Đặng thị hậu k38a sư pham ngữ văn

luận văn phạm ngữ văn các dạng nhân vật trí thức tiểu tư sản trong truyện ngắn của lỗ tấn

luận văn sư phạm ngữ văn các dạng nhân vật trí thức tiểu tư sản trong truyện ngắn của lỗ tấn
... sản truyện ngắn Lỗ Tấn Trang Chương Cách nhìn người trí thức tiểu sản dạng nhân vật trí thức tiểu sản truyện ngắn Lỗ Tấn 2.1 Cách nhìn người trí thức tiểu sản truyện ngắn Lỗ Tấn ... NGƯỜI TRÍ THỨC TIỂU TƯ SẢN VÀ CÁC DẠNG NHÂN VẬT TRÍ THỨC TIỂU TƯ SẢN TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA LỖ TẤN 2.1 Cách nhìn người trí thức tiểu sản truyện ngắn Lỗ Tấn 2.1.1 Giới thuyết cách nhìn : Văn chương ... đại văn hào Lỗ Tấn 2.2.2 Các dạng trí thức tiểu sản tiêu biểu truyện ngắn Lỗ Tấn 2.2.2.1 Dạng nhân vật trí thức tiểu sản cặn bã xã hội Lỗ Tấn viết truyện ngắn đề tài người trí thức tiểu tư...
 • 75
 • 86
 • 0

luận văn phạm ngữ văn cảm hứng sử thi trong thơ văn yêu nước nguyễn đình chiểu

luận văn sư phạm ngữ văn cảm hứng sử thi trong thơ văn yêu nước nguyễn đình chiểu
... niệm cảm hứng sử thi 1.1.1 .Cảm hứng 1.1.2 .Cảm hứng sử thi 1.2 Khái quát thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu 1.2.1.Hoàn cảnh đời 1.2.2 Một số tác phẩm thể cảm hứng sử thi 1.3 Thơ văn yêu nước Nguyễn ... niềm yêu thích thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, thấy tầm quan trọng đề tài, chọn Cảm hứng sử thi thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Lịch sử vấn đề Nguyễn Đình Chiểu ... bình thơ văn Nguyễn Đình Chiểu xoay quanh vấn đề Nguyễn Đình Chiểu gương yêu nước lao động nghệ thuật Trần Thanh Mại có nhận định: Thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu hào hùng cảm khái, tha thi t,...
 • 84
 • 435
 • 4

luận văn phạm ngữ văn chất sử thi trong tiểu thuyết dấu chân người lính của nguyễn minh châu

luận văn sư phạm ngữ văn chất sử thi trong tiểu thuyết dấu chân người lính của nguyễn minh châu
... 1.2 Dấu chân người lính – Một tiểu thuyết sử thi đặc sắc 1.2.1 Tóm tắt tác phẩm 1.2.2 Vị trí tác phẩm Dấu chân người lính trình sáng tác Nguyễn Minh Châu Chương 2: Chất sử thi tiểu thuyết Dấu chân ... bật vấn đề: Chất sử thi tiểu thuyết Dấu chân người lính Nguyễn Minh Châu Bên cạnh đó, tìm hiểu tham khảo số tài liệu có liên quan đến Nguyễn Minh Châu, tiểu thuyết Dấu chân người lính nhằm làm ... cho tác phẩm này, nhiên trội hết chất sử thi Vì thế, định chọn vấn đề: Chất sử thi tiểu thuyết Dấu chân người lính Nguyễn Minh Châu làm luận văn tốt nghiệp Thi t nghĩ, sau nghiên cứu vấn đề...
 • 90
 • 604
 • 5

luận văn phạm ngữ văn điển cố trong quốc âm thi tập của nguyễn trãi

luận văn sư phạm ngữ văn điển cố trong quốc âm thi tập của nguyễn trãi
... nghiệp Điển cố Quốc Âm Thi Tập Nguyễn Trãi 2.3.1.2 Tần xuất sử dụng 2.3.1.3 Một số điển cố tiêu biểu Quốc Âm Thi Tập : (đưa câu chữ Nôm, phiên âm phân tích) 2.3.2 Điển cố thơ Nôm Quốc Âm Thi Tập ... Trần Thị Huệ Luận văn tốt nghiệp Điển cố Quốc Âm Thi Tập Nguyễn Trãi Mấy kẻ tư văn người đất việt Đạo lối dài (Quốc Âm Thi Tập, Thuật hứng 22) Nội dung Quốc Âm Thi Tập Nguyễn Trãi bộc lộ rõ ... Huệ Luận văn tốt nghiệp Điển cố Quốc Âm Thi Tập Nguyễn Trãi B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG NGUYỄN TRÃI VÀ QUỐC ÂM THI TẬP 1.1 Nguyễn Trãi – Cuộc đời nghiệp văn chương 1.1.1 Cuộc đời 1.1.1.1 Thân Nguyễn...
 • 90
 • 706
 • 2

luận văn phạm ngữ văn hình ảnh người phụ nữ trong hai sử thi iliat và ôđixê của hômerơ

luận văn sư phạm ngữ văn hình ảnh người phụ nữ trong hai sử thi iliat và ôđixê của hômerơ
... Đ I H C C N THƠ KHOA SƯ PH M B MÔN SƯ PH M NG VĂN LÂM H NG THI HÌNH NH NGƯ I PH N TRONG HAI S THI ILIAT VÀ ÔĐIXÊ C A HÔMERƠ LU N VĂN T T NGHI P Đ I H C NGÀNH SƯ PH M NG VĂN GI NG VIÊN HƯ NG D ... tài s hai b s thi n i ti ng c a Hi L p Iliat Ôđixê đ làm n i b t hình nh ngư i ph n hai b s thi ch y u tham kh o nghiên c u nh ng b n d ch ti ng Vi t c a hai b s thi là: Iliat Ôđixê – Phan ... CHƯƠNG GI I THI U SƠ LƯ C V TH GI I NHÂN V T NGƯ I PH N TRONG HAI S THI ILIAT VÀ ÔĐIXÊ 2.1 Khái ni m nhân v t văn h c Nhân v t văn h c ngư i đư c nhà văn miêu t tác ph m b ng phương tiên văn h c...
 • 92
 • 561
 • 2

luận văn phạm ngữ văn nội dung và nghệ thuật tác phẩm trích diễm thi tập tự của hoàng đức lương

luận văn sư phạm ngữ văn nội dung và nghệ thuật tác phẩm trích diễm thi tập tự của hoàng đức lương
... hiểu phân tích Nội dung nghệ thuât tác phẩm Trích diễm thi tập tự tác phẩm ngày thấu đáo Mục đích, yêu cầu Với đề tài Nội dung nghệ thuật tác phẩm Trích diễm thi tập tự Hoàng Đức Lương Vấn đề ... phải tìm hiểu tác phẩm Trích diễm thi tập tự chủ yếu phương diện nội dung nghệ thuật Về nội dung, cần làm rõ tư tưởng tác giả qua tinh thần biên soạn sách, làm rõ nội dung tác phẩm tác giả đề ... 1.1.3 Quan điểm Hoàng Đức Lương văn chương cho việc bảo tồn di sản văn hóa văn học ông cha Chúng ta biết đến Hoàng Đức Lương qua Trích diễm thi tập Đặc biệt, Trích diễm thi tập tựa đưa vào giảng dạy...
 • 65
 • 205
 • 0

luận văn phạm ngữ văn nghệ thuật trào phúng trong “xuân hương thi tập”

luận văn sư phạm ngữ văn nghệ thuật trào phúng trong “xuân hương thi tập”
... sống thi u trách nhiệm CHƯƠNG 2: NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRÀO PHÚNG TRONG “XUÂN HƯƠNG THI TẬP” 2.1 ngôn ngữ với việc thể nội dung trào phúng 2.1.1 Nghệ thuật sử dụng tù ghép 2.1.2 Nghệ thuật ... nghệ thuật nghệ thuật trào phúng thơ chưa lưu tâm tìm hiểu cận kẻ Các tác giả nghiên cứu lưu tâm đến ngôn ngữ số phương tiện tổ chức lời thơ “Xuân Hương thi tập” nói phẩn nghệ thuật trào phúng ...  Phạm vi nghiê cứu  Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG  Vài nét Hồ Xuân Hương “Xuân Hương thi tập”  Cuộc đời Hồ Xuân Hương  Giới thi u “Xuân Hương thi tập”...
 • 65
 • 571
 • 0

luận văn phạm ngữ văn phong thi của tản đà trên tiến trình hiện đại hóa thơ việt nam đầu thế kỉ xx

luận văn sư phạm ngữ văn phong thi của tản đà trên tiến trình hiện đại hóa thơ việt nam đầu thế kỉ xx
... văn học đầu kỉ XX 1.2.1 Khái niệm đại hóa văn học 1.2.1.1 Thế đại hóa văn học? 1.2.1.2.Vì có yêu cầu đại hóa văn học Việt Nam đầu kỉ XX? 1.2.2.Tình hình đại hóa văn học 30 năm đầu kỉ XX 1.2.2.1.Giai ... góp Tản Đà thể loại: Phong thi Tản Đà tiến trình đại hóa thơ Việt Nam đầu kỉ XX PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Giới thuyết phong thi Tản Đà 1.1.1 Khái niệm phong thi 1.1.1.1 Phong ... thể phong thi thế, chưa làm bật kế thừa đổi mặt nội dung nghệ thuật sáng tác phong thi Tản Đà, chưa khẳng định tầm quan trọng: Phong thi Tản Đà tiến trình đại hóa thơ Việt Nam đầu kỉ XX ...
 • 133
 • 197
 • 0

luận văn phạm ngữ văn tìm hiểu hoạt động dạy học ngữ văn ở lớp 11c4 trường trung học phổ thông ngã sáu (tỉnh hậu giang)

luận văn sư phạm ngữ văn tìm hiểu hoạt động dạy học ngữ văn ở lớp 11c4 trường trung học phổ thông ngã sáu (tỉnh hậu giang)
... Tìm hiểu hoạt động dạy học Ngữ văn lớp 11C4 trường THPT Ngã Sáu (tỉnh Hậu Giang) , tâm đắc làm việc với tinh thần học hỏi Vì đề tài giúp hiểu thêm thực tiễn hoạt động dạy học Ngữ văn trường phổ ... nên, thực đề tài Tìm hiểu hoạt động dạy học Ngữ văn lớp 11C4 trường THPT Ngã Sáu (tỉnh Hậu Giang) , hy vọng đóng góp phần cho việc tìm hiểu thực tiễn hoạt động dạy học Ngữ văn không mang tính ... 1.3 Mối quan hệ hoạt động dạy hoạt động học Hoạt động dạy hoạt động học có mối quan hệ với chặt chẽ Hoạt động dạy hoạt động học tương tác lẫn hai mặt hoạt động: hoạt động dạy học [15; tr.131]...
 • 75
 • 72
 • 0

luận văn phạm ngữ văn tìm hiểu tác tử cú pháp thì, là, mà trong tiểu thuyết giông tố của vũ trọng phụng

luận văn sư phạm ngữ văn tìm hiểu tác tử cú pháp thì, là, mà trong tiểu thuyết giông tố của vũ trọng phụng
... là, tiểu thuyết Giông tố Trọng Phụng *** 41 Chương hai KHẢO SÁT TÁC TỬ CÚ PHÁP THÌ, LÀ, MÀ TRONG TIỂU THUYẾT GIÔNG TỐ CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG I Đôi nét tác giả tác phẩm Tác giả Trọng Phụng ... Chim Văn Bé Chương hai KHẢO SÁT TÁC TỬ CÚ PHÁP THÌ, LÀ, MÀ TRONG TIỂU THUYẾT GIÔNG TỐ CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG I Đôi nét tác giả, tác phẩm Tác giả Tác phẩm II Giới thiệu văn khảo sát giới hạn phạm vi ngữ ... tác tử mà, 6.1 Mà, dùng câu ghép Câu sử dụng tác tử thì, là, 7.1 Thì, là, dùng câu ghép 7.2 Thì, là, dùng câu phức IV Nhận xét việc khảo sát tác tử pháp thì, là, C - PHẦN KẾT LUẬN...
 • 109
 • 118
 • 1

luận văn phạm ngữ văn từ láy trog thơ trần đăng khoa

luận văn sư phạm ngữ văn từ láy trog thơ trần đăng khoa
... từ láy Phân loại từ láy 4.1 Láy đôi 4.1.1 Từ láy toàn 4.1.2 Từ láy phận 4.1.2.1 Từ láy âm 4.1.2.2 .Từ láy vần 4.2 Từ láy ba 4.3 Từ láy tư Ý nghĩa vai trò từ láy 5.1 Ý nghĩa từ láy 5.1.1.Nhóm từ ... chung từ láy thơ Trần Đăng Khoa 2.1 Kiểu láy 2.2 Nhóm láy 2.3 Từ loại 2.4 Vị trí Tác dụng từ láy thơ Trần Đăng Khoa 3.1 Tác dụng nhóm từ láy 3.2 Tác dụng nhóm từ láy sắc thái hóa 3.2.1 Từ láy sắc ... từ láy ba, từ láy tư 4.1 Từ láy đôi Căn vào yếu tố ngôn ngữ lặp lại, phân từ láy thành kiểu sau: - Từ láy toàn -Từ láy phận, gồm có : từ láy âm, từ láy vần Trong ba kiểu láy toàn bộ, láy âm,láy...
 • 87
 • 372
 • 0

luận văn phạm ngữ văn ước lệ - đặc trưng của thi pháp trung đại qua truyện kiều

luận văn sư phạm ngữ văn ước lệ - đặc trưng của thi pháp trung đại qua truyện kiều
... 1.2 Ư c l - m t nh ng 1.2.1 Các c trưng c a thi pháp trung c trưng c a thi pháp trung i i Các c trưng c a thi pháp trung i c Lê Trí Vi n trình bày k quy n “ c trưng c l c a thi pháp trung i” Theo ... thi pháp trung i 1.2.1 Các c trưng c a thi pháp trung i 1.2.2 Ư c l - m t nh ng c trưng c a thi pháp trung 1.2.2.1 Ư c l văn h c 1.2.2.2 Ư c l - c trưng c a thi pháp trung i i CHƯƠNG 2: S TUÂN ... c trưng quan tr ng – c trưng c l văn chương trung i Nó tr thành c trưng c l văn h c trung i tr thành h th ng dày c V n s c gi i thi u ph n ti p theo v c l - m t nh ng c trưng c a thi pháp trung...
 • 103
 • 306
 • 2

luận văn phạm ngữ văn vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào soạn giáo án dạy các bài làm văn trong sgk lớp 10 - huỳnh thị cẩm tú

luận văn sư phạm ngữ văn vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào soạn giáo án dạy các bài làm văn trong sgk lớp 10 - huỳnh thị cẩm tú
... đáp vận dụng suốt tiết học Trong “Sách giáo viên Ngữ Văn 10 Phan Trọng Luận làm tổng chủ biên [7] “Thiết kế giảng Ngữ Văn 10 Nguyễn Thúy Hồng [5] vấn đề vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào ... viên Ngữ Văn 10 Phan Trọng Luận làm chủ biên [9] phương pháp dạy học tích cực vận dụng đầy đủ vào thiết kế giáo án Tác giả vận dụng kết hợp phương pháp đàm thoại, trực quan, thảo luận nhóm vào ... việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào thiết kế giáo án hạn chế Chính vậy, với luận văn này, người viết muốn tìm hiểu phần Làm văn chương trình SGK Ngữ Văn 10 Trên sở đó, người viết vận dụng...
 • 99
 • 155
 • 0

Luận văn thạc sĩ phạm ngữ văn vận dụng thi pháp văn học trung đại vào dạy học thơ nôm đường luật ở lớp 10 trung học phổ thông

Luận văn thạc sĩ sư phạm ngữ văn vận dụng thi pháp văn học trung đại vào dạy học thơ nôm đường luật ở lớp 10  trung học phổ thông
... thi pháp văn học Nga, thi pháp văn học Trung Quốc, nước có thi pháp văn học trung đại, thi pháp văn học đại, thi pháp thơ Tản Đà, thi pháp thơ Tố Hữu… 1.1.2 Đặc trưng thi pháp văn học trung đại ... cứu thi pháp vận dụng sâu sắc thi pháp văn học trung đại vào dạy học thơ Nôm Đường luật đặt vấn đề nói cấp thi t, vận dụng thi pháp vào dạy thơ Nôm Đường luật nhà trường nhiều hạn chế Bởi lẽ văn ... THÍCH HỢP THI PHÁP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VÀO DẠY HỌC THƠ NÔM ĐƯỜNG LUẬT LỚP 10 - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 38 2.1 Thực trạng dạy học thơ trung đại 38 2.1.1 Thực trạng dạy học thơ trung đại trường...
 • 119
 • 113
 • 0

luận văn đại học phạm Ngữ văn 6

luận văn đại học sư phạm Ngữ văn 6
... mạnh ” [6, 135] Như vậy, việc đồng hai khái niệm không hợp lí ngữ điệu phạm trù ngôn ngữ học giọng điệu lại phạm trù Giang Thị Bến 17 K32D – Ngữ văn Trường Đại học phạm Hà Nội Khóa luận tốt ... tượng văn xuôi đông đảo bạn đọc quan tâm, qua góp phần khắc phục phần Giang Thị Bến K32D – Ngữ văn Trường Đại học phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp chia cắt văn học nhà trường với đời sống văn học ... Bến 18 K32D – Ngữ văn Trường Đại học phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp “Từ điển thuật ngữ văn học khẳng định: “Nhịp điệu phương tiện quan trọng để cấu tạo hình thức nghệ thuật văn học, dựa lặp...
 • 56
 • 192
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập