K lý thuyết đối với không gian lá của một lớp các MD5 phân lá

K - thuyết đối với không gian của một lớp các MD5 - phân

K - lý thuyết đối với không gian lá của một lớp các MD5 - phân lá
... điều kiện đồng phôi lá, … 2.2.1 Không gian phân Một vấn đề toàn cục khác tôpô phân việc xét không gian phân Không gian (hay vắn tắt không gian lá) V F phân (V,F) không gian thương không gian ... – K- LÝ THUYẾT ĐỐI VỚI CÁC MD(5,4)-PHÂN LÁ 3.1 C *- ại số Connes liên k t với phân .40 3.2 Phép đặc trưng C *- ại số phương pháp K- hàm tử 50 3.3 K- thuyết phân .57 3.4 K- thuyết ... cứu K- thuyết không gian lớp MD 5- phân tạo thành từ họ K- quỹ đạo chiều cực đại lớp MD 5- nhóm, đồng thời đặc trưng C *- ại số phân phương pháp K- hàm tử” Cụ thể sau: Trên sở định lí phân loại MD 5- ại...
 • 106
 • 139
 • 0

tóm tắt luận án k-lý thuyết đối với không gian của một lớp các md5-phân

tóm tắt luận án k-lý thuyết đối với không gian lá của một lớp các md5-phân lá
... ([8]) Các phân gọi MD-phân liên kết với MD-nhóm xét Đối với phân ( V , F ) tùy ý, toán quan trọng “tôpô phân nghiên cứu không gian (hay vắn tắt không gian lá) phân Tuy nhiên, đáng tiếc không gian ... toán trường hợp tổng quát Ý tưởng dẫn đến đề tài K-lý thuyết không gian lớp MD5-phân tác giả hướng dẫn PGS TS Lê Anh Vũ Mục đích đề tài Mục đích đề tài “Nghiên cứu K-lý thuyết không gian lớp ... xét không gian phân Không gian (hay vắn tắt không gian lá) V F phân ( V , F ) không gian thương không gian tôpô V thu điểm Nếu phân ( V , F ) cho phân thớ p : V → B không gian V F đáy B phân...
 • 27
 • 74
 • 0

K-lý thuyết đối với không gian của một lớp các MD5-phân

K-lý thuyết đối với không gian lá của một lớp các MD5-phân lá
... ([8]) Các phân gọi MD-phân liên kết với MDnhóm xét Đối với phân V , F tùy ý, toán quan trọng “tôpô phân nghiên cứu không gian (hay vắn tắt không gian lá) phân Tuy nhiên, đáng tiếc không gian ... việc xét không gian phân Không gian (hay vắn tắt không gian lá) V F phân V , F không gian thương không gian tôpô V thu điểm Nếu phân V , F cho phân thớ p : V V F B không gian đáy B phân thớ xác ... kết với MD(5,4)-nhóm 31 Chương – K-LÝ THUYẾT ĐỐI VỚI CÁC MD(5,4)-PHÂN LÁ 3.1 C*-đại số Connes liên kết với phân 40 3.2 Phép đặc trưng C*-đại số phương pháp K-hàm tử 50 3.3 K-lý thuyết...
 • 101
 • 105
 • 0

k thuyết đối với không gian của một lớp các md5 phân

k lý thuyết đối với không gian lá của một lớp các md5 phân lá
... điều kiện đồng phôi lá, … 2.2.1 Không gian phân Một vấn đề toàn cục khác tôpô phân việc xét không gian phân Không gian (hay vắn tắt không gian lá) V F phân (V , F ) không gian thương không gian ... với MDnhóm xét Đối với phân (V , F ) tùy ý, toán quan trọng “tôpô phân nghiên cứu không gian (hay vắn tắt không gian lá) phân Tuy nhiên, đáng tiếc không gian V F thường có tôpô không Hausdorff, ... MINH DƯƠNG QUANG HÒA K- LÝ THUYẾT ĐỐI VỚI KHÔNG GIAN LÁ CỦA MỘT LỚP CÁC MD5- PHÂN LÁ Chuyên ngành: Hình học Tôpô Mã số: 62 46 01 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ ANH...
 • 112
 • 80
 • 0

K thuyết đối với không gian của một lớp các MD5 phân

K lý thuyết đối với không gian lá của một lớp các MD5  phân lá
... khác tôpô phân việc xét không gian phân Không gian (hay vắn tắt không gian ) V /F phân (V, F) 38 không gian thương không gian tôpô V thu điểm Nếu phân (V, F) cho phân thớ p : V → B không gian V ... với MD-nhóm xét Đối với phân (V, F) tùy ý, toán quan trọng “tôpô phân nghiên cứu không gian (hay vắn tắt không gian lá) phân Tuy nhiên, đáng tiếc không gian V /F thường có tôpô không Hausdorff, ... DƯƠNG QUANG HÒA K- LÝ THUYẾT ĐỐI VỚI KHÔNG GIAN LÁ CỦA MỘT LỚP CÁC MD5- PHÂN LÁ Chuyên ngành: Hình học Tôpô Mã số: 62 46 01 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ ANH...
 • 88
 • 90
 • 0

K thuyết đối với không gian phân của phân reeb và một vài MD phân

K lý thuyết đối với không gian phân lá của phân lá reeb và một vài MD phân lá
... tôpô phân lá, hai phân kiểu tôpô đuợc xem (tức xét không gian lóp tôpô phân với quan hệ tuơng đuong trên) Vỉ dụ Tất phân Kronecker ứng với k e Q kiểu tôpô với nhau, kiểu với phân j s l 2.1.4 Không ... dụ K - thuyết MD - phân Cụ thể ta xét K thuyết phân kim cương thực, MD- phân có c* - đại số liên k t không nhúng cách tắc vào mở rộng đơn trường họp thành phần Reeb Do ta phải nhúng vào ... phần Reeb sở cần thiết cho việc tính K - thuyết cho phân T có chứa đóng Từ ta gọi phân có chứa đóng không tầm thường T2 phân cho thành phần Reeb 3.2 K - thuyết thành phần Reeb Thành phần Reeb...
 • 57
 • 26
 • 0

Các vấn đề về thuyết đối với cấu trúc vốn và cấu trúc vốn tối ưu

Các vấn đề về lý thuyết đối với cấu trúc vốn và cấu trúc vốn tối ưu
... dịch đề xuất chuyển đến thị trường 27 1.4 Cấu trúc vốn tối ưu 1.4.1 Cấu trúc vốn tối ưu cấu trúc vốn hợp lý: Cấu trúc vốn tối ưu: Một vấn đề làm đau đầu nhà quản trị tài doanh nghiệp xây dựng cấu ... trúc vốn hợp Cấu trúc vốn hợp gì? có khác biệt so với cấu trúc vốn tối ưu ? 30 Chúng ta định nghĩa cấu trúc vốn hợp sau: cấu trúc vốn hợp doanh nghiệp cấu trúc vốn mà doanh ... tới cấu trúc vốn tối ưu Tuy nhiên, cấu trúc vốn phần vô quan trọng phát triển doanh nghiệp Do đó, cần đưa thuật ngữ khác thuật ngữ cấu trúc vốn tối ưu , ” Cấu trúc vốn hợp Cấu trúc vốn...
 • 34
 • 804
 • 2

thuyết kkm trong không gian vectơ tôpô

lý thuyết kkm trong không gian vectơ tôpô
... tranvietanh.ceqea@gmail.com Chơng Cơ sở thuyết KKM không gian vectơ tôpô Trong chơng này, trình bày kết thuyết KKM không gian vectơ tôpô Đó Nguyên ánh xạ KKM, bất đẳng thức Ky Fan ứng dụng ... Sion Neumann, định tồn điểm cân Nash Những kết đợc tập hợp lại dới tên chung: thuyết KKM thuyết phát triển không gian siêu lồi nửa dàn tôpô Năm 1950 chứng kiến đời thuyết quan trọng ... mở rộng Bổ đề KKM cho trờng hợp không gian vectơ tôpô Hausdorff Định Ky Fan ngày đợc gọi Nguyên ánh xạ KKM Sau phát biểu chứng minh Nguyên ánh xạ KKM cách sử dụng Bổ đề KKM Điều thú vị...
 • 108
 • 262
 • 1

Luận văn một số bài tập về thuyết mặt trong không gian euclide 3 chiều

Luận văn một số bài tập về lý thuyết mặt trong không gian euclide 3 chiều
... hai chiều En 18 2 .3 Phép tính vi phân đa tạp hai chiều 20 2.4 Bài tập 22 III PHÉP TÍNH VI TÍCH PHÂN TRÊN MẶT 33 3. 1 Miền compact với bờ đa tạp hai chiều S En 33 3. 2 ... đề tài Một số tập thuyết mặt không gian Eulide ba chiều Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài tìm hiểu khái niệm mặt không gian ba chiều tính chất nó, sau vận dụng vào giải dạng tập liên quan ... g hàm số J) Chứng minh f − g ' ≡ mặt kẻ cho mặt nón, f –g’ không triệt tiêu u mặt kẻ cho mặt tiếp tuyến e Chứng minh mặt trụ, mặt nón, mặt tiếp tuyến mặt khả triển Bài giải { } Trang 13 r r r...
 • 86
 • 743
 • 2

thuyết Hình học không gian

Lý thuyết Hình học không gian
... Cầu Xe (h Tứ Kỳ - t Hải Dương LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM – ÔN THI ĐẠI HỌC Dạng toán 6: Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng Cách 1: Áp dụng định lí: Đường thẳng d không nằm (P) d song song với ... GV trường THPT Cầu Xe (h Tứ Kỳ - t Hải Dương LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM – ÔN THI ĐẠI HỌC Bài toán 11: Xác định góc đường thẳng a mp(P) Cách 1: Là góc a hình chiếu a’ a lên (P) Cách 2: Là góc a đường ... 3 2) Thể tích: V = π r III CHIỀU CAO CÁC HÌNH CHÓP ĐẶC BIỆT 1) Hình chóp đều: Là hình chóp có cạnh bên đáy đa giác Chân đường cao trùng với tâm đáy 2) Hình chóp có cạnh bên chân đường cao trùng...
 • 5
 • 441
 • 26

Hãy mô tả quy trình tổng quan thuyết đối với một vấn đề nâng cao công tác tuyển mộ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

Hãy mô tả quy trình tổng quan lý thuyết đối với một vấn đề nâng cao công tác tuyển mộ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam
... nghiờn cu khoa hc- Trng i hc Thng mi Chng I: C s thuyt 1.1 Tng quan thuyt 1.1.1 Khỏi nim v vai trũ ca tng quan thuyt a, Khỏi nim Tng quan thuyt l vic chn lc cỏc ti liu v ch nghiờn cu, ... Tp trung vo tng quan thuyt ú trỡnh by cỏc thuyt ó cú cựng gii thớch mt hin tng khoa hc no ú v so sỏnh chỳng v mt sõu, tớnh nht quỏn cng nh kh nng d bỏo ca chỳng Tng quan thuyt cú th ... Tng quan thuyt giỳp ngi nghiờn cu nhn dng c nhng gỡ ó lm v nhng gỡ cha lm c, giỳp - tit kim thi gian v nh v c cỏc nghiờn cu ca ngi nghiờn cu Xõy dng c s thuyt cho nghiờn cu: Tng quan lý...
 • 23
 • 300
 • 0

thuyết hình học không gian thể tích chọn lọc

Lý thuyết hình học không gian thể tích chọn lọc
... tích hình vuông hình chữ nhật A B  Diện tích hình vuông cạnh bình phương  Đường chéo hình vuông cạnh nhân  Diện tích hình chữ nhật dài nhân rộng O D C A d/ Diện tích hình thang D  Diện tích ... chéo hình vuông ABCD có đường cao SO Nguyễn Văn Huy – 0968 64 65 97 6/ Thể Tích Khối Đa Diện S 1/ Thể tích khối chóp: V  B.h D B : Diện tích mặt đáy h : Chiều cao khối chóp O C A 2/ Thể tích ... tích mặt đáy h : Chiều cao khối chóp Lưu ý: Lăng trụ đứng có chiều cao cạnh bên A C A C B c a 3/ Thể tích hình hộp chữ nhật: V  a.b.c  Thể tích khối lập phương: V  a B b a S 4/ Tỉ số thể tích: ...
 • 11
 • 45
 • 0

LY THUYET HINH HOC KHONG GIAN MON TOAN 12 FULL

LY THUYET HINH HOC KHONG GIAN MON TOAN 12 FULL
... (SCD) (?)  D[A,(SCD)] = AH M B C  Chú ý: Nếu AB = BC AD = 2BC AC  CD Do M  C Lý thuyết HKG 11 -12 12 HÌNH Hình chóp tứ giác S.ABCD H3.1 - Đáy, đường cao, cạnh đáy, cạnh bên, mặt bên hình chóp ... AB  AC B B C A H ③ BA2  BH BC ④ CA2  CH CB ⑤ HA2  HB.HC H ⑥ AH BC  AB AC C Lý thuyết HKG 11 -12 HB AB  ⑨ AM  BC HC AC AC AC AB ⑫ tan B  ⑬ cot B  BC AB AC C Tam giác ABC vuông cân A 1  ... ABCD  BC AH  AB AD.sin A B D H C A Hình thoi:  Diện tích: B S ABCD  AC.BD  AB AD.sin A   120 0  Đặc biệt:  ABC  600 BAC D C tam giác ABC, ACD Hình chữ nhật: S ABCD  AB AD A D A D Hình...
 • 30
 • 53
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết hình học không gian 12lý thuyết hình học không gianlý thuyết hình học không gian lớp 11tóm tắt lý thuyết hình học không gian lớp 11tóm tắt lý thuyết hình học không gian 11tóm tắt lý thuyết hình học không giantổng hợp lý thuyết hình học không gianlý thuyết hình học không gian thi đại họclý thuyết hình học không gian lớp 12ly thuyet hinh hoc khong gianlý thuyết thiết kế không gian nội thấtlý thuyết hình học không gian cổ điểntom tat ly thuyet hinh hoc khong gian lop 12tom tat ly thuyet hinh hoc khong gian 12§5 không gian con của một không gian tôpôQuan điểm của hồ chí minh về sự ra đời và vai trò của đảng cộng sản việt namNghiên cứu khả năng sản xuất của một số tổ hợp lợn lai giữa cái VCN MS15 với đực ngoại ở thừa thiên huế (tt)đề thi IOE tiếng anh lớp 5 vòng 1 đến 35Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN CHO TOÁN TỬ ĐẠO HÀM TRÊN THANG THỜI GIAN VÀ ÁP DỤNGĐề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 tỉnh Bến Tre năm học 2015 2016Day hoc theo chu de moi truong sinh hoc 9Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 tỉnh Hải Dương năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Thuận An, Thừa Thiên Huế năm học 2015 2016Các yếu tố ảnh hưởng đến quỹ thời gian rỗi của nữ viên chức trong ngành giáo dụcChứng thực của UBND xã từ thực tiễn huyện mỹ đức, thành phố hà nội )tóm tắt)Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất theo luật đất đai 2013 từ thực tiễn huyện chương mỹ, thành phố hà nội (tóm tắt)commonly used words in IELTS listening testGiải quyết tố cáo về thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố hà nội (tóm tắt)Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 12 trường THPT Trại Cau, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực năm học 2015 2016125 phrases in englishQuản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn tỉnh tiền giang (tóm tắt)Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 2016
Đăng ký
Đăng nhập