Tiet 72 ktra 45p DS 11

Tài liệu Đại Số lớp 11 Tiết 72 Ktra 1t ppt

Tài liệu Đại Số lớp 11 Tiết 72 Ktra 1t ppt
... Trắc nghiệm khách quan (6,00 điểm) Câu Đáp án B A D C B D A C B 10 11 12 A D C Phần II: Tự luận (4.00 điểm) Câu Nội dung Câu a) Hàm số xác định với x ∈ R ta có: lim f ( x ) = lim x →1 Điểm 4,00 điểm ... ) , hàm số gián đoạn x0=1 x→1 b) Ta có : f(-1).f(1) = -3.1 = -3 0 Hàm số f(x) liên ... -3 x + + x + = 3x + ⇔ (x + 3) + (2x +1) +2 ( x +3)( x +1) = ⇔ ⇔ x= x=- Như khoảng (- , +∞) hàm số f(x) Không triệt tiêu, đó: Vì f (0 ) = - < nên f(x) < với ∀x ∈ (- , +∞) (*) 1,00 điểm 0,50 điểm...
 • 2
 • 196
 • 0

ĐS 11 ĐÊ KT 1 tiet ch 1

ĐS 11 ĐÊ KT 1 tiet ch 1
... cosx) + sin2x (1 + sinx) = 2cos2x Họ tên HS Lớp Đề kiểm tra tiết Môn: Đại số 11 (nâng cao) Trong câu sau cho k thuộc Z Hãy ch n phương án Câu 1: Số nghiệm phương trình sin(2x + 1) = 1/ 2 [ - π ; ... = π /12 + k π B kết khác D X = - π /4 + k π Câu 10 : GTLN GTNN hàm số y= sin x -1 là: A -1 & -3 C & -1 B 3& -1 D & -3 Tự luận Giải phương trình sau 1) cos x − sin x − cos x + 2 = 2) cos2x (1 + ... 2 = 2) cos2x (1 - cosx) + sin2x (1 - sinx) = 2cos2x Họ tên HS:: Lớp Đề kiểm tra tiết Môn: Đại số 11 (nâng cao) Trắc nghiệm (4 đ) Trong câu sau cho k thuộc Z Hãy ch n phương án Câu 1: GTLN vaø GTNN...
 • 7
 • 175
 • 0

ĐÊ KT 1 tiet chương 4 ĐS 11 (NC)

ĐÊ KT 1 tiet chương 4 ĐS 11 (NC)
... Môn Đại số 11 (NC) (Chương giới hạn – hs liên tục) Trắc nghiệm: Trong phương án trả lời câu hỏi sau Hãy chọn phương án Câu 1: A B.- x − x−2 lim bằng: x → 2+ x − B C -1 D 2 Câu 2: A C 1/ 2 D Câu ... Môn Đại số 11 (NC) (Chương giới hạn – hs liên tục) Trắc nghiệm: Trong phương án trả lời câu hỏi sau Hãy chọn phương án x2 − x − lim Câu 1: bằng: x → 2+ x − A B C 1/ 2 D Câu 2: A B C D A -1 B C D ... tục R A f(x) = x4 + 2x3 + 4x2 +x - = B f(x) = 2sinx + cosx  x2 −  x ≠ − C f ( x) =  x + 2 Khi x = −  D -1  x−  x ≠ D f ( x) =  x − 2 Khi x =  Câu 9: Cho phương trình x4 + ax3 + bx2 +cx...
 • 6
 • 907
 • 22

Giáo Án ĐS 11 chi tiết từng tiết chỉ việc in

Giáo Án ĐS 11 chi tiết từng tiết chỉ việc in
... trình sau: a)cos2x – sinx – = b)tanx = 3.cotx c)sinx.sin2x.sin3x = sin x a)cos2 x − sin x − = ⇔ s inx(2 s inx + 1) = s inx = ⇔ ⇔ s inx = −  b)tanx = 3.cotx ĐK: cosx ≠ sinx ≠ Ta có: )tanx = ... cos x + sin x = ⇔ cos x − + sin x = H4.Gi¶i c¸c PT sau: d, ⇔ −2sin x + sin x = ⇔ − sin x(2sin x − 2) = 2sin x + sin x = §¸p sè: Π 3Π e,sinx+cosx= x = k Π; x = + k 2Π; x = + k 2Π , k ∈ Z sin x 4 ... PT d, e, d, HD: 2sin x + sin x = ⇔ 2sin x(1 + cos x) = kΠ Π k 2Π ;x = +_ + ,k ∈ Z §¸p sè: x = e, HD : §K sinx ≠ sin x + cos x = ⇔ sin x(sin x + cos x) = sin x ⇔ − sin x − sin x cos x = GV thªm...
 • 181
 • 246
 • 10

De kt 1 tiet Ds 11 chuong 1

De kt 1 tiet Ds 11 chuong 1
... câu ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ 11 NÂNG CAO π = sin π π tan(3x + ) = = tan 6 a) sinx = (1 5) b) (1 5) c) (2đ) sin x =1    sin x = −  x= π + kπ , k ∈ z d) 2sin2x − 3sinx.cosx ... Cos8x = - sin10x = cos( +10 x) • cosx = … Có nghiệm f) đk x≠ x= (1 ) π + kπ , k ∈ z π  x = + k 2π , k ∈z  x = 5π + k 2π   + y= (2đ) (1 ) − 3Sin x + Cos x ⇔ + ≥ − 2Cos ( x − π )≥ −2 (1 ) Kl: ... ĐSỐ 11 Câu 1: π  x = − + k 2π ,k ∈z a)  x = 2π − + k 2π   b) x= k π , k∈ z c) x = π π + kπ , x = − + kπ , k ∈ z d)đk x ≠ kl: 2/ kπ ,k ∈ z π  x = + k 2π ,k ∈z  x = 5π + k 2π   − 12 ...
 • 6
 • 399
 • 2

Đề kiểm tra ĐS-GT 11NC tiết 72)2010-2011)

Đề kiểm tra ĐS-GT 11NC tiết 72)2010-2011)
... ÁN Câu Câu (4đ) lim ( ) n2 + n − n = lim lim+ (5 − x ) x →5 lim x x − 10 x + 25 n Lời giải chi tiết n +n +n = lim+ (5 − x ) x →5 − + − + + ( 2n − 1) − n 2n +  −x  1 lim  − ÷ = lim  x →0...
 • 2
 • 40
 • 0

5 de ktra DS 11 NC ch II

5 de ktra DS 11 NC ch II
... nghim kh ch quan Mi cõu 0, 25 im Cõu KQ A A B D C D C C B 10 11 12 D A A Phn II: T lun (7 im) Bi 1: S c ch chn bi 15 bi l: C 15 = 13 65 c ch Cỏc trng hp chn c bi c mu l: 1 + trng + vng l: C4 C5 C6 ... c ch + trng + vng l: C4 C5 C6 = 240 c ch 1 + trng + vng l: C4 C5 C6 = 300 c ch Do ú, s c ch chn bi cú mu l: 180 + 240 + 300 = 720 Vy s c ch chn bi ly khụng cú mu l: 13 65 720 = 6 45 c ch ... 4 85 C) 58 4 D) 4 95 Cõu 7: Mt lp cú 45 hc sinh ú cú 25 n, Giỏo viờn kim tra bi c hc sinh Xỏc sut khụng cú hc sinh n no l: A) C 20 C 45 B) C 25 C 45 C) 2 C 45 C 20 C 45 D) A 25 A 45 Cõu 8: Xỏc sut...
 • 10
 • 122
 • 0

Đề và đáp án Ktra 1 tiết vật lý 7HK2(10-11)

Đề và đáp án Ktra 1 tiết vật lý 7HK2(10-11)
... dòng điện có tác dụng nhiệt (1 iểm) - Nêu cấu tạo nam châm điện (0,5điểm) - Nam châm điện họat động dựa tác dụng từ dòng điện (0,5điểm) Câu 5: - Vẽ sơ đồ mạch điện (1, 5điểm) ( Vẽ sai ký hiệu :...
 • 2
 • 54
 • 0

Đề và Đáp án KTra 1 tiết Vật lý 7NAKHK2(10-11)

Đề và Đáp án KTra 1 tiết Vật lý 7NAKHK2(10-11)
... âm; Tổng điện tích âm dương không (0.5điểm) - Để làm vật nhiễm điện ta cọ xát vật (0,5điểm) - Khi vật nhiễm điện có khả hút vật khác làm phát sáng bóng đèn bút thử điện (0,5điểm) Câu 2: - Sơ đồ ... HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA TIẾT Ngày 26/03/2 011 Câu 1: - Nguyên tử cấu tạo gồm hạt nhân mang điện tích dương (+), chuyển động xung quanh ... đẩy ống nhôm nhiệm điện dấu với vật (0,75điểm) Câu 5: a/ Vẽ sơ đồ mạch điện có chiều dòng điện (1 iểm) ( Vẽ sai ký hiệu trường hợp : - 0,25đ ) b/ Đèn Đ2 không sáng (0,5điểm) - Giải thích (0,5điểm)...
 • 2
 • 150
 • 1

Tài liệu Tiết ôn lớp 3 - Tuần 11

Tài liệu Tiết ôn lớp 3 - Tuần 11
... xét ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU I- Mục tiêu : - Giúp học sinh củng cố lại từ ngữ Quê hương đặt câu Ai làm gì? - Rèn kó tìm từ theo chủ điểm đặt câu theo yêu cầu - Giáo dục tính xác, cẩn thận II- Nội ... T Quê hương Q ng quê hương Giọ ÔN LÀM VĂN I- Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức cách viết thư - Rèn kó trình bày thư, cách dùng từ, dấu câu viết văn - Giáo dục học sinh ý thức tốt ... theo đối tượng II- Nội dung ôn: T cho HS viết thư thăm hỏi người bạn phương xa để kể thành tích học tập em cho bạn biết T theo dõi, chấm nhận xét ÔN CHÍNH TẢ I- Mục tiêu : - Giúp học sinh rèn...
 • 7
 • 253
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết - chương III- sinh học 11 cơ bản

Đề kiểm tra 1 tiết - chương III- sinh học 11 cơ bản
... 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : sinh hoc 11 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ... tớnh c, cỏi Tng hp sc t Môn sinh hoc 11 (Đề số 2) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn tô kín ô tròn ... C Câu 12 : A Câu 13 : A B C D Câu 14 : A B C D Câu 15 : A B C D Câu 16 : A Câu 17 : A C Câu 18 : A C Câu 19 : A Câu 20 : A C Câu 21 : A Câu 22 : A Câu 23 : A B C D...
 • 6
 • 4,831
 • 72

Tiết 59: Luyện Tập (ĐS 8)

Tiết 59: Luyện Tập (ĐS 8)
... 2b – 2a – < 2b – (*,*) Từ (*), (*,*) theo tính chất bắt cầu 2a – < 2b + 1) Sửa tập Bài 8:SGK tr 40 2) Luyện tập Bài tập 1:(bài /SGK tr 40) Cho tam giác ABC Các khẳng sau hay sai: ; a) Sai tổng ... hợp Cho a < b a) Nếu c số thực a +c b+c b) Nếu c > a.c b.c c) Nếu c < a.c d) Nếu c = b.c 2) Bài tập 8/ SGK Tr40 Cho a < b, chứng tỏ : a) 2a – < 2b – b) 2a – < 2b + Giải a) Ta có : a < b Nhân vào ... 1800 c) B + C ≤ 180 ; d)  + B ≥ 1800 ; b) Đúng c) Đúng BÂ+ C < 1800 d) Sai  + B < 1800 Bài tập 2:(bài 12 /SGK tr 40) Chứng minh : a) (-2) + 14 < (-1) + 14 ; b) (-3) + < (-3).(-5) + Giải a)...
 • 12
 • 714
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Sinh Thái Học Quần ThểĐề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa lần 1 năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tân Hiệp, Kiên Giang năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Đoan Hùng, Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Sở GDĐT Nghệ An năm học 2015 2016 bảng Ađề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 2)đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 3)440 câu trắc nghiệm ôn tập lý 12 cả nămđề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 1)đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 (có đáp án)(phần 4)Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Thanh Thủy, Phú Thọ năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 4: Hãy nêu suy nghĩ của em về hiện tượng vứt rác thải ra nơi công cộngThuyết minh về thắng cảnh đà lạt bằng tiếng anhtâm lý quản trị kinh doanh43 bộ đề tiếng anh luyện thi thpt quốc giaNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm IQKĨ THUẬT CASIO GIẢI bài TOÁN lũy THỪAĐề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn của sở GD ĐT tỉnh Quảng Ninh, tổ chức thi ngay 2832017QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÁNH BISCUITSQUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHAO
Đăng ký
Đăng nhập