Tiet 25 phep chieu song song hình biểu dien

Bài : PHẾP CHIẾU SONG SONG_HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN ppt

Bài : PHẾP CHIẾU SONG SONG_HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN ppt
... phương chiếu hình đồng dạng với hình chiếu *Hình biểu diễn hình thường gặp -Thảo luận nhóm trình bày nhận xét HĐ 3: khái niệm hình biểu diễn hình không gian HĐTP 1: -Chiếu slide: Trong hình sau ,hình ... sung  B' A' :chiếu slide hình chiếu // lục giác A C F E A  B  A' B C D B ' C' D' D Hình 2.66 III/ Hình biểu diễn hình không gian mặt phẳng - Hình biểu diễn hình H không gian hình chiếu // H ... -Chiếu slide: khái niệm * H={ M’/ M’ hình chiếu M,M H  gọi hình chiếu H phép chiếu // qua phép chiếu // Chú ý :Ta xét hình chiếu đường thẳng -Nếu cho hình H HS lên bảng dựng hình hình chiếu //...
 • 6
 • 285
 • 0

Chương II - Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Chương II - Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
... không gian Định nghĩa Hình biểu diễn hình H không gian hình chiếu song song hình H mặt phẳng hình đồng dạng với hình chiếu Một số điểm ý vẽ hình biểu diễn hình không gian +) Tất quy tắc Đ1: nét ... biểu diễn hình B-Các bớc tiến hành ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Nhắc khái niệm định nghĩa phép chiếu song song, tính chất phép chiếu song song Bài mới: 3 .Hình biểu diễn hình không gian Định nghĩa Hình ... phải chọn hình đặc trng Hoạt động Hoạt động Giáo viên Câu hỏi 1: Hãy vẽ hình biểu diễn hình bình hành.? Câu hỏi 2: Hình biểu diễn hình thang hình gì? Câu hỏi 3: Hình biểu diễn hình thoi ,hình chữ...
 • 4
 • 424
 • 4

Giáo án đại số 12: PHÉP CHIẾU SONG SONG. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH TRONG KHÔNG GIAN. pdf

Giáo án đại số 12: PHÉP CHIẾU SONG SONG. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH TRONG KHÔNG GIAN. pdf
... biểu diễn nhà qua phép chiếu song song Trang Ghi bảng Đặng Thế Phong Trung Tâm GDTX Phú Vang Vậy khái niệm Bài5 phép chiếu song song, PHÉP CHIẾU SONG hình biểu diễn SONG hình không gian HÌNH BIỂU ... hình biểu diễn HS lên trình hình lập phương? bày câu a, b GV minh họa Cả lớp nhận xét H: Tại hình (b) hình biểu diễn Hình biểu diễn hình lập phương? H: Trong hai hình (a) (c) hình biểu diễn hình ... không thay đổi qua phép chiếu song song Vận dụng TC để biết cách vẽ hình biểu diễn số hình thường gặp Cẩn thận vẽ hình BTVN: Vẽ hình biểu diễn tam giác có trực tâm H Vẽ hình biểu diễn tam giác nội...
 • 19
 • 146
 • 1

phép chiếu song song hình biểu diễn của một hình không gian

phép chiếu song song hình biểu diễn của một hình không gian
... (D) a b song song 2.Mệnh đề sau đúng: (A) Hình chiếu song song đường thẳng chéo song song với (B) Hình chiếu song song đường thẳng cắt nhauthì song song (C) Hình chiếu song song hình vuông hình ... C, D không đồng phẳng Ví dụ 8: Mệnh đề sau đúng: (A) Hình chiếu song song đường thẳng cắt đường thẳng song song (B) Hình chiếu song song hình bình hành hình bình hành (C) Phép chiếu song song ... * Một hình bình hành coi hình biểu diễn hình bình hành tuỳ ý cho trước( hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông…) * Một hình thang coi hình biểu diễn hình thang tuỳ...
 • 10
 • 2,000
 • 0

Bài giảng Hình học 11 chương 2 bài 5 Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Bài giảng Hình học 11 chương 2 bài 5 Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
... trúc học Phép chiếu song song Các tính chất phép chiếu song song Hình biểu diễn hình không gian mặt phẳng Phép chiếu song song  Xem đoạn phim sau: Phép chiếu song song (điểm)  Theo bạn, phép chiếu ... lí 2: Hình chiếu song song hai đường thẳng song song hai đường thẳng song song trùng l P Tính chất 2  Hệ quả: Hình chiếu song song hình bình hành không nằm mặt phẳng song song với phương chiếu ... hình H không gian hình chiếu song song hình H lên mặt phẳng theo phương chiếu (hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó) Một số hình biểu diễn Hình không gian Hình biểu diễn Tam giác (thường, cân,...
 • 14
 • 300
 • 0

tiết 26,phép chiếu song song

tiết 26,phép chiếu song song
... b,Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường thẳng,biến tia thành tia,biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng c,phep chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song ... gọi hình chiếu song song điểm M mặt phẳng (α) Mặt phẳng (α)được gọi mặt phẳng chiếu ∆ gọi phương chiếu Phép đặt tương ứng điểm M không gian với hình (α) chiếu M’ gọi phép chiếu song song lên ... ∆ Chú ý:Hình chiếu đường thẳng lên mặt phẳng điểm,nếu đường thẳng có phương trùng với phương chiếu II-CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CHIẾU SONG SONG Định lý 1: SGK-T72 a,Phép chiếu song song biến ba...
 • 11
 • 196
 • 0

phép chiếu song songhình biểu diễn

phép chiếu song song và hình biểu diễn
... đoạn thẳng Biến đt song song thành đt song song song song nằm đt trùng Cho HS thảo luận nhóm HĐ1, + Hình chiếu song song hình vuông có HĐ2 thể HBH + Hình 2.67 hình biểu diễn hình lục giác đảm ... : Hình biễu diễn hình không gian mặt phẳng Hoạt động giáo viên Hình biểu diễn hình hình chiếu song song hình đồng dạng với hình chiếu Trường THPT Đức Trí Hoạt động học sinh Gọi Hs định nghĩa hình ... Giáo án hình học 11 Giáo viên: Dương Minh Tiến + Mp (α) mp chiếu + ∆ phương chiếu + M’ gọi hình chiếu song song điểm M + Hình chiếu hình H hình H’ gồm tất hình chiếu M’ điểm M thuộc hình H Tính...
 • 3
 • 445
 • 2

Chủ đề: Phép chiếu song song (Hình học 11 - Chương II)

Chủ đề: Phép chiếu song song (Hình học 11 - Chương II)
... Mx song song với AD cắt BD M, M hình chiếu song song điểm M phép chiếu song song câu a) Vì N thuộc AD nên D hình chiếu song song điểm N phép chiếu song song câu a) Trong (ACD) dựng Ny song song ... chiếu song song tia tia, đoạn thẳng đoạn thẳng Tính chất 2: Hình chiếu song song hai đờng thẳng song song hai đờng thẳng song song trùng a a b b l l A A B A B a B b A ab Tính chất 3: Phép chiếu ... chủ đề p hép chiếu song song A Tóm tắt lí thuyết Phép chiếu song song Cho mặt phẳng đờng thẳng l không song song với Với điểm M không gian, đờng thẳng qua M l song song với l cắt...
 • 5
 • 244
 • 3

Tài liệu Hinh-phep chieu song song - Bai tap ppt

Tài liệu Hinh-phep chieu song song - Bai tap ppt
... Xét phép chiếu song song theo phương chiếu BC1 - Hình chiếu D, I , B : D, J, B’1 - - D, I , B1 thẳng hàng suy : D, J, B’ thẳng hàng suy J giao điểm AC B’1D ID JD AD = = ' = - Suy : ' IB1 JB1 ... suy J giao điểm AC B’1D ID JD AD = = ' = - Suy : ' IB1 JB1 B1C HĐ4 : Củng cố - Gọi học sinh nhắc lại tính chất - Nhắc lại hình biễu diễn hình thường gặp HĐ5 : HDVN Ôn lại tính chất vẽ hình...
 • 3
 • 169
 • 1

Giáo án hình học: Phép chiếu song song pps

Giáo án hình học: Phép chiếu song song pps
... Nêu hình chiếu song song củ đồng tròn đoạn thẳng phương chiếu song song với mặt phẳng chứa đường tròn Hoạt động giáo viên H1 : Gọi học sinh nêu định nghĩa H2: Nêu ý để học sinh biết cách vẽ hình ... qua a song song chứa l H2 : nêu tính chất Giải thích Hoạt động giáo viên H1 : Từ việc chứng minh tính chất em có nhận xét đường thẳng a’ ? H2: Từ nhận xét em cho lớp biết hình chiếu song song ... hình trông không gian H3 :- Tổ chức thảo luận nhóm câu hỏi , 6, , , - Giải đáp thắc mắc học sinh H4: Hình biểu diễn đường tròn Cho học sinhquan sát hình vẽ tron sách gk nêu kết hình chiếu song...
 • 4
 • 216
 • 1

Hinh-phep chieu song song

Hinh-phep chieu song song
... qua a song song chứa l H2 : nêu tính chất Giải thích Hoạt động giáo viên H1 : Từ việc chứng minh tính chất em có nhận xét đường thẳng a’ ? H2: Từ nhận xét em cho lớp biết hình chiếu song song ... thảo luận nêu kết giải thích H4 : Quan sát nêu tính chất Nêu hình chiếu song song củ đồng tròn đoạn thẳng phương chiếu song song với mặt phẳng chứa đường tròn Hoạt động giáo viên H1 : Gọi học sinh ... sinh H4: Hình biểu diễn đường tròn Cho học sinhquan sát hình vẽ tron sách gk nêu kết hình chiếu song song đường tròn đoạn thẳng ? H5: Các nhóm thảo luận trình bày trước lớp H5: Chia lớp thành nhóm...
 • 4
 • 58
 • 0

Phép chiếu song song

Phép chiếu song song
... hình chiếu M’ tất điểm M thuộc H gọi hình chiếu H qua phép chiếu song song nói M’ α II CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CHIẾU SONG SONG Định lí 1: a) Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm ... phương chiếu - Phép đặt tương ứng điểm M không gian với hình chiếu M’ mặt phẳng (α ) gọi phép chiếu song song lên (α ) theo phương ∆ I PHÉP CHIẾU SONG SONG Nếu H hình tập hợp H’ hình chiếu M’ tất ... 1: b) Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng H3 α 1.Định lí 1: c) Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành...
 • 10
 • 218
 • 1

Chuyên đề: Phép chiếu song song

Chuyên đề: Phép chiếu song song
... song với (D) a b song song 2.Mệnh đề sau đúng: (A) Hình chiếu song song đường thẳng chéo song song với (B) Hình chiếu song song đường thẳng cắt nhauthì song song (C) Hình chiếu song song hình vuông ... không song song với a, b cắt ® Khi qua phép chiếu song song lên mặt phẳng (R) theo phương d, hai đường thẳng chéo a b có hình chiếu a’ b’ song song với Ví dụ 2: Hãy chọn phép chiếu song song với ... dụ 8: Mệnh đề sau đúng: (A) Hình chiếu song song đường thẳng cắt đường thẳng song song (B) Hình chiếu song song hình bình hành hình bình hành (C) Phép chiếu song song biến tam giác thành tam giác...
 • 10
 • 329
 • 12

Phép chiếu song songphép chiếu vuông góc

Phép chiếu song song và phép chiếu vuông góc
... '∈ ∆ (II) gọi phép chiếu vuông góc lên đường thẳng ∆ Kí hiệu là: F⊥∆ *Lưu ý : ta thường sử dụng H thay cho M’ phép chiếu vuông góc 3.2.Biểu thức véc tơ phép chiếu vuông góc *ĐỊNH LÍ Trong mặt ... tích số phép biến hình) → 2.PHÉP CHIẾU THEO PHƯƠNG v LÊN ĐƯỜNG THẲNG (PHÉP CHIẾU SONG SONG) 2.1.Định nghĩa → Trong mặt phẳng cho đường thẳng ∆ véc tơ v ≠ → không véc tơ phương đường thẳng ∆ Phép ... 3.PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC LÊN ĐƯỜNG THẲNG 3.1.Định nghĩa Trong mặt phẳng cho đường thẳng ∆ véc tơ pháp → tuyến n Phép biến hình biến điểm M thành M’ cho: MM ' = k n   M '∈ ∆ (II) gọi phép chiếu...
 • 9
 • 732
 • 6

Phép chiếu song songphép chiếu vuông góc lên đường thẳng

Phép chiếu song song và phép chiếu vuông góc lên đường thẳng
... tích số phép biến hình) → 2.PHÉP CHIẾU THEO PHƯƠNG v LÊN ĐƯỜNG THẲNG (PHÉP CHIẾU SONG SONG) 2.1.Định nghĩa → Trong mặt phẳng cho đường thẳng ∆ véc tơ v ≠ → không véc tơ phương đường thẳng Phép ... '∈ ∆ (II) gọi phép chiếu vuông góc lên đường thẳng ∆ Kí hiệu là: F⊥∆ *Lưu ý : ta thường sử dụng H thay cho M’ phép chiếu vuông góc 3.2.Biểu thức véc tơ phép chiếu vuông góc *ĐỊNH LÍ Trong mặt ... 3.PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC LÊN ĐƯỜNG THẲNG 3.1.Định nghĩa Trong mặt phẳng cho đường thẳng ∆ véc tơ pháp → tuyến n Phép biến hình biến điểm M thành M’ cho: MM ' = k n   M '∈ ∆ (II) gọi phép chiếu...
 • 9
 • 1,258
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: SKKN Biện Pháp Tổ Chức Chuyên Đề Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Đội Ngũ Giáo Viên Mầm Non60 bài luận tiếng anh thông dụng Trần Văn Hải (P1)Đề thi vào chuyên toán Nguyễn Trãi Hải Dương 04Đề thi và đáp án vào chuyên toán Nguyễn Trãi Hải Dương 05Đề thi vào chuyên toán Nguyễn Trãi Hải Dương 06Sách giáo khoa tiếng anh 6 thí điểm tập 2 (Bản đẹp)Đề cương ôn tập toán HKII toán lớp 8 giúp thi tốtBÀI GIẢNG môn lập và PHÂN TÍCH dự án đô THỊBẢO tồn DI sản KIẾN TRÚCquy trình công nghệ gia công chi tiết đầu PHÂN độ cơ KHÍ nằm NGANGDùng các vi mạch tương tự và vi mạch số tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng cảm biến nhiệt điện trở kim loại (ví dụ pt, cu, zn)HỆ THỐNG PHÂN LOẠI sản PHẨM và GIÁM sát TRÊN WIN CCPHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNHToán lớp 3 - So sánh diện tích giữa 2 hìnhPhân tích và xây dựng hệ thống cân kiểm tra trọng tải ô tôThiết kế một hệ thống nhúng sử dụng vi xử lý FPGA picoblaze để đo nhiệt độ và đưa ra tín hiệu điều khiển môtơ PWMTÍNH TOÁN THIẾT kế hệ dẫn ĐỘNG BĂNG tảiCÔNG tác đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TNHH lửa VIỆTHoàn thiện hạch toán chuyen de chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển minh quân 2014Một số khái niệm cơ bản về viễn thám
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập