Bài giảng công nghệ sinh học môi trường

Bài giảng công nghệ sinh học môi trường chương 3 công nghệ sạch, chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp

Bài giảng công nghệ sinh học môi trường  chương 3 công nghệ sạch, chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp
... trung vào việc sử dụng ng kim loại, thủy tinh, giấy Các phương pháp xử lý loại thải chất thải rắn sinh hoạt, bùn thải chất thải lỏng độc Nước thải sinh hoạt Chất thải rắn (CN&NN) Chất thải lỏng ... gây ô nhiễm môi trường ng ™ Tuy nhiên, việc sử dụng ng vật liệu sinh học mang đến nguy tiềm loài ngoại lai biến thể vật liệu sinh học Các hợp chất cao phân tử sinh học ™ Chất thải rắn sinh hoạt ... công nghiệp hóa dầu Nhóm từ hóa chất nhân tạo ™ Số phận chất gây ô nhiễm môi trường ng chuyển hóa ng nhiều đường ng khác nhau, tùy thuộc vào tính chất điều kiện môi trường ng mà thải vào CHẤT...
 • 26
 • 137
 • 1

Bài giảng công nghệ sinh học môi trường chương 5 năng lượng và chất đốt sinh học

Bài giảng công nghệ sinh học môi trường  chương 5 năng lượng và chất đốt sinh học
... khối so sánh nguồn lượng Năng lượng ng sinh học Năng lượng ng sinh học „ „ „ „ Vật liệu sinh học xem nguồn lượng ng Việc sử dụng ng vật liệu sinh học giúp làm giảm việc đốt nhiên liệu hóa thạch ... trình Nguồn lượng ng thay nhiên liệu hóa thạch ch ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ Năng lượng ng nguyên tử Năng lượng ng thủy điện Năng lượng ng thủy triều Năng lượng ng sóng ng Năng lượng ng gió Năng lượng ng đòa ... nhiên Năng lượng từ đòa nhiệt, ASMT, gió, gỗ, chất thải 0.86% Năng lượng điện nguyên tử 5. 76% Sinh khối, đòa nhiệt dùng cho phát điện 0 .5% Năng lượng thủy điện 6.24% Khí tự nhiên 23. 35% Dầu lửa 35. 27%...
 • 57
 • 120
 • 0

Bài giảng công nghệ sinh học môi trường chương 2 xử lý nước thải sinh học bằng công nghệ sinh học

Bài giảng công nghệ sinh học môi trường  chương 2 xử lý nước thải sinh học bằng công nghệ sinh học
... giai đoạn xử nước thải Tiền xử Nước thải Xử sơ cấp Lắng sơ cấp Song chắn rác Đệm cát Xử cấp II Oxy hóa sinh học Xử cấp III Lắng thứ cấp Ao hiếu khí Ao sinh học Lọc sinh học Chlore ... chuyển Xử chỗ Thu gom chứa Thu gom xử Xử Xử Bể tự hoại Hệ thống xử Xử mầm bệnh Tưới tiêu thải nguồn tiếp nhận Chất dinh dưỡng, vi sinh làm phân bón Quy trình xử nước thải Các ... chất thải Sự cân ng chuỗi sinh thái môi trường ng nước gây nên tượng ng ô nhiễm Vòng ng tuần hoàn nước nước thải Người sử dụng Khu xử nước thải Khu xử nước cấp Các sông, hồ, nước ngầm… Nước...
 • 68
 • 103
 • 0

Bài giảng công nghệ sinh học môi trường chương 4 xử lý sinh học chất thải

Bài giảng công nghệ sinh học môi trường  chương 4 xử lý sinh học chất thải
... trọt Làm phân Ủ đống sinh học Bể sinh học In-situ Ex-situ Ủ đống sinh học Bơm hút Máy tách khí/nước Xử làm thoáng sinh học Xử khí Rãnh cấp dưỡng chất Bể chứa dưỡng chất Ống phân phối khí ... dioxin Công nghệ xử sinh học ™ Đất bò ô nhiễm xử sinh học ng cách ch: in-situ ex-situ Đất bò ô nhiễm Ex-situ In-situ Tại chỗ Trồng trọt Làm phân Ủ đống sinh học Làm thoáng sinh học Phun Hệ ... hóa chất Bến đậu thuyền Bến cảng Khu xử bùn thải Bải chôn lấp cũ Bãi bồ lấp, chôn chất thải Bải chôn lấp chất thải nguy hại Vò trí xử bùn thải Giàn khoan dầu khơi Dầu tràn Vò trí có diện chất...
 • 46
 • 151
 • 0

Bài giảng công nghệ sinh học môi trường chương 6 phục hồi tài nguyên thiên nhiên

Bài giảng công nghệ sinh học môi trường  chương 6 phục hồi tài nguyên thiên nhiên
... thiệu ™ Các trình sinh học không làm giảm xử lý ô nhiễm mà có khả phục hồi tài nguyên (kim loại, dầu…) ™ Kim loại dầu nguồn tài nguyên không phục hồi ™ Vi sinh vật sử dụng ng để phục hồi đồng ng, ... Thu hồi dầu tăng cường ng ™ Thu hồi dầu giếng ng dầu khai thác ™ Dùng ng hoạt chất bề mặt nước để làm giảm độ nhớt dầu ™ Dầu thu hồi tách ch nước hoạt chất bề mặt Phục hồi dầu tăng cường ng Phục ... hồi dầu tăng cường ng Phục hồi dầu tăng cường ng Thu hồi dầu ng nước Thu hồi dầu tăng cường ng ng vi sinh vật ™ Phương pháp liên quan đến việc bổ sung polymer sinh học vào giếng ng dầu để làm...
 • 16
 • 77
 • 0

Bài giảng công nghệ sinh học đại cương chương 5 công nghệ sinh học vi sinhmôi trường

Bài giảng công nghệ sinh học đại cương  chương 5 công nghệ sinh học vi sinh và môi trường
... Khái niệm CNSH vi sinh • CNSH vi sinh hay vi sinh vật học công nghiệp bao gồm sử dụng vi sinh vật vi c sản xuất thựuc phẩm hay sản phẩmcông nghiệp KHÁI NiỆM CNSHSHMT Nguyễn ... Sacchromyces Penicillium Aspergillus Pichia Các ứng dụng thƣơng mại vi sinh vật • Sản xuất sản phẩm • Chuyển hóa sinh học/ xúc tác sinh học (Bioconversion/Biocatalysis) •Nông nghiệp •Xử lý ô nhiễm Lên ... biến đƣợc sản xuất vi khuẩn Tổng giá trị enzyme công nghiệp khoảng $ 2,0 billion Chúng đƣợc tìm thấy nhiều đồ gia dụng mà bạn không nghĩ chúng có thành phần công nghệ sinh học 2004 data Enzyme...
 • 107
 • 116
 • 0

Bài Tiểu Luận Công nghệ sinh học môi trường: Một số phương pháp xử lý nước thải công nghiệp

Bài Tiểu Luận Công nghệ sinh học môi trường: Một số phương pháp xử lý nước thải công nghiệp
... đáng nói loại nước thải trực tiếp thải môi trường, chưa qua xử cả, nước ta chưa có hệ thống xử nước thải nghĩa tên gọi Nước ngầm bị ô nhiễm, nước sinh hoạt hay công nghiệp nông nghiệp Việc ... lượng photpho nước thải cao (88,1-109,9mg/l) Công nghệ XLNT Hiện nay, công nghệ XLNT cao su chủ yếu áp dụng phương pháp học sinh học (hệ thống hồ sinh học) Nếu áp dụng phương pháp sinh học khó đạt ... xuất nhà máy, lưu lượng nước thải phát sinh dao động từ 20 - 300 m3/ngày Công nghệ xử nước thải Đối với ngành chế biến thủy hải sản, công nghệ áp dụng xử sinh học sinh học hiếu khí kỵ khí kết...
 • 8
 • 867
 • 11

giáo trình công nghệ sinh học môi trường Bài 2 xử lý N,P

giáo trình công nghệ sinh học môi trường Bài 2 xử lý N,P
... hydroxylamine HNO2 + XH2 → NH2OH + H2O + X Sau đó, phản ứng với ammonia tạo thành hydrazine (N 2H4) NH2OH + NH3 → N2H4 + H2O Qua trình oxi hoá hydrazine thành nitơ phân tử N2H4 + X → N2 + XH2 4 /22 /14 14 ... stuttgartiensis Trong quy trình Anamox: Ammonia bị oxi hoá  nitơ Nitrite đóng vai trò chất nhận điện tử 4 /22 /14 12 Cố định N N2 NH4 NO2 NO3 + - - Chu trình N có thêm mắt xích anamox [2] 4 /22 /14 13 Nitrite ... 4 /22 /14 4 /22 /14 2. 1 Quá trình ammonia hóa Quá trình phân huỷ protein amino acid theo nhiều chế ammonia hoá khác nhau, bao gồm: khử amin theo thuỷ phân, R–NH2 + H2O → R–OH + NH3 oxi hoá, R–CHNH2COOH...
 • 23
 • 479
 • 5

giáo trình công nghệ sinh học môi trường Bài 3 xử lý nước

giáo trình công nghệ sinh học môi trường Bài 3 xử lý nước
... Thiết bị lọc sinh học nhỏ giọt quay Lọc sinh học ngập nước (đệm cố định, đệm giãn nở)  Dùng để xử nước thải sinh hoạt công nghệ thực phẩm  Bể lọc hoạt động theo chu kỳ: nước thải không ... sinh khối sinh sản - Quá trình phân huỷ: Vi sinh vật oxy hoá chất hữu hoà tan dạng hạt keo phân tán nhỏ thành nước CO2 tạo chất khí khác Mô tả trình sinh học hiếu khí  Là trình lên men vi sinh ... cacbon monoxit CH3COOH → CO2 + CH4 4CO + 2H2O → CH4 + 3CO2  Con đường 3: Phân giải chất chứa nhóm Metyl CH3OH + H2 → CH4 + H2O 4(CH3 )3- N + 6H2O → 9CH4 + 3CO2 + 4NH3 Các dạng bể xử kỵ khí  Bể...
 • 70
 • 558
 • 4

giáo trình công nghệ sinh học môi trường Bài 4 xử lý đất

giáo trình công nghệ sinh học môi trường Bài 4 xử lý đất
... dưỡng, chất vi sinh vật  xử sinh học 4/ 22/ 14 4/22/ 14 Đất  phá vỡ học  đồng làm mềm đất  Hoạt hóa vi sinh: bổ sung nước, dinh dưỡng chất…  Xử sinh học: Lớp đất mỏng (dạng trải đất) , Đống ... xử (off-site remediation)  Hoặc theo tính chất trình: nhiệt, hóa học, vật sinh học 4/ 22/ 14 Quá trình xử lý ex-situ Quá trình xử sinh học bên thường có bước sau:  tiền xử học ... phân hủy sinh học phần trình tự làm tự nhiên, góp phần làm giảm nồng độ chất ô nhiễm đất qua thời gian 4/ 22/ 14 11  Trong xử sinh học chỗ (in-situ), điều kiện môi trường để phân hủy sinh học hợp...
 • 26
 • 504
 • 2

giáo trình công nghệ sinh học môi trường Bài 5 xử lý chất hữu cơ

giáo trình công nghệ sinh học môi trường Bài 5 xử lý chất hữu cơ
... sinh học • • • Nguyên tắc trình compost hiếu khí hay kỵ khí xử sinh học hợp chất hữu dư Quá trình ủ compost hích hợp cho xử chất thải rắn khô Quá trình phân huỷ ký‎ khí phù hợp cho xử ... loại xử chất thải có nguồn gốc sinh học  lượng chất thải rắn sinh hoạt giảm Xử sinh học phân đoạn rác thải điều kiện hiếu khí (composting) kị khí (phân huỷ kị khí) phù hợp cho số dạng chất ... compost Phương pháp lên men kị khí chất thải sở sinh hoá học lên men kị khí • • Khí sinh học (biogas) sinh phân hủy chất hữu vi sinh vật điều kiện thiếu oxy Một trình lên men kị khí hoàn chỉnh...
 • 47
 • 480
 • 4

giáo trình công nghệ sinh học môi trường Bài 6 xử lý khí

giáo trình công nghệ sinh học môi trường Bài 6 xử lý khí
... tinh khí thải sinh học Giới thiệu • Kỹ thuật làm khí thải phương pháp sinh học lựa chọn vận hành công nghệ làm khí thải biện pháp sinh học • Mục tiêu bảo đảm việc truyền khối phân huỷ sinh học ... vi sinh vật, điều kiện vận hành môi trường Kỹ thuật làm khí thải biện pháp sinh học Lọc sinh học (biofilter) Lọc sinh học nhỏ giọt (Biotrickling) Lọc phun sinh học (Bioscrubber) Bể phản ứng sinh ... sinh khối vi sinh • Vi sinh vật có nguồn gốc tự nhiên biến đổi gen cần có sẵn để sử dụng làm xúc tác sinh học công nghiệp • Sản xuất sinh khối có chất lượng kiểm soát trình phương pháp sinh học...
 • 37
 • 448
 • 0

giáo trình công nghệ sinh học môi trường bài 7 thực vật

giáo trình công nghệ sinh học môi trường bài 7 thực vật
... THỰC VẬT (PHYTOREMEDIATION) GIỚI THIỆU NHU CẦU DINH DƯỠNG THỰC VẬT MÔ HÌNH XỬ LÝ Ý NGHĨA GIỚI THIỆU • Phytoremediation kỹ thuật sinh học nhằm thực xử lý ô nhiễm đất, nước cách dùng thực vật ... điều kiện stress vô sinh hữu sinh: hiệu lực kim loại chống lại loài vi khuẩn, nấm ký sinh loài sinh vật ăn XỬ LÝ KHÍ THẢI • Quan trọng thực vật xử lý khí CO2… • Xử lý dung môi hữu cơ… MÔ HÌNH ... phối hợp vi sinh vật tác động lên chất ô nhiễm, làm giảm tính độc chất ô nhiễm • Rhizofiltration: rễ có tác dụng màng lọc, giữ lại chất ô nhiễm rễ Thực vật siêu tích lũy • Thực vật siêu tích...
 • 36
 • 385
 • 0

công nghệ sinh học môi trường bài 1 trao đổi chất của vi khuẩn trong các hệ thống xử lý nước thải

công nghệ sinh học môi trường bài 1 trao đổi chất của vi khuẩn trong các hệ thống xử lý nước thải
... TRÌNH HỌC BÀI 1: TRAO ĐỔI CHẤT CỦA VI KHUẨN TRONG CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÀI 2: XỬ LÝ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY BÀI 3: XỬ LÝ ĐẤT VÀ THẢI BỎ BÀI 4: XỬ LÝ Ô NHIỄM TẠI CHỖ (IN-SITU) BÀI ... XỬ LÝ ĐẤT NƯỚC CNSHMT THỰC VẬT TIÊU THỤ VÀ XỬ LÝ VI SINH VẬT KHÔNG KHÍ TIÊU THỤ VÀ PHÂN HỦY BÀI 1: TRAO ĐỔI CHẤT CỦA VI KHUẨN TRONG CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIỚI THIỆU SỰ PHÂN HUỶ CÁC HỢP CHẤT ... hành thấp so với hệ thống xử hiếu khí 1. 3 QUÁ TRÌNH LOẠI NITƠ TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI • Các hợp chất có chứa nitơ nước thải bao gồm chất hữu chất vô • Cùng với phosphate, chất nguồn gây...
 • 26
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ sinh học môi trườngvai trò của công nghệ sinh học môi trườngcông nghệ sinh học môi trường la gibài giảng công nghệ sinh học đại cươngchuyên ngành công nghệ sinh học môi trườngbài giảng chỉ thị sinh học môi trườnggiáo trình công nghệ sinh học môi trườngngành công nghệ sinh học môi trường là gìbài giảng công nghệ sinh học thực phẩmứng dụng công nghệ sinh học môi trườngbài giảng công nghệ sinh học trong nông nghiệpbài giảng công nghệ sinh học thực vậttài liệu công nghệ sinh học môi trườngcông nghệ sinh học môi trường đại học nông lâmcông nghệ sinh học môi trường là gìHDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn hóa 2017 hocmaiHDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn hóa n3 nâng cao 2017 hocmaiHDgroup tổng hợp 15 đề pen i môn vật lý n2 2017 hocmaiHDgroup 14 đề pen i vật lý thầy tùng n2 hocmai 2017HDgroup tổng hợp 15 đề pen i n3 cô hương hocmai 2017HDgroup tổng hợp 12 đề toán pen i n2 thầy trần phương hocmai 2017HDgroup tổng hợp 11 đề toán pen i thầy tuấn hocmai 2017GIÁO dục ý THỨC PHÁP LUẬT CHO học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN ĐÔNG ANH TRONG dạy học môn GIÁO dục CÔNG dânMỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG vận ĐỘNG NHỊP điệu CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔINGHIÊN cứu QUÁ TRÌNH CHUYỂN hóa KHÍ TỔNG hợp THÀNH NHIÊN LIỆU LỎNG TRÊN hệ xúc tác co meγ al2o3Hoạt động chứng thực tại quận nam từ liêm và một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chứng thực tại quận nam từ liêmLỄ PHẬT đản VÀ lễ GIÁNG SINH TRONG đời SỐNG văn HÓA XÃ hội VIỆT NAMNÂNG CAO HIỆU QUẢ bài học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 12 TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG các TỈNH MIỀN núi PHÍA bắcGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 2 (Unit 456)Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 COMMUNICATION, SKILLS 1Từ vựng Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 CITY LIFEĐánh giá chất lượng nước sông hương đoạn chảy qua huyện thanh hà, tỉnh hải dương 6 tháng đầu năm 2016ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ của dự án “ xây DỰNG KHU DU LỊCH SINH THÁI hồ tàu VOI” tại KHU KINH tế VŨNG ÁNG, HUYỆN kỳ ANH , TỈNH hà TĨNH và đề XUẤT GIẢI PHÁP kỳ THUẬT GIẢM THIỂU tác ĐỘNGCAN THIệP của CHÍNH PHủ VIệT NAM TRONG LĨNH vực NGÂN HÀNGChất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội – thực trạng và giải pháp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập