vận dụng phương pháp tích cực hóa vào dạy và học môn vật lý 11 tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình dương

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH cực HOÁ vào dạy học môn vật 11 tại TRUNG tâm GIÁO dục THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH cực HOÁ vào dạy và học môn vật lý 11 tại TRUNG tâm GIÁO dục THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG
... nâng cao k t qu h c t p môn V tă líă ă ng nghiên c u th c hi năđ tài “V n d ngăph ng pháp tích c c hóa vào d y h c môn v t lí 11 t i Trung tâm Giáo d căth ng xuyên T nh Bình D ng” Qua đóăgóp phầnăđ ... c nghiên c u PPDH tích c c hoá vào d y h c môn v t lí 11 t i TT GDTX T nh Bình D ng Ph m vi kh o sát: GV d y môn V t lí, h c sinh l p 11 c a TTGDTX T nh Bình D ng 6.ăăPH NGăPHÁPăNGHIểNăC U Đ ... p trung vào phát huy tính tích c c c aăng ph i t p trung vào phát huy tính tích c c c aăng theoă ph că đ ch ng pháp kh iăd y, phát huy tính ch đ ng, sáng t o va tích ng, t ch c c aăng PPDH tích...
 • 107
 • 147
 • 0

Dạy học tích cực hóa cho người lớn môn vật11 tại trung tâm giáo dục thường xuyên bình long, tỉnh bình phước

Dạy học tích cực hóa cho người lớn môn vật lí 11 tại trung tâm giáo dục thường xuyên bình long, tỉnh bình phước
... pháp dạy học tích cực hóa người học 10 1.5 Dạy học tích cực hóa cho người lớn tuổi 24 1.5.1 Đặc điểm học tập học viên lớn tuổi 24 1.5.2 Qui trình dạy học tích cực hóa cho học ... tính tích cực học tập học viên, chất lượng dạy học môn Vật 11 cho học viện hệ giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước chưa cao Dựa sở luận sở thực tiễn luận văn, tác giả đề xuất quy trình dạy ... trạng dạy học cho người lớn tuổi môn Vật 11 hệ giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước 32 2.2.1 Mục tiêu dạy học 32 2.2.2 Nội dung dạy học 37 2.2.3 Phương pháp dạy...
 • 134
 • 137
 • 0

skkn ứng dụng cntt xây dựng tư liệu dạy học môn địa lớp 10 trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh vĩnh phúc

skkn ứng dụng cntt xây dựng tư liệu dạy học môn địa lý lớp 10 trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh vĩnh phúc
... liệu hỗ trợ Phần nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng t liệu dạy học địa lớp 10 ban I quy trình xây dựng t liệu dạy học địa lí Cấu trúc t liệu dạy học bao gồm hệ thống tranh ... từ trên, chọn đề tài: ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng t liệu dạy học địa lớp 10 ban để nghiên cứu nhằm mục đích nâng cao chất lợng dạy học môn địa sở khai thác hệ thống nguồn t liệu ... cao chất lợng dạy học môn Địa lí Tác giả nêu đề xuất quy trình xây dựng nguồn t liệu hỗ trợ dạy học địa lý, giải vấn đề thiếu nguồn liệu giáo viên thiết kế giảng theo hớng ứng dụng công nghệ...
 • 23
 • 233
 • 0

Đề xuất giải pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học viên tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương

Đề xuất giải pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học viên tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương
... xuất giải pháp nhằm giáo dục kỹ sống cho học viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Dương Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu kỹ sống cần giáo dục cho học viên Trung tâm Giaó dục ... luận giáo dục kỹ sống 26 trang; Chương 2: Thực trạng giáo dục kỹ sống cho học viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Dương 15 trang; Chương 3: Giải pháp giáo dục kỹ sống cho học viên Trung ... THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG 2.1 Khái quát khách thể điều tra 2.2 Thực trạng kỹ sống học viên Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương Trong...
 • 23
 • 342
 • 1

Dạy học theo hướng tối ưu hóa môn hóa học lớp 12 tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình dương

Dạy học theo hướng tối ưu hóa môn hóa học lớp 12 tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình dương
... cứu Tối ƣu hóa dạy học môn hóa học lớp 12 TTGDTX tỉnh Bình Dƣơng Khách thể nghiên cứu Hoạt động dạy học môn hóa học lớp 12 TTGDTX tỉnh Bình Dƣơng Giả thuyết nghiên cứu Nếu dạy học theo hƣớng tối ...  Chương II: Thực trạng dạy học môn Hóa học trung tâm giáo dục thƣờng xuyên tỉnh Bình Dƣơng  Chương III: Dạy học theo hƣớng tối ƣu hóa môn hóa học lớp 12 TTGDTX tỉnh Bình Dƣơng NỘI DUNG Chƣơng ... môn Hóa học 12 28 1.7.3 Xây dựng quy trình dạy học theo hƣớng tối ƣu hóa môn Hóa học 12 hình thức GDTX 29 Chƣơng 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC 12 TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH...
 • 22
 • 77
 • 0

DẠY học THEO HƯỚNG tối ưu hóa môn hóa học lớp 12 tại TRUNG tâm GIÁO dục THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG

DẠY học THEO HƯỚNG tối ưu hóa môn hóa học lớp 12 tại TRUNG tâm GIÁO dục THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG
... lu n v t i u hóa vƠ d y môn hóa h c l p 12  Nghiên c u th c ti n v d y h c theo h  D y h c theo h D ng t i u hóa môn hóa h c l p 12 ng t i u hóa môn hóa h c l p 12 t i TTGDTX t nh Bình ng  Ki ... Chương II: Th c tr ng d y h c môn Hóa h c t i trung tơm giáo d c th xuyên t nh Bình D ng  Chương III: D y h c theo h t nh Bình D ng ng t i u hóa môn hóa h c l p 12 t i TTGDTX ng N IăDUNG Ch ngă1: ... c u: D yă h că theo h ngăt iă u hóa môn hóa h căl p 12 t iăTTGDTXăt nh Bình D ng 2 M cătiêuănghiênăc u V n d ng quan m t i u hóa vƠo d y h c môn hóa h c l p 12 t i TTGDTX t nh Bình D ng Nhi...
 • 122
 • 134
 • 1

Tăng cường sử dụng Công nghệ thông tin trong quản đào tạo tại trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hải Dương

Tăng cường sử dụng Công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo tại trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hải Dương
... qun o to ti Trung tõm Nhim v nghiờn cu 5.1 Nghiờn cu mt s lun v vic s dng Cụng ngh thụng tin qun o to 5.2 Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng c s h tng v vic s dng cụng ngh thụng tin qun ... Net) v kt hp vi Internet: 1.2.2 Qun o to v s dụng CNTT qun o to Qun o to Qun o to l h thng cỏc tỏc ng cú mc ớch ca ch th qun quỏ trỡnh o to, v qun n v nhm hon thnh c cỏc mc tiờu ... thụng tin qun o to trung tõm GDTX 1.2.3.1 Hot ng qun o to trung tõm GDTX Qun o to TTGD thng xuyờn phc hn cỏc c s giỏo dc khỏc bi s phc v i tng hc sinh, sinh viờn v hc viờn m trung...
 • 25
 • 223
 • 0

Vận dụng phương pháp tích cực hoá hoạt động của học sinh để tổ chức dạy kể chuyện theo tranh lớp 2

Vận dụng phương pháp tích cực hoá hoạt động của học sinh để tổ chức dạy kể chuyện theo tranh lớp 2
... việc dạy học kể chuyện theo tranh lớp 2B trường tiểu học ……… để nắm bắt thực tế tổ chức thực nghiệm dạy học kể chuyện theo tranh lớp theo phương pháp tích cực hoá hoạt động học sinh III/ Phương pháp ... chuyện So với lớp việc học kể chuyện học sinh học kể đoạn câu chuyện đơn giản Nhưng lên lớp kể chuyện đặt sau tiết tập đọc, học sinh dựa hình ảnh tranh trí nhớ kết hợp với lời kể cô giáo để kể ... phân môn kể chuyện hình thành lực kể chuyện cho em; góp phần bồi dưỡng tâm hồn, vốn sống văn học cho học sinh Kể chuyện theo tranh phương pháp dạy học chương trình tiểu học nói chung lớp nói riêng...
 • 4
 • 178
 • 4

Vận dụng phương pháp tích cực hóa trong dạy học môn kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin (phần tiền tệ hàng hóa) ở trường Đại học Quy Nhơn

Vận dụng phương pháp tích cực hóa trong dạy học môn kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin (phần tiền tệ và hàng hóa) ở trường Đại học Quy Nhơn
... ton ca phng phỏp dy hc Phương pháp dạy học Phương pháp dạy Phương pháp học Phương pháp lĩnh hội Phương pháp truyền đạt Phương pháp tự điều khiển Phương pháp điều khiển - Phng phỏp dy hc bao gm: ... hc Quy Nhn v thc trng vic dy hc phn "Lý lun ca Ch ngha Mỏc - Lnin v ch ngha xó hi" mụn Nhng kinh t chớnh tr ca Ch ngha Mỏc - Lnin trng i hc Quy Nhn Trng i hc Quy Nhn c thnh lp nm 1977 theo Quyt ... dung chng trỡnh - Theo Quyt nh s 52/2008/Q - BGDT thi lng ca phn Lý lun ca Ch ngha Mỏc - Lnin v Ch ngha xó hi l 1,5 tớn ch (22,5 tit) - Chng trỡnh hc phn "Lý lun ca Ch ngha Mỏc - Lnin v ch ngha...
 • 107
 • 230
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản đào tạo hình thức vừa làm vừa học thông qua ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo hình thức vừa làm vừa học thông qua ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên
... nêu chọn đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quản đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học thông qua ứng dụng công nghệ thông tin Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thá i Nguyên để nghiên cứu ... biện pháp, yêu cầu, quy định nhằm nâng cao chất lượng quản đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin quản đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ... việc ứng dụng CNTT vào quản hiệu Tóm lại, CNTT có vai trò quan trọng quản giáo dục nói chung, quản đào tạo nói riêng Việc ứng dụng CNTT vào quản đào tạo vừa làm vừa học có vai trò quan...
 • 73
 • 338
 • 5

Một số giải pháp quản học viện hệ vừa làm vừa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý học viện hệ vừa làm vừa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... tác quản học viên hệ vừa làm vừa học Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp quản học viên hệ vừa làm vừa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Trung ... quản học viên hệ vừa làm vừa học Trung tâm GDTX Tỉnh Nghệ An - Đề xuất giải pháp quản học viên hệ vừa làm vừa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An 5.2 Phạm vi ... tâm GDTX tỉnh Nghệ An Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng hệ thống giải pháp mang tính khoa học khả thi để quản học viên hệ vừa làm vừa học nâng cao chất lượng đào tạo Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ...
 • 105
 • 393
 • 5

biện pháp quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên bổ túc văn hóa độ tuổi phổ thông tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh lâm đồng

biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên bổ túc văn hóa độ tuổi phổ thông tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh lâm đồng
... hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lâm Đồng 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên bổ túc văn hoá độ tuổi phổ ... quản giáo dục đạo đức cho học viên bổ túc văn hóa độ tuổi phổ thông Trung tâm giáo dục thường xuyên nói chung nghiên cứu quản giáo dục đạo đức cho học viên bổ túc văn hóa độ tuổi phổ thông ... ĐẾN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN BỔ TÚC VĂN HOÁ ĐỘ TUỔI PHỔ THÔNG TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 1.5.1 Đặc điểm tâm lý, sinh học viên bổ túc văn hoá độ tuổi...
 • 117
 • 332
 • 0

Phát triển văn hóa tổ chức tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên

Phát triển văn hóa tổ chức tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên
... PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN 73 3.1 Các định hướng đề xuất biện pháp phát triển văn hóa tổ chức Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên ... nghiên cứu Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Điện Biên 39 2.2 Thực trạng phát triển văn hóa tổ chức Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên 41 2.2.1 .Tổ chức nghiên ... 2.2.2 Thực trạng văn hóa tổ chức phát triển văn hóa tổ chức củaTrung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên 42 2.3 Nhận định thực trạng phát triển VHTC TT GDTX tỉnh Điện Biên ...
 • 123
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng phương pháp tích cực trong giảng dạy môn ngữ vănbiện pháp xây dựng văn hóa học đường tại trung tâm giáo dục thường xuyênmột số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh thanh hóaquản lý công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện yên phongbiện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại trung tâm giáo dục thường xuyên phố nối tỉnh hưng yêntổ chức các gameshow tạo hứng thú học môn ngữ văn tại trung tâm giáo dục thường xuyênbiện pháp quản lý hoạt động đào tạo nghề tại trung tâm giáo dục thường xuyênskkn tìm hiểu hứng thú học tập môn ngữ văn của học viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên mường khươngthực trạng quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn hà nộiphuong phap thao luan nhom trong day va hoc mon tieng anh o tieu hocquản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở trung tâm giáo dục thường xuyên huyện ninh giang tỉnh hải dươngtrung tâm giáo dục thường xuyên văn giangtrung tâm giáo dục thường xuyên an giang tuyển dụngtrung tâm giáo dục thường xuyên phú yên tuyển dụngbiện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trung tâm giáo dục thường xuyênPhát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu (LA tiến sĩ)Khảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiKhảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài lạm phát ở việt nam trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại trung tâm truyền hình thương mại công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình VTC, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sản, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐánh giá tác dụng ức chế enzym xanthin oxidase in vitro của cây nở ngày đất (gomphrena celosiodes mart )Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ giám sát, điều khiển sử dụng OPC UA (LA tiến sĩ)Chuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpBước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên việt nam phục vụ cho việc sàng lọc ảoCân bằng thiết bị quay (xử lý rung động máy)Chuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thôngtóm tắt Sử dụng tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Nguyêntóm tắt Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangTư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nayBáo cáo thực tập tại công ty cổ phần khách sạn silk path, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu so sánh một số típ truyện cổ tích Việt Nam và Hàn QuốcSo sánh tục ngữ Việt và tục ngữ LàoVai trò của chuyên gia kinh tế đối với báo chí kinh tế Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập