Giao an HH tiet 11 KT 45 p

Bài giảng Giáo án HH tiết 11;12;13

Bài giảng Giáo án HH tiết 11;12;13
... -Học bài: đoạn thẳng gì, cách vẽ đoạn thẳng -Bài tập nhà :-54, 55 sgk - Cho tia Ox Trên tia Ox lấy điểm M cho OM = cm, ON= 12 cm so sánh OM MN Em có nhận xét điểm M Tuần : 12 Tiết : 12 Bài 10 ... 4.Củng cố TG Nội dung 5’ Bài tập 59 sgk 1’ ...
 • 8
 • 137
 • 0

Bài soạn Giáo án HH tiết 11;12;13

Bài soạn Giáo án HH tiết 11;12;13
... -Học bài: đoạn thẳng gì, cách vẽ đoạn thẳng -Bài tập nhà :-54, 55 sgk - Cho tia Ox Trên tia Ox lấy điểm M cho OM = cm, ON= 12 cm so sánh OM MN Em có nhận xét điểm M Tuần : 12 Tiết : 12 Bài 10 ... 4.Củng cố TG Nội dung 5’ Bài tập 59 sgk 1’ ...
 • 8
 • 150
 • 0

Gián án Giáo án HH tiết 11;12;13

Gián án Giáo án HH tiết 11;12;13
... đoạn thẳng -Nhận biết điểm có trung điểm đoạn thẳng hay không Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận xác đo II.Chuẩn bò : Gv :Giáo án , Tham khảo chuẩn kiến thức , thước thẳng, thước gấp, bảng phụ ghi ... :-54, 55 sgk - Cho tia Ox Trên tia Ox lấy điểm M cho OM = cm, ON= 12 cm so sánh OM MN Em có nhận xét điểm M Tuần : 12 Tiết : 12 Bài 10 TRUNG ĐIỂM ĐOẠN THẲNG I.Mục tiêu : Kiến thức : Hs hiểu trung ... ...
 • 8
 • 118
 • 0

Gián án Giáo án HH tiết 11;12;13

Gián án Giáo án HH tiết 11;12;13
... đoạn thẳng -Nhận biết điểm có trung điểm đoạn thẳng hay không Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận xác đo II.Chuẩn bò : Gv :Giáo án , Tham khảo chuẩn kiến thức , thước thẳng, thước gấp, bảng phụ ghi ... :-54, 55 sgk - Cho tia Ox Trên tia Ox lấy điểm M cho OM = cm, ON= 12 cm so sánh OM MN Em có nhận xét điểm M Tuần : 12 Tiết : 12 Bài 10 TRUNG ĐIỂM ĐOẠN THẲNG I.Mục tiêu : Kiến thức : Hs hiểu trung ... ...
 • 8
 • 119
 • 0

Giáo án hh cb 11 từ tiết 35

Giáo án hh cb 11 từ tiết 35
... Gii bi SGK trang 114 *Hng dn hc nh: - Xem li v hc lý thuyt theo SGK; - Lm cỏc bi 1, , 4, 6, v 11 SGK trang 113 , 114 - Giáo án hình học 11 (CB) Ngày soạn:26/2/2010 ... Gii bi SGK trang 114 *Hng dn hc nh: - Xem li cỏc bi ó gii; - Lm cỏc bi cũn li SGK - Giáo án hình học 11 (CB) Ngày soạn:5/3/2010 Lê Công Ngọ Tiết 39 Đ5 KHONG ... bi 4SGK trang 119 *Hng dn hc nh: - Xem v hc lý thuyt theo SGK; - c trc phn lý thuyt cũn li v lm cỏc bi a)b); 5a) b) - 11 Giáo án hình học 11 (CB) Lê Công Ngọ...
 • 26
 • 221
 • 0

GIAO AN ANH8-TIET 11

GIAO AN ANH8-TIET 11
... PERIOD 11 GIÁO ÁN TIẾNG ANH KHỐI +Pair-works +Write answers on the board +T gives correct answers +Students copy answers 8’ Ordering +Pair-works +Write answers on the board +T gives correct answers ... Bell started (2) _ with ways of transmitting speech over a long (3) _ This led to the (4) _ of the telephone Keys: 1/ deaf-mutes; 2/ experimenting; 3/ distance; 4/ invention III/ Homework: ... answers 8’ Ordering +Pair-works +Write answers on the board +T gives correct answers +Students copy answers Gap-fill +Poster +Group-works +Honoring winners 1_P22 Keys: a F; b F; c T; d F; e F; f T...
 • 2
 • 142
 • 0

Giáo án 6 tiết 11

Giáo án 6 tiết 11
... quan sát số máy đánh Ích lợi việc gõ bàn phím chữ thời xưa mười ngón - Tốc độ gõ nhanh - Gõ xác - Gõ bàn phím mười ngón tác phong làm việc lao động chuyên nghiệp với máy tính Giáo viên: Nguyễn ... Giáo viên: Nguyễn Thị Vy Trường THCS Ba Lòng Hs: Quan sát Gv: Giới thiệu cách sử dụng máy đánh chữ việc đánh bàn phím mười ngón có từ xưa Hs: Lắng nghe Gv: Giúp hs thấy lợi ích việc gõ bàn phím ... sát số hình ảnh tư ngồi, yêu cầu hs nhận xét tư Híng dÉn vÒ nhµ : - Học cũ - Chuẩn bị 6: Học gõ mười ngón (t2) Giáo viên: Nguyễn Thị Vy ...
 • 3
 • 147
 • 0

Bài giảng Giáo án HH tiết 1

Bài giảng Giáo án HH tiết 1
... cho đường thẳng chữ in thường a,b,c Bài tập M a 10 Điểm thuộc đường thẳng Điểm không thuộc đường thẳng: C B d A (Sgk) 4.Củng cố TG Nội dung Bài tập (bảng phụ) Bài tập (sgk) j thẳng ? Gv: Khẳng ... hiệu ? Gv: Nhấn mạnh lại cho hs ghi Gv: Vẽ lại hình ? yêu cầu hs trả lời câu hỏi Hs: Ghi Hoạt động giáo viên HĐ 4: Qua học em cần nhớ điều gì? Gv: Treo bảng phụ Yêu cầu hs thực tập Gv: Kiểm tra tiếp ... điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng, tìm hình ảnh đường thẳng có thực tế Làm tập 1, 6,7 Tìm hiểu xem ba điểm thẳng hàng Bổ sung PP ...
 • 2
 • 243
 • 0

Gián án Giáo án HH tiết 1

Gián án Giáo án HH tiết 1
... thẳng a Người ta đặt tên cho đường thẳng chữ in thường a,b,c Bài tập M a 10 Điểm thuộc đường thẳng Điểm không thuộc đường thẳng: C B d A (Sgk) 4.Củng cố TG Nội dung Bài ... hiệu ? Gv: Nhấn mạnh lại cho hs ghi Gv: Vẽ lại hình ? yêu cầu hs trả lời câu hỏi Hs: Ghi Hoạt động giáo viên HĐ 4: Qua học em cần nhớ điều gì? Gv: Treo bảng phụ Yêu cầu hs thực tập Gv: Kiểm tra tiếp ... điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng, tìm hình ảnh đường thẳng có thực tế Làm tập 1, 6,7 Tìm hiểu xem ba điểm thẳng hàng Bổ sung PP ...
 • 2
 • 129
 • 0

Bài soạn Giáo án HH tiết 2

Bài soạn Giáo án HH tiết 2
... Bài tập (sgk) Bài tập (bảng phụ) D B C E G A 10 Quan hệ ba điểm thẳng hàng A B C Nhận xét: Trong ba điểm thẳng hàng, có điểm nằm hai điểm lại 4.Củng cố TG Nội dung Bài tập 10 (sgk) ... thẳng hàng: B,D,E G,E,A… Hoạt động giáo viên Gv: Yêu cầu hs lên bảng vẽ hình theo yêu cầu toán Gv: Quan sát chổ sai hs lại Hoạt động học sinh Hs1: Thực câu a Hs2: Thực câu b Hs3: Thực câu c Hs: ... xét 5.Dặn dò - Ôn lại kiến thức cần nhớ bài: + Khi ba điểm thẳng hàng, không thẳng hàng? + Trong ba điểm thẳng hàng có điểm nằm hai điểm lại? - Làm tập 12, 13,14 sgk - Để vẽ đường thẳng ta vẽ nào?...
 • 2
 • 119
 • 0

Bài soạn Giáo án HH tiết 2

Bài soạn Giáo án HH tiết 2
... Bài tập (sgk) Bài tập (bảng phụ) D B C E G A 10 Quan hệ ba điểm thẳng hàng A B C Nhận xét: Trong ba điểm thẳng hàng, có điểm nằm hai điểm lại 4.Củng cố TG Nội dung Bài tập 10 (sgk) ... thẳng hàng: B,D,E G,E,A… Hoạt động giáo viên Gv: Yêu cầu hs lên bảng vẽ hình theo yêu cầu toán Gv: Quan sát chổ sai hs lại Hoạt động học sinh Hs1: Thực câu a Hs2: Thực câu b Hs3: Thực câu c Hs: ... xét 5.Dặn dò - Ôn lại kiến thức cần nhớ bài: + Khi ba điểm thẳng hàng, không thẳng hàng? + Trong ba điểm thẳng hàng có điểm nằm hai điểm lại? - Làm tập 12, 13,14 sgk - Để vẽ đường thẳng ta vẽ nào?...
 • 2
 • 141
 • 0

Tài liệu Giáo án HH tiết 2

Tài liệu Giáo án HH tiết 2
... thẳng hàng: B,D,E G,E,A… Hoạt động giáo viên Gv: Yêu cầu hs lên bảng vẽ hình theo yêu cầu toán Gv: Quan sát chổ sai hs lại Hoạt động học sinh Hs1: Thực câu a Hs2: Thực câu b Hs3: Thực câu c Hs: ... tìm thêm ba điểm không thẳng hàng khác hay không? Gv: Gọi tiếp hs tìm ba điểm không thẳng hàng H 2: Giữa ba điểm thẳng hàng có quan hệ ta sang phần Gv: Điểm C B nằm đâu so với A? Gv: Điểm A B nằm ... điểm thẳng hàng, không thẳng hàng? + Trong ba điểm thẳng hàng có điểm nằm hai điểm lại? - Làm tập 12, 13,14 sgk - Để vẽ đường thẳng ta vẽ nào? Dụng cụ ? Qua hai điểm ta vẽ dược đường thẳng không?...
 • 2
 • 141
 • 0

Gián án Giáo án HH tiết 2

Gián án Giáo án HH tiết 2
... thẳng hàng: B,D,E G,E,A… Hoạt động giáo viên Gv: Yêu cầu hs lên bảng vẽ hình theo yêu cầu toán Gv: Quan sát chổ sai hs lại Hoạt động học sinh Hs1: Thực câu a Hs2: Thực câu b Hs3: Thực câu c Hs: ... tìm thêm ba điểm không thẳng hàng khác hay không? Gv: Gọi tiếp hs tìm ba điểm không thẳng hàng H 2: Giữa ba điểm thẳng hàng có quan hệ ta sang phần Gv: Điểm C B nằm đâu so với A? Gv: Điểm A B nằm ... điểm thẳng hàng, không thẳng hàng? + Trong ba điểm thẳng hàng có điểm nằm hai điểm lại? - Làm tập 12, 13,14 sgk - Để vẽ đường thẳng ta vẽ nào? Dụng cụ ? Qua hai điểm ta vẽ dược đường thẳng không?...
 • 2
 • 147
 • 0

Bài soạn Giáo án HH tiết 3

Bài soạn Giáo án HH tiết 3
... lời củahs z t Gv: Yêu cầu hs ghi lại vào tập tập Chú ý (sgk) Bài tập 17(sgk) 4.Củng cố Nội dung Đường thẳng qua hai điểm Hoạt động giáo viên Gv: Có đường thẳng qua hai điểm? Gv: Thế hai đường ... điểm? Gv: Thế hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau? Gv: Kiểm tra 5.Dặn dò - Học kỉ bài, qua hai điểm ta vẽ đường thẳng ? Hs: Quan sát hình vẽ tìm câu trả lời Hs: Khi hai đường thẳng ... Trả lời Hs: Nhận xét Bổ sung PP - Hai đường thẳng có vị trí tương đối nào? - Làm tập 18, 19, 20 - Tiết sau mang dây, chẩn bị thực hành ...
 • 3
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi tuyển sinh THPT chuyên Anh Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm 2016Đề thi tuyển sinh THPT chuyên Anh tỉnh Đăk NôngBài tập viết lại câu ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên AnhĐề thi tuyển sinh THPT lớp 10 chuyên Anh tỉnh Quảng BìnhMẫu Dự thảo đề án ngoại ngữ tin họcNhận dạng tự động tiếng nói phát âm liên tục cho các phương ngữ chính của tiếng Việt theo phương thức phát âmMối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức lĩnh vực hôn nhân, gia đình – nghiên cứu so sánh việt nam và hàn quốcTỔNG hợp các CHỦ đề TRONG kỳ THI THPTBài tập nhóm việc hạch toán thuế giá trị gia tăng tại tổ chức tín dụng – ngân hàng thương mạiBiquyetviet headlineĐề tài: Điều kiện và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố cá nhân mất tích, tuyên bố cá nhân là đã chết.Hãy soạn thảo văn bản của chủ thể có thẩm quyền để giải quyết các công việc sau anh THACH ANH THẠCH ANH THẠCH ANH THACHj10 câu hỏi và đáp án tiền tệ ngân hàngBÀI báo GIAN lận báo cáo tài CHÍNH THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁPThu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự của tòa án cấp sơ thẩmBiện pháp ngăn chặn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự việt namCấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng dân sựPhát triển dịch vụ tín dụng tại BIDV Tiền GiangInformation technology project management 7th schwalbeInformation technology for manaagement 10th by turban
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập