Đánh giá đặc tính vật lý – hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện lai vung đồng tháp

Đánh giá đặc tính vật hóa học đất vườn trồng cam quýt huyện Lai Vung Đồng Tháp

Đánh giá đặc tính vật lý – hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung – Đồng Tháp
... CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TÍNH VẬT LÝ HÓA HỌC TRÊN ĐẤT TRỒNG CAM QUÝT 1.1 Các tính chất vật đất đất trồng cam, quýt 1.1.1 Thành phần giới đất Tỷ lệ cấp hạt ... xới đất, bón phân hữu 3.2.2.3 Đánh giá tính bền cấu trúc đất trồng cam, quýt Tính bền đất xem tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng đất đai Tính bền đất tác động mạnh mẽ đến đặc tính đất hoá học ... kê ANOVA,… 2.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu Nghiên cứu Đánh giá tính vật hóa học vùng đất trồng cam quýt huyện Lai Vung Đồng Tháp Đề tài thực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 01...
 • 53
 • 532
 • 8

đánh giá đặc tính vật hóa học đất vườn trồng cam quýt huyện lai vung đồng tháp

đánh giá đặc tính vật lý – hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện lai vung – đồng tháp
... ảnh hưởng lên phát triển tảo bám ngách bao gồm chế độ thủy hóa, số lượng giá thể đặc biệt vận tốc nước chảy thủy vực (Azim, 2001) Do lưu tốc nước chảy mạnh vào 39 Tạp chí Nghiên cứu Khoa học ... thực vật bị phân hủy vào mùa eo ngách ngập nước Sự phân hủy thảm thực vật có ảnh hưởng trực tiếp đến lượng mùn bã hữu chất đáy, ảnh hưởng lên hàm lượng chất dinh dưỡng thủy vực nên có ảnh hưởng ... để khảo sát đánh giá ảnh hưởng dao động mức nước hồ chứa lên chuỗi thức ăn tự nhiên vùng bán ngập eo ngách Kết nghiên cứu sở quan trọng phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy...
 • 9
 • 87
 • 0

Luận văn Thạc sĩ Đánh giá đặc tính vật hóa học đất vườn trồng cam quýt huyện Lai Vung Đồng Tháp

Luận văn Thạc sĩ Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
... – Đồng Tháp vấn đề cần thiết Do đó, đề tài “ Đánh giá đặc tính vật hóa học đất vườn trồng cam quýt huyện Lai Vung Đồng Tháp thực CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Các tính chất vật đất đất trồng ... nhà vườn mang tính tự phát, áp dụng tiến kỹ thuật chưa đồng bộ, nên chất lượng đất dễ bị suy thoái Vì thế, việc khảo sát đánh giá đặc tính vật hóa học vùng đất trồng cam quýt huyện Lai Vung ... xới đất, bón phân hữu 3.2.2.3 Đánh giá tính bền cấu trúc đất trồng cam, quýt Tính bền đất xem tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng đất đai Tính bền đất tác động mạnh mẽ đến đặc tính đất hoá học...
 • 55
 • 215
 • 0

Đánh giá độ phì vật lý, hoá học của vùng đất trồng lúa nước trời điển hình huyện Long Phú - tỉnh Sóc Trăng

 Đánh giá độ phì vật lý, hoá học của vùng đất trồng lúa nước trời điển hình huyện Long Phú - tỉnh Sóc Trăng
... cứu Đề tài: Đánh giá độ phì vật lý, hoá học vùng đất trồng lúa nước trời điển huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng tiến hành lấy mẩu nghiên cứu xã Tân Hưng huyện Long Phú - Tỉnh Sóc Trăng 1.2 Thời ... xấu đất) tạo độ phì - Độ phì kinh tế: tính suất lao động - Độ phì hiệu lực: sử dụng khoa học kỹ thuật chuyển từ độ phì tiềm tàng sang độ phì tự nhiên tính suất trồng CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÌ ... đất PHƯƠNG PHÁP Vùng đất trồng lúa nước trời điển hình canh tác hai vụ lúa thuộc huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng triển khai thực đề tài Đất phù sa nhiễm mặn đối tượng nghiên cứu, mẩu đất nguyên thủy...
 • 60
 • 1,010
 • 9

đánh giá độ phì vật - hóa học của vùng đất trồng lúa nước trời điển hình huyện long phú tỉnh sóc trăng

đánh giá độ phì vật lý - hóa học của vùng đất trồng lúa nước trời điển hình huyện long phú tỉnh sóc trăng
... & QU N LÝ T AI LU N V N T T NGHI P ÁNH GIÁ PHÌ V T LÝ - HOÁ H C C A VÙNG T TR NG LÚA N C TR I I N HÌNH HUY N LONG Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PHÚ T NH SÓC TR NG ... c hi n t) t) 15/2/2007 - 15/7/ 2007 nh ;c tính v t hóa h c vùng tr ng lúa n c tr$i i(n hình t#i huy n Long Phú t9nh Sóc Tr ng Qua k t qu kh o sát t#i hai v trí Long Phú T#i mFi v trí l y hai ... không s- d,ng phân h'u c d n n t b b#c màu, m t c u trúc, gi m phì, tính b n kém, gây khó kh n cho s n xu t nông nghi p tài: “ ánh giá phì v t lý, hoá h c c a vùng hình huy n Long Phú - t nh Sóc...
 • 87
 • 102
 • 0

đánh giá tác động của phân bón vô cơ và hữu cơ đến việc cải thiện đặc tính hóa học đất vườn trồng cây cacao xen trong vườn dừa tại xã mỹ hòa huyện mỏ cày bắc tỉnh bến tre

đánh giá tác động của phân bón vô cơ và hữu cơ đến việc cải thiện đặc tính lý hóa học đất vườn trồng cây cacao xen trong vườn dừa tại xã mỹ hòa huyện mỏ cày bắc tỉnh bến tre
... ngành Khoa Học Đất với đề tài: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHÂN BÓN VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ ĐẾN VIỆC CẢI THIỆN ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC ĐẤT VƯỜN TRỒNG CACAO XEN TRONG VƯỜN TẠI HUYỆN MỎ CÀY BẮC –TỈNH BẾN TRE Do sinh ... Học Đất với đề tài: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHÂN BÓN VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ ĐẾN VIỆC CẢI THIỆN ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC ĐẤT VƯỜN TRỒNG CACAO XEN TRONG VƯỜN TẠI HUYỆN MỎ CÀY BẮC - TỈNH BẾN TRE Do sinh viên Nguyễn ... dưỡng, chất hữu đất thấp Vì vậy, Đánh giá tác động phân bón hữu đến việc cải thiện đặc tính hoá học đất vườn trồng cacao xen vườn dừa Mỹ Hòa huyện Mỏ Cày Bắc Tỉnh Bến Tre Được thực...
 • 77
 • 169
 • 0

đánh giá các tính chất Lý-Hóa của cellulase từ chung vi sinh vật phân lập từ suối nước nóng

đánh giá các tính chất Lý-Hóa của cellulase từ chung vi sinh vật phân lập từ suối nước nóng
... s ti: wWw.SinhHc.edu.vn 2.2 Phơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phơng pháp phân lập vi sinh vật 2.2.2 Phơng pháp nuôi cấy vi sinh vật để thu nhận enzyme 2.2.3 Phơng pháp xác định hoạt tính cellulase ... ca cellulase t chng vi sinh vt phõn lp t sui nc núng Ti liu chia s ti: wWw.SinhHc.edu.vn Mục tiêu nghiên cứu Phõn lp cỏc chng vi sinh vt t cỏc sui nc núng Tuyn chn chng vi sinh vt cú kh nng sinh ... núi chung v cellulase chu nhit núi riờng t cỏc ngun vi sinh vt khỏc Cỏc vi sinh vt sui nc núng l ngun khai thỏc tim nng sn xut enzyme ny Hin cỏc nghiờn cu v vi sinh vt sui nc núng ca Vit Nam...
 • 40
 • 126
 • 0

đánh giá hàm lượng chất hữu cơ và một số đặc tính hoá học đất vườn trồng cacao xen trong vườn dừa tại giồng trôm bến tre

đánh giá hàm lượng chất hữu cơ và một số đặc tính hoá học đất vườn trồng cacao xen trong vườn dừa tại giồng trôm – bến tre
... với hàm lượng chất hữu Đề tài "Đánh giá hàm lượng chất hữu số đặc tính hoá học đất vườn trồng cacao xen vườn dừa Giồng Trôm - Bến Tre" thực nhằm (1) Đánh giá độ phì nhiêu đất số đặc tính hóa học ... trồng Đề tài " Đánh giá hàm lượng chất hữu đặc tính hóa học đất vườn trồng cacao xen trồng dừa huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre " thực nhằm mục đích xác định số đặc tính hoá học đất vườn trồng cacao ... tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: “ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ VÀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH HOÁ HỌC ĐẤT VƯỜN TRỒNG CACAO XEN TRONG VƯỜN DỪA TẠI GIỒNG TRÔM BẾN TRE Do sinh viên Trần Thị...
 • 83
 • 143
 • 0

Tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA DẠNG LẬP ĐỊA VÀ TẦN SỐ NGẬP TRIỀU LÊN TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ ppt

Tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA DẠNG LẬP ĐỊA VÀ TẦN SỐ NGẬP TRIỀU LÊN TÍNH CHẤT LÝ HÓA HỌC ĐẤT TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ ppt
... văn, tính chất đất phát triển rừng ngập mặn khu dự trữ sinh Cần Giờ, khu rừng ngập mặn khác Việt Nam quan tâm ý Vì vậy, nghiên cứu nhằm mục đích khảo sát ảnh hưởng mối quan hệ đặc tính đất tính chất ... quan hệ Eh đất độ ẩm Hình 14: Mối quan hệ EC đất EC đất mùa mưa vị trí KV MO, khu dự nước ngầm mùa khô khu dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ Tạp chí Khoa học 2011:18a ... 9: Mối quan hệ pH đất độ Hình 10: Mối quan hệ độ pH đất EC ẩm đất mùa mưa KV, khu dự trữ nước ngầm mùa khô KV, khu dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ y = 14,686x - 71,692...
 • 10
 • 185
 • 2

khảo sát một số đặc tính hóa học đất vườn trồng tiêu tại huyện phú quốc tỉnh kiên giang

khảo sát một số đặc tính hóa học đất vườn trồng tiêu tại huyện phú quốc tỉnh kiên giang
... Nguyn Hng Giang vi PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Nguyn Hng Giang, 2009 Kho sỏt mt s c tớnh húa hc t trng tiờu ti huyn Phỳ Quc, tnh Kiờn Giang Lun ... Cỏn b hng dn v ti: KHO ST MT S C TNH HểA HC T VN TRNG TIấU TI HUYN PH QUC-TNH KIấN GIANG Do sinh viờn Nguyn Hng Giang lp Khoa Hc t 31 thuc B Mụn Khoa Hc t v Qun Lớ t ai-Khoa Nụng Nghip v Sinh hc ... tt nghip vi ti: KHO ST MT S C TNH HểA HC T VN TRNG TIấU TI HUYN PH QUC-TNH KIấN GIANG Do sinh viờn Nguyn Hng Giang lp Khoa Hc t 31 thuc B Mụn Khoa Hc t v Qun Lớ t ai-Khoa Nụng Nghip v Sinh Hc...
 • 53
 • 130
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự tích luỹ phytolith đến một số tính chất hoá học đất lúa

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự tích luỹ phytolith đến một số tính chất lý – hoá học đất lúa
... 3.3 Ảnh hưởng tích luỹ phytolith đến số tính chất đất 47 3.3.1 Ảnh hưởng đến số tính chất học đất 47 3.3.2 Ảnh hưởng đến số tính chất hoá học đất 51 KẾT LUẬN 58 ... mẫu đất thuộc khu vực nghiên cứu 27 Bảng Phương pháp xác định số tính chất mẫu đất 28 Bảng Phương pháp xác định số tính chất hóa học phytolith 30 Bảng Một số tính chất mẫu đất nghiên ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐—²–-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   PHẠM VĂN QUANG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ TÍCH LŨY PHYTOLITH ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ - HÓA HỌC...
 • 87
 • 131
 • 1

phân tích hiệu quả sản xuất mô hình trồng nấm rơm huyện lai vung tỉnh đồng tháp

phân tích hiệu quả sản xuất mô hình trồng nấm rơm ở huyện lai vung tỉnh đồng tháp
... s n xu t hình tr ng n m rơm th hi n qua phân tích t s tài 49 4.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T XU T N M RƠM NH HƯ NG Đ N HI U QU S N HUY N LAI VUNG – Đ NG THÁP 50 4.3.1 Phân tích nhân ... n hi u qu s n xu t c a hình tr ng n m rơm 1.3.2 Câu h i nghiên c u - Tình hình s n xu t tiêu th n m rơm - hình s n xu t n m rơm huy n Lai Vung th nào? huy n Lai Vung có mang l i hi u qu ... nư c 3.3.2.6 Tình hình s n xu t tiêu th n m rơm huy n Lai Vung a Tình hình s n xu t n m rơm Lai Vung m t vùng chuyên canh hoa màu ăn trái l n c a t nh Đ ng Tháp Trong nhi u hình tr ng màu mang...
 • 104
 • 421
 • 1

phân tích hiệu quả kỹ thuật của mô hình trồng nấm rơm huyện lai vung, tỉnh đồng tháp

phân tích hiệu quả kỹ thuật của mô hình trồng nấm rơm ở huyện lai vung, tỉnh đồng tháp
... nm rm huyn Lai Vung, tnh ng Thỏp t ú xut mt s gii phỏp thit thc nhm nõng cao hiu qu k thut cho mụ hỡnh ny tng lai 1.2.2 Mc tiờu c th - Phõn tớch tỡnh hỡnh sn xut nm rm huyn Lai Vung, tnh ng ... hỡnh s dng t huyn Lai Vung, tnh ng Thỏp nm 2011 v nm 2012 21 Bng 3.3 Tỡnh hỡnh dõn s huyn Lai Vung nm 2012 .21 Bng 3.4 Din tớch nng sut sn lng lỳa huyn Lai Vung giai on 2010 ... cỏc t s ti chớnh ca cỏc nụng h trng nm rm huyn Lai Vung, tnh ng Thỏp 50 4.3 Phõn tớch hiu qu k thut ca vic sn xut nm rm ti huyn Lai Vung, tnh ng Thỏp 52 4.3.1 Mụ hỡnh...
 • 93
 • 62
 • 0

KHẢO sát TÌNH HÌNH sử DỤNG hàn THE và CHẤT bảo QUẢN gốc ACID BENZOIC ACID SORBIC TRONG CHẢ lụa TRÊN địa bàn HUYỆN LAI VUNG ĐỒNG THÁP

KHẢO sát TÌNH HÌNH sử DỤNG hàn THE và CHẤT bảo QUẢN gốc ACID BENZOIC ACID  SORBIC TRONG CHẢ lụa TRÊN địa bàn HUYỆN LAI VUNG  ĐỒNG THÁP
... - Năm Học 2014 – 2015 Đề tài: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÀN THE VÀ CHẤT BẢO QUẢN GỐC ACID BENZOIC /ACID SORBIC TRONG CHẢ LỤA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LAI VUNG - ĐỒNG THÁP LỜI CAM ĐOAN …………………………………………………………………………………… ... XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN Cán phản biện: ……………………………………………………………… Đề tài: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÀN THE VÀ CHẤT BẢO QUẢN GỐC ACID BENZOIC /ACID SORBIC TRONG CHẢ LỤA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ... kết khảo sát tình hình sử dụng hàn the hai chất bảo quản natri benzoat/kali sorbat 40 mẫu chả lụa đƣợc thu mua ngẫu nhiên địa bàn huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp Sử dụng phƣơng pháp phát nhanh hàn...
 • 94
 • 99
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc tính chất đặc điểm vật lý hóa học và độ phản ứngảnh hưởng của một số loại hình canh tác và chế độ bón phân đến tính chất lý hóa học đất bazan ở tây nguyênmột số quá trìng vật lý hóa học xảy ra trong khí quyểnđánh giá đặc tính nông sinh học giống cam v2 ở cao phong hoà bình và quỳ hợp nghệ anphần i phân loại đất đánh giá đất đai tính chất lý hóa học sử dụng và cải tạo đấttính chất vật lý hóa học của kẽmtính chất vật lý hóa học của sắtnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái ntính chất vật lý hóa học của oxinghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã tân phượng huyện lục yên tỉnh yên báiđánh giá đặc điểm sinh lý chịu nóng chịu hạn của các dòng keo lá liềm acacia crasscicarpa ở huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếcách sử dụng máy tính casio fx 570 es plus để giải toán vật lý hóa họcđề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 tỉnh lâm đồng năm học 2014 2015 các môn toán vật lý hóa học tin học ngữ văn lịch sử địa lýmục đích của việc mô hình hóa và đánh giá đặc tính hoạt động của hệ thốngtính chất vật lý hóa học của nước sông sài gòn trạm bơm nhà máynước tân hiệpwhat is she doingwhats thatJD HRExecutive diaoc19london old and newapollo moon landingbatman new video game to explain comparisoncarefully vs carelesslyThư tư vấn pháp lý chứng khoáncreative ways to cook a turkeyhome and homesicknesskate middletonmy alphabetpersonalty adjectvesphrasal verbs with exrcisessaying hello and meeting each otherthabksgiving quizthanksgiving menu then and nowthe history of thanksgiving daythe zooBài tập lớn quản lý chất lượng Quy đinh lập và theo dõi mục tiêu chất lượng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập