SINH LÝ BỆNH MÁU VÀ TẠO MÁU

SINH BỆNH MÁU TẠO MÁU

SINH LÝ BỆNH MÁU VÀ TẠO MÁU
... Sinh bệnh máu tạo máu , người học nắm vấn đề sau đây:  Đại cương: - Rối loạn khối lượng máu tuần hoàn - Thay đổi bệnh khối lượng máu - Thay đổi sinh khối lượng máu - Sinh bệnh máu ... Rối loạn tạo hồng cầu - Sinh bệnh thiếu máu  Nguyên nhân thiếu máu  Cơ chế thích nghi bù đắp thiếu máu  Thay đổi bệnh bạch cầu  Thay đổi bệnh tiểu cầu rối loạn cân đông máu BÀI 1: ... khác toàn thể Sinh bệnh hệ thống máu tạo máu gồm nhiều phần: - Rối loạn khối lượng máu tuần hoàn - Rối loạn tạo hồng cầu - Rối loạn tạo bạch cầu - Rối loạn tạo tiểu cầu cân đông máu - Rối loạn...
 • 20
 • 240
 • 0

VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TRONG MÁU - SINH BỆNH HỌC ĐIỀU TRỊ

VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TRONG MÁU - SINH LÝ BỆNH HỌC VÀ ĐIỀU TRỊ
... pháp,Thay máu Vàng da • ° Vàng da và/ hay kết mạc : bilirubin thường > 85 umol/l • ° Vàng da lâm sàng tăng từ đầu đến chân • ° Vàng da mặt : bilirubin < 140umol/l • ° Vàng da đến ngang rốn : bilirubin ... trường hợp bệnh ? Vàng da tăng bilirubin trẻ sơ sinh • ° Đònh nghóa dòch tễ học • ° Sinh học Bilirubin – Sản xuất – Vận chuyển – Bài tiết • ° Tăng bilirubin bệnh • ° Độc tính • ° Điều trò: ... :17 0-2 05 umol • ° Vàng da đến chân: bilirubin 250umol/l hay cao Vàng da sinh Tăng bilirubin máu liên quan đến trình phát triển bình thường Không dựa mức độ tăng bilirubin đơn : bilirubin 34 0-4 30...
 • 45
 • 56
 • 0

Sinh bệnh học sinh bệnh học nhồi máu não cấp

Sinh bệnh học và sinh lý bệnh học nhồi máu não cấp
... Có dấu hiệu báo đông thiếu máu não thoáng qua ( transient ischemic atttack ) Trong thiếu máu não , tổn thương não nhũn não mà phù não tích tụ dịch thái não Đỉnh phù não khoảng đến ngày sau khởi ... não xuất huyết triệu chứng thường truy tìm CT lúc bệnh nhân ổn định cải thiện Sinh bệnh học chuyển thể xuất huyết liên quan tái tưới máu sau mạch máu lưu thông mạch máu bị tổn thương thiếu máu ... sửa đổi tưới máu hai vùng tranh t ối tranh sáng vùng lõi thiếu máu trầm trọng Sự tái lưu thông máu phần giảm đáng kể kích thước vùng nhồi máu ) NHỒI MÁU NÃO / ẢNH HƯỞNG CỦA PHÙ NÃO ( Cellular...
 • 33
 • 1,196
 • 4

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH BÀI 13 SINH BỆNH TẠO MÁU

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 13 SINH LÝ BỆNH TẠO MÁU
... nguyen nhan thieu mau 3…Pl theo co che benh sinh Câu Tan máu sinh bất đồng yếu tố Rh thường gặp khi: Con…Rh(+),mẹ Rh(-) BÀI 13 SINH LÝ BỆNH TẠO MÁU Đúng sai (T/F) 5 Đ Đ Đ Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ S ... từ, cụm từ, câu thích hợp Câu Người có nhóm máu O thường cho người có nhóm máu (1)…A…B… AB…O……Và thường nhận máu người có nhóm máu (2)…O…… Câu Người có nhóm máu AB cho người có nhóm máu (1)…AB……., ... xao thiếu máu A.Số lượng hồng cầu giảm B.Nồng độ HbO2 máu thấp C.Lượng Hb máu giảm D.Cơ thể phân bố lại máu E.Giảm số lượng mao mạch hoạt động Câu Tiêu chuẩn tốt nói lên thiếu máu tan máu mạch...
 • 6
 • 1,935
 • 50

SINH BỆNH TẠO MÁU ĐH Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

SINH LÝ BỆNH TẠO MÁU ĐH Y DƯỢC THÁI NGUYÊN
... cỡ THIẾU MÁU TAN MÁU - Thiếu máu tan máu: HC bị vỡ sớm Nguyên nhân bệnh thân HC huyết tương có chất làm vỡ HC + Do bệnh thân HC * Rối loạn cấu tạo HC: • Bệnh HC hình cầu di truyền: tổn ... Tan máu truyền nhóm máu “O nguy hiểm” • Tan máu y u tố Rh: • * Tan máu chế miễn dịch: + THIẾU MÁU TAN MÁU * Do chất độc * Do ký sinh trùng sốt rét, vi khuẩn * Do y u tố vật - Đặc điểm thiếu máu ... MỤC TIÊU •Trình b y cách xếp loại thiếu máutheo nguyên nhân, chế bệnh sinh * Trình b y thay đổi số lượng bạch cầu máu ngọai vi * Trình b y đặc điểm cáh phân loại bệnh bạch cầu •Quá trình...
 • 25
 • 253
 • 1

Bài giảng sinh bệnh tạo máu

Bài giảng sinh lý bệnh tạo máu
... tạo lượng ATP cho HC Phospho enol pyruvat + ADP Pyruvat + ATP Sinh Hồng cầu Chức Hb - Vận chuyển oxy cacbonic Sinh Hồng cầu - Chức đệm Tính enzym Sinh Hồng cầu Điều hoà sinh sản HC Sinh ... thành phần máu Thành phần hữu hình Hồng cầu Bạch cầu Tiểu cầu thành phần huyết tương Nước Chất điện giải Protein Phần I Sinh tạo máu Nguồn gốc tế bào máu Nguồn gốc tế bào máu sinh trưởng ... plasminogen cụ máu đôngPlasmin tác dụng của: + Thrombin + Yếu tố XII hoạt động + Các enzym lysosom + Yếu tố TB biểu mô thành mạch tiết Phần II Sinh bệnh tạo máu Rối loạn tạo Hồng cầu 1- Tăng sinh HC...
 • 44
 • 840
 • 1

SINH BÊNH TẠO MÁU ĐH DƯỢC

SINH LÝ BÊNH TẠO MÁU ĐH DƯỢC
... TB máu Sinh RBC Dòng tủy: Bc toan, kiềm Dòng bạch cầu Dòng BC không hạt: Lympho , mono bào Dòng tiểu cầu SINH LÝ BỆNH TẠO HỒNG CẦU SINH LÝ BỆNH TẠO HỒNG CẦU Giảm sinh hồng cầu: gây thiếu máu ... Thiếu máu HC lớn Thiếu máu HC bình thường 18 19 20 PHÂN LOẠI THIẾU MÁU Thiếu máu máu Theo nguyên nhân thiếu máu Thiếu máu tan máu Thiếu máu thiếu nguyên liệu tạo HC Thiếu máu giảm chức tủy xương ... 42 43 44 PHÂN LOẠI THIẾU MÁU Thiếu máu tủy xương giảm sinh hồng cầu Theo chế bệnh sinh Thiếu máu tăng hủy hoại hồng cầu 45 THIẾU MÁU DO GIẢM CHỨC NĂNG TỦY Loại thiếu máu Sai sót chức Tủy xương...
 • 69
 • 211
 • 0

Trắc nghiệm sinh bệnh Glucose máu

Trắc nghiệm sinh lý bệnh Glucose máu
... Giảm tiết glucose từ gan vào máu C Giảm tạo glucose từ lipid D Giảm tạo glucose từ protid E Ứ glycogen tiên phát gan 22 Hiện tượng thất thoát glucose qua thận dẫn đến giảm glucose máu chế sau, ... ngưỡng thận glucose C Nồng độ glucose máu bình thường D Nồng độ glucose lọc qua cầu thận vượt ngưỡng hấp thu ống thận E Men phosphatase bị thiếu bẩm sinh 22’ Hiện tượng thất thoát glucose qua ... đến giảm glucose máu không chế sau gây ra: A Thiếu men phosphatase ống thận B Giảm ngưỡng thận glucose C Nồng độ glucose lọc qua cầu thận vượt ngưỡng hấp thu ống thận D Giảm hấp thu glucose ống...
 • 7
 • 3,376
 • 133

Câu hỏi trắc nghiệm sinh bệnh học tổ chức máu

Câu hỏi trắc nghiệm sinh lý bệnh học tổ chức máu
... mạu nhỉåüc sàõc, häưng cáưu lỉåïi tàng sinh E (A) v (D) âụng 156 Âàûc âiãøm ca thiãúu mạu häưn g cáưu våỵ : A Thiãúu mạu âàóng sàõc , häưng cáưu lỉåïi tàng sinh, sàõt huút tàng B B Thiãúu mạu âàóng ... bilirubin tỉû tàng F Thiãúu mạu âàóng sàõc, vng da km tim âáûp cháûm v ngỉïa 157 Cå chãú bãûn h sinh ca bãûn h Minkowski – Chauffard : A Räúi loản photpholipit mng häưng cáưu B Thiãúu hủt mäüt ... C Våỵ häưng cáưu cå chãú tháøm tháúu D (A) v (B) âụng E (A), (B) v (C) âụng 158 Cå chãú bãûn h sinh ca bãûn h våỵ häưn g cáưu thiãúu G.6PD A Glutation biãún thnh thãø Heinz lm häưng cáưu dãù...
 • 13
 • 422
 • 1

Đặc điểm sinh phát dục năng suất sinh sản của lợn cái lai TD1 có máu Meishan

Đặc điểm sinh lý phát dục và năng suất sinh sản của lợn cái lai TD1 có máu Meishan
... hợp lợn lai TD1 nói trên, tiến hành đề tài nghiên cứu Đặc điểm sinh phát dục suất sinh sản lợn lai TD1 máu Meishan Nội dung phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu đợc tiến hành 42 lợn ông bà TD1 ... cứu lợn Thuỵ Phơng lai tiến hành lai lợn MS tổng hợp (dòng L95) với lợn đực Yorshire (dòng L11) nguồn gốc PIC để tạo lợn lai TD1 sử dụng làm lợn nái sinh sản Nhằm đánh giá khả sinh sản của ... lợn lai 1/2 máu MS thành thục lúc 146 ngày tuổi (Young 1995) Năng suất sinh sản lợn nái TD1 C1230 Tại Bảng trình bày suất sinh sản TD1 C1230 qua lứa đẻ từ PFR 1-6 Kết nghiên cứu cho thấy, TD1...
 • 6
 • 96
 • 1

Tương quan giữa đa hình di truyền gen Myogenin gen mã hóa yếu tố ức chế ung thư máu (Leukemia inhibitory factor) với các đặc tính sinh lý-hóa máu lợn

Tương quan giữa đa hình di truyền gen Myogenin và gen mã hóa yếu tố ức chế ung thư máu (Leukemia inhibitory factor) với các đặc tính sinh lý-hóa máu lợn
... gen MyoG LIF đến số tính trạng sinh máu Các tính trạng sinh máu sinh hóa máu phản ánh tình trạng sức khỏe đàn lợn thí nghiệm Kết phân tích ảnh hưởng gen tiêu sinh máu ghi nhận sau: Số ... tích mối quan hệ đa hình di truyền gen MyoG với thông số urea/BUN Khi quan sát hai thời điểm lợn đạt khối lượng 60 kg 100 kg nhận thấy đa hình gen LIF có ảnh hưởng đến hàm lượng urea/BUN máu Sự ... RBC, HCT, PLT urea/BUN Vì thế, đa hình gen MyoG LIF liên kết với tính trạng sinh -hóa máu gợi ý tiềm sử dụng gen hướng chọn lọc giống lợn có sức khỏe tăng trọng tốt Lời cám ơn Nghiên cứu nhận...
 • 10
 • 86
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sinh ly benh he tao mausinh lý bệnh nhồi máu cơ timsinh lý bệnh về máusinh lý bệnh của nhồi máu nãogiáo trình sinh lý bệnh và miễn dịchtrắc nghiệm sinh lý học máusach sinh ly benh va mien dichebook sinh ly benh va mien dichbài giảng sinh lý học máusinh ly benh va mien dichtâm sinh lý trẻ mẫu giáochức năng sinh lý của máutrac nghiem sinh ly cam mausinh lý học máuđặc điểm sinh lý trẻ mẫu giáo nhỡBài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 7 theo chương trình mớiGiáo trình tài liệu tự học Tiếng Hàn giao tiếp cơ bảnMột số phương pháp giải bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của môđun một số phức trong đề thi trắc nghiệmMột số phương pháp mới để giúp học sinh lớp 11 giải bài toán hình học không gianHọc chữ Kanji với bảng 1000 chữ Kanji trong tiếng NhậtMột vài kinh nghiệm tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua việc tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễnPhát huy năng lực tự học môn toán cho học sinh thông qua nghiên cứu các bài toán lãi suất ngân hàng 2Phương pháp nhân liên hợp nhằm giúp học sinh giải nhanh một số phương trình vô tỉ phức tạp ở lớp 10Tài Liệu Tuyển Tập 300 Câu Hỏi Chuyên Đề Dao Động Cơ Có Đáp ÁnĐa dạng thành phần loài và đăc điểm phân bố của bọ nhảy (Insecta: Collembola) ở khu vực Đại Lải và vùng phụ cận (Khóa luận tốt nghiệp)Vận dụng quy luật mâu thuẫn trong triết học mác lênin vào việc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nayBài Tập Tổng Hợp 100 Bài Tập Polime – Vật Liệu Polime Có Giải Chi TiếtRèn luyện kỹ năng sử dụng đạo hàm để chứng minh bất đẳng thứcRèn luyện kỹ năng sử dụng lượng liên hợp để giải phương trình, bất phương trình vô tỷ 2Rèn luyện kỹ năng viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc baRèn luyện một số kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua dạy học giải bài tập phần bất đẳng thức ở lớp 10 trường THPTSử dụng kiến thức hình học để giải một số bài toán liên qua đến giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của môđun số phứcTừ bài toán trong tam giác đến các bài toán tứ diện trong không gianỨng dụng đạo hàm giải một số bài toán thực tế nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho học sinh lớp 12Ứng dụng tích phân trong bài toán thực tế 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập