cao ng nghiêng): L = l2 (caodo2 caodo1) = 3400 mm t ng tr t) Cao = cao + s b c nb x chi u cao b c hb = +1,6 m (cao chi u ngh ) Cao = cao + s b c nb x chi u cao b c hb ... Hòa Th nh, Qu n Tân Phú (Ph ng 19, Qu n Tân Bình c ), d án cách công viên m Sen kho ng 800m v h ng ông Nam, cách trung tâm hành chánh Qu n Tân Phú kho ng 700m v h ng B c T d án có th di chuy ... kéo dài t tháng 12 n tháng 4, mùa m a t tháng n tháng 11 - L ng m a cao, bình quân 1,949mm/n m, n m cao nh t 2,718mm (n m 1908) n m nh nh t 1,392mm (n m 1958) - L ng b c x d i dào, trung bình...
 • 222
 • 146
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế chung cao tầng An Dương Vương

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế chung cư cao tầng An Dương Vương
... 20761086 Trang án t t nghi p k s xây d ng - 1.3 GVHD : THS LÊ V N THƠNG Giao thơng ngang m i n ngun h th ng hành lang H th ng giao thơng ng b thang máy Thang b g m thang, m t thang i l i m t thang hi ... THIỆN 3300 TẦNG +28.400 CAO ĐỘ SÀN HOÀN THIỆN 3300 TẦNG +25.100 CAO ĐỘ SÀN HOÀN THIỆN 3300 TẦNG +21.800 CAO ĐỘ SÀN HOÀN THIỆN 3300 TẦNG +18.500 CAO ĐỘ SÀN HOÀN THIỆN 3300 TẦNG +15.200 CAO ĐỘ SÀN ... tr nh An D W C 6000 GVHD : THS LÊ V N THƠNG 500 20 án t t nghi p k s xây d ng GVHD : THS LÊ V N THƠNG +37.000 TẦNG 11 2000 CAO ĐỘ MÁI CAO ĐỘ SÀN HOÀN THIỆN +35.000 3300 TẦNG 10 +31.700 CAO ĐỘ...
 • 194
 • 78
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế chung cao tầng Ánh Sáng

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế chung cư cao tầng Ánh Sáng
... làm công tác xây d ng sau Trong án t t nghi p em c giao làm nh ng ph n sau Thi t k : CHUNG C CAO T NG ÁNH SÁNG a i m: Công trình to l c khu t c quy ho ch Xã Bình H ng, Huy n Bình Chánh, Thành ph ... 39 án t t nghi p k s xây d ng GVHD : ThS Tr n T n Qu c 4.4.3 Tính toán n i l c 4.4.4 Tính toán c t thép 4.5 Tính toán v thang 4.5.1 T i tr ng tính toán 4.5.2 Tính toán n i l c 4.5.3 Tính toán ... máy thang b n v i c n h t ng 1.5 H TH NG THÔNG GIÓ - CHI U SÁNG - C P THOÁT N C- I N– RÁC 1.5.1 Bi n pháp chi u sáng 1.5.1.1 Chi u sáng nhân t o Các c n h c b trí èn i n lo i phòng, hành lang...
 • 169
 • 92
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế chung cao tầng Screc II

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế chung cư cao tầng Screc II
... :20761129 án t t nghi p k s xây d ng 2.5.3 Ph ng pháp tính toán xác GVHD:TS L nh n i l c 2.7 N I DUNG TÍNH TOÁN LI U TÍNH TOÁN 2.8.1 V t li u 2.8.2 T i tr ng CH 3.1 S 2.6 L A CH N CÔNG C TÍNH TOÁN 2.8 ... lo i AIII v i ch tiêu sau: SVTH: Phan V n Qu c Hoàng MSSV :20761129 trang - - án t t nghi p k s xây d ng GVHD:TS L - c ng ch u nén tính toán : Ra ' 3600 KG / cm - c ng ch u kéo tính toán : Ra ... kh i quy 160 c 163 8.5.6.tính toán xuyên th ng 163 8.5.7.tính toán c t thép cho ài móng: 164 Ch ng 9: SO SÁNH VÀ L A CH N PH NG ÁN 165 MÓNG 9.1 Th ng kê ph ng án móng c c khoan nh i 9.1.1 Kh...
 • 286
 • 110
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế chung cao tầng Tân Minh

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế chung cư cao tầng Tân Minh
... CHÍ MINH KHOA XÂY D NG VÀ I N ÁN T T NGHI P K S NGÀNH XÂY D NG THI T K CHUNG C CAO T NG TÂN MINH (THUY T MINH/ PH L C) SVTH : VÕ THANH SANG MSSV : 20761244 GVHD : TS.LÊ V N PH C NHÂN TP H Chí Minh, ... MINH/ PH L C) SVTH : VÕ THANH SANG MSSV : 20761244 GVHD : TS.LÊ V N PH C NHÂN TP H Chí Minh, tháng 02 n m 2012 cao ng SVTH : Võ Thanh Sang MSSV : 20761244 hân giáo viên Võ Thanh Sang SVTH : Võ Thanh ... 1.4 - : 400 C : 320 C : 180 C : 0,1 mm : 300 mm - : 360 C : 280 C : 230 C : 31 mm (tháng 11) : 680 mm (tháng 9) -1) - SVTH : Võ Thanh Sang MSSV : 20761244 Trang - SVTH : Võ Thanh Sang MSSV :...
 • 154
 • 139
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế chung CT3 quận 6

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế chung cư CT3 quận 6
... p 60 0.05 0.051 153.18 12 200 350 350 As ch n 2 26. 2 60 0.121 0.129 387. 46 16 402.2 0 .69 55.95 200 350 60 0.229 0. 263 790.00 18 763 .5 1.31 Dn4 23.33 200 350 60 0.0 96 0.101 303. 36 16 402.2 0 .69 ... 550 60 0.098 0.103 784.09 16 804.4 0.55 D M Dd2 ÁY Dd3 237.37 300 550 60 0.227 0. 261 19 86. 86 22+2 22 2280 .6 1.55 4 26. 27 300 550 60 0.408 0.571 43 46. 74 25+4 25 3927.2 2 .67 Dd4 161 .62 300 550 60 ... 429 - 429 195 62 4 S2 5 06 183 68 9 195 884 S3 429 - 429 195 62 4 S4 429 1 86 615 240 855 S5 429 - 429 195 62 4 S6 429 - 429 195 62 4 S7 429 - 429 360 789 S8 429 - 429 360 789 S9 429 - 429 360 789 S10...
 • 157
 • 150
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế chung Điện Biên Phạm Ngọc Khánh

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế chung cư Điện Biên Phạm Ngọc Khánh
... 168 6.3.3 179 6.4 SO SÁNH HAI PH NG ÁN MĨNG 181 6.4.1 181 6.4.2 182 6.4.3 6.4.4 So sánh hai ph ng án móng 184 ng án móng 185 MSSV : 20761151 ... S6 S nh chung 360 5,35 360 S7 Ban cơng 240 7,49 240 S8 S nh chung 360 12,35 0,91 327,6 S9 Sàn phòng gi t 180 11,13 0,94 210,2 S10 Phòng WC 180 6,8 180 S11 Phòng WC 180 7,11 180 S12 S nh chung 360 ... - 0,1 mm - 300 mm - : 85,5% 1.1.3.2 - 360C : - 280C : 230C : - 274,4 mm - : 31 mm (tháng 11) : 680 mm (tháng 9) : 77.67% MSSV : 20761151 Trang - : 74% - : 84% - : 28 mm/ngày - 6.5 mm/ngày 1.1.3.3...
 • 194
 • 64
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế cao ốc văn phòng Internet New City

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế cao ốc văn phòng Internet New City
... : CAO C VP INTERNET NEW CITY có c ng khơng i tồn b chi u cao nhà Nên thi t k vách khơng thay i v c ng c ng nh kích th c hình h c Cơng trình cao c v n phòng INTERNET NEW CITY có t ng chi u cao ... TÍCH VÀ L A CH N PH NG ÁN TÍNH K T C U KHÁI QT CƠNG TRÌNH - Cao c v n phòng INTERNET NEW CITY cơng trình thu c lo i nhà cao t ng, c xây d ng nh m áp ng nhu c u s d ng làm v n phòng làm vi c Cơng ... GVHD: THS NGUY N QU C THƠNG CITY ÁN T T NGHI P K S NGÀNH XÂY D NG 2007 THI T K : CAO C VP INTERNET NEW 1.7.4 H th ng i u áp, thơng gió khói - H th ng i u áp thang hi m phòng m h th ng t o chênh...
 • 183
 • 123
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế cao ốc văn phòng Sunrise Office Building Phan Thanh Bình

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế cao ốc văn phòng Sunrise Office Building Phan Thanh Bình
... 183 ng án móng 187 T ng h p v t li u 187 SVTH: PHAN THANH BÌNH MSSV: 20761075 C ÁN T T NGHI P K S 7.4.2 XÂY D NG So sánh l a ch n ph GVHD: TS.NGUY N TR NG PH ng án móng ... Bi u SVTH: PHAN THANH BÌNH Moment M MSSV: 20761075 Trang 32 ÁN T T NGHI P K S XÂY D NG GVHD: TS.NGUY N TR NG PH Bi u Bi u C ph n l c R n i l c v b n thang Bi u Bi u SVTH: PHAN THANH BÌNH Moment ... L a ch n ph SVTH: PHAN THANH BÌNH ng án 189 MSSV: 20761075 C ÁN T T NGHI P K S XÂY D NG GVHD: TS.NGUY N TR NG PH CH C NG 1: GI I THI U V CƠNG TRÌNH 1.1 NHU C U XÂY D NG CƠNG TRÌNH...
 • 265
 • 82
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sợi Quyết Thắng Vũ Hoàng Anh

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sợi Quyết Thắng Vũ Hoàng Anh
... tính toán 18 2.4 Ph t i chi u sáng 30 2.4.1 Các khái ni m c b n v chi u sáng 30 2.4.2 Các b c tính toán chi u sáng 31 2.4.3 Tính toán chi u sáng cho phân ... mà em ã h c c Khoa Xây D ng & i n-Tr ng H M TP.HCM, em ã c nh n tài t t nghi p Tp.H Chí Minh, ngày 30 tháng 07 n m 2013 SVTH: V Hoàng Anh SVTH : V Hoàng Anh MSSV : 0851030003 án t t nghi p k s ... 52 3.2.2.L a ch n máy bi n áp cho phân x SVTH : V Hoàng Anh ng 54 MSSV : 0851030003 án t t nghi p k s công nghi p GVHD : PGS.TS Phan Qu c D ng 3.3 L a ch n máy phát d phòng ...
 • 111
 • 112
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế túc xá Đại học Nha Trang Phan Đức Huy

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế ký túc xá Đại học Nha Trang Phan Đức Huy
... 1000 SVTH : Phan c Huy MSSV : 206KH10 4Trang 18 án t t nghi p k s xây d ng SVTH : Phan c Huy GVHD: Ths.Ngơ Vi Long MSSV : 206KH10 4Trang 19 án t t nghi p k s xây d ng SVTH : Phan c Huy GVHD: Ths.Ngơ ... thành c m n! Nha Trang, ngày 20 tháng 01 n m 2012 Sinh viên th c hi n PHAN SVTH : Phan c HuyMSSV : 206KH104 C HUY em án t t nghi p k s xây d ng GVHD: Ths.Ngơ Vi Long M CL C Trang bìa trang lót B ... (daN/m2) SVTH : Phan c Huy MSSV : 206KH10 4Trang án t t nghi p k s xây d ng GVHD: Ths.Ngơ Vi Long PH N II K T C U BÊN TRÊN SVTH : Phan c Huy MSSV : 206KH10 4Trang án t t nghi p k s xây d ng CH GVHD:...
 • 181
 • 149
 • 1

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế trụ sở làm việc Cục đầu tư và phát triển tỉnh Bến Tre Phạm Vũ Huy Long

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế trụ sở làm việc Cục đầu tư và phát triển tỉnh Bến Tre Phạm Vũ Huy Long
... m gi m t i a chi phí xây d ng./ SVTH : Ph m V Huy Long MSSV : 20661122 Trang án t t nghi p k s xây d ng GVHD : TS L CH PH NG NG ÁN K T C U VÀ S TÍNH TỐN SVTH : Ph m V Huy Long ng V n H i MSSV ... nghi p K s xây d ng c a em v i tài “Tr s làm vi c C c u T Phát Tri n B n Tre góp m t ph n nh vào m c tiêu xây d ng, phát tri n kinh t xã h i c a T nh ó c ng ý ngh a, m c ích c a án nh m giúp ... vận chuyển, cẩu lắp 116 B.4 Tính toán móng M1 (cột C trục A-D) 118 B.5 Tính toán móng M2 (cột 2-3, trục 4) 131 TÀI LIỆU THAM KHẢO 145 án t t nghi p k s xây d...
 • 144
 • 151
 • 0

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế trụ sở ngân hàng Sacombank

Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2007-2012 Thiết kế trụ sở ngân hàng Sacombank
... ngàm ngàm ngàm ngàm ngàm ngàm ngàm ngàm MSSV: 207KH013 Sơ đồ tính Sơ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ Trang: 20 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD 1.55x2.25 phương GVHD: ThS TRẦN THẠCH LINH ... dựng thành phố nước thông qua việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ thiết kế, tính toán, thi công Chính “TRỤ SỞ NGÂN HÀNG SACOMBANK đời tạo qui mô cho sở hạ tầng cảnh quan đẹp thành phố 1.2 SƠ LƯC ... ngành xây dựng mà theo học Đồ án tốt nghiệp tổng kết trình học tập sinh viên suốt trình học ghế giảng đường đại học, nhằm giúp cho sinh viên tổng hợp kiến thức học vào thực tế, trường người kỹ sư...
 • 261
 • 149
 • 0

thuyết minh đồ án tốt nghiệp kỹ xây dựng khóa 2007 - 2012

thuyết minh đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng khóa 2007 - 2012
... TP.HCM THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2007 - 2012 PHẦN I: KIẾN TRÚC GVHD: PHAN TÁ LỆ TRANG 12 SVTH: QCH ĐÌNH ĐƠNG ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2007 - 2012 ... TP.HCM THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2007 - 2012 Hình 4.13 – Hoạt tải chất liền nhịp (HT-LNY2) GVHD: PHAN TÁ LỆ TRANG 39 SVTH: QCH ĐÌNH ĐƠNG ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ... TP.HCM THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2007 - 2012 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Bộ Xây dựng (2007) , TCXDVN 356 : 2005 Kết cấu bê tơng bê tơng cốt thép – Tiêu ch̉n thiết kế, NXB Xây...
 • 181
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng dân dụngdo an tot nghiep ky su xay dung ngan hang dong ado an tot nghiep ky su xay dung ngan hang dong a thu dau1 tinh binh duongdo an tot nghiep ky su xay dung dan dung cong nghiepđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng hayđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựngkho đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựngdownload đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựngđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng dân dụng thiết kế chung cư ngọc lanđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng chung cư cao tầng hồ hảo hớnđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng đại học kiến trúc hà nội thiết kế cao ốc hào mônđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng full bao gồm toàn bộ bản vẽcâu hỏi và đáp án bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựngđồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng thiết kế chung cư an phú lô bxin đồ án tốt nghiệp kinh tế xây dựngGiải bài tập trang 149 SGK Sinh 9: Quần xã sinh vậtPearson 10 english language development leveled word cards grade 2 (326p)Tests get ready for standardized tests reading grade 2Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, thương tổn và đánh giá kết quả lâu dài phẫu thuật triệt căn ung thư phần trên dạ dày (tt)40 đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận toán 6Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thương mại và phát triển dịch vụ tín đại phátPhân tích và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực cho trường đại học sao đỏcông tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP phát triển công nghệ ti học duy anhKế toán tài sản cố định, kế toán nguyên vật liệu, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP cơ điện lạnh việt namPhân tích và đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần viglacera hạ longHoàn thiện kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH xây dựng và xuất nhập khẩu phú lâmHoạt động chi trả chế độ ưu đãi xã hội đối với người có công tại xã đức long huyện quế võ tỉnh bắc ninhKế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại “công ty TNHH thiết bị y tế hamemySpelling practice book grade 2 SE 133pCogAT sample brochure practice g2Logical reasoning analogies 2 practicePicture it for vocabulary development grade 2GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNGHOÀN THIỆN CÔNG tác ĐỊNH GIÁ bất ĐỘNG sản PHỤC vụ CHO VAY tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN kỹ THƯƠNG VIỆT NAM – TECHCOMBANK CHI NHÁNH NINH BÌNHHOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục TSCĐ hữu HÌNH và TSCĐ vô HÌNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC tại CÔNG TY TNHH ERNST YOUNG VIỆT NAM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập