Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính tiêng việt trong lĩnh vực thương mại

đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính tiêng việt trong lĩnh vực thương mại

đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính tiêng việt trong lĩnh vực thương mại
... luận văn sâu vào việc phân tích miêu tả tình hình sử dụng câu văn văn hành thương mại chương 47 CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 3.1 Câu văn ... kết .46 CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 48 3.1 Câu văn hành thuộc lĩnh vực thương mại 48 3.1.1 Về dạng câu ... CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỪ VỰNG CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 25 2.1 Quan niệm từ tiếng Việt .25 2.2 Các lớp từ vựng văn hành thuộc lĩnh vực thương mại 26...
 • 152
 • 167
 • 1

Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính sử dụng trong ngành giao thông (theo quan điểm phân tích diễn ngôn[134740][134740]

Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính sử dụng trong ngành giao thông (theo quan điểm phân tích diễn ngôn[134740][134740]
... ca DN mang tớnh ch quan ca ngi vit b Tớnh giao tip v tớnh ký hiu Xut phỏt t quan im ngụn ng l mt h thng ký hiu c dựng lm cụng c giao tip, m DN trc ht l s kin giao tip, tớnh giao tip v tớnh ký ... din quan h lp lun gia cỏc phỏt ngụn (núi ỳng hn l gia ni dung cỏc phỏt ngụn) nh sau: p > r Trong ú, p l lớ l, r l kt lun Trong quan h lp lun, lớ l c gi l lun c Vy cú th núi quan h lp lun l quan ... tỡnh giao tip, ch giao tip cng nh vic cu to thnh nhng n v DN ln hn c Tớnh quan yu Xột v hỡnh thc, DN l mt cu trỳc cỏc yu t quan yu to nờn mch lc ca DN Theo tỏc gi Nguyn Ho [20], cỏc yu t quan...
 • 149
 • 438
 • 5

Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính sử dụng trong ngành giao thông (theo quan điểm phân tích diễn ngôn[134740][134740]

Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính sử dụng trong ngành giao thông (theo quan điểm phân tích diễn ngôn[134740][134740]
... ca DN mang tớnh ch quan ca ngi vit b Tớnh giao tip v tớnh ký hiu Xut phỏt t quan im ngụn ng l mt h thng ký hiu c dựng lm cụng c giao tip, m DN trc ht l s kin giao tip, tớnh giao tip v tớnh ký ... din quan h lp lun gia cỏc phỏt ngụn (núi ỳng hn l gia ni dung cỏc phỏt ngụn) nh sau: p > r Trong ú, p l lớ l, r l kt lun Trong quan h lp lun, lớ l c gi l lun c Vy cú th núi quan h lp lun l quan ... tỡnh giao tip, ch giao tip cng nh vic cu to thnh nhng n v DN ln hn c Tớnh quan yu Xột v hỡnh thc, DN l mt cu trỳc cỏc yu t quan yu to nờn mch lc ca DN Theo tỏc gi Nguyn Ho [20], cỏc yu t quan...
 • 149
 • 273
 • 0

Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính và các lỗi thường gặp (qua ngữ liệu khảo sát tại huyện quảng xương thanh hóa) luận văn thạc sỹ ngữ văn

Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính và các lỗi thường gặp (qua ngữ liệu khảo sát tại huyện quảng xương  thanh hóa) luận văn thạc sỹ ngữ văn
... Đặc điểm hình thức, kết cấu, ngôn từ văn hành văn hành soạn thảo ban hành địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá Chương Các lỗi thường gặp văn hành soạn thảo ban hành địa bàn huyện Quảng Xương ... CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC, KẾT CẤU, NGÔN TỪ CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HOÁ 2.1 Phân loại văn hành (qua liệu ... mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, cách tổ chức văn bản, đặc điểm ngôn ngữ phong cách khoa học gần với đặc điểm ngôn ngữ thuộc phong cách hành Phong cách ngôn ngữ khoa học sử dụng nhiều thuật ngữ...
 • 118
 • 3,902
 • 26

Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ văn bản quy phạm pháp luật

Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ văn bản quy phạm pháp luật
... ngôn ngữ văn quy 74 phạm pháp luật 3.1 Đặc điểm ngôn ngữ văn quản lí nhà nƣớc 74 3.2 Đặc điểm ngôn ngữ văn quy phạm pháp luật 83 3.3 Một số phƣơng thức liên kết phổ biến văn quy phạm 108 pháp luật ... dụng: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VĂN BẢN LUẬT HIẾN PHÁP VĂN BẢN DƢỚI LUẬT MANG TÍNH CHẤT LUẬT NGHỊ QUY T QUỐC HỘI VĂN BẢN DƢỚI LUẬT LẬP QUY NGHỊ QUY T NGHỊ ĐỊNH PHÁP LỆNH LUẬT, BỘ LUẬT QUY T ĐỊNH ... loại văn quy phạm pháp luật 46 2.2 Đặc điểm cấu trúc nội dung văn quy phạm pháp luật 54 2.3 Đặc điểm cấu trúc nội dung kiểu loại văn quy phạm 65 pháp luật 2.4 Tiểu kết 72 Chƣơng Một số đặc điểm ngôn...
 • 144
 • 389
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ văn bản thông cáo báo chí

Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ văn bản thông cáo báo chí
... ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA NGÔN NGỮ HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VĂN BẢN THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ HỌC MÃ SỐ: 60 22 01 GIÁO VIÊN ... 16 1.4.2 Đặc điểm văn thông cáo báo chí 21 1.4.3 Phân loại thông cáo báo chí 25 1.5 Tiểu kết 25 Chương - ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU VĂN BẢN THÔNG CÁO BÁO CHÍ 27 2.1 Khảo ... cách báo chí phong cách chức 1.2 Các đặc điểm phong cách báo chí 13 1.3 Tiêu chí phân loại văn báo chí 14 1.4 Thông cáo báo chí 16 1.4.1 Các quan niệm thông cáo báo chí...
 • 115
 • 422
 • 7

Tìm hiểu một số đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa ứng xử thể hiện trong hành vi từ chối của tiếng Nhật (liên hệ với tiếng Việt

Tìm hiểu một số đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa ứng xử thể hiện trong hành vi từ chối của tiếng Nhật (liên hệ với tiếng Việt
... HỘI NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HẰNG NGA TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ - VĂN HOÁ ỨNG XỬ THỂ HIỆN TRONG HÀNH VI TỪ CHỐI CỦA TIẾNG NHẬT ( LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VI T ) Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 602201 ... đƣợc tạo thành từ: hành vi tạo lời, hành vi lời hành vi mƣợn lời Trong ngữ dụng học quan tâm nhiều tới hành vi lời Một hành vi hành vi từ chối Đây hành vi ngôn ngữ dễ làm ảnh hƣởng tới thể diện ... cứu số đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá ứng xử hành vi từ chối tiếng Vi t (có đối chiếu với tiếng Anh)”[20] Ngoài ra, có số vi t tác giả khác nhƣ Nguyễn Thị Hai năm 2001 với tựa đề Hành động từ chối...
 • 108
 • 518
 • 3

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ngôn ngữ văn bản hợp đồng tiếng việt từ bình diện phân tích diễn ngôn của NCS trần thị thùy linh

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ngôn ngữ văn bản hợp đồng tiếng việt từ bình diện phân tích diễn ngôn của NCS trần thị thùy linh
... tượng nghiên cứu hợp đồng tồn dạng văn 3.2 Luận án tiến hành nghiên cứu 04 nhóm hợp đồng sau: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động hợp đồng thương mại Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu ... Tiểu kết Từ chỗ đưa phân biệt văn diễn ngôn, phân tích văn PTDN, bình diện nghiên cứu diễn ngôn nay, luận án lựa chọn phương pháp tiếp cận phù hợp với đối tượng nghiên cứu, VBHĐ tiếng Việt Đó ... nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu phân tích diễn ngôn Vào năm 60 kỉ XX, giới, nhà nghiên cứu ý tới cấu tạo ngôn ngữ lớn câu tên Ngôn ngữ học văn bản (Text Linguistics), Phân tích văn bản ...
 • 27
 • 426
 • 1

Luận án XƯNG HÔ TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT

Luận án XƯNG HÔ TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT
... sỏt v t ng v cỏch thc xng, văn hành : xác định khái niệm xng hô; phụ thuộc xng vo vị vai giao tiếp; phơng tiện xng văn hành chính; tớnh biểu cảm lịch xng văn hành Mc ớch nghiờn cu - ... chung xng giao tip nói riêng - Góp phần làm sáng tỏ đặc trng văn hnh chinh giao tiếp lĩnh vực hành nht l xng hụ giao tip bng bn hnh chớnh - Góp phần nõng cao k nng soạn thảo văn hành , khắc ... vụ cho việc nghiên cứu tiếng Việt dạy học tiếng Việt, phong cách ngôn ngữ hành Phng phỏp nghiờn cu : Một số phơng pháp nh phân tích diễn ngôn, điều tra xã hội học, so sánh đối chiếu -Phng phỏp...
 • 102
 • 163
 • 1

Đặc điểm ngôn ngữ thể hiện ý nghĩa trào phúng trong ca dao nghệ tĩnh luận văn thạc sỹ ngữ văn

Đặc điểm ngôn ngữ thể hiện ý nghĩa trào phúng trong ca dao nghệ tĩnh luận văn thạc sỹ ngữ văn
... dõn ca thỡ chỳng ta thy bi dõn ca y chng khỏc no mt bi ca dao Cú th núi, ranh gii gia ca dao v dõn ca khụng rừ Ca dao ca ta cú th ngõm c nguyờn cõu, cũn dựng mt bi ca dao hỏt thỡ bi ca dao s ... mt s th loi khỏc + Quan h gia ca dao v dõn ca 12 Trong mt cụng trỡnh nghiờn cu ni ting ca mỡnh, V Ngc Phan luụn gn lin ca dao vi dõn ca Bi theo tỏc gi, ca dao v dõn ca hai m mt: ng v mt hc m nhn ... khụng nghiờn cu ca dao m hiu c Ca dao Vit Nam l nhng bi tỡnh t, l khuụn thc cho li th tr tỡnh ca ta [67,52] Bi l, tỡm hiu ni dung ca ca dao, tỏc gi ó i n kt lun: Ni dung ca ca dao ch yu l tr tỡnh,...
 • 88
 • 684
 • 1

NGHIÊN cứu SO SÁNH cấu TRÚC DIỄN NGÔNđặc điểm NGÔN NGỮ GIỮA bản TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIẾNG ANH và TIẾNG VIỆT

NGHIÊN cứu SO SÁNH cấu TRÚC DIỄN NGÔN và đặc điểm NGÔN NGỮ GIỮA bản TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIẾNG ANH và TIẾNG VIỆT
... bình diện từ từ tiếng Việt Hanoi: NXB KHXH Nguyễn Thiện Giáp (1985) Từ vựng học tiếng Việt Hanoi: NXB DH&THCN Nguyễn Hòa (1998) Nghiên cứu Diễn ngôn trị xã hội Luận án Tiến Sĩ Ngôn ngữ học, Trường ... tích diễn ngôn Một số vấn đề lý luận phương pháp Hànội: NXB ĐHQG Hà Nội Đỗ Thị Kim Liên (1999) Ngữ pháp tiếng Việt Hanoi: NXB Giao Duc Lê Hùng Tiến (1999) Một số đặc điểm ngôn ngữ luật pháp tiếng ... of Dual computing Processor unit in comparison with the Pentium one There was also a change in the operating system of computer’s software, that is, computer users change the operating system...
 • 50
 • 485
 • 2

Nghiên cứu so sánh cấu trúc diễn ngôn và một số đặc điểm ngôn ngữbản của tuyên ngôn quốc tế và công ước quốc tế về quyền con người

Nghiên cứu so sánh cấu trúc diễn ngôn và một số đặc điểm ngôn ngữ cơ bản của tuyên ngôn quốc tế và công ước quốc tế về quyền con người
... Vietnamese Đỗ Hữu Châu (2001), Đại cơng ngôn ngữ học (Tập 2), NXB Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Hoà (2002), Phân tích diễn ngôn: Một số vấn đề lí luận phơng pháp, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Hong Vn Võn ... clear that beside Declaration, Convention is another type of legal document, which is also considered as the 29 highest official one Therefore, Conventions also contain such archaic and technical ... instruments Concerned that violence against women is an obstacle to achievement of equality Recalling the conclusion in paragraph 23 of the annex to Economic and Social Council resolution Convinced...
 • 41
 • 406
 • 1

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VĂN HÓA TỪ XƯNG HÔ TRONG GIA ĐÌNH CỦA TIẾNG VIỆTTIẾNG TRUNG

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VĂN HÓA TỪ XƯNG HÔ TRONG GIA ĐÌNH CỦA TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG TRUNG
... NGỮ - VĂN HÓA TỪ XƯNG HÔ TRONG GIA ĐÌNH CỦA TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG TRUNG 2.1 Hoạt động xưng gia đình tiếng Việt tiếng Trung 2.1.1 Xưng gia đình tiếng Việt Từ xưng gia đình tiếng Việt vô ... cấu từ xưng trong gia đình tiếng Việt tiếng Trung Từ đó, đề tài làm rõ đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa từ xưng gia đình tiếng Việt tiếng Trung thể phương diện kết cấu • Đặc điểm ngôn ngữ - văn ... Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa từ xưng gia đình tiếng Việt tiếng Trung để tiến hành nghiên cứu Mục tiêu đề tài Đề tài đặt mục tiêu nghiên cứu xưng từ xưng gia đình tiếng Việt tiếng Trung...
 • 81
 • 2,318
 • 17

đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của địa danh tâm linh ở thành phố huế

đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của địa danh tâm linh ở thành phố huế
... đầy 2.2 Đặc điểm ngôn ngữ địa danh tâm linh thành phố Huế 2.2.1 Đặc điểm nguồn gốc ngôn ngữ địa danh tâm linh thành phố Huế Như ta biết, thành phố Huế nơi giao thoa nhiều văn hóa Xét thành việc ... địa danh 27 2.2 Đặc điểm ngôn ngữ địa danh tâm linh thành phố Huế .28 2.2.1 Đặc điểm nguồn gốc ngôn ngữ địa danh tâm linh thành phố Huế 28 2.2.2 Đặc điểm hình thức địa ... nội dung luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ địa danh tâm linh thành phố Huế Chương 3: Đặc điểm văn hóa địa danh tâm linh thành phố Huế CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1...
 • 97
 • 285
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngôn ngữ văn bản hành chínhphong cách ngôn ngữ văn bản hành chínhkhái niệm đặc trưng và vai trò của kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mạiđặc điểm ngôn ngữ văn họcthuật ngữ văn bản hành chínhđặc điểm ngôn ngữ văn học trong baì mẹ ốmđặc điểm ngôn ngữ nhật bảnmẫu văn bản hành chính tiếng anhcác mẫu văn bản hành chính tiếng anhvăn bản hành chính tiếng anhviệc nghiên cứu các văn bản hành chính ở việt nam trong tình hình hiện nayđề tài ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai của các cơ quan nhà nước thực trạng và giải phápxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mạivăn bản xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuếđánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính côngXây dựng hệ thống website đặt món ăn trực tuyến cho chuỗi cửa hàng BBQ thái nguyênỨng dụng mô hình điều khiển mạng SDN trong thiết kế mạng cho công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế hoàng giaXây dựng hệ thống giám sát dựa trên giao thức SNMP cho VNPT phú bìnhaXây dựng ứng dụng hỗ trợ quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh thái nguyên trên nền tảng androidXây dựng chương trình quản lý nhân sự cho tiểu đoàn 5 – học viện phòng không – không quân – hà nộiXây dựng ứng dụng luyện thi IELTS cho sinh viên ICTU trên nền tảng androidNâng cao hiệu quả marketing online của thammyvienphuxuan vn thông qua công cụ SEONghiên cứu xây dựng chương trình quản trị quan hệ khách hàng cho công ty cổ phần công nghệ DKT tại hà nộiĐiều khiển hệ thống trộn polymer sử dụng PLC trong nhà máy sản xuất núi pháoThiết kế hệ thống điều khiển cho cầu trục phòng thực hành thí nghiệm tự động hóa trường đh CNTTTTde thi thu vao lop 10 mon ngu van truong thcs bo lyPhát triển hình ảnh thương hiệu giày vascara thông qua hoạt động truyền thông kỹ thuật sốde thi thu vao lop 10 thpt mon ngu van truong thcs dan hoaỨng dụng vi xử lý galileo 2 0 trong đo và hiển thị tốc độ động cơ bước trên LCDcXây dựng hệ thống thu thập dữ liệu từ xa qua mạng điện thoại di độngXây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừngThiết kế mạch điều khiển led matrix 8x16, led đơn, phím bấm sử dụng bộ vi xử lý intel galileo 2 0Thiết kế và thi công hệ thống solar trackerXây dựng hệ thống giám sát môi trường trong ô tôNghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện thân xe toyota fortuner 2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập