Sử dụng phần mềm adobe presenter thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử môn hóa học lớp 12 theo hướng dạy học tích cực

sử dụng phần mềm adobe presenter thiết kế hồ bài giảng điện tử môn hóa học lớp 12 theo hướng dạy học tích cực

sử dụng phần mềm adobe presenter thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử môn hóa học lớp 12 theo hướng dạy học tích cực
... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Ngọc Hà SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER THIẾT KẾ HỒ SƠ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC LỚP 12 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Chuyên ngành: Lí luận phương pháp dạy ... tài: “SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE T PRESENTER THIẾT KẾ HỒ SƠ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC LỚP 12 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC” Giáo viên vừa có thề phát huy kỹ sử dụng T Powerpoint sẵn có, vừa học thêm ... (2011) Sử dụng phần mềm lecture maker thiết kế giảng điện tử lớp 10 ban theo hướng dạy học tích cực Luận văn thạc sĩ, trường ĐHSP TP HCM • Nguyễn Thị Anh Phương (2 012) Thiết kế giảng điện tử phần...
 • 170
 • 77
 • 0

sử dụng các phần mềm dạy học thiết kế hệ thống bài giảng điện tử môn hóa học lớp 10 nâng cao

sử dụng các phần mềm dạy học thiết kế hệ thống bài giảng điện tử môn hóa học lớp 10 nâng cao
... cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng CNTT dạy học Hóa học với động viên, khuyến khích GV hướng dẫn định chọn đề tài: SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 ... 10 NÂNG CAO Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn BGĐT Hóa học thiết kế hệ thống BGĐT Hóa học lớp 10 ban nâng cao có tích hợp phần mềm dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Hóa học ... mà thiết kế hệ thống BGĐT đạt hiệu Chương GVHD: ThS.Đào Thị Hoàng Hoa Chương 2: SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 2.1 HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN CỦA BGĐT HÓA HỌC...
 • 128
 • 96
 • 0

thiết kế hệ thống bài giảng điện tử môn hóa học lớp 11 nâng cao theo hướng tích hợp các phần mềm dạy học

thiết kế hệ thống bài giảng điện tử môn hóa học lớp 11 nâng cao theo hướng tích hợp các phần mềm dạy học
... THỐNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC 37 2.1 HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN CỦA BGĐT HÓA HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC 37 2.1.1 ... dựng hệ thống BGĐT có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT dạy học môn hóa học, thực đề tài: “THIẾT KẾ HỆ THỐNG BGĐT MÔN HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC” ... GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC 2.1 HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN CỦA BGĐT HÓA HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC [22] Hệ thống tiêu chuẩn BGĐT...
 • 110
 • 110
 • 0

sử dụng phần mềm lecturemaker thiết kế hồ bài giảng điện tử lớp 10 ban cơ bản theo hướng dạy học tích cực

sử dụng phần mềm lecturemaker thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử lớp 10 ban cơ bản theo hướng dạy học tích cực
... 2 010 Nhận thấy mạnh PPDH tích cực phần mềm Lecturemaker, lựa chọn để nghiên cứu đề tài: SỬ DỤNG PHẦN MỀM LECTUREMAKER THIẾT KẾ HỒ SƠ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LỚP 10, BAN CƠ BẢN THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH ... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM Nguyễn Thị Khoa SỬ DỤNG PHẦN MỀM LECTUREMAKER THIẾT KẾ HỒ SƠ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LỚP 10 BAN CƠ BẢN THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Chuyên ngành: Lí luận phương pháp dạy học môn ... việc thiết kế, sử dụng BGĐT PPDH tích cực dạy học hóa học trường THPT - Đề xuất nguyên tắc, quy trình thiết kế BGĐT theo hướng DH tích cực - Thiết kế hệ thống hồ BGĐT môn hóa học lớp 10, ban phần...
 • 163
 • 81
 • 0

thiết kế hồ bài giảng điện tử phần hóa học phi kim theo hướng dạy học tích cực ở trường trung học phổ thông

thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử phần hóa học phi kim theo hướng dạy học tích cực ở trường trung học phổ thông
... theo hướng dạy học tích cực 46 2.3 Quy trình thiết kế hồ BGĐT theo hướng dạy học tích cực .49 2.4 Hệ thống hồ giảng điện tử phần hóa học phi kim theo hướng dạy học tích cực ... tiêu dạy học phần hóa học phi kim .42 2.1.2 Hệ thống kiến thức phần hóa học phi kim 43 2.1.3 Phương pháp dạy học phần hóa học phi kim 45 2.2 Nguyên tắc thiết kế hồ BGĐT theo hướng ... thiết kế sử dụng hồ giảng điện tử phần hóa học phi kim theo hướng dạy học tích cực trường THPT - Khách thể nghiên cứu: trình dạy học hóa học trường THPT Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở...
 • 147
 • 84
 • 0

skkn ỨNG DỤNG PHẦN mềm ADOBE PRESENTER THIẾT kế GIÁO án điện tử môn NGỮ văn

skkn ỨNG DỤNG PHẦN mềm ADOBE PRESENTER THIẾT kế GIÁO án điện tử môn NGỮ văn
... phần mềm người ứng dụng sử dụng tích hợp với Powerpoint – phần mềm vốn quen thuộc với nhiều giáo viên; phần mềm Cục CNTT khuyến khích sử dụng đáp ứng tốt tiêu chuẩn thiết kế giáo án điện tử giáo ... giáo án điện tử đạt chất lượng tốt có dạy thành công Và Adobe Presenter công cụ hỗ trợ đắc lực cho Vì lí trên, chọn đề tài ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER XÂY DỰNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN NGỮ VĂN ... gồm phần mềm phụ trợ phần mềm độc lập chuyên dùng để thiết kế giáo án điện tử giáo án điện tử theo chuẩn E-learning: Violet, EXE, Lecture Maker, Adobe Presenter Trong số đó, nhận thấy Adobe Presenter...
 • 16
 • 235
 • 5

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MACROMEDIA FLASH ĐỂ THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MACROMEDIA FLASH ĐỂ THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
... DÂN Chương : SỬ DỤNG PHẦN MẾM MACROMEDIA FLASH ĐỂ THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” _ VẬT LÍ 10 NÂNG CAO 2.1 Nội dung kiến thức chương “Động học chất điểm ... tượng : Quá trình dạy học chương “Động học chất điểm _ vật lí 10 nâng cao việc sử dụng phần mềm Macromedia Flash để thiết kế số giảng điện tử cho chương Phần mềm Macromedia Flash tài liệu có ... thú học tập Do đó, việc thiết kế giảng điện tử cho chương cần thiết Vì lý nêu trên, đònh chọn đề tài luận văn Sử dụng phần mềm Macromedia Flash để thiết kế số giảng điện tử dạy học chương “Động...
 • 91
 • 179
 • 0

Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề thiết kế một số bài giảng điện tử phần Quang hình học lớp 11 nâng cao THPT theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh

Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề thiết kế một số bài giảng điện tử phần Quang hình học lớp 11 nâng cao THPT theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh
... dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động học sinh Chương II: Thiết kế giảng điện tử tổ chức dạy học số tiết phần quang hình học lớp 11 nâng cao THPT Chương ... tổng quan giảng điện tử phần mềm Xara Web Designer - Vận dụng PPDH nêu vấn đề thiết kế số giảng điện tử phần quang hình học lớp 11 nâng cao THPT theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động HS - ... đề theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động HS phần Quang hình học lớp 11 nâng cao - Vận dụng PPDH nêu vấn đề, xây dựng hệ thống giảng điện tử phần quang hình học lớp 11 nâng cao phần mềm...
 • 72
 • 108
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: không khí và sự cháy pptx

Bài giảng điện tử môn hóa học: không khí và sự cháy pptx
... Câuưhỏi:ưSoưsánh sự cháy củaưphotphoưtrong không khí trong khí oxi.ưViếtưphư ngưtrìnhưphảnưứng Trảưlời:ư -Trong không khí: ưP cháy vớiưngọnưlữaưsángưyếu -Trong khí oxi:ưP cháy mạnhưvớiưngọnưlữaưsángưchói,ưtạoưraư ... Hoàưtanư1ưítưvôiư tôiưvàoưnư c Đểưlâuưtrong không khí Màngưtrắngưmỏngưdo khí CO2ưđãưtácưdụngưvớiưnư cưvôi.ư -Rútưraưkếtưluậnưchungưvềưthànhưphầnưcủa không khí ưTheoưemưhiệnưnayưtỉư lệưnàyưcóưổnưđịnhư không? ưVìưsao? ... c)? (Khí oxi) 2) Nư cưdângưlênư1phần,ưvậyư1ưphầnưcủaưnư cưưđãưthayưthếưphầnư ớ (Khí oxi) thểưtíchưcủa khí nàoưtrong không khí? ưư -Từưnhậnưxétưtrênưemưrútưraưkếtưluậnưgìưvềưtỉưlệưthểưtích khí oxiưcóư...
 • 17
 • 466
 • 7

Bài giảng điện tử môn hóa học: tinh thể phân tử ppt

Bài giảng điện tử môn hóa học: tinh thể phân tử ppt
... tử Nút mạng TT Lực liên kết Tính chất Tinh thể phân tử Tinh thể ion Nút mạng tinh thể nguyên tử Nút mạng tinh thể phân tử Nút mạng tinh thể ion Lực hút tĩnh điện ion trái dấu Lực liên kết cộng ... sánh điểm giống khác tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử tinh thể ion? Giống nhau: Sự xếp cách đặn theo trật tự định không gian nút mạng tinh thể Khác nhau: Tinh thể nguyên tử Nút mạng TT Lực ... cho bit cu toca tinh th phõn t Phõn t nc Phõn t Iụt Mụ hỡnh tinh th phõn t ca nc ỏ Mụ hỡnh tinh th phõn t ca it II TINH TH PHN T Tinh th phõn t Tinh thể phân tử cấu tạo từ phân tử xếp cách đặn,...
 • 32
 • 188
 • 1

Bài giảng điện tử môn hóa học: cân bằng phản ứng oxi hóa khử potx

Bài giảng điện tử môn hóa học: cân bằng phản ứng oxi hóa khử potx
... 30HNO3  8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O nguyên tử N nhận 4e Đặt hệ số vào Al 2 nguyên tử N nhận 8e CÂN BẰNG CÁC CHẤT CÒN LẠI CÂN BẰNG PHẢN ỨNG HÓA HỌC GỒM CHẤT OXI HÓA Nhường 3e +5 Đặt hệ số vào N2O NO ... CÂN BẰNG PHẢN ỨNG HÓA HỌC ĐƠN GIẢN Nhường 2e +5 Đặt hệ số vào NO +2 +2 3Mg + 8HNO3  3Mg(NO3)2 +2NO + 4H2O Nhận 3e Đặt hệ số vào Mg CÂN BẰNG CÁC CHẤT CÒN LẠI Nhường ... 11Al(NO3)3 + 3N2O + 3NO + 21H2O - nguyên tử N (trong N2O) nhận 4e Đặt hệ số 11 vào Al 2 nguyên tử N (trong N2O) nhận 8e - nguyên tử N (trong NO) nhận 3e CÂN BẰNG CÁC CHẤT CÒN LẠI Nhận 11e Không...
 • 7
 • 688
 • 4

Bài giảng điện tử môn hóa học: cao su docx

Bài giảng điện tử môn hóa học: cao su docx
... sợi cao su Cao su chưa lưu hóa Cao su lưu hóa Cao su sau lưu hoá phân tử khổng lồ, chúng có cấu tạo mạng không gian  Cao su lưu hoá có tính đàn hồi ,bền, lâu mòn, khó tan dung môi hữu cao su ... thiên nhiên : Lấy từ mủ cao su 2 .Cao su thiên nhiên : a.Cấu tạo : • Cao su thiên nhiên hidrocacbon không no cao phân tử có CTPT: (C5H8)n • Cao su 250 C Isopren => Cấu tạo cao su: CH2 C CH CH2 CH3 ... Cao su tổng hợp : a Cao su buna :  Là polibutađien tổng hợp phản ứng trùng hợp buta-1,3-đien có mặt Na  Có tính đàn hồi độ bền cao su thiên nhiên 3 Cao su tổng hợp : a Cao su buna : -Cao su...
 • 20
 • 465
 • 6

Bài giảng điện tử môn hóa học: cấu trúc phân tử hữu cơ docx

Bài giảng điện tử môn hóa học: cấu trúc phân tử hữu cơ docx
... NỘI DUNG CHÍNH Cơng thức cấu tạo Thuyết cấu tạo hố học Đồng đẳng, đồng phân Liên kết hố học cấu trúc phân tử hợp chất hữu Luyện tập, củng cố I Cơng thức Khái niệm cấu tạo Cơng thức cấu tạo biểu ... (ts=-23oC) Đồng phân loại nhóm chức Đồng phân vị trí nhóm chức I Cơng thức cấu tạo II Thuyết cấu tạo hóa học III Đồng đẳng, đồng phân IV Liên kết hóa học cấu trúc phân tử hợp chất hữu Liên kết đơn ... dung phân tử gọi chất đồng phân Các loại Phân loại: có nhiều loại đồng phân: đồng phân cấu tạo (đồng phân CTCT mạch C, đồng phân loại nhóm chức, đồng phân vị trí liên kết bội nhóm chức) đồng phân...
 • 14
 • 582
 • 3

Bài giảng điện tử môn hóa học: phân tích nguyên tố pdf

Bài giảng điện tử môn hóa học: phân tích nguyên tố pdf
... I PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH - Mục đích: Phân tích định tính nguyên tố nhằm xác định nguyên tố có mặt hợp chất hữu - Nguyên tắc: Phân hủy hợp chất hữu thành hợp chất ... Nữ - sph07 II PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG - Mục đích: Phân tích định lượng nguyên tố nhằm xác định tỉ lệ hàm lượng các nguyên tố có mặt hợp chất hữu - Nguyên tắc: Phân hủy hợp ... sph07 Định lượng các nguyên tố khác  Halgien : Phân hủy hợp chất hữu cơ, chuyển halogien thành HX rồi định lượng dưới dạng AgX (X = Cl, Br)  Lưu huỳnh : phân hủy hợp chất hữu...
 • 24
 • 287
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e learningsử dụng phần mềm adobe presenter để thiết kế bài giảng e learningcách sử dụng phần mềm adobe presentercách sử dụng phần mềm adobe presenter 7tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm adobe presenterhướng dẫn sử dụng phần mềm adobe presenter pro 7 0hướng dẫn sử dụng phần mềm adobe presenter 7hướng dẫn sử dụng phần mềm adobe presenter 7 0hướng dẫn sử dụng phần mềm adobe presenterluận văn sử dụng phần mềm gsp để thiết kế bài giảng một số nội dung dạy học về khối đa diện và mặt tròn xoaysử dụng phần mềm microsoft powerpoint thiết kế bài giảng các tiết thực hành hoá học lớp 10 bổ túc trung học phổ thông ban cơ bảnthi thiết kế hồ sơ bài giảng e learningbài giảng điện tử môn sinh học thực vật góp phần điều hòa khí hậu potxbài giảng điện tử môn sinh học bảo vệ sự đa dạng của thực vật pdfbáo cáo đồ án sử dụng phần mềm adobe photoshop trong thiết kế đồ họa100723 y kien cua XN ve thong bao so 02 cua phong QLKT100731 huy gui thong bao ve tham gia lop hoc xu ly nen dat yeuHop dong xay dung mr THINHMicrosoft project mr ANHQC va TC trong GSXD mr LONGVan de doi moi ND 07 tom tat mr THINHGiam sat lap dat TB trong CTDD mr KIEU100806 danh sach dang ky tham gia lop hoc dia ky thuat ngay 10 11 08 2010 cua XN4100922 tham luan hoi kc cdc100930 bài viết của đào việt về khai báo fcu trong ETAB100208 thu gui cac thanh vien100224 bien ban hop ngay 24 02 2010100603 quang kckc gui cauhoi cho ong mak ve san usthoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng gia công hàng xuất khẩuĐIỀU lệ đoàn TNCS HCMĐề cương khảo sát thiết kế cầu bước thiết kế kĩ thuậtthực trạng bạo lực học đường hiện nayXÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TINH GỌN ÁP DỤNG TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAMhướng dẫn sử dụng MAPLE 2017Đề cương môn học mố trụ cầu DH GTVT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập