Tiet 10 on tap chuong i

Tiết 10: ÔN TẬP CHƯƠNG I

Tiết 10: ÔN TẬP CHƯƠNG I
... kh i chóp S.DBC B i gi i a)Tính tỉ số thể tích: Vẽ hình chóp tam giác S G i H hình chiếu S lên (ABC) ,H có đặc i m tam giác ABC? HS:H trọng tâm tam giác ABC D Dựng giao i m D 600 Học sinh gi i ... +c a B i : (B i SGK) Cho hình chóp tam giác i u S.ABC Các cạnh bên SA,SB,SC tạo v i đáy góc 600.G i D giao i m SA v i mặt phẳng qua BC vuông góc v i SA a)Tính tỉ số thể tích hai kh i chóp S.DBC ... giác ABC? Vì mặt bên tạo v i đáy góc nên H tâm đường tròn n i tiếp tam giác ABC Tính diện tích đáy: C J A E H F B HD:Khi biết cạnh bên tam giác dựa vào công thức tính dt tam giác đó? S HS:Công...
 • 14
 • 347
 • 7

Tiết 10 - Ôn tập chương I (tiếp)

Tiết 10 - Ôn tập chương I (tiếp)
... bổng B i 10: NGUỒN ÂM I Nhận biết nguồn âm: Vật phát âm g i nguồn âm II Các nguồn âm có đặc i m gì? dao động Khi phát âm, vật đều…………… III Vận dụng? * Lần lượt th i mạnh miệng vào ống nghiệm nghe ... NGUỒN ÂM I Nhận biết nguồn âm: Vật phát âm g i nguồn âm II Các nguồn âm có đặc i m gì? dao động Khi phát âm, vật đều…………… III Vận dụng? C6: Em làm cho số vật tờ giấy, chu i Phát âm không? C7: ... nghiệm giống đến mực nước khác (hình 10. 4) * Dùng thìa gõ nhẹ vào ống nghiệm nghe âm trầm, bổng khác B i 10: NGUỒN ÂM I Nhận biết nguồn âm: Vật phát âm g i nguồn âm II Các nguồn âm có đặc i m...
 • 10
 • 175
 • 0

tiết 23 ôn tập chương I công nghệ 10

tiết 23 ôn tập chương I công nghệ 10
... phân bón thông thường Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất phân bón i u kiện phát sinh, phát triển sâu, bệnh h i trồng BẢO VỆ CÂY TRỒNG Phòng trừ tổng hợp dịch h i trồng Ảnh hưởng xấu thuốc hoá ... thể sinh vật MT Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ trồng - Phân nhóm HS, giao n i dung cần thảo luận cho nhóm (2 câu/nhóm) (Gồm câu h i b i, từ câu - 12) - Thảo luận n i dung ... cương - Chuẩn bị thực hành: M i tổ nhóm tìm tư liệu đoạn phim ảnh hưởng thuốc hóa học đến m i trường quần thể sv đoạn phim công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm sinh học ...
 • 2
 • 901
 • 0

TIẾT 40: ÔN TẬP CHƯƠNG I.

TIẾT 40: ÔN TẬP CHƯƠNG I.
... I.- Ôn tập chương I: 1.- Các môi trường nuôi cấy vi sinh vật ( VSV ): - Môi trường tự nhiên môi trường chứa chất tự nhiên không xác đònh số lượng, thành phần ... thành N – axêtyl glucôzamin c.- Phân giải lipit: Vi sinh vật tiết enzim lipaza để phân giải lipit (mỡ) thành axt béo glixêrol II.- Bài tập: Bài 1: Xác đònh môi trường với nội dung phù hợp tương ... – P  Đihiđrôxiaxêtôn – P  A.piruvic  Axêtyl – CoA  Glixêrol Các axit béo Lipit 4.- Đặc điểm trình phân giải vi sinh vật: a.- Phân giải axit nuclêic prôtêin: Vi sinh vật tiết enzim nuclêaza...
 • 14
 • 292
 • 0

Hình 7 Tiết 14 Ôn tập chương I (t1)

Hình 7 Tiết 14 Ôn tập chương I (t1)
... Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I i n vào chổ trống ( ) a)Hai góc đ i đỉnh hai góc có cạnh góc tia đ i cạch góc b) Hai đường thẳng vuông góc v i hai đường thẳng cát tạo thành góc vuông ... Vẽ đoạn thẳng AB d i 28mm - Trên AB lấy i m M cho AM = 14mm - Qua M vẽ đường thẳng d ⊥ AB - d trung trực AB M • B Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I B i tập 57/ 104SGK: Cho hình vẽ (h39), có a//b ... b//c) => O2 = 480 Vì tia OC nằm hai tia OA OB nên ta có x = O1 + O2 = 380 + 480 = 860 Vậy số đo x góc AOB 860 O c Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I B i tập 55/103 SGK: Vẽ l i hình 38 (tr103- SGK)...
 • 5
 • 1,321
 • 12

Tiet 20 ON TAP CHUONG I

Tiet 20 ON TAP CHUONG I
... : Giá trị tuyệt đ i : -Kh i niệm : Giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ x ……………………… khoảng cách từ i m t i i m trục số ………………………… -Giá trj tuyệt đ i số hữu tỉ x xác định : x = -V i - x x ≥ ………………………………… ... Căn bậc hai số a không âm ……………………………………… Kí hiệu : Căn bậc hai dương a …… a − a …………………………………… bậc hai âm a h) N… Z … Q ……R ⊂ ⊂ ⊂ i) Trục số g i trục số thực ……………………………………… i m biểu diễn số ... cộng v i số : 3) Tính chất nhân v i số : a.1 = a a+0= a ……………………………… ……………………………… ( ) ( ) •Tính chất phân ph i phép nhân v i phép cộng : a ( b + c ) = a b + a c I ÔN TẬP LÝ THUYẾT : Giá trị tuyệt...
 • 12
 • 534
 • 2

Tiết 24: Ôn tập chương I (HH)

Tiết 24: Ôn tập chương I (HH)
... B1 C1 i xng vi ABC qua ng thng a b, V A2 B2 C2 i xng vi ABC qua ng thng a A1 A B B1 C C2 B2 A2 C1 a B - BI TP B i tập 88 tr 111 /SGK Cho t giác ABCD G i E,F,G,H theo thứ tự trung i m AB, ... cỏc hỡnh thoi l hp ca hp cỏc bỡnh hnh, hỡnh thang hỡnh C,Giao ca hp cỏc HCN v hp cỏc hỡnh thoi l Vuụng hp cỏc hỡnh B - BI TP Bi : Cho ABC , mt ng thng a tu ý v mt im nm ngoi tam giỏc a, Hóy ... CD = DA ễn chng I ; T giỏc B - BI TP Bi 67 tr 111/SGK: Cho s biu th quan h gia cỏc hp hỡnh thang, hỡnh bỡnh hnh, hỡnh ch Nht , hỡnh thoi , hỡnh vuụng Nh hỡnh bờn Da vo s ú hóy in vo ch trng...
 • 9
 • 203
 • 0

Tiết 17: Ôn tập chương I & II

Tiết 17: Ôn tập chương I & II
... Bi táûp I: Bi âạp ạn c Bi âạp ạnb Bi âạp ạn c II/ Bi táûp II: -Hs lm vo våí bi táûp -Gv gi1säú hs lãn bng lm bi táûp,Hs nháûn xẹt &gv chỉỵa hs theo di Niªn ® i: Ù Sỉû kiãûn Thãú k VII TCN Nàm ... vàn hoạ trãn Bi 2:Thnh Cäø Loa âỉåüc xáy dỉûng vo: a/ Thãú k III TCN b/ Thãú k III - II TCN c/Thãú k II TCN â/ Thãú k I TCN Bi táûp 3: Sau dnh âỉåüc âäüc láûp, Trỉång Vỉång â: a.Giỉỵ ngun cạc ... HS: Än cạc bi â hc, lm 1säú bi táûp Gv â hỉåïng dáùn åí tỉìng tiãút hc D/ Tiãún trçnh lãn låïp: I/ ÄØn âënh låïp: II/ Kiãøm tra bi c: Kãút håüp åí pháưn bi táûp III/ Triãøn khai bi táûp: Hoảt...
 • 6
 • 259
 • 0

Tiết 14: Ôn tập chương I

Tiết 14: Ôn tập chương I
... B i toán 1: Hình vẽ cho biết kiến thức gì? a O b Hai góc đ i đỉnh - Định nghĩa: Hai góc đ i đỉnh hai góc mà cạnh góc tia đ i cạnh góc - Tính chất: Hai góc đ i đỉnh x A I B y A a b B ... v i đường thẳng B i toán 2: i n từ vào chỗ trống: 1: Hình vẽ cho biết kiến thức gì? ………………………………………………………………… a) Hai góc đ i đỉnh hai góc có cạnh góc tiatính vuông gócgóc Quan hệ đ i cạnh v i ... ……………………………………………………………………………… a//b a//b B i toán 3: Chọn câu đúng, sai: Hai góc đ i đỉnh Đúng Hai góc đ i đỉnh Sai Hai đường thẳng vuông góc cắt Đúng Hai đường thẳng cắt vuông góc Sai Đường trung trực đoạn thẳng...
 • 9
 • 437
 • 1

tiết 16: ôn tập chương I (đại số9)

tiết 16: ôn tập chương I (đại số9)
... tiếp tục ôn tập chương i 1.Tip tc ụn lý thuyt v cỏc cụng thc bin i cn thc ễn cỏc bi ca cỏc dng toỏn + Chng minh ng thc (Bi 75 SGk Bi 98;105 sỏch bi tp) + Gii phng trỡnh vụ t.( Bi 74 SGK; Bi 102 ... Chúc em có tiết học thành công I S Giỏo viờn: nguyễn hưởng A Lý thuyết Câu h i 1: Nêu i u kiện để x cn bậc hai số học số a không âm? x x = a ( vớia 0) x2 = a B i tập trắc nghiệm a) Nếu CBHSH ... Tin hnh quy ng rỳt gn, kt hp vi iu kin ca bi kt lun Bc 4: Lm cỏc cõu hi ph theo yờu cu ca bi toỏn + Tuõn + Kt th nghiờm ngt cỏc phộp bin i phng trỡnh, bt phng trỡnh hp cht ch vi iu kin ca bi...
 • 18
 • 4,179
 • 9

Vật lý 8 tiết 22 - ôn tập chương I

Vật lý 8 tiết 22 - ôn tập chương I
... riêng Vật chìm FA < P dl < dV Vật FA > P dl >dV Vật lơ lửng FA = P dl = dV Tiết 22: Câu h i tập tổng kết chương: Cơ học Phần Tiết 22: Câu h i tập tổng kết chư ơng: Cơ học Ba i taọp : Một ngư i ... H I ệ U S C U C H A ấ B ả O T đ U N T ố ấ G L O I T ỏ N G N Ôn tập l i kiến thức ôn tập, hoàn thành tập tập Xem trước chất cấu tạo thể Các n i dung chương em tiếp tục học chương trình vật ... luật công: Không máy đơn giản cho ta l i (1) Về(2) lực Về công Được l i lần.thì thiệt (3) nhiêu lần đường ngược l i Tiết 22: Câu h i tập tổng kết chư ơng: Cơ học Tìm từ thích hợp i n vào ô trống...
 • 19
 • 1,052
 • 4

Đại 9 :Tiết 16: Ôn tập chương I (tiết 1 )

Đại 9 :Tiết 16: Ôn tập chương I (tiết 1 )
... 64.343 64. 49 8.7 56 = = = = 567 567 81 9 d/ = 640 34,3 567 21, 6 810 11 2 − 21, 6. 810 ( 11 + )( 11 ) = 216 . 81. 16.6 = 1 296 . 81. 16 = 36 .9. 4 = 1 296 Phần 2: Ôn luyện số dạng toán B i tập 71( a, c) Tr 40 ... TIẾT 16 ÔN TẬP CHƯƠNG I (t 1) N I DUNG ÔN TẬP Phần1: Ôn tập lí thuyết tập trắc nghiệm Phần2: Luyện tập số dạng toán chương Phần1: Ôn tập lí thuyết tập trắc nghiệm Câu1: Nêu i u kiện để ... tập chương I 2.Lí thuyết ôn tiếp tục câu 4, SGK công thức biết đ i 3.B i tập : + Hãy phân dạng tập hướng dẩn +Làm tập 73; 75 Tr 41- 42 SGK + Làm tập 10 0; 10 1; 10 5; 10 7 Tr 19 -20 SBT ...
 • 11
 • 850
 • 8

ĐẠI SỐ 9: TIẾT 16 - ÔN TẬP CHƯƠNG I

ĐẠI SỐ 9: TIẾT 16 - ÔN TẬP CHƯƠNG I
... TIẾT 16 ÔN TẬP CHƯƠNG I (t1) N I DUNG ÔN TẬP Phần1: Ôn tập lí thuyết tập trắc nghiệm Phần2: Luyện tập số dạng toán chương Phần1: Ôn tập lí thuyết tập trắc nghiệm Câu1: Nêu i u kiện để ... bậc hai số học số a không âm?Cho ví dụ *B i tập trắc nghiệm: a/ Nếu bậc hai số học số số là: A 2 b/ B 8; C Không có số a = −4 a bằng: Câu2: Chứng minh a = a A 16; B -1 6; C Không có số v i giá trị ... trị a *B i tập 71(SGK) Rút gọn: 0,2 ( - 10) + ( 3− )2 Câu3: Biểu thức A ph i thoả mản i u để A xác định? *B i tập trắc nghiệm: a/Biểu thức - 3x xác định v i giá trị x: A x ≥ ; - 2x b/ Biểu thức...
 • 11
 • 1,739
 • 8

Tiết 16 Ôn tập chương I

Tiết 16 Ôn tập chương I
... tam giác đó b) Ho i rằng i ̉m M mà diện tích tam giác MBC bằng diện tích tam giác ABC nằm đường nào? d A M 4,5 C K M H 7,5 B d’ Hướng dẫn học ở nhà: 1/ Ôn la i các kiến ... chương I phần tóm tắt kiến thức cần nhớ (SGK/92) 2/ Xem la i các ba i tập đã chữa 3/ Làm các ba i tập còn la i phần ôn tập chương 4/ Chuẩn bị bảng số, máy tính bỏ tu i ... ABC vuông ta i A a/ Hãy viết các công thức tính các cạnh góc vuông b và c theo cạnh huyền a và các tỷ số lượng giác b/ Hãy viết công thức tính mô i cạnh góc vuông theo cạnh...
 • 8
 • 259
 • 0

TIẾT 14: ÔN TẬP CHƯƠNG I

TIẾT 14: ÔN TẬP CHƯƠNG I
... c a Hai đường thẳng vuông góc đường thẳng thứ ba Hình i n vào chỗ trống câu sau : Mi cnh gúc ny l tia i a) Hai góc đ i đỉnh hai góc có mt cnh gúc ca b) Hai đường thẳng vuông góc v i hai đường ... Hình cho biết kiến thức ? c a b Hình c a b Một đường thẳng vuông góc v i hai đường thẳng song song Hình Hình cho biết kiến thức ? m a b Hình m a b Tiên đề Ơclit Hình Hình cho biết kiến thức ? ... đường thẳng c cắt hai đường thẳng a b hai góc so le Ta i n sau : đ a) Hai góc đ i đỉnh s b) Hai góc đ i đỉnh đ c) Hai đường thẳng vuông góc cắt s d) Hai đường thẳng cắt vuông góc s e) Đường...
 • 28
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiết 20 ôn tập chương i đại số 7tiết 13 ôn tập chương i hình học 6giáo trình đại số lớp 7 tiết 20 ôn tập chương i tiết 2 pptgiáo án đại số lớp 6 tiết 38 ôn tập chương i pptxtiết 24 ôn tập chương i hình học 8tiết 21 ôn tập chương i t2Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Cây bao trùm trong đồ thị và một số ứng dụng (LV tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám đánh giá xói mòn đất trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmDREB2 nhằm cải thiện tính chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Kinh tế nông nghiệp Châu Văn Lãng, tỉnh Thái Nguyên nửa đầu thế kỷ XIX (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá đặc điểm, điều kiện môi trường sinh thái vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sơn La (LV thạc sĩ)Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)VÙNG ĐẤT AN GIANG THỜI KỲ 1757-1867XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÍ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH EJS (EASY JAVA SIMULATIONS) VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÍ 10Bài toán tối ưu vectơ với các hàm khả vi fréchet và điều kiện tối ưu cấp hai (LV thạc sĩ)Bồi dưỡng năng lực Toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh trong dạy học môn Toán THPT ban cơ bản (LV thạc sĩ)Nghệ thuật tiểu thuyết của hồ anh thái qua đức phật, nàng savitri và tôiKết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phẫu thuật nội soi ngược dòng tán sỏi với nguồn năng lượng laser holmium tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênRèn luyện kĩ năng sử dụng sách giáo khoa cho học sinh trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 với sự hỗ trợ của một số kĩ thuật dạy học tích cựcĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập