ENGLISH 6 UNIT 11 a23

English 6 UNIT 11- A2

English 6 UNIT 11- A2
... chocolates, beef, chicken, rice, eggs, apples, soap How much ? How many ? UNIT 11: WHAT DO YOU EAT? PERIOD 68 : AT THE STORE (A2) I Dialogue: Salesgirl: Can I help you? (1) beef Ba: Yes I’d like some ... How many I need some (4)Yes Salesgirl: you want? Ba: A dozen, please UNIT 11: WHAT DO YOU EAT? PERIOD 68 : AT THE STORE (A2) I Dialogue: II Model sentences: S1: I want some beef need S2:How much ... a dozen eggs Half a kilo of beef kilos of chicken Half a dozen oranges UNIT 11: WHAT DO YOU EAT? PERIOD 68 : AT THE STORE (A2) CONSOLIDATION Model sentences: S1: I want some beef need need S2:How...
 • 11
 • 707
 • 4

English 6- UNIT 11 A2

English 6- UNIT 11 A2
... chocolates, beef, chicken, rice, eggs, apples, soap How much ? How many ? UNIT 11: WHAT DO YOU EAT? PERIOD 68: AT THE STORE (A2) I Dialogue: Salesgirl: Can I help you? (1) beef Ba: Yes I’d like some ... How many I need some (4)Yes Salesgirl: you want? Ba: A dozen, please UNIT 11: WHAT DO YOU EAT? PERIOD 68: AT THE STORE (A2) I Dialogue: II Model sentences: S1: I want some beef need S2:How much ... a dozen eggs Half a kilo of beef kilos of chicken Half a dozen oranges UNIT 11: WHAT DO YOU EAT? PERIOD 68: AT THE STORE (A2) CONSOLIDATION Model sentences: S1: I want some beef need need S2:How...
 • 11
 • 609
 • 2

English 6 Unit 11 Period 65 A1

English 6 Unit 11 Period 65 A1
... questions : Do you like iced tea ? soda ? iced coffee ? Monday, February 16th , 2009 Unit 11: Period 65 : A1 Unit 11: What you eat ? (A1) I Vocabulary: store keeper (n) người bán hàng (to) help giúp box ... dozen eggs tá trứng Unit 11: What you eat (A1) I Vocabulary: Matching a box of beef a kilo of tea a packet of toothpaste a dozen chocolates a tube of eggs Unit 11: What you eat (A1) I Vocabulary: ... toothpaste Unit 11: What you eat (A1) II Dialogue: Listen to the dialogue: Storekeeper: Can I help you? Vui : Yes, a bottle of cooking oil, please Storekeeper: Here you are Vui : Thank you Unit 11: ...
 • 23
 • 314
 • 2

English 6 - Unit 11: What do you it - Period 65 pptx

English 6 - Unit 11: What do you it - Period 65 pptx
... y, Period 65 : At the store (A1) (Page: 114) Listen and repeat Then practice with a partner * New words: - A bottle of cooking oil - A box of chocolates - A kilo of - 200 grams of beef - A dozen ... partner * New words: - A bottle of cooking oil - A packet of tea - A box of chocolates - A kilo of rice - 200 grams of beef - A dozen eggs - A can of peas - A bar of soap - A tube of toothpaste ... Then practice with a partner HereI you are Can help you? Storekeeper Yes.bottle of of A A bottle Thank you cooking oil, cooking oil, please Mrs Vui Listen and repeat Then practice with a partner...
 • 15
 • 456
 • 1

English 6 /unit 11-lesson 6

English 6 /unit 11-lesson 6
... d like some beef Unit 11: Lesson 6: Grammar practice/p 122-123 3) Question word: Who What Where Which What time How many How How old How much Unit 11: Lesson 6: Grammar practice/p 122-123 3) ... general - say that something happens repeatedly - say something is true in general Unit 11: Lesson 6: Grammar practice/p 122-123 1) The simple present tense: Find someone who … likes fish … doesn’ ... like rice … likes milk … doesn’ t like soda … doesn’ t like vegetables Name Nam Unit 11: Lesson 6: Grammar practice/p 122-123 1) The simple present tense: Exercise 1/P.122): Complete the dialogues:...
 • 16
 • 370
 • 0

English 6 Unit 11 B1,3,4

English 6 Unit 11 B1,3,4
... U L D L I K E A R I E L K S E T A C M E E R N G E S E O N A D E S H N CROSSWORDS : eat? Unit What you 11 I Numbering the food : a b d e g h j k c f i l What would you like for breakfast? I’d ... rice and some chicken for dinner Team B Team A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 X O O X X O X O O X X O O X O X O X X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 IV.Further practice: *Role play V Homework: Write sentences...
 • 12
 • 357
 • 3

English 6 Unit 11 A2-3

English 6 Unit 11 A2-3
... Kim’s Game Friday, February 18 , 2 011 th Period 65 : At the store (A2-3) Salesgirl Ba 1.Vocabulary: - salesgirl (n): ngêi b¸n hµng - need (v): cÇn,...
 • 24
 • 155
 • 0

English 6 Unit 11:Grammar practice

English 6 Unit 11:Grammar practice
... Yes,S + do/does No,S + dont / doesnt Practice Examples: S1: Do you like fruit juice? S2: Yes,I English I.Vocabulary II Grammar practice I.Vocabulary II Grammar practice 1.Present simple tense 1.Present ... Do/Does + S + V(nt) ? Yes,S + do/does No,S + dont / doesnt Practice Mai English I.Vocabulary II Grammar practice I.Vocabulary II Grammar practice 1.Present simple tense 1.Present simple tense (+) ... chicken Does - (4) she like (5) fish? - No, she doesnt (6) like fish English I.Vocabulary II Grammar practice I.Vocabulary II Grammar practice 1.Present simple tense 1.Present simple tense (+)...
 • 23
 • 114
 • 0

E 6 Unit 11 Leson 2

E 6 Unit 11 Leson 2
... Shopping list TEA MONDAY, FEBRUARY 25 th, 20 08 UNIT 11: WHAT DO YOU EAT? Lesson 2: AT THE STORE (A2) MONDAY, FEBRUARY 25 th, 20 08 UNIT 11: WHAT DO YOU EAT? Lesson : AT THE STORE (A2) I New words: - ... like : muốn - to need - a dozen : cần : tá MONDAY, FEBRUARY 25 th, 20 08 UNIT 11: WHAT DO YOU EAT? Lesson : AT THE STORE (A2) I New words: - to want = would like - to need - a dozen - a salesgirl ... hàng Salesgirl Ba II Dialogue: I need some beef Ba: Salesgirl: How much you want beef ? grams eggs Ba: 20 0 _ And some Salesgirl: How many eggs you want ? Ba: A dozen eggs ...
 • 27
 • 281
 • 1

Grade 6 - Unit 11 - Lesson 4

Grade 6 - Unit 11 - Lesson 4
... C K E N O R A N G E S Saturday, February 28th, 2009 Period 68 Unit 11 What I eat? – Lesson B1, 3, Presentation a Matching: B1 – P 119 b Put the pictures in the correct column Practice a Listen ... breakfast I like some (3) chicken and some (4) rice for lunch I like some (5) fish , some rice and some (6) vegetables for dinner Unit 11 What I eat? – Lesson B1, 3, HOMEWORK • Make a dialogue ... and number the pictures you hear b Picture drill Production – Gap filling Presentation - a Matching: B1 (P 119 ) Some rice some bananas Some noodles Some fish Some chicken Some oranges Some orange...
 • 18
 • 286
 • 0

ANH 6 - UNIT 11

ANH 6 - UNIT 11
... Content 1.Warm up: - beef - egg - dozen - oil - rice Teacher’s activities - bottle - tea - water - gram - chocolate Pre listening: +Vocabulary: - to need : cần - How much / How many : - Can I hepl ... Revision: - Lemond - Soda - Iced - tea - Coffee Presentation: +Vocabulary: - an egg : trứng - Cooking oil : dầu ăn - Beef (unc) : thòt bò - Soap (unc) : cà phê - Tooth past (unc) : kem đánh - a chocolate ... you like for + N(meal)? - I’d like some / a / an……………………… - Bạn dùng cho bữa ăn ……………? - Tôi muốn ……………………… Practice: - rice - soda - noodles - meat - bananas - fish - milk - vegetables 4.Further...
 • 12
 • 453
 • 3

T anh 6 unit 11

T anh 6 unit 11
... T How many people are there in the text book? Ss Two T Who are they? Ss Nam and his mother T Nam’s mother need some things and her ask Nam to buy them for her Practice Task 2:While-Reading ... Ss draw the table Items Quanlity Ask Ss guess what item does she need and how much to fill the table Call some Ss give the answer Check the answer Consolidation Task 3:Post-Reading T Are you ... Ss Yes T I will cook diner for you.So I make the list of what I need to cook diner Shopping list Beef 200g Carrot 100g Rice 200g Apple half a dozen Ask Ss make the list of what Ss need to cook...
 • 3
 • 249
 • 1

English 6 -Unit 14 (B1-B4)

English 6 -Unit 14 (B1-B4)
... on Sunday morning on Sunday afternoon on Sunday evening -Do the exercises B2 & B4/ p .144 -145 -Prepare B5 -6 for the next lesson ... S1: What are you going to tomorrow ? S2: I am going to my homework 1.Noughts and Crosses : O X 3 6 Example: X refresh S1 : What are you going to tomorrow ? S2 : I am going to visit my friend 2...
 • 18
 • 2,019
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: english 6 unit 11 skills 1english 7 unit 11english 8 unit 11english 8 unit 11 getting started listen and readenglish 8 unit 11 speak and listenenglish 8 unit 11 lesson 2english 8 unit 11 lesson 3 listenenglish 8 unit 11 listenenglish 8 unit 11 speakenglish 8 unit 11 readenglish 8 unit 11 writeenglish 8 unit 11 language focusenglish 8 unit 11 listen and readenglish 8 unit 11 speak listenenglish 8 unit 11 lesson 5 writeĐề kiểm tra 1 tiết môn Hóa Học lớp 10 (2 bộ đề)The facts on file dictionary of organic chemistryCÁU TRÚC báo cáo đánh giá tác động môi trườngLý thuyết Quản trị tiền công tiền lương"BÀI TẬP DỊCH 2"Đồ án WEB(có cả soure CODE) Xây dựng website mạng xã hội lưu trữ chia sẻ tài liệutieu luan su lanh dao cua dang doi voi khoa hoc va cong nghe o VN hien nayChất lỏng ion Ionic Liquids: tổng quan, tổng hợp và ứng dụngtiểu luận cao học Tư tưởng từ bi bác ái của phật giáo và tư tưởng khoan dung của nho giáo – sự thống nhất và khác biệtiMẪU ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬPBài giảng đạo đức lớp 2LUẬN văn HOAN CHỈNHBỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN ANH VĂN 2017Bài giảng học môn cấu trúc dữ liệuÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017Epigenetics là gì? các nghiên cứu và ứng dụng ĐH KHTN tài liệu cao học chú thích rõ ràngCác phương pháp nghiên cứu gen bệnh ĐH KHTN Cao Học chú thích rõ ràngĐề HSG VKT2012 2013Đề HSG VKT 2014 2015120 câu bài tập câu CÙNG NGHĨA và câu nối 2 câu có đáp án
Đăng ký
Đăng nhập