Giao an HH tiet 11 KT 45 p

Bài giảng Giáo án HH tiết 11;12;13

Bài giảng Giáo án HH tiết 11;12;13
... -Học bài: đoạn thẳng gì, cách vẽ đoạn thẳng -Bài tập nhà :-54, 55 sgk - Cho tia Ox Trên tia Ox lấy điểm M cho OM = cm, ON= 12 cm so sánh OM MN Em có nhận xét điểm M Tuần : 12 Tiết : 12 Bài 10 ... 4.Củng cố TG Nội dung 5’ Bài tập 59 sgk 1’ ...
 • 8
 • 120
 • 0

Bài soạn Giáo án HH tiết 11;12;13

Bài soạn Giáo án HH tiết 11;12;13
... -Học bài: đoạn thẳng gì, cách vẽ đoạn thẳng -Bài tập nhà :-54, 55 sgk - Cho tia Ox Trên tia Ox lấy điểm M cho OM = cm, ON= 12 cm so sánh OM MN Em có nhận xét điểm M Tuần : 12 Tiết : 12 Bài 10 ... 4.Củng cố TG Nội dung 5’ Bài tập 59 sgk 1’ ...
 • 8
 • 136
 • 0

Gián án Giáo án HH tiết 11;12;13

Gián án Giáo án HH tiết 11;12;13
... đoạn thẳng -Nhận biết điểm có trung điểm đoạn thẳng hay không Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận xác đo II.Chuẩn bò : Gv :Giáo án , Tham khảo chuẩn kiến thức , thước thẳng, thước gấp, bảng phụ ghi ... :-54, 55 sgk - Cho tia Ox Trên tia Ox lấy điểm M cho OM = cm, ON= 12 cm so sánh OM MN Em có nhận xét điểm M Tuần : 12 Tiết : 12 Bài 10 TRUNG ĐIỂM ĐOẠN THẲNG I.Mục tiêu : Kiến thức : Hs hiểu trung ... ...
 • 8
 • 113
 • 0

Gián án Giáo án HH tiết 11;12;13

Gián án Giáo án HH tiết 11;12;13
... đoạn thẳng -Nhận biết điểm có trung điểm đoạn thẳng hay không Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận xác đo II.Chuẩn bò : Gv :Giáo án , Tham khảo chuẩn kiến thức , thước thẳng, thước gấp, bảng phụ ghi ... :-54, 55 sgk - Cho tia Ox Trên tia Ox lấy điểm M cho OM = cm, ON= 12 cm so sánh OM MN Em có nhận xét điểm M Tuần : 12 Tiết : 12 Bài 10 TRUNG ĐIỂM ĐOẠN THẲNG I.Mục tiêu : Kiến thức : Hs hiểu trung ... ...
 • 8
 • 112
 • 0

Giáo án hh cb 11 từ tiết 35

Giáo án hh cb 11 từ tiết 35
... Gii bi SGK trang 114 *Hng dn hc nh: - Xem li v hc lý thuyt theo SGK; - Lm cỏc bi 1, , 4, 6, v 11 SGK trang 113 , 114 - Giáo án hình học 11 (CB) Ngày soạn:26/2/2010 ... Gii bi SGK trang 114 *Hng dn hc nh: - Xem li cỏc bi ó gii; - Lm cỏc bi cũn li SGK - Giáo án hình học 11 (CB) Ngày soạn:5/3/2010 Lê Công Ngọ Tiết 39 Đ5 KHONG ... bi 4SGK trang 119 *Hng dn hc nh: - Xem v hc lý thuyt theo SGK; - c trc phn lý thuyt cũn li v lm cỏc bi a)b); 5a) b) - 11 Giáo án hình học 11 (CB) Lê Công Ngọ...
 • 26
 • 216
 • 0

GIAO AN ANH8-TIET 11

GIAO AN ANH8-TIET 11
... PERIOD 11 GIÁO ÁN TIẾNG ANH KHỐI +Pair-works +Write answers on the board +T gives correct answers +Students copy answers 8’ Ordering +Pair-works +Write answers on the board +T gives correct answers ... Bell started (2) _ with ways of transmitting speech over a long (3) _ This led to the (4) _ of the telephone Keys: 1/ deaf-mutes; 2/ experimenting; 3/ distance; 4/ invention III/ Homework: ... answers 8’ Ordering +Pair-works +Write answers on the board +T gives correct answers +Students copy answers Gap-fill +Poster +Group-works +Honoring winners 1_P22 Keys: a F; b F; c T; d F; e F; f T...
 • 2
 • 132
 • 0

Giáo án 6 tiết 11

Giáo án 6 tiết 11
... quan sát số máy đánh Ích lợi việc gõ bàn phím chữ thời xưa mười ngón - Tốc độ gõ nhanh - Gõ xác - Gõ bàn phím mười ngón tác phong làm việc lao động chuyên nghiệp với máy tính Giáo viên: Nguyễn ... Giáo viên: Nguyễn Thị Vy Trường THCS Ba Lòng Hs: Quan sát Gv: Giới thiệu cách sử dụng máy đánh chữ việc đánh bàn phím mười ngón có từ xưa Hs: Lắng nghe Gv: Giúp hs thấy lợi ích việc gõ bàn phím ... sát số hình ảnh tư ngồi, yêu cầu hs nhận xét tư Híng dÉn vÒ nhµ : - Học cũ - Chuẩn bị 6: Học gõ mười ngón (t2) Giáo viên: Nguyễn Thị Vy ...
 • 3
 • 130
 • 0

Bài giảng Giáo án HH tiết 1

Bài giảng Giáo án HH tiết 1
... cho đường thẳng chữ in thường a,b,c Bài tập M a 10 Điểm thuộc đường thẳng Điểm không thuộc đường thẳng: C B d A (Sgk) 4.Củng cố TG Nội dung Bài tập (bảng phụ) Bài tập (sgk) j thẳng ? Gv: Khẳng ... hiệu ? Gv: Nhấn mạnh lại cho hs ghi Gv: Vẽ lại hình ? yêu cầu hs trả lời câu hỏi Hs: Ghi Hoạt động giáo viên HĐ 4: Qua học em cần nhớ điều gì? Gv: Treo bảng phụ Yêu cầu hs thực tập Gv: Kiểm tra tiếp ... điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng, tìm hình ảnh đường thẳng có thực tế Làm tập 1, 6,7 Tìm hiểu xem ba điểm thẳng hàng Bổ sung PP ...
 • 2
 • 225
 • 0

Gián án Giáo án HH tiết 1

Gián án Giáo án HH tiết 1
... thẳng a Người ta đặt tên cho đường thẳng chữ in thường a,b,c Bài tập M a 10 Điểm thuộc đường thẳng Điểm không thuộc đường thẳng: C B d A (Sgk) 4.Củng cố TG Nội dung Bài ... hiệu ? Gv: Nhấn mạnh lại cho hs ghi Gv: Vẽ lại hình ? yêu cầu hs trả lời câu hỏi Hs: Ghi Hoạt động giáo viên HĐ 4: Qua học em cần nhớ điều gì? Gv: Treo bảng phụ Yêu cầu hs thực tập Gv: Kiểm tra tiếp ... điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng, tìm hình ảnh đường thẳng có thực tế Làm tập 1, 6,7 Tìm hiểu xem ba điểm thẳng hàng Bổ sung PP ...
 • 2
 • 116
 • 0

Bài soạn Giáo án HH tiết 2

Bài soạn Giáo án HH tiết 2
... Bài tập (sgk) Bài tập (bảng phụ) D B C E G A 10 Quan hệ ba điểm thẳng hàng A B C Nhận xét: Trong ba điểm thẳng hàng, có điểm nằm hai điểm lại 4.Củng cố TG Nội dung Bài tập 10 (sgk) ... thẳng hàng: B,D,E G,E,A… Hoạt động giáo viên Gv: Yêu cầu hs lên bảng vẽ hình theo yêu cầu toán Gv: Quan sát chổ sai hs lại Hoạt động học sinh Hs1: Thực câu a Hs2: Thực câu b Hs3: Thực câu c Hs: ... xét 5.Dặn dò - Ôn lại kiến thức cần nhớ bài: + Khi ba điểm thẳng hàng, không thẳng hàng? + Trong ba điểm thẳng hàng có điểm nằm hai điểm lại? - Làm tập 12, 13,14 sgk - Để vẽ đường thẳng ta vẽ nào?...
 • 2
 • 108
 • 0

Bài soạn Giáo án HH tiết 2

Bài soạn Giáo án HH tiết 2
... Bài tập (sgk) Bài tập (bảng phụ) D B C E G A 10 Quan hệ ba điểm thẳng hàng A B C Nhận xét: Trong ba điểm thẳng hàng, có điểm nằm hai điểm lại 4.Củng cố TG Nội dung Bài tập 10 (sgk) ... thẳng hàng: B,D,E G,E,A… Hoạt động giáo viên Gv: Yêu cầu hs lên bảng vẽ hình theo yêu cầu toán Gv: Quan sát chổ sai hs lại Hoạt động học sinh Hs1: Thực câu a Hs2: Thực câu b Hs3: Thực câu c Hs: ... xét 5.Dặn dò - Ôn lại kiến thức cần nhớ bài: + Khi ba điểm thẳng hàng, không thẳng hàng? + Trong ba điểm thẳng hàng có điểm nằm hai điểm lại? - Làm tập 12, 13,14 sgk - Để vẽ đường thẳng ta vẽ nào?...
 • 2
 • 136
 • 0

Tài liệu Giáo án HH tiết 2

Tài liệu Giáo án HH tiết 2
... thẳng hàng: B,D,E G,E,A… Hoạt động giáo viên Gv: Yêu cầu hs lên bảng vẽ hình theo yêu cầu toán Gv: Quan sát chổ sai hs lại Hoạt động học sinh Hs1: Thực câu a Hs2: Thực câu b Hs3: Thực câu c Hs: ... tìm thêm ba điểm không thẳng hàng khác hay không? Gv: Gọi tiếp hs tìm ba điểm không thẳng hàng H 2: Giữa ba điểm thẳng hàng có quan hệ ta sang phần Gv: Điểm C B nằm đâu so với A? Gv: Điểm A B nằm ... điểm thẳng hàng, không thẳng hàng? + Trong ba điểm thẳng hàng có điểm nằm hai điểm lại? - Làm tập 12, 13,14 sgk - Để vẽ đường thẳng ta vẽ nào? Dụng cụ ? Qua hai điểm ta vẽ dược đường thẳng không?...
 • 2
 • 127
 • 0

Gián án Giáo án HH tiết 2

Gián án Giáo án HH tiết 2
... thẳng hàng: B,D,E G,E,A… Hoạt động giáo viên Gv: Yêu cầu hs lên bảng vẽ hình theo yêu cầu toán Gv: Quan sát chổ sai hs lại Hoạt động học sinh Hs1: Thực câu a Hs2: Thực câu b Hs3: Thực câu c Hs: ... tìm thêm ba điểm không thẳng hàng khác hay không? Gv: Gọi tiếp hs tìm ba điểm không thẳng hàng H 2: Giữa ba điểm thẳng hàng có quan hệ ta sang phần Gv: Điểm C B nằm đâu so với A? Gv: Điểm A B nằm ... điểm thẳng hàng, không thẳng hàng? + Trong ba điểm thẳng hàng có điểm nằm hai điểm lại? - Làm tập 12, 13,14 sgk - Để vẽ đường thẳng ta vẽ nào? Dụng cụ ? Qua hai điểm ta vẽ dược đường thẳng không?...
 • 2
 • 137
 • 0

Bài soạn Giáo án HH tiết 3

Bài soạn Giáo án HH tiết 3
... lời củahs z t Gv: Yêu cầu hs ghi lại vào tập tập Chú ý (sgk) Bài tập 17(sgk) 4.Củng cố Nội dung Đường thẳng qua hai điểm Hoạt động giáo viên Gv: Có đường thẳng qua hai điểm? Gv: Thế hai đường ... điểm? Gv: Thế hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau? Gv: Kiểm tra 5.Dặn dò - Học kỉ bài, qua hai điểm ta vẽ đường thẳng ? Hs: Quan sát hình vẽ tìm câu trả lời Hs: Khi hai đường thẳng ... Trả lời Hs: Nhận xét Bổ sung PP - Hai đường thẳng có vị trí tương đối nào? - Làm tập 18, 19, 20 - Tiết sau mang dây, chẩn bị thực hành ...
 • 3
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TÔI TÀI GIỎI BẠN CŨNG VẬYTài liệu giáo dục thể chấtĐề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kêBAI TAP CAU BI DONGConditional sentences presentation bài giảng lý thuyếtLý Luận Và Thực Tiễn Xây Dựng Nông Thôn Mới Xã Hội Chủ NghĩaSubjunctive câu gả định dài hai mươi ký tựWish Câu điều ước câu giả định câu điều ướcỨng dụng thương mại điện tử trong xuất khẩu hồ tiêu tại công tyHệ Thống Quản Lý Môi Trường Của Tập Đoàn Tân Hiệp PhátGian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừaChiến Lược Định Vị, Chiến Lược Marketing Theo Chu Kỳ Sống Sản Phẩm Và Xây Dựng Thương HiệuLý Luận Cơ Bản Về Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá Trong Nền Kinh Tế Thị TrườngGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu theo phương thức Door to Door bằng đường biển của công ty InterlogisticsPHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy CTXH 2628 11 167850 third conditional grammar review for intermediate studentsTính toán kiểm tra xe tải khi xe chở quá tảiXây dựng website kinh doanh máy tính cho công ty tnhh công nghệ DƯƠNG THƯPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ THI CÔNG cầu vòm bê TÔNG cốt THÉP cổ còQuá trình lắng trong xử lý nước cấp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập