Đề trắc nghiệm về bộ phận dùng của dược liệu, Tổng hợp bộ phận dùng dược liệu.

Bộ đề trắc nghiệm về Đảng ĐoànLuật an toàn giao thông đường bộ

Bộ đề trắc nghiệm về Đảng ĐoànLuật an toàn giao thông đường bộ
... khiển giao thông hiệu lệnh hai tay tay giang ngang để báo hiệu người tham gia giao thông phải quy tắc giao thông ? Trả lời: a Người tham gia giao thông phía trước phía sau người điều khiển giao thông ... khiển giao thông gồm thành phần nào? Trả lời: a Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; b Cảnh sát giao thông, người giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ... tham gia giao thông có mang vác vật cồng kềnh hay không? Trả lời: a Được mang, vác tùy trường hợp cụ thể b Không mang, vác c Được mang, vác phải đảm bảo an toàn Câu 21: Tại nơi đường giao nhau,...
 • 32
 • 438
 • 0

51 câu trắc nghiệm về tập xác định của hàm số Phần 1 Toán 11

51 câu trắc nghiệm về tập xác định của hàm số Phần 1 Toán 11
... = A ( ; 1] 26 Tập xác định hàm số f ( x ) = B (1; 1) D ( ;1) x2 + là: x A (; 1) (1; +) C ( ; 1] (1; +) 27 Tập xác định hàm số f ( x ) = A ; 2x + + x2 B ; ữ C R \ { 1; 1} D [ 1; 1] là: ... 2; + ) 21 Tập xác định hàm số f ( x ) = x x + + A R B R\{4} D (; 1) (6; +) là: C ( ;1) (3; +) 20 Tập xác định hàm số f ( x ) = x x + + A (3; +) D ; [ 1; + ) 19 Tập xác định hàm số f ( ... 17 Tập xác định hàm số f ( x ) = x x là: A [ 5 ;1] B ;1 C ( ; 5] [ 1; + ) là: x + 5x B (6 ;1) C ( ; 6] (1; +) 18 Tập xác định hàm số f ( x ) = A ( ; 6] [ 1; + ) x B [ 3; + ) B ( 3 ;1] ...
 • 2
 • 1,099
 • 20

51 câu trắc nghiệm về tập xác định của hàm số Phần 2 Toán 11

51 câu trắc nghiệm về tập xác định của hàm số Phần 2 Toán 11
... 40 Cho hàm số f ( x) = x + ( x 2) 22 ( x 1) 52 Tập xác định hàm số là: A [ 0; + ) B [ 1; + ) C [ 2; + ) D [ 3; + ) 41 Cho hàm số f ( x) = log ( x + 2) .log (2 x ) Tập xác định hàm số là: ... ) 42 Cho hàm số f ( x) = log 1 D ;1ữ 2x Tập xác định hàm số là: x +1 A ; 1 B ; C ; 2 x + x + x + Tập xác định hàm số là: 43 Cho hàm số f ( x) = log ( x 4) B (; 2) (1; 2) ... 2] x3 Tập xác định hàm số là: x B (; 2) (0; +) C (; 2) (0; 2) Tập xác định hàm số là: x B R \ (0; 2) (3; +) C R \ ( ;0] (2; 3) D ( ;0) (2; + ) 49 Cho hàm số f ( x) = x A R \ [ 0; 2] [...
 • 2
 • 460
 • 11

BỘ đề TRẮC NGHIỆM về SINH THÁI học

BỘ đề TRẮC NGHIỆM về SINH THÁI học
... C.hệ sinh thái vi mô D.hệ sinh thái tự nhiên Câu 6: Ao, hồ tự nhiên gọi là: A.hệ sinh thái nước đứng B.hệ sinh thái nước C.hệ sinh thái nước chảy D.hệ sinh thái tự nhiên Câu 7: Đối với hệ sinh thái ... dinh dưỡng hệ sinh thái cạn A 1, 2, 3, B.1, 2, 3, C 1, 3, 4, D 34 Hình sau mô tả tháp sinh thái sinh khối hệ sinh thái nước hệ sinh thái cạn: Trong số tháp sinh thái trên, thể hệ sinh thái bền vững ... dinh dưỡng hệ sinh thái nước A 1, 2, 3, B 1, 2, 3, C 1, 3, 4, D 33 Hình sau mô tả tháp sinh thái sinh khối hệ sinh thái nước hệ sinh thái cạn: Trong số tháp sinh thái trên, tháp sinh thái thể bậc...
 • 35
 • 214
 • 0

đề trắc nghiệm sinh 10 phần 3 VSV

đề trắc nghiệm sinh 10 phần 3 VSV
... tay vi sinh vật chưa biết rõ sinh trưởng môi trường lỏng Sau số thí nghiệm bạn thấy vi sinh vật sinh trưởng tốt 87oC ,ngoài bạn thấy chút sinh trưởng 65 o C không Cũng có chút sinh trưởng 100 oC ... bẩm sinh D Miễn dịch thể dịch Câu 30 : Nhiệt độ mà vi sinh vật sinh trưởng mạnh gọi là: A Nhiệt độ tối thiểu B Nhiệt độ tối đa C Nhiệt độ tối ưu D Nhiệt độ trung bình Câu 31 : Những vi sinh vật sinh ... Nhân tố sinh trưởng Câu 33 : Tất virut có: A Gai glicoprotein B Transciptaza ngược C Màng bao D Capxit Câu 34 : Bạn có tay vi sinh vật chưa biết rõ sinh trưởng môi trường lỏng Sau số thí nghiệm...
 • 4
 • 743
 • 13

Ngân hàng đề trắc nghiệm công nghê11-Phần động cơ đốt trong

Ngân hàng đề trắc nghiệm công nghê11-Phần động cơ đốt trong
... thờng khi: Công suất MCT = Công suất ĐCĐT Công suất MCT < Công suất ĐCĐT Công suất ĐCĐT Công suất MCT Công suất MCT > Công suất ĐCĐT B Trong hệ thống truyền lực ôtô,lực đợc truyền từ động đến ... Thể tích công tác VCT Thể tích buồng cháy VBC Thể tích phần VMP B Động thờng dùng pit-tông làm nhiệm vụ đóng mở cửa nạp,cửa thải? Động xăng kỳ Động Điêden 2kỳ công suất nhỏ Động Điêden kỳ Động xăng ... Không có tỉ số truyền D Hệ thống khởi động tay thờng áp dụng cho loại động nào? Động kỳ Động kỳ Động xăng Động cỡ nhỏ D Ngời ta pha dầu bôi trơn vào xăng dùng cho động kỳ xe máy nhằm mục đích gì?...
 • 10
 • 14,839
 • 511

ĐỀ TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN PHÂN TỬ

ĐỀ TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN PHÂN TỬ
... trỉng b Âäúi m di truưn âãø làõp rạp chênh xạc cạc axit amin c Gàõn våïi xêt amin mäi trỉåìng näüi bo d C a v b e Cạc chỉïc nàng trãn chỉa â 33 Cå såí váût cháút ca hiãûn tỉåüng di truưn åí cáp ... lãû = 0,60 thç hm lỉåüng G+X ca G+X xáúp xè: a 0,43 b 0,40 c 0,34 d 0,13 e 0,31 25 Váût cháút di truưn åí cáúp âäü phán tỉí cọ åí cạc loi sinh váût l: a Axit âãäxiribänuclãic b Axit ribänuclãic ... Lỉåüng A+T ln bàòng lỉåüng G+X e Tè lãû A+T/G+X âàûc trỉng âäúi våïi mäùi loi sinh váût 30 Mäüt gen di 10200Ao, cọ A chiãúm 20%, säú liãn kãút hrä gen âọ l: a 7200 b 600 c 7800 d 3600 e 3900 31 úu...
 • 4
 • 390
 • 17

Đề trắc nghiệm tham khảo phần CTCT hữu cơ

Đề trắc nghiệm tham khảo phần CTCT hữu cơ
... gam hỗn hợp hai muối hữu khan Công thức phân tử hai axit A, B thành phần phần trăm theo khối lượng A, B hỗn hợp X là: Chọn đáp án A B C D Bài Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam chất hữu A dẫn sản phẩm ... B, C sai Bài phân tích hợp chất hữu (X) có thành phần sau%C=52,17% ;%H= 13,04% VÀ %O=34,78% Tìm công thức phân tử X Chọn đáp án A B C D Bài Đốt cháy 3,7 gam chất hữu X cần dùng 3,92 lít oxi (đktc) ... B, C sai Bài 33 Đốt cháy hoàn toàn 0,377g hợp chất hữu người ta thu 0,351g nước 0,4368 lít (đktc) Biết tỉ khối chất hữu so với không khí Chất hữu có công thức cấu tạo sau đây? Chọn đáp án A B...
 • 27
 • 230
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm Vật lý - Phần dao động điên tử pdf

Tài liệu Đề trắc nghiệm Vật lý - Phần dao động điên tử pdf
... Tson0512@yahoo.com.vn - Trang 4- Bài tập trắc nghiệm phần dao động điện từ Câu 44) Dao động điện từ xảy mạch dao động có lượng giảm dần theo thời gian: A Dao động riêng B Dao động cưỡng C Dao động trì D ... Tson0512@yahoo.com.vn - Trang 3- Bài tập trắc nghiệm phần dao động điện từ Câu 33) Dao động điện từ chắn toả nhiệt hiệu ứng Jun - Lenxơ: A Dao động riêng lí tưởng B Dao động riêng cưỡng C Dao động trì D ... điện từ mạnh mạch dao động A Mạch dao động kín B Mạch dao động hở C Ăng ten D B C Câu 100) Nguyên tắc phát sóng điện tử A Duy trì dao động điện tử mạch dao động máy phát dao động điều hòa dùng...
 • 13
 • 384
 • 2

Tài liệu Đề trắc nghiệm Vật lý - Phần điện xoay chiều doc

Tài liệu Đề trắc nghiệm Vật lý - Phần điện xoay chiều doc
... ampekế xoay chiều chỉ: A Giá trị tức thời hiệu điện cường độ dòng điện xoay chiều B Giá trị trung bình hiệu điện cường độ dòng điện xoay chiều C Giá trị cực đại hiệu điện cường độ dòng điện xoay chiều ... Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 2 6- Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều Câu 223) Máy biến thiết bị có thể: A Biến đổi hiệu điện dòng điện xoay chiều B Biến đổi hiệu điện dòng điện ... độ U I0 R -Trang 4- Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều Câu 43) Trong mạch xoay chiều có tụ điện C dung kháng có tác dụng A Làm hiệu điện nhanh pha dòng điện góc...
 • 30
 • 233
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm Vật lý - Phần dao động điên tử docx

Tài liệu Đề trắc nghiệm Vật lý - Phần dao động điên tử docx
... Tson0512@yahoo.com.vn - Trang 4- Bài tập trắc nghiệm phần dao động điện từ Câu 44) Dao động điện từ xảy mạch dao động có lượng giảm dần theo thời gian: A Dao động riêng B Dao động cưỡng C Dao động trì D ... Tson0512@yahoo.com.vn - Trang 3- Bài tập trắc nghiệm phần dao động điện từ Câu 33) Dao động điện từ chắn toả nhiệt hiệu ứng Jun - Lenxơ: A Dao động riêng lí tưởng B Dao động riêng cưỡng C Dao động trì D ... điện từ mạnh mạch dao động A Mạch dao động kín B Mạch dao động hở C Ăng ten D B C Câu 100) Nguyên tắc phát sóng điện tử A Duy trì dao động điện tử mạch dao động máy phát dao động điều hòa dùng...
 • 13
 • 227
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm về đồng phân

Câu hỏi trắc nghiệm về đồng phân
... i nhanh câu h i tr c nghi m hóa h c – Nguy n Minh Tu n – 01689186513 Bư c : Vi t đ ng phân theo th t : Đ ng phân m ch khơng nhánh vi t trư c, đ ng phân m ch nhánh vi t sau Trong đ ng phân m ch ... C C C C N C C N C C N C C Suy : C3H8 có m t đ ng phân; C3H7Cl có hai đ ng phân; C3H8O có đ ng phân; C3H9N có đ ng phân V y ch t có nhi u đ ng phân nh t C3H9 N 12 Phát hành t i nhà sách Khang ... ng t chúng ancol thơm S đ ng phân c u t o th a mãn tính ch t : C C OH C C OH đ ng phân đ ng phân T ng s : đ ng phân Ví d : Có ch t ch a vòng benzen có cơng th c phân t C7H8O? A B C D (Đ thi n...
 • 26
 • 1,236
 • 1

5 DE TRAC NGHIEM VE NITO-PHOTPHO

5 DE TRAC NGHIEM VE NITO-PHOTPHO
... N2O D N2 Cần lấy lít hỗn hợp N2 H2 (đktc) để điều chế đợc 51 g NH3 biết hiệu suất phản ứng 25% ? A 53 7,6 lít B 53 8 lít C 53 8,7 lít D 53 0 lít Dẫn 1,344lít NH3 vào bình có chứa 0,672lít Cl2 (thể ... 18B 23B 28B 4B 9A 14A 19D 24D 29B 5C 10B 15B 20D 25C 30B 6D 11C 16C 21A 26B 2D 7B 12B 17B 22D 27D 3D 8D 13D 18C 23B 28B 4B 9C 14B 19C 24D 29C 5C 10C 15C 20C 25C 30B 6D 11D 16A 21B 26D 2B 7D 12A ... 18D 23D 28D 4C 9C 14B 19C 24D 29C 5A 10A 15B 20C 25A 30C 6D 11D 16D 21C 26A 2C 7B 12B 17A 22C 27B 3B 8C 13C 18D 23B 28A 4C 9A 14A 19C 24D 29B 5D 10A 15B 20B 25B 30C 6B 11B 16B 21B 26D 2C 7D 12D...
 • 12
 • 190
 • 8

Trắc nghiệm Về Sự Phản Xạ potx

Trắc nghiệm Về Sự Phản Xạ potx
... cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục gương B Tia tới gặp gương phản xạ trở lại C Tia tới song song với trục cho tia phản xạ qua tiêu điểm D Tia tới song song với trục cho tia phản xạ có ... Phát biểu sau sai nói phản xạ tia sáng qua gương cầu lồi? A Tia tới đến đỉnh gương cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục B Tia tới hướng tới tâm gương cho tia phản xạ bật ngược trở lại ... Tia tới song song với trục cho tia phản xạ qua tiêu điểm gương B Tia tới qua tâm gương cho tia phản xạ ngược trở lại C Tia tới qua đỉnh gương cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua chục D Tia...
 • 7
 • 116
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trac nghiem ve luat tin dungbài tập trắc nghiệm về điện phânđề trắc nghiệm sinh học phân tửbài tập trắc nghiệm về nguyên phân và giảm phâncau hoi trac nghiem ve bo may nha nuoccâu hỏi trắc nghiệm về luật xây dựngnhung cau hoi trac nghiem ve bo may nha nuocđề trắc nghiệm về định luật bảo toàncau trac nghiem ve hoa phan tichcac de trac nghiem sinh hoc phan di truyen hoccâu hỏi thi trắc nghiệm về luật xây dựngde trac nghiem mon hoa12 ung dung trong doi songvídụ trắc nghiệm về sự phát triển của lý thuyết quản trịtrắc nghiệm về hệ cơ xương của trẻtrac nghiem chuong dao dong co co dap an tong hop dao dongLuan van Huong dan su dung va cai dat PIVOTTABLE Nganh Ngan HangDE KHAO SAT CHAT LUONG ON THI THPT QUOC GIA YEN LAC MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)DE KHAO SAT CHAT LUONG NGO SI LIEN MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)02 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm sốHinh TD Lop 10-11-12(T_Long)ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÍ TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘICHUẨN NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆPCÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢNHỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAMPHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAGiải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Phân tích nội dung quy luật lượng đổi dẫn đến chất đổi. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này trong hoạt động thực tiễn.Gốm tiên tiếngốm xốp sic gia cố sợi mulitSACH FX 570VN plus TOAN THPTGiai nhanh trac nghiem toan 12 bang may tinh casioLuyen sieu tu duy casio chuyen de phuong trinh bat PT he PT doan tri dungĐề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 7Bài giảng Lịch Sử 9 bài 18Các di sản thế giới ở Việt Nam23 TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập