tIET 18 luyen tap

Bài 13. Tiết 18. Luyện tập chương I - Các hợp chất vô cơ

Bài 13. Tiết 18. Luyện tập chương I - Các hợp chất vô cơ
... Mu i + kim lo i ? MU I + H2 O ? + Axit + Kim lo i + Bazơ + Oxit bazơ + Mu i ? AXIT Hai mu i Kim lo i + Mu i Mu i nhiệt phân huỷ sinh nhiều chất khác Ngày 14 tháng 11 năm 2007 II -B i tập : B i1 :Em ... Ngày 14 tháng 11 năm 2007 Tiết 1 8- B i 13: Luyện tập chương I Các lo i hợp chất I- Kiến thức cần nhớ: 1.Phân lo i hợp chất cơ: B i 1: Em phân lo i chất sau: CO2, BaO, HNO3, HBr, KOH, ... chất hoá học lo i hợp chất cơ: OXIT AXIT OXIT BAZƠ ? + Bazơ + Oxit bazơ + Axit + Oxit axit ? + H2 O Nhiệt phân huỷ ? ? + Bazơ ? + Axit + Oxit axit + Mu i ? BAZƠ Chú thích: Mu i + Mu i Muối...
 • 12
 • 742
 • 3

tiet 18 : luyen tap chuong I

tiet 18 : luyen tap chuong I
... Oxit Oxit bazơ Oxit axit Axit Axit có oxi Axit oxi Bazơ Bazơ tan Bazơ không tan Mu i Mu i axit Mu i trung hòa Tiết 1 8: Luyện tập chương I Các lo i hợp chất vô I - Kiến thức cần nhớ Phân lo i ... Mu i +Kim lo i Kim lo i Nhiệt phân huỷ Chất khác Tiết 1 8: Luyện tập chương I Các lo i hợp chất vô I - Kiến thức cần nhớ Phân lo i hợp chất vô Tính chất hóa học lo i hợp chất vô a, Sơ đồ m i quan ... nghiệm trên(nếu có)? Tiết 1 8: Luyện tập chương I Các lo i hợp chất vô I - Kiến thức cần nhớ Phân lo i hợp chất vô Tính chất hóa học lo i hợp chất vô II - Luyện tập II - Luyện tập B i tập 3: (SGK...
 • 20
 • 170
 • 0

GAĐT tiết 18 Luyện tập HH 11 ncao

GAĐT tiết 18 Luyện tập HH 11 ncao
... d + I giao điểm cần tìm Tiết 18 * PP tìm giao tuyến hai mp (α) (β): + Tìm điểm chung A B + AB giao tuyến cần tìm * PP tìm giao điểm đường thẳng d mp (α): LUYỆN TẬP Bài tập 1: Cho hình chóp S.ABCD ... SO D I O C Mà: SO ⊂ (SBD) => CM ∩ (SBD) = I Tiết 18 * PP tìm giao tuyến hai mp (α) (β): + Tìm điểm chung A B + AB giao tuyến cần tìm LUYỆN TẬP Bài tập 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình ... Vậy: (ABE) ∩ (SCD) = EK Tiết 18 * PP chứng minh ba đường thẳng a, b, c đồng quy: + Gọi I = a ∩ b + Chứng minh: I ∈ c • c = (α) ∩ (β) • I điểm chung (α) (β) LUYỆN TẬP Bài tập 2: Cho hình chóp S.ABCD...
 • 10
 • 122
 • 0

Giáo hóa học lớp 12 cơ bản - Tiết 18: LUYỆN TẬP: CẤU TẠO V TÍNH CHẤT CỦA AMIN, AMINO AXIT V PROTEIN potx

Giáo hóa học lớp 12 cơ bản - Tiết 18: LUYỆN TẬP: CẤU TẠO V TÍNH CHẤT CỦA AMIN, AMINO AXIT V PROTEIN potx
... c)HO-C6H4-CH2-CH(NH2 )- V i chất sau đây: a) HCl c) NaOH b) Nước brom COOH+2NaOH → NaO-C6H4-CH2-CH(NH2 )- d) CH3OH/HCl (hơi COONa + 2H O bo hồ) d) HO-C6H4-CH2-CH(NH 2)-COOH + CH3OH HO-C6H4-CH2-CH(NH2 )- ... thức đ học COOH + HCl → amino axit để hoàn thành PTHH HO-C6H4-CH2-CH(NH3Cl )- phản ứng COOH b) HO-C6H4-CH2-CH(NH2 )- Bi 3: Viết cc PTHH phản ứng COOH + 2Br2 → tirozin HO-C6H2Br2-CH2-CH(NH2 )- HO CH2 ... loại -amino axit b) Viết CTCT đồng phân A gọi tn chng theo danh php thế, - thay đổi v trí nhóm amino - thay đổi cấu tạo gốc hiđrocacbon nhóm amino v trí V CỦNG CỐ: Trong tiết luyện tập VI DẶN...
 • 7
 • 276
 • 0

tiet 18 luyen tap chuong I

tiet 18 luyen tap chuong I
... phân hủy BAZƠ ? + Axit + Oxit axit + Bazơ ? +? Axit + Oxit axit + Muô i + Bazơ + Oxit bazơ OXIT AXIT +H2 O MUÔ I +? Axit + Kim loa i ? + Bazơ + Oxit bazơ + Muô i AXIT TừTừ oxit bazơovà nnthànc ... đồ, muô i còn có những tính chất sau: - muô i có thể tác dụng vơ i muô i sinh muô i i - muô i có thể tác dụng vơ i kim loa i tạo thành kim loa i i và muô i i - muô i có ... cho biết: từ axit có thể p: từ axit có thể i ̀u chế oxit aixt Gia i đá i ̀u chế oxit axit không? Nếu có hãy viết phương hợnhVí dụ: họa nếu i ̀u kiện thích trì p minh H2SO4(đặc...
 • 10
 • 139
 • 0

tiết 18 luyện tập

tiết 18 luyện tập
... + − x ) : ( x − 3) a /(25 x − x + 10 x ) : x b /(15 x3 y − x y − 3x y ) : x y Làm tính chia: Tiết 18 Giải a /(25 x − x + 10 x ) : x = x − x + b /(15 x y − x y − 3x y ) : x y = xy − − y 2 2 2 ... x ) : x Làm tính chia: b /(15 x y − x y − 3x y ) : x y (2 x + x − 3x + x − 2) : ( x − x + 1) Tiết 18 Giải x + x3 − 3x + x − - 2x − 2x + 2x 3x − x + x − - 3x − 3x + 3x −2 x + x − - −2 x + x − ... − x + 1) = x + 3x − a /(25 x − x + 10 x ) : x Làm tính chia: b /(15 x y − x y − 3x y ) : x y Tiết 18 Làm tính chia: (2 x + x − 3x + x − 2) : ( x − x + 1) Tìm số a để đa thức 2x3-3x2 + x + a chia...
 • 9
 • 59
 • 0

TIẾT 17+18 LUYỆN TẬP HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC docx

TIẾT 17+18 LUYỆN TẬP HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC docx
... công thức tính diện tích tam - Trình bày kết giác - Chỉnh sửa hoàn thiện Hướng dẫn: Tính diện tích tam giác ABM nhờ - Ghi nhận kiến thức công thức Hêrông, sau nhân đôi có diện tích tam giác ABC ... điều phải chứng minh III.CỦNG CỐ: ( 10') - Nhắc lại hệ thức lượng tam giác - Chứng minh hai trung tuyến kẻ từ B C tam giác ABC vuông góc với có hệ thức sau:CotA=2(cotB+cotC) Hoạt động HS Hoạt động ... cho kết 55 Đáp án: b) B  87 25' a) S  III.CỦNG CỐ: ( 10') - Nhắc lại hệ thức lượng giác - Kẻ đường cao AA’;BB’;CC’ tam giác nhọn ABC Chứng minh B’C’ = 2RsinAcosA Hoạt động HS Hoạt động GV -...
 • 5
 • 191
 • 0

tiết 67 luyện tập giới hạn

tiết 67 luyện tập giới hạn
... „^²Z±$R0þĨ¹C*TÃỊ•Ý]JåN©ï`lỈ Ð8CzÍI…°˜süË2ỵ|ÉWLøỈ{B-ỴỴ³gà³:X´­¯đgØétớl~¥O„r«ƒ ư¸3Kơ\)ªÚ‹[òä8 ´F !67? ½Sµ`âc*ÜL~µ3ỉ™lµw¶mwä£á“¼*NQvŽ…s—‹˜¬.˜©¨%“.µÙ×®3š3çë8‡ªINõ†L´âưSơSsSÊ©Þ(^ªâ¥ÍsVi;¶’&&ƠŒ...
 • 270
 • 290
 • 0

tiết 63 Luyện tập về cách tránh hiện tượng tùng nghĩa NC

tiết 63 Luyện tập về cách tránh hiện tượng tùng nghĩa NC
... Là tượng dùng hai từ ngữ mà từ ngữ biết: tượng chứa đựng nghĩa từ ngữ trùng nghĩa? * Lưu ý: Việc xác định chuẩn ngôn ngữ công việc không đơn giản Với tượng trùng nghĩa, trường hợp nêu luyện tập ... học xong này? - Thế trùng nghĩa, tượng dùng từ ngữ mà từ ngữ chứa đựng nghĩa từ ngữ - Có ý thức dùng từ, tránh tượng trùng nghĩa - Nhưng có trường hợp khác, tượng trùng nghĩa xã hội chấp nhận, ... vào nghĩa từ "nắng" cách dùng từ ngữ đoạn văn em tượng trùng nghĩa ví dụ sau: - GV chiếu ví dụ: - HS tượng trùng nghĩa: "Ánh nắng mặt trời" - Tại sử dụng cụm "Ánh nắng mặt trời" lại trùng nghĩa? ...
 • 6
 • 647
 • 8

tiết 23 luyện tập

tiết 23 luyện tập
... Tiêt 23 Luyện tập bước vẽ đồ thị hám số y = ax ? Lời giải: -Bước 1: Cho x = y = 0, đồ thị hàm số qua A(0 ... số cần vễ A 1: vẽ đồ thị hàm số y = x +3 Hàm số có hệ số : a= b= B -3 -2 -1 x Tiêt 23 tập Hàm số y = x +1 Luyệnhệ số : bước vẽ đồ thị hám=số1 = ax ? y a= b -Bước 1: Cho x = -x + = 0, đồcáchàm ... y = x + ta y = Vậy toạ độ C (1; 2) y K y= C A A(-1; 0) -3 B(3 ; 0) -2 M -1 +1 x B H x Tiêt 23 Luyện tập Lời giải: - Vẽ đồ thị hàm số y = 2x : 3: Cho x = y = , đồ thị hàm số qua Cho x = y = ,...
 • 8
 • 295
 • 0

Đại số 7 Tiết 29 Luyện tập

Đại số 7 Tiết 29 Luyện tập
... (km/h) t (h) 10 10 25 50 Đại số: T29 Hàm số 2/ Khái niệm hàm số: ? Qua ví dụ cho biết đại lượng y gọi hàm số Nếu đại lượng y thay đổi phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x đại lượng x cho với giá ... f(3) = Đại số: T29 Hàm số Bài tập 24/ tr63 SGK: Các giá trò tương ứng hai đại lượng y x cho bảng sau: x -4 -3 -2 -1 y 16 1 16 Đại lượng y có phải hàm số đại lượng x không? ? Cho ví dụ hàm số cho ... 1= + 1= f(3) = 32 + 1= 27 + 1= 28 Hướng dẫn nhà: - Nắm vứng khái niệm hàm số, vận dụng điều kiện để y hàm số x - Bài tập nhà: 26; 27; 28; 29; 30 tr 64 SGK Đại số: T29 Hàm số KÝnh chóc søc kh c¸c...
 • 9
 • 375
 • 1

Hình 7 Tiết 13 Luyện tập

Hình 7 Tiết 13 Luyện tập
... O3+ O2 (3) (Căn vào (1), (2)) => O = O (Căn vào (3)) HÌNH HỌC: Tiết 13: LUYỆN TẬP BT1: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đònh lý? Nếu đònh lý minh hoạ hình vẽ viết giả thiết, kết luận a) Qua điểm đường ... câu hỏi ôn tập chương I (tr 102; 103 SGK) - Làm tập số 54; 55; 57 tr 103, 104 SGK; số 43, 45 tr 81; 82 SBT - Hướng dẫn 57 tr 104 SGK: Vẽ đường thẳng song song với a qua O a 380 x? O 132 0 b KÝnh ... tiến hành bước sau: + Vẽ hình minh hoạ đònh lý + Dựa theo hình vẽ viết giả thiết, kết luận kí hiệu + Nêu bước chứng minh Mỗi bước gồm khẳng đònh khẳng đònh - E Bài tập: Cho hình vẽ: D Trong đó: M...
 • 12
 • 728
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu thptqg nam 2017 de so 1 co loi giaibài du thi day hoc tich hop liên môn toán học bậc thcsHướng dẫn cách kiếm tiền online trên mạngtiền từ web bán hàng ebayfullstack react book r20đề thi thử môn hóa chuyên hạ long 2017sử dụng hệ tọa đọ Oxyz giải các bài toán hình không gian hayNgười chơi facebook khôn ngoan biết rằng Xuân NguyễnLuyenDe2017CB LPTBuoiSo02CB tuluyen(chuyenphanboichau nghean 2017 l01 de)Thuật toán điều khiển tắc nghẽn WLDAThực trạng nghèo đói và những giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Thái tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ AnTìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố Hà NộiVai trò của nữ cán bộ trong hoạt động quản lý tại Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội nước CHDCND LàoVấn đề đời sống văn hóa của người lao động Việt Nam trên báo điện tử (Khảo sát báo Lao động online, Lao động thủ đô onlineVấn đề tính dục trong thơ nôm của Hồ Xuân Hương dưới góc nhìn văn hóaVăn hóa doanh nghiệp tại Viễn thông Hà GiangViệc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng NamXóa đói giảm nghèo ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiXuất khẩu lao động ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Đăng ký
Đăng nhập