Slide bàn về tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ

Slide Quản lý tài chính công (Học viện Tài chính) Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công

Slide Quản lý tài chính công (Học viện Tài chính) Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công
... TRÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG (NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH, HÀ NỘI – 2010) NỘI DUNG CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC VÀ QUẢN LÝ TCC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN ... THÀNH 1.1.5 VAI TRO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC 1.1.1 KHÁI NIỆM 1.1.2 ĐẶC ĐIỂM 1.1.3 CHỨC NĂNG 1.1.4 CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH 1.1.5 VAI TRO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC Câu hỏi gợi ý nghiên ... quả  Công bằng xã hội  Tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QLTCC 1.2.1 KHÁI NIỆM 1.2.2 ĐẶC ĐIỂM 1.2.3 YÊU CẦU 1.2.4 NỘI DUNG 1.2.5 PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CU...
 • 29
 • 1,193
 • 15

Những vấn đề cơ bản về tài chính

Những vấn đề cơ bản về tài chính
... điểm vốn hợp thành hệ thống tài chính là: Tài chính doanh nghiệp, NSNN, tài chính    các tổ chức tài chính trung gian, tài chính hộ gia đình và tài chính đối ngoại. Các    nguồn vốn tài chính sẽ kết thúc sự tồn tại của mình tại thị trường TLSX và thị ... ­ (8) Quan hệ giữa tài chính hộ gia đình với tài chính tổ chức trung gian    ­ (9) Quan hệ giữa tài chính hộ gia đình với tài chính đối ngoại    ­ (10) Quan hệ giữa tài chính tổ chức trung gian với tài chính đối ngoại ... + Trước hết là tụ điểm tài chính doanh nghiệp. Chính ở đây nguồn tài chính    xuất hiện và cũng chính ở đây thu hút trở về phần quan trọng các nguồn tài chính    trong nền kinh tế    Nguồn tài chính của doanh nghiệp – doanh thu do tiêu thụ sản phẩm được...
 • 31
 • 196
 • 0

Những vấn đề căn bản về tài chính doanh nghiệp

Những vấn đề căn bản về tài chính doanh nghiệp
... Số tiết: 75 • Giáo trình: Tài doanh nghiệp – TS Nguyễn Minh Kiều, NXB Thống Kê, 2009 • Đánh giá kết học tập: – Thi kỳ – Thi cuối kỳ 30% 70% Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ TCDN Nội dung chương Khái ... trường doanhdoanh DN DN kinh của • Môi trường tài Đơn vị thặng dư vốn • Hộ gia đình • Các nhà đầu tư tổ chức • Các doanh nghiệp Chính phủ • Nhà đầu tư nước Thị trường tài Các tổ chức tài trung ... doanh nghiệp Chính phủ • Nhà đầu tư nước Quan hệ đơn vị thặng dư đơn vị thiếu hụt vốn qua hệ thống tài Môi trường kinh Môi trường doanhdoanh DN DN của kinh Môi trường kinh Môi trường doanhdoanh...
 • 20
 • 286
 • 0

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
... thực tế sản xuất kinh doanh 3.Nội dung quản trị tài doanh nghiệp Tài Doanh nghiệp bao gồm nội dung sau: 3.1 Quản vốn cố định- tài sản cố định *Mục đích: - Vốn cố định- tài sản cố định yếu tố ... tâm tới Doanh nghiệp * Báo cáo tài Doanh nghiệp bao gồm có bốn loại sau: - Bảng cân đối kế toán - Bảng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo lu chuyển tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài Chúng ... vốn, cấp phép sản xuất kinh doanh quyền pháp khác cho doanh nghiệp Doanh nghiệp phải có trách nhiệm nộp khoản nghĩa vụ ngân sách nhà nớc Nhóm 2: Các mối quan hệ doanh nghiệp tổ chức cá nhân khác...
 • 19
 • 335
 • 3

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
... trung báo cáo tài doanh nghiệp, nguồn thông tin đặc biệt quan trọng Do vậy, phân tích tài thực tế phân tích báo cáo tài doanh nghiệp b.Xử thông tin Giai đoạn phân tích tài trình xử thông tin ... tài trợ đầu tư, nhà quản đưa định quản doanh nghiệp 1.2 Tầm quan trọng phân tích tài doanh nghiệp 1.2.1 Đối với thân doanh nghiệp Hoạt động phân tích tài nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh ... động doanh nghiệp thời kỳ, từ phát khó khăn doanh nghiệp gặp phải Nhà phân tích biết kết hợp phương pháp phân tích tỷ lệ phương pháp phân tích Dupont góp phần nâng cao hiệu phân tích tài doanh nghiệp...
 • 30
 • 228
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH
... nói tài phạm trù trừu tượng khái quát từ vận động tiền tệ gắn liền với hoạt động người III CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Chức tài cụ thể hoá chất tài chính, mở nội dung tài vạch rõ tác dụng xã hội tài ... phân phối tốt Trên sở nhận thức chất, chức tài chính, hoạt động tài phát huy vai trò kinh tế IV NGUỒN TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Sự xuất nguồn tài Quá trình sản xuất xã hội, trải qua khâu ... gia 26 II BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH Khi nghiên cứu lịch sử phát triển tài chính, thấy trình phát triển kinh tế xã hội thúc đẩy phát triển tài chính, hình thái xã hội khác tài có biểu thay đổi Các...
 • 23
 • 188
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH
... NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH Khái niệm tài Nguồn tài Chức tài Hệ thống tài Khái niệm tài * Nguồn gốc đời phát triển tài chính: Tiền đề định làm nảy sinh phạm trù tài sản xuất ... thuê … - Tài sản từ nước chuyển vào lớn tài sản nước chuyển - Nguồn tài bao gồm: + Nguồn tài hữu hình nguồn tài vô hình + Nguồn tài nước nguồn tài nước 3 Chức tài 3.1 Huy động nguồn tài Đây ... tài bao gồm phận sau: Tài công Thị trường tài & TCTC trung gian Tài doanh nghiệp Tài cá nhân Tài công đặc trưng quỹ tiền tệ định chế thuộc khu vực công gắn liền với việc thực chức nhà nước Tài...
 • 22
 • 127
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH
... XH tương ứng 2.4.2 Cu trỳc h thng ti chớnh Hệ thống tài cấu trúc thành khâu: -Ngâu sách nhà nước - Tài doanh nghiệp - Bảo hiểm - Tín dụng - Tài hộ gia đình tổ chức xã hội Ebook.VCU - www.ebookvcu.comB ... Nghip 2.3.1 Chức phân phối d Kết phân phối tài L s hỡnh thnh (to lp) hoc s dng cỏc qu tin t cỏc ch th xó hi nhm nhng mc ớch ó nh e Đặc điểm phân phối tài Phõn phi ti chớnh l s phõn phi ch ... TiChớnh Doanh Nghip mụn Ti Chớnh Doanh 14 2.4 H thng ti chớnh 2.4.1 Khỏi nim Hệ thống tài tổng thể mối quan hệ tài lĩnh vực hoạt động khác thng nht vi v bn cht chc nng v có mối quan hệ hữu với trình...
 • 17
 • 148
 • 0

Tài liệu LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH pdf

Tài liệu LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH pdf
... nghiệp định chế tài Tài trợ vốn  Liên kết tham gia đầu tư  Cung cấp dịch vụ tài  02/05/14 TS Nguyễn Vĩnh Hùng 26 NHẮC LẠI  Tài gì?  Bản chất tài chính?  Chức tài chính?  Hệ thống tài mối quan ... THỐNG TÀI CHÍNH  Hệ thống tài hệ thống gồm có thị trường định chế tài thực chức gắn kết cung – cầu vốn 02/05/14 TS Nguyễn Vĩnh Hùng 15 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH  cấu hệ thống tài gồm:  Thị trường tài ... thể tài - người kiến tạo thị trường  sở hạ tầng tài hệ thống tài 02/05/14 TS Nguyễn Vĩnh Hùng 16 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 02/05/14 TS Nguyễn Vĩnh Hùng 17 ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG TÀI CHÍNH  Thị trường tài...
 • 28
 • 201
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG IX CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH potx

Tài liệu CHƯƠNG IX CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH potx
... sản phẩm sản xuất qua công đoạn sau Bông -> Sợi -> Vải -> áo Giá trị 40 Giá trị 50 Giá trị 70 Giá trị 80 - Giá trị vật t mua vào tơng ứng với SP, DV hàng hóa bán * Thuế suất VAT 20-Mar-12 C s ... (ko cú VAT tr DN TMi) 4.Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Thuế TNDN thuế trực thu kết kinh doanh cuối , kết tài DN Thu nhập chịu thuế kỳ để tính thuế = Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế kỳ ... ti chớnh doanh nghip Phân tích hiệu kinh doanh 5.1 Hệ thống tiêu tổng quát: 5.2Hiệu KD = Kết đầu / Yếu tố đầu vào Kết đầu ra: dựa tiêu: GTTSL, Doanh thu, Lợi nhuận trớc thuế Yếu tố đầu vào: dựa...
 • 21
 • 182
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA pdf

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA pdf
... nhuận, gia tăng giá trị cho cổ đông Nhân tố cản trở mục tiêu MNC • Những cản trở từ vấn đề công ty • Kiểm soát nhiều công ty nhiều nước giới khó khăn • Khác biệt văn hóa công ty mẹ công ty khó ... sáp nhập) Sự phát triển công ty đa quốc gia Những người tối thiểu hóa chi phí (cost minimizers) - Là MNC tham gia kinh doanh quốc tế, tìm kiếm tham gia đầu tư vào quốc gia có chi phí sản xuất ...  Top 20 công ty lớn giới theo xếp hạng Forbes năm 2009) Khái niệm phát triển công ty đa quốc gia Sự phát triển: Những người tìm kiếm vật liệu thô Những người  tìm kiếm Thị  trường Những người ...
 • 12
 • 236
 • 3

PHẦN 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH potx

PHẦN 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH potx
... trình đời phát triển tài 2.2 Bản chất tài 2.3 Chức tài 2.4 Hệ thống tài Bộ môn tài doanh 2.1 Quá trình đời phát triển tài 2.1.1 Tiền đề khách quan dẫn đến đời phát triển tài a Sự đời, tồn phát ... Bộ môn tài doanh 2.2 Bản chất tài 2.2.1 Nội dung đặc trưng quan hệ tài Nội dung - Các quan hệ tài Nhà nước với chủ thể khác kinh tế -xã hội - Các quan hệ tài chủ thể với - Các quan hệ tài nội ... sử dụng quỹ tiền tệ tài tiền hay quỹ tiền tệ  Tài quan hệ phân phối chịu tác động trực tiếp Nhà nước Pháp luật tài hệ thống luật lệ tài Bộ môn tài doanh 10 2.3 Chức tài Chức Tài CHỨC NĂNG GIÁM...
 • 30
 • 355
 • 0

Vấn đề cơ bản về tài chính docx

Vấn đề cơ bản về tài chính docx
... thống tài quốc gia nhiều khâu tài hợp thành Trong khâu tài có tiêu thức sau: • Thứ nhất: Một khâu tài phải điểm hội tụ nguồn tài chính, nơi thực việc “bơm” “hút” nguồn tài • Thứ hai: coi khâu tài ... khâu tài hoạt động tài chính, vận động nguồn tài chính, việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ gắn liền với chủ thể phân phối cụ thể, xác định • Thứ ba: xếp vào khâu tài hoạt đọng tài có tính chất, ... hệ tài tính • - mục đích quỹ tiền tệ lĩnh vực hoạt động Hiện nước ta có khâu tài sau đây: Tài Nhà nước (chủ yếu Ngân sách nhà nước) Tài doanh nghiệp Tài trung gian (Bảo hiểm, tín dụng,…) Tài...
 • 3
 • 83
 • 0

Báo cáo: Những vấn đề cơ bản về tài chính potx

Báo cáo: Những vấn đề cơ bản về tài chính potx
... ch th tài Tài công Tài doanh nghi p Tài cá nhân ho c h gia ñình Các trung gian tài 3/19/2011 Các ch th tài Tài công NSNN Th trư ng tài Trung gian tài Tài doanh nghi p 46 Tài h gia đình Tài công: ... ng tài m t h th ng bao g m th trư ng ñ nh ch tài th c hi n ch c g n k t cung – c u v v n l i v i c u h th ng tài g m: Th trư ng tài Các ch th tài - nh ng ki n t o th trư ng s h t ng tài ... th trư ng s h t ng tài c a h th ng tài 3/19/2011 41 40 C U TRÚC H TH NG TÀI CHÍNH 3/19/2011 42 3/19/2011 H TH NG TÀI CHÍNH H TH NG TÀI CHÍNH Ch c h th ng tài T o kênh chuy n t i v n t ngư i...
 • 10
 • 107
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn bản về tài chínhvấn đề cơ bản về tài chính côngvấn đề cơ bản về tài chínhkiến thức cơ bản về tài chính ngân hàngcác khái niệm cơ bản về tài chínhcác khái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệpnhững vấn đề cơ bản về tài chính tiền tệcác kiến thức cơ bản về tài chính ngân hàngcác văn bản về tài chính công đoànkiến thức cơ bản về tài chính kế toánlý luận cơ bản về tài chínhkhái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệpkiến thức cơ bản về tai chinhkiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệpnhững vấn đề lý luận cơ bản về tài chínhCác loại dịch truyền sử dụng tại bệnh việnCác phác đồ phối hợp thuốc không sử dụng metformin cho người bệnh đái tháo đường typ 2Thiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartMẫu Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của ĐảngUsing excel for business analysistài liệu ôn tập sinh 11trắc nghiệm, tự luậnNghiên cứu tổng hợp hydrotalcit đa thành phần cho phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa nhằm chế tạo nhiên liệu kerosen xanh (TT)Handbook of logistics and distribution management 2010BÁO cáo THỰC tập một số DOANH NGHIỆP vận tải THUỶ bộKinh nghiệm khi thi sát hạch học lái xe ô tô đỗ 100%NGHIÊN cứu sự PHÁT TRIỂN và PHÂN bố NGÀNH THỦY sản ở THÀNH PHỐ hà nội”Giáo dục tính trung thực cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm nonKỸ NĂNG CHĂM sóc tâm lý học SINH của GIÁO VIÊN TRUNG học cơ sởPHÁT TRIỂN KINH tế HUYỆN THANH sơn TỈNH PHÚ THỌ GIAI đoạn 2002 – 2012Giải pháp hoàn thiên hoạt động tài trợ Tiền mặt tại MB Ba ĐìnhThu hút vốn FDI vào lĩnh vực giáo dục thực trạng và giải phápQUẢN lý HOẠT ĐỘNG dạy học môn TIẾNG ANH tại TRƯỜNG TRUNG cấp văn hóa NGHỆ THUẬT NAM ĐỊNH đáp ỨNG yêu cầu NĂNG lực NGOẠI NGỮquản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinhCÔNG CUỘC xóa đói GIẢM NGHÈO ở HUYỆN THUẬN CHÂU(TỈNH sơn LA) GIAI đoạn 2006 2012NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã của HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập