BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT ý THỨC xã hội

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT hội và tự NHIÊN

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT  xã hội và tự NHIÊN
... GIỮA TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Vai trò yếu tố tự nhiên yếu tố hội hệ thống tự nhiên hội a Vai trò tự nhiên tồn phát triển hội * Tự nhiên điều kiện khách quan, thiếu tồn phát triển hội Bởi ... quan hệ hội tự nhiên Những nhân tố tác động tới quan hệ tự nhiên hội a Trình độ phát triển hội - Lịch sử hội tiếp tục tự nhiên Từ xuất người hội loài người, lịch sử tự nhiên không ... triển * Tác động tự nhiên hội mang tính tự phát tính lịch sử Ở giai đoạn lịch sử khác tác động tự nhiên đến hội khác b Vai trò yếu tố hội tự nhiên * Sự tác động hội tự nhiên tất yếu...
 • 19
 • 176
 • 0

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - HỌC THUYẾT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - HỌC THUYẾT VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN
... SVHT Liên hệ trước hết mối quan hệ SVHT, song mối quan hệ liên hệ Chỉ mối quan hệ mà thay đổi bên định kéo theo thay đổi bên liên hệ + Mối liên hệ phổ biến: mối liên hệ chung có vật tượng Mối liên ... tồn vật VD: Mối liên hệ học viên giáo viên mối liên hệ suốt trình học tập học viên Mối liên hệ không mối liên hệ phương diện vật, định vận động phát triển mặt vật VD: Mối liên hệ học viên đồng ... • Mối liên hệ chất mối liên hệ định tồn phát triển vật VD: Trong PTSX mối liên hệ QHSX LLSX mối liên hệ chất Mối liên hệ không chất mối liên hệ tác động quy định mặt vật VD: Trong chế độ XH mối...
 • 15
 • 217
 • 2

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - CÁC QUY LUẬT CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - CÁC QUY LUẬT CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG
... Ví dụ: Quy luật đồng nhất, quy luật cấm mâu thuẫn, quy luật loại trừ thứ ba, quy luật lý đầy đủ… Lưu ý: Các quy luật cho dù quy luật tự nhiên, quy luật xã hội, quy luật tư tồn khách quan, người ... luật phổ biến: quy luật tác động lĩnh vực tự nhiên, xã hội tư người Đó quy luật phép biện chứng vật - Căn vào lĩnh vực tác động: quy luật chia thành + Quy luật tự nhiên: quy luật nảy sinh, tác ... lại gọi quy luật 3 Phân loại quy luật Các quy luật đa dạng, phong phú, muôn vẻ Tuỳ theo góc độ khác mà có cách phân loại khác - Căn vào trình độ tính phổ biến: quy luật chia thành + Quy luật riêng:...
 • 20
 • 151
 • 0

BÀI 8: Ý THỨC HỘI – ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CON NGƯỜI (2 TIẾT) ppsx

BÀI 8: Ý THỨC XÃ HỘI – ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CON NGƯỜI (2 TIẾT) ppsx
... quần chúng nhân dân - Ý thức hội có tính kế thừa tinh hoa giá trị tinh thần cao đẹp truyền thống dân tộc nhân loại để làm phong phú đời sống tinh thần người + Do ý thức hội có tính độc lập ... tạo ý thức hội + Ý thức hội phản ánh tồn hội, không phản ánh giản đơn, máy móc, thụ động mà có tính độc lập tương đối Điều thể hiện: - Ý thức hội thường lạc hậu, bảo thủ so với tồn ... chủ nghĩa tập thể “mình người, người mình” Ý thức khoa học Đối tượng phản ánh ý thức khoa học bao quát Ý thức khoa học hình thái ý lĩnh vực tự nhiên, hội thức hội đặc biệt Nó phản ánh...
 • 4
 • 319
 • 2

bài giảng gdcd 10 bài 8 tồn tại hộiý thức hội

bài giảng gdcd 10 bài 8 tồn tại xã hội và ý thức xã hội
... CSNT PTSX CHNL PTSX CSNT TG BÀI Tiết GIÁO DỤC CCÂNG DÂN 10 TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI Tồn hội c Phương thức sản xuất - Khái niệm: Phương thức sản xuất cách thức người làm cải vật chất ... chế tạo máy… quản sản lao lao TLSX lí phẩm động động sx BÀI Tiết GIÁO DỤC CCÂNG DÂN 10 TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI Tồn hội c Phương thức sản xuất  Mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ ... BÀI 8: TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI ( Tiết 2) C - Phương thức sản xuất (PTSX) Để làm lúa gạo -làm đất -gieo cấy PTSX ? -chăm bón -thu hoạch ?? Cách thức SX PTSX Là cách thức người...
 • 26
 • 860
 • 1

Tồn tại hộiÝ thức hội (tiết 3)

Tồn tại xã hội và Ý thức xã hội (tiết 3)
... hệ Tồn hội ý thức hiểu mối quan hệ Tồn hội: a .Tồn hội định ý thức hội: hội ý thức hội: Mục tiêu: làm cho học sinh thấy đợc Tồn hội có trớc, định ý thức hội Mỗi phơng thức ... xuát tồn hội mối quan hệgiữa Tồn hội ý thay đổi kéo theo thay đổi nội dung phản thức hội ánh hình thái ý thức hội Cách tiến hành: Phân lớp thành hai Ví dụ: nhóm: Chế độ Tồn hội ý thức ... sống hạnh phúc b.Sự tác động trở lại ý thức hội tồn hội : ý thức hội phản ánh đắn quy luật khách quan, đạo ngời hoạt động thực tiễn thúc đẩy tồn hội phát triển hoàn thiện Củng cố luyện...
 • 2
 • 2,083
 • 20

Bài 8: Tồn tại hộiý thức hội

Bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội
... ngi thc hin phõn phi sn phm gia nhng ngi lao ng NH NC Ch tich hi ng qun tr ễng LI VIT HNG Phương thức sản xuất Lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất Tư liệu sản xuất Người lao động Tư liệu lao động...
 • 20
 • 2,220
 • 14

Bài 8: Tồn tại hộiý thức hội

Bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội
... - Tồn hội có trước, sản sinh ý thức hội Khi tồn hội thay đổi sớm muộn ý thức hội thay đổi theo - Tồn hội có trước, sản sinh ý thức hội - Khi tồn hội thay đổi sớm muộn ý thức ... thành lý luận, học Ý thức hội: a Ý thức hội gì? - Ý thức hội phản ánh tồn hội, bao gồm toàn quan niệm, quan điểm cá nhân hôi b Hai cấp độ ý thức hội: - Tâm lý hội: toàn tâm trạng, ... tìm hiểu : Khái niệm ý thức hội, hai cấp độ ý thức hội, nguồn gốc chất ý thức hội GV đặt câu hỏi: Khái niệm ý thức hội - Ý thức hội phản ánh gì? tồn hội, bao gồm toàn quan...
 • 13
 • 2,153
 • 26

Bài 8: Tồn tại hộiý thức hội

Bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội
... Tiết 2- ý thức hội a- ý thức hội ? Phản ánh ý thức hội - Quan niệm , quan điểm cá nhân hội - Các tượng tình cảm Tồn Tâm lý - Cáctạiđiểm quan học thuyết : hội Chính trị , pháp quyền ... YTXH phi vật chất ý thức phản ánh giới vật chất ? Đối với người việc tồn hội họ định ý thức họ hay ý thức định tồn họ - Con người tồn ý thức họ hình thành Có người có ý thức người C.Mác ... phải ý thức người định tồn họ ; trái lại , tồn hội họ định ý thức họ Suy : TTXH định YTXH b- Sự tác động trở lại YTXH TTXH -Trong hội tồn Xuất hình thái ý thức riêng - Hình thái ý thức...
 • 23
 • 1,169
 • 11

Bai giảng Access Chi tiết

Bai giảng Access Chi tiết
... CSDL Microsoft Access Các thao tác bảng liệu Các quan hệ sở liệu Khởi động Access Start → Programs → Microsoft Access (Hình 1) Hiện hộp thoại sau (Hình 2):    Chọn Blank access Database ... khơng đảm bảo Khi tạo mối liên kết bảng, Access hỏi ta xem có muốn bắt buộc tính tòan vẹn quy chi u khơng tốt ta nên chọn Bắt buộc tính tòan vẹn quy chi u (Enforcing Referential integrity ) cách ... quản trị CSDL Microsoft Access Các thao tác bảng liệu Các quan hệ sở liệu 41 Quan hệ CSDL Cơ sở liệu quan hệ có nhiều bảng có quan hệ với theo ràng buộc gọi tồn vẹn tham chi u Với sở liệu quan...
 • 50
 • 322
 • 2

triết học là một hình thái ý thức hội

triết học là một hình thái ý thức xã hội
... tuý mà thờng đan xen với hình thái ý thức hội khác Cái lấy làm chỗ dựa điều kiện để tồn phát triển có triết gia với tác phẩm triết học độc lập Và có thời kỳ ngời ta lầm tởng triết học khoa học ... học phơng Tây từ thời kỳ đầu triết học khoa học học độc lập với môn khoa học khác mà khoa học lại thờng ẩn dấu đằng sau triết học Và thời kỳ Trung cổ điển hình: khoa học muốn tồn phải khoác áo ... khoa học khoa học nh triết học Trung hoa đan xen với trị lý luận, triết học ấn độ lại đan xen tôn giáo với nghệ thuật Nói chung phơng Đông triết học thờng ẩn dấu đằng sau khoa học phơng Tây từ...
 • 9
 • 928
 • 0

bài 8. ý thức hội (t1)

bài 8. ý thức xã hội (t1)
... đối ý thức hội 1 thức hội phản ánh tồn hội Tính giai cấp ý thức hội hội có giai cấp ý thức dân tộc 4.Tính độc lập tương đối sức mạnh cải tạo ý thức hội II Hình thái ý thức ... Hình thái ý thức hội í thức hội phản ánh tồn hội - Tồn hội - í thức hội Hai cp ca ý thc xó hi Cp Ni dung Tõm lý xó hi H t tng Nhng quan im, Khỏi Hin tng ý thc nh: t tng, nhng ... hi L ton b i sng tinh thn ca xó hi, l kt qu ca s phn ỏnh ca ý thc ngi i vi mt tn ti xó hi nht nh 2 Tính giai cấp ý thức hội hội có giai cấp Chng no ngi ta cha phõn bit c li ớch ca giai...
 • 9
 • 347
 • 6

Tồn tại hộiý thức hội - tiết 14

Tồn tại xã hội và ý thức xã hội - tiết 14
... Tiết 14 Bài 8: tồn hội ý thức hội (tiếp theo) Giáo viên: Nguyễn Văn Nghĩa Tổ Sử - Địa - GDCD Trường THPT Hùng An - Bắc Quang - Hà Giang Bài 8: Tồn hội ý thức hội (tiết 2) ... nô l -> Phong kiến-> Tư chủ nghĩa-> hội chủ nghĩa Mỗi chế độ hội có cách thức sản xuất riêng, ảnh hưởng đến phát triển hội phương thức sản suất c) Phương thức sản xuất Phương thức ... tố tồn hội (tiếp) c) Phương thức sản xuất Chúng ta phân tích ảnh hưởng môi trường tự nhiên, dân số tồn phát triển hội Nhưng ảnh hưởng nhân tố phụ thuộc vào chế độ hội, mà chế độ hội...
 • 26
 • 1,184
 • 3

Bài giảng Tuần 22 - Tiết 42. Thực hành

Bài giảng Tuần 22 - Tiết 42. Thực hành
... thành viên nhóm -GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách tiến hành -HS: Nêu cách tiến hành thí nghiệm trước thí nghiệm trước tiến hành thực hành -GV: Theo dõi nhóm HS thục hành, yêu cầu -HS: Tiến hành thực ... ý trình làm thực -HS: Lắng nghe ghi nhớ, tránh gây tai nạn hành để đạt kết xác an toàn trình làm thí nghiệm Hoạt động Thực hành HS(20’) -GV: Chia nhóm HS chuẩn bị thực hành -HS: Thực việc chia ... thức -GV: Chốt kiến thức thực hành lưu ý -HS: Lắng nghe tiếp tục hoàn thành thu HS số kĩ cần nắm hoạch nhóm Nhận xét, dặn dò(3’): GV nhận xét buổi thực hành, tuyên dương nhóm thực hành tốt buổi thực...
 • 2
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ý thức xã hội triết họcý thức xã hội trong triết họcgiáo án giáo dục công dân lớp 10 bài 8 tồn tại xã hội và ý thức xa hộibài 8 tồn tại xã hội và ý thức xã hộitồn tại xã hội và ý thức xã hội tiết 14slide triết học về tồn tại xã hội quyết định ý thức và tính độc lập tương đối của ý thức xã hộiquan diem cua triet hoc cua ton tai xa hoi va y thuc xa hoi y nghia phuong phap luanbài slide thuyết trình hay về tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thứcxã hộithuyết trình bài tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hộithuyết trình triết học tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hộithuyết trình triết học về tồn tại xã họi quyết định ý thức xã hộibai giang cac chi tiet dang cangtriết học tồn tại như một hình thái ý thức xã hộiý thức xã hội triết học có thể vượt trước hoặc lạc hậu hơn tồn tại xã hộibổ sung để được một câu đúng theo quan điểm triết học mácxít tính kế thừa của ý thức xã hội cho phép chúng ta có thể giải thích vì saoLý thuyết hình học tôpô và khả năng sáng tạo kiến trúcCác mô hình đo lường chất lượng dịch vụ ngân hàngSO SÁNH GIỮA RAU TRỒNG THỦY CANH VÀ TRỒNG ĐẤTBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani appendixaBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch0 appendixbBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch03Business analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch04Business analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch05Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VietinBank Chi nhánh 8GIAO TRÌNH VAT LY PHAN02 10 BI QUYET CHINH PHUC PHUONG PHAP GIAI TOAN CHU CHOT MON HOA HOC MEGABOOKGIAO TRÌNH VAT LY PHAN07 180 CAU HOI TRAC NGHIEM DIA LY 12 PHAN DIA LY TU NHIENGIAO TRÌNH VAT LY PHAN08 250 CAU TRAC NGHIEM ON TAP SINH CO DAP ANGIAO TRÌNH VAT LY PHAN09 30 GIAY CONG PHA BAI TOAN OXI HOA KHUGIAO TRÌNH VAT LY PHAN12 50 BAI TAP VO CO 7 8 9+ CO LOI GIAI CHI TIET n sGIAO TRÌNH VAT LY PHAN14 BAI DAO HAMGIAO TRÌNH VAT LY PHAN62 GIANG VIEN NGUYEN VAN NAM 8 5 IELTS NGAN HANG 5000 CAU TRUC TIENG ANH THUONG BAT GAP TRONG GIAO TIEP VA MOI KY THI IELTS, TOEIC, TOEFL, DAI HOC,GIAO TRÌNH VAT LY PHAN67 HUONG DAN THI TRAC NGHIEM ONLINEGIAO TRÌNH VAT LY PHAN68 KHOANH VUNG 8 9 10 VERGIAO TRÌNH VAT LY PHAN71 KY NANG SU DUNG CASIO GIAI NHANH TRAC NGHIEM HAM SO VA MU LOGARIT LE ANH TUANGIAO TRÌNH VAT LY PHAN28 c1 01 DA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập