Tiet 6 luyen tap

Môn Hình học -Tiết 6 : luyện tập

Môn Hình học -Tiết 6 : luyện tập
... trước câu đúng: Ba đường thẳng cắt đôi tạo nên: S a/ tia S b/ tia Đ c/ 12 tia S d/ 18 tia Ghi nh : Mỗi điểm đường thẳng gốc chung tia đối Số người chơi: Đội A: em (2 em tổ em tổ 2) Đội B: em (2 em ... HA) hai tia đối HB HA Em đặt thêm câu hỏi Ví dụ 1: Hai điểm B H nằm vị trí điểm A? Ví dụ 2: Có tia hình vẽ ? • • • Soạn đầy đủ tập phiếu học tập Làm 24;27;28; 29 SBT trang 99 Chuẩn bị “Đoạn thẳng” ... thẳng CD C D b Tia CD C D c Tia DC C D Một số hình ảnh tia Điền vào chỗ trống câu sau: a/ Tia MN hình gồm điểm M tất nằm phía điểm…………………………với N M b/ Hình tạo thành điểm P phần đường thẳng chứa...
 • 18
 • 252
 • 0

Toán 6 - Tiết 6 - Luyện tập

Toán 6 - Tiết 6 - Luyện tập
... Vũ Thanh Bì Tel : 0905177397 Tiết : LUYỆN TẬP Bài 26/ 113/SGK • • • A B M a B M nằm phía A Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bì Tel : 0905177397 Tiết : LUYỆN TẬP Bài 26/ 113/SGK • • • A B M Trường ... HỌC SINH -Vẽ đường thẳng xy -Lấy điểm O xy -Viết tên hai tia đối nhau? -Hai tia đối có đặc điểm ? HỌC SINH Vẽ hai tia đối Ot Ot’ - Lấy A ∈ Ot; B ∈ Ot’ - Tia Ot At có trùng không ? Vì ? - Tia At ... At tia Ot’ không đối hai tia án : Phạm Vũ Thanh Bì không chung gốc Tel : 0905177397 Tiết : LUYỆN TẬP Bài 26/ 113/SGK Vẽ tia AB Lấy điểm M thuộc tia AB Hỏi : a Hai điểm B M nằm phía điểm A hay...
 • 12
 • 1,258
 • 0

TIẾT 6:LUYỆN TẬP(VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG pptx

TIẾT 6:LUYỆN TẬP(VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG pptx
... vẽ minh trí tương đối hai đường thẳng không gian họa vị trí tương đối hai - HS trả lời đường thẳng không gian HĐTP : Nhắc lại tính chất học hai đường thẳng song song, hai đường - HS chia làm nhóm ... vectơ học lớp 10) - Ba điểm thuộc đường thẳng (giao tuyến hai mặt phẳng) - Chiếu slide kết tập - Nhận xét chung, sửa sai V Củng cố : Thế hai đường thẳng song song không gian ? Nêu định lý giao ... , A' điểm chung + Nhóm : câu 3c hai mp (ABN) (BCD) nên B, M ' , A' thẳng hàng Trong NMM ' , ta có : - Có cách để - Hoạt động nhóm Đại diện chứng minh ba điểm thẳng nhóm trình bày hàng? - Đại...
 • 6
 • 518
 • 3

TIẾT 6 LUYỆN TẬP ppt

TIẾT 6 LUYỆN TẬP ppt
... x2 = d  x  R: 3x = Học sinh tự thảo luận đưa kết x2+1 Hoạt động 5: Dặn dò Soạn bài: Tập hợp phép toán tập hợp So sánh kết tùng nhóm Tổ Toán - Trường THPT Thừa Lưu ... Bài 2: Đáp án (d) So sánh kết tùng nhóm tổng chữ số n chia hết cho c ABC tam giác AB = BC góc A 60 0 d ABCD hình chữ nhật AC = BD Bài 3: Trong mệnh đề sau, Bài 3: Đáp án mệnh đề đúng? (a) a n ... Gọi học trả lời chổ 21 (b) Học sinh trả lời Bài 21: Hoạt động 4: Củng cố Phương án là: 15phút Làm tập bổ sung (a) Viết đề bảng phụ Thảo luận nhóm Bài 1: Cách phát biểu sau dùng để phát Học sinh...
 • 5
 • 38
 • 0

Tiết 6 luyện tập: ĐTB tam giac

Tiết 6 luyện tập: ĐTB tam giac
... HS lên bảng trình bày A B Vì C trung điểm OA, D trung điểm OB nên CD đường trung bình tam giác ABC => AB=2CD=6cm Bài 22/80 A D - GV: Cho hs nhận xét cách làm bạn & sửa chữa chỗ sai - Gv: Hỏi thêm ... (1) BE = ED (gt) ED = DA (gt) (2) Từ (1) & (2) ⇒ IA = IM ( đpcm) Luyện tập - Củng cố: - Nêu định nghĩa, tính chất đường trung bình tam giác 4- BT - Hướng dẫn nhà: - Xem lại giải - Đọc trước mục...
 • 2
 • 203
 • 1

Tiet 33 Luyen tap 2 (So hoc 6)

Tiet 33 Luyen tap 2 (So hoc 6)
... 122 x ; 140 x 10 < x < 20 Đáp án 1 12 x 140 x nên x ƯC(1 12 ; 140) 1 12 = 24 .7 140 = 22 .5.7 ƯCLN(1 12 ; 140) = 22 .7 = 28 ƯC(1 12 ; 140 = { ; ; ; ; 14 ; 28 } Vì 10 < Mai Lan = 14 2) Bài2: x < 20 ... ta có : 28 a; 36 a a > hay a Ư (28 ) ; a Ư( 36) a > b) từ câu a a ƯC (28 ; 36) a > 28 = 22 .7 36 = 22 . 32 ƯCLN (28 ; 36) = 22 = ƯC (28 ; 36) = {1 ; ; } Vì a > a = c) Số hộp bút Mai mua là: 28 : = ... a ; 72 a a lớn a = ƯCLN(48 ; 72) 48 = 24 .3 72 = 23 . 32 a = ƯCLN(48 ; 72) = 23 .3 = 24 Vậy số tổ nhiều chia 72 tổ Khi đó, tổ có số nam 48 : 24 = 2( nam) Mỗi tổ có số nữ 72 : 24 = 3(nữ) Tiết 33 luyện...
 • 9
 • 509
 • 3

Tiết 83 luyện tập- số học 6

Tiết 83 luyện tập- số học 6
... Muốn trừ phân số cho phân số, ta cộng số bị trừ với số đối số trừ Công thức tổng quát a c a  c − = +− ÷ b d b  d −2 −1 −8 + (−1) −3 −2 = − = + = 12 12 12 Bài 63 Điền phân số thích hợp vào ... 15 + 27 + + = = = = 36 36 36 36 36 Bài 68 Tính −7 13 − a, − 10 −20 −1 − + c, 14 −8 −1 − b, + −18 1 −1 + + − d, −3 Lời giải 1 −1 −1 1 − + + = + + − = + + + = d, 12 12 −3 6 Bài tập1: Quan sát ... 3, em nói số đối số đối số ?  a a −  − ÷=  b b 2đ Bài 67 Trong dãy tính có phép cộng phép trừ phân số, ta thực phép tính theo thứ tự từ trái sang phải Tính: + − −3 −12 Điền số thích hợp...
 • 10
 • 1,359
 • 4

Số học 6-Tiết 53 Luyện tập

Số học 6-Tiết 53 Luyện tập
... = – 8537 + ( 1975 + 8537 ) B = – 2387 – ( 39 – 2367) – 41 Trả lời: A = - 8537 + ( 1975 + 8537 ) B = - 2387 – ( 39 – 2367) – 41 = – 8537 + 1975 + 8537 = -2387 – 39 + 2367 – 41 = [(– 8537 ) + 8537 ] ... dấu ngoặc: + (a + b) = a + b – (a + b) = – a – b – (a – b) = – a + b Tiết 53: LUYỆN TẬP I/ Nhắc lại quy tắc: II /Luyện tập: Dạng 1: Tính nhanh Bài 59/ Sgk/85: Tính nhanh tổng sau: a/ (2736 – 75) ... 2367] – (39 + 41) = + 1975 = - 20 – 80 = 1975 = - 20 + (-80) = - 100 Tiết 53: LUYỆN TẬP I/ Nhắc lại quy tắc: II /Luyện tập: Dạng 1: Tính nhanh Dạng 2: Đơn giản biểu thức: Bài 58/Sgk/85: a/ x +...
 • 11
 • 520
 • 0

Số học 6 - Tiết 64: Luyện tập

Số học 6 - Tiết 64: Luyện tập
... (-3 ).4. (-5 ) =6. (-2 0) =-1 20 (-5 ) (-5 ) 16. (-5 ) (-3 ) (-1 )8== (-3 ).( 5-1 5) =-3 . (-1 0)=30 (-5 ) (-1 ) = 8.9.7) 72 = (-1 ).25 =-2 5 = -5 0 5. (-3 )+ (-9 ). (-9 ). (-9 ). (-1 )= (-9 ). (-1 )=9800 92 95. 16= 16( -5 -9 5)= 16. (-1 00) =- 160 0 ... (-1 25). (-1 3). (- a) Với a = = (-1 25). (-1 3). (- ) = [ (-1 25). (-8 )]. (-1 3) = 1000 (-1 3) = -1 3000 20 b) (-1 ). (-2 ). (- 3). (-4 ). (-5 ).b với b=20 = (-1 ). (-2 ). (- 3). (-4 ). (-5 ) = [ (-1 ). (-2 )].[ (-3 ). (-4 )].[ (-5 ).20] ... trống (-1 3) + 8. (-1 3) = (-7 + 8). (-1 3) = -1 3 -7 b) (-5 ). (-4 - ) = (-5 ). (-4 )-( -5 ). (-1 4)= -5 0 -1 4 a.( b + c)=? a.(b+c) = a.b + a.c a.( b - c)=? a.(b - c) = a.b - a.c -a.( b + c)=? -a.(b+c) = - a.b - a.c...
 • 9
 • 440
 • 3

Tiết 6 hình 6: Luyện tập

Tiết 6 hình 6: Luyện tập
... 2: Có tia hình vẽ ? • • • Soạn đầy đủ tập phiếu học tập Làm 24;27;28; 29 SBT trang 99 Chuẩn bị “Đoạn thẳng” a) Trên đường thẳng xy lấy 10 điểm A1, A2, A3, , A10 Có tia phân biệt hình vẽ? b) ... thẳng CD C D b Tia CD C D c Tia DC C D Một số hình ảnh tia Điền vào chỗ trống câu sau: a/ Tia MN hình gồm điểm M tất nằm phía điểm…………………………với N M b/ Hình tạo thành điểm P phần đường thẳng chứa ... tia Hy Lấy điểm B thuộc tia Hx x y B H A e Viết BH HB đốiđối không? a Kể tên tên tia trùng nhauhình tên tia c Hai f Kể bahaiHAA, trùng trongH vẽ d Hai tiatia đốivàtialà:cónhau By; nhauvì Hy;...
 • 18
 • 162
 • 2

Tiết 10 Hình 6:Luyện tập

Tiết 10 Hình 6:Luyện tập
... = 4cm M d P N x •Làm tập 44, 45, 46, 49, 50, 51 SBT •Thực đầy đủ tập phiếu học tập •Chuẩn bị VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI Trên tia Ox, xác định điểm A cho OA = 5cm; OB = 10 cm a) Giải thích ta ... 1) * Khi AM + MB = AB? * Làm tập 46 Sgk 2) * Để kiểm tra xem điểm A có nằm hai điểm O; B hay không ta làm nào? * Làm tập 48 Sgk A N M B a) M nằm A B nên: AM + MB = AB Suy ... 4,8 cm M N P Q Trên đường thẳng cho điểm M,N,P,Q cho P nằm M N N nằm P Q Cho biết MN = 6cm, MQ = 10 cm, NP=2cm Điền Đ (đúng) hay S (sai) vào ô trống trước câu sau đây: Đ MN = PQ Đ MP > PN Đ MP...
 • 11
 • 220
 • 5

SỐ HỌC 6 - TIẾT 16 - LUYỆN TẬP 1

SỐ HỌC 6 - TIẾT 16 - LUYỆN TẬP 1
... (15 00 + 18 00 + 18 00 : 3) = 12 000 – (3000 + 5400 + 12 00) = 12 000 – 960 0 = 2400 Bài tập 80: 12 = 22 = +3 32 = 1+ 3 +5 12 = 12 - 02 23 = 32 - 12 33 = 62 - 32 43 = 10 2 - 62 (0 + 1) 2 = 02 + 12 ... + = = 16 15 - : = : = - Nhắc lại thứ tự thực phép tính? - Làm tập 76 sgk V Dặn dò - Học kỹ phần đóng khung thứ tự thực phép tính - Làm tập 79, 82 sgk - Chuẩn bị cho tiết sau: Luyện tập Giáo ... 02 + 12 (1 + 2)2 > 12 + 22 (2 + 3)2 > 22 + 32 Sử dụng máy tính bỏ túi: (274 + 318 ) = 592 = 3552 34 29 + 14 35 = 9 86 + 490 = 14 76 49 62 – 32 51 = 3038 – 16 3 2 = 467 0 IV Củng cố - Tìm chổ...
 • 2
 • 798
 • 3

SỐ HỌC 6 - TIẾT 17 - LUYỆN TẬP 2

SỐ HỌC 6 - TIẾT 17 - LUYỆN TẬP 2
... (21 00 - 42) : 21 = 21 00 : 21 - 42 : 21 = 100 - = 98 b) 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 = ( 26 +33) + (27 + 32) + (28 +31) + (29 +30) = 59 = 2 36 c) 31 12 + 42 + 27 = 24 (31 + 42 + 27 ) = 24 ... 100 = 24 00 Hoạt động 3 Bài tập GV: Treo bảng phụ tập Thực phép tính Thực phép tính a) 52 - 16 : 22 a) 52 - 16 : 22 b) (39 42 - 37 42) : 42 b) (39 42 - 37 42) : 42 c) 24 48 : [ 119 - (23 - 6) ... 42 = 42 (39 - 37) : 42 = 42 : 42 =2 c) 24 48 : [ 119 - ( 32 - 6) ] = 24 48 : [ 119 - 17 ] = 24 48 : 1 02 = 24 Hoạt động 4 Bài tập GV: Treo bảng phụ tập Tìm x biết : Tìm x biết : a) (x - 47) -1 15 =...
 • 3
 • 453
 • 1

SỐ HỌC 6-TIẾT 30-LUYỆN TẬP

SỐ HỌC 6-TIẾT 30-LUYỆN TẬP
... án số học GV: Hãy nêu yêu cầu 137? HS: Đọc GV: Yêu cầu học sinh trả lời a) A ∩ B = {cam, chanh} b) Giao hai tập hợp A B tập hợp HS vừa giỏi văn, vừa giỏi toán lớp c) Giao hai tập hợp A B tập ... tập hợp số chia hết cho 10 (hoặc tập hợp có chữ số tận 0) d) A ∩ B = ∅ Bài 138 SGK/54: Hoạt động GV: Đưa bảng phụ 138 Chia nhóm thực giấy nộp cho GV Cách Số Số bút Số Nếu toán yêu cầu tìm số phần ... niệm ước chung, bội chung, giao hai tập hợp? - GV lưu ý : giao hai tập hợp là: + Tập thực tập hợp + Một hai tập hợp + Tập hợp rỗng V Dặn dò - Xem lại dạng tập giải - BTVN : 171, 172 SBT - Đọc...
 • 2
 • 407
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Tiêu chuẩn lựa chọn người yêu của học sinh THPT hiện nay (Nghiên cứu trường hợp học sinh Trường THPT Diễn Châu 4 và THPT Diễn Châu 1, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)Áo Cáo Thuyết Minh Tổng Hợp Điều Chỉnh Quy Hoạch Sử Dụng Ðất Ðến Năm 2020 Và Kế Hoạch Sử Dụng Ðất Kỳ Cuối (2016 - 2020) Cấp Quốc GiaĐề Cương Lịch Sử Thế Giới Hiện ĐạiThực trạng các dự án treo ở huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ AnChương trình đào tạo ngành kĩ thuật y sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)30 cap tu de nham lan khi hoc tieng anhTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI CAO HỌC môn tâm LÝ HỌC đầu VÀO (LỊCH SỬ TÂM LÝ HỌC)Ngôn ngữ bình luận trong báo in tiếng Việt hiện nayTL văn hóa và lưu ý đàm phán với đối tác Thái LanTìm hiểu văn trên tri tân tạp chíKiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian Việt Nam và thế giớiThơ điền viên đời Đường (LA tiến sĩ Ngữ Văn)Nhân vật nữ trong tác phẩm của Ernest Hemingway từ góc độ nữ quyềnQuá trình nhập cư của người nhật bản vào mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XXSử dụng biểu diễn trực quan hỗ trợ suy luận quy nạp và ngoại suy của học sinh mười lăm tuổi trong quá trình tìm kiếm quy luật toánNghệ thuật tự sự trong truyện ngắn của Jack LondonĐề bài: Phân tích thái độ của nhân vật Huấn Cao đối với viên quản ngục trong truyện Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân.Cách Xử Lý Các Trường Hợp Về Hóa ĐơnChuyên Đề Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Của Dân, Do Dân, Vì Dân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập