Tiet 65 luyan tap

tiết 65: Luyên tập

tiết 65: Luyên tập
... -26 -1 x3 = -27 = (-3)3 Vậy x = -3 Hướng dẫn nhà: *Soạn đầy đủ tập phiếu học tập *Làm tập 143,147,148,149 trang 72,73 sách tập *Bài tập mới: 1/Tìm x biết:2x =16 2/Tính:(-2)3.32.(-5)3 *Chuẩn bị ... [(-2) 5] 26 = (-1000).(-10) 26 = 260 000 b) 47.(-5) + 15 47 = 47 (-5 + 15) = 47.10 = 470 Tiết 65: So sánh: a) A= (-28).2005.(-12).(-7).(-9) với b) B= 17.(-29).(-18).(-6).24 với Giải: a) Vì...
 • 13
 • 177
 • 0

Tiết 65. Ôn tập chương 4_ĐS 7

Tiết 65. Ôn tập chương 4_ĐS 7
... thc P(x) hay khụng ta lm th no? tiết 65 ôn tập chương iv (tiếp) II Bài tập: Bài tập 62: Cho hai đa thức : P(x) = x5 - 3x2 + 7x4 - 9x3 + x2 - Giải: a) P(x) = x5 + 7x4 - 9x3 - 2x2 - x Q(x) = x5 ... Bài tập 63: Cho hai đa thức : M(x) = 5x3 + 7x4 - x2 + 3x2 - x3 - x4 + - 4x a) Sắp xếp hạng tử đa thức theo luỹ thừa giảm biến b) Tính M(1) M(-1) c) Chứng tỏ đa thức nghiệm tiết 65 ôn tập chương ... 2.02 - = Nên x = nghiệm P(x) Q(0) = - 05 + 5.04 2.03 + 4.02 - = - 4 Nên x = không nghiệm Q(x) tiết 65 ôn tập chương iv (tiếp) Giải: a) M(x) = x4 + 2x2 + b) M(1) = 14 + 2.12 + = + + = M(-1)...
 • 9
 • 414
 • 2

tiet 65- luyen tap su dung tu

tiet 65- luyen tap su dung tu
... (NP), không sắc thái biểu cảm (STBC), sai tả (CT) Điền kí hiệu vào ô trống để trả lời a) Thơ anh tu i trẻ NP b) Chọn người nối ngôi, vua cha thật hí hửng NG c) Người hàng xóm tốt bụng gia đình...
 • 10
 • 700
 • 9

Tiết 65 BÀI TẬP (tiếp). potx

Tiết 65 BÀI TẬP (tiếp). potx
... Củng cố: Nắm vững dạng tập phương pháp giải III Hướng dẫn học làm tập nhà(1’): - Hoàn chỉnh hệ thống tập - Ôn lại kiến thức tích phân, ý nghĩa hình học đạo hàm - Đọc trước bài: “ứng dụng hình học, ... Do C1=e-2.1=e-2 Bài 6: Tính tích phân 1  I=  e x cos xdx du  e x u  e x Đặt:    v  cos xdx dv  sin x  x  I  e sin x   x  e sin xdx  e   I1 Hs nhận dạng tập nêu Tính I1 ... f(x)=udv ĐA: +Tính v du b b b a + Thay vào công thức:  udv  uv   vdu a a II Bài giảng: Phương pháp Nội dung tg 19 Bài Tính tích phân : Hs nhận dạng tích phân nêu phương pháp tính? học sinh giải?...
 • 6
 • 177
 • 0

Tiết 65 luyên tập

Tiết 65 luyên tập
... cx + d x = 2x Hãy nêu cách giải phơng trỡnh: ax + b = m(m > 0) ax + b = cx + d đại số Tiết 65 Luyện tập Bài 35 : (SGK)Bỏ dấu giá trị tuyệt đối rút gọn a A = x + + x Trong trờng hợp x x>0 b.B ... trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 3.Bài tập : Giải phơng trình: a x + = b x = x + 3.Bài tập : Bài làm x = 2 x + = x = a x + = x + = x = x = Vậy tập nghiệm phơng trình : S = ;2 x ... phơng trỡnh là: = 21 x= Hớng dẫn nhà : -Về nhà học cũ -Xem lại làm -Làm tập lại sách giáo khoa -Chuẩn bị tiết sau luyện tập GI HC KT THC XIN CHN THNH CM N CC EM HC SINH! ...
 • 16
 • 95
 • 0

Tiết 65 Ôn tập cuối học kỳ II

Tiết 65 Ôn tập cuối học kỳ II
... 12x - 45 = D x2 + 12x - 45 = III Phng trỡnh a c v dng ax2 + bx + c = Phng trinh trung phng Co dng ax4 + bx2 + c = Cach gii: t t = x2 (t 0) c phng trinh at2 + bt +c = Gii phng trinh n t rụi thờ ... 22 25 27 28 21 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bài 4: Tập nghiệm phơng trình 2x2 + 5x = A {1 ; 3,5} B {1 ; -3,5} C {-1 ; 3,5} D {-1 ; -3,5} Bài 5: Tập nghiệm phơng trình x2 + 3x + = A {1 ; 2} B {1 ... trờn va ham sụ y = 3x trờn cung mp toa ụ Tim toa ụ giao iờm cua hai ham sụ o II. Phơng trình : ax2 + bx + c = ( a ) Công thức nghiệm tổng quát : = b2 4ac + Nếu < phơng trình vô nghiệm b + Nếu...
 • 14
 • 164
 • 0

Tiết 65: Ôn tập chương IV-ĐS 8

Tiết 65: Ôn tập chương IV-ĐS 8
... Thứ sáu, ngày tháng năm 2010 Tiết 65: ÔN TẬP CHƯƠNG IV CHƯƠNG IV BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Bất đẳng thức Bất phương trình bậc ẩn Phương ... HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ: - Ôn tập kiến thức bất đẳng thức, bất phương trình bậc ẩn, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Tuần sau kiểm tra tiết - BTVN: 38 45 (SGK – Tr 53) Hướng dẫn 42c,d ... >6 c, x -1>0 a, b, 5x + 4y < d, 0x + < Hình Tập nghiệm bất phương trình gì?của bất vẽ sau biểu diễn tập nghiệm phương trình nào? Bất phương trình Tập nghiệm x...
 • 22
 • 347
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 65 LUYỆN TẬP potx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 65 LUYỆN TẬP potx
... tích 26 137 = - 237 26 + - Ap dụng tính chất ? 237 (- 26) + 26 137 = 26 (- 237 + 137 ) = 26 (-1 00) = - 260 0 b) 63 (-2 5) + 25 (-2 3) = - 63 25 – 25 23 = 25 ( -6 3 – 23) = 25 (- 86) = - 2150 ... 13 (-2 4) (-1 5) số lẻ thừa số âm (-8 ) < số ? Vì tích số lẻ thừa số âm số âm + Bài tập 98 / 95 : Tính giá trị biểu thức : - Nhận xét áp - Ap dụng tích a) (-1 25) (-1 3) (-a) chất giao hoán với ... Bài tập 97 / 95 : a) (- 16) 1253 (-8 ) - Nhận xét thừa - Học sinh thực (-4 ) (-3 ) > số âm tích số chẳn hay lẻ giải Vì tích số chẳn thích rõ lý thừa số âm số - Học sinh phát biểu dương tích số...
 • 6
 • 665
 • 1

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 65: BÀI TẬP ppsx

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 65: BÀI TẬP ppsx
... thường xuyên hâm nóng ) - Nấm có ích: nấm mèo, nấm mối, nấm rơm, linh chi - Nấm có hại: nấm móc, nấm độc IV Kiểm tra – đánh giá(2'): Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học: Thực vật phong ... trả lời: Vì thực vật hạt kín có nhiều ưu điểm tiến hoá cụ thể: - quan sinh dưỡng phát triển đa dạng có mạch dẫn hoàn thiện - quan sinh sản đa dạng thích nghi với nhiều lối thụ phấn, hạt bảo vệ ... nêu câu hỏi: - Giới thực vật có chung 5/ Cho biết ý nghĩa nguồn gốc phát sinh giới thực nhiên phát triển tiến vật? hoá theo nhiều hướng khác - Càng lên cao có cấu tạo hoàn thiện 6/ Vì phải tích...
 • 7
 • 1,115
 • 6

Hình học lớp 9 - Tiết 65: ÔN TẬP CHƯƠNG IV pps

Hình học lớp 9 - Tiết 65: ÔN TẬP CHƯƠNG IV pps
... độ dài cạnh AD : (3a - x) Diện tích hcn 2a2 - GV vẽ hình minh hoạ: Ta có pt: x (3a - x) = 2a2  3ax - x2 - 2a2 =  x2 - 3ax + 2a2 =  x (x - a) - 2a (x - a) =  (x - a) (x - 2a) =  x1 = a ; x2 ... TẬP (33 ph) Bài tập 33 - GV vẽ hình bảng phụ - - Quan sát hình cho HS đọc đề biết hình 114 gồm Hình trụ I : r1 = 5,5 cm ; hình ? h2= cm ; - Vậy thể tích chi tiết  VI =  r12 h1 =  ... hình trụ - GV tóm tắt kiến thức cần nhớ công thức vào ô giải thích - GV nhận xét sửa (Từng hình: hình trụ, hình chữa cho nón, hình cầu) Hoạt động LUYỆN TẬP (33 ph) Bài tập...
 • 9
 • 1,064
 • 0

Tiết 65: LUYỆN TẬP pps

Tiết 65: LUYỆN TẬP pps
... (-5) (-14) = -50 chóng tập 5./ Dặn dò : + Bài tập 100 / 95 : Làm thêm tập 139 , 140 , Giá trị m n2 với m = , n = số 141 , 147 , 148 , 149 SBT Toán bốn đáp số A ,B ,C ,D tập đây: A –18 B 18 C ... + Bài tập 95 / 95 : (- 1)3 = (- 1).(- 1).(- 1) = 1.(- 1) = - - Học sinh thực giải Còn hai số nguyên khác 13 = thích rõ lý ; 03 = + Bài tập 96 / 95 : - Nhận xét dấu tích ... dương chẳn số lẻ thừa số âm số b) 13 (-24) (-15) (-8) < ? Vì tích số lẻ thừa số âm số âm + Bài tập 98 / 95 : Tính giá trị biểu thức : a) (-125) (-13) (-a) thay a = vào biểu thức - Nhận xét...
 • 5
 • 164
 • 0

tiet 65 on tap cuoi nam toan 8

tiet 65 on tap cuoi nam toan 8
... Phân thức đại số Bài 1: Tính a.(5 − x) b.(5 x − 1) Bài 2: Tính giá trò biểu thức a).x + x + x = 98 b).x + 3x + x + x = 99 Phép nhân phép chia Phép nhân phép chia a Đơn thức đa thức A( B +C )= AB...
 • 11
 • 245
 • 2

Tiết 65 Ôn tập chương

Tiết 65 Ôn tập chương
... Trò chơi : Đi tìm biển báo giao thông Luật chơi : Đằng sau ô số biển báo hiệu giao thông Bạn chọn ngẫu nhiên trả lời câu hỏi ô số đợc lật mở Nếu trả lời sai ô không đợc lật mở Bạn đoán đợc biển ... có tập nghiệm S = { xx } Biểu diễn tập nghiệm trục số Giải c) Bpt : (x 3)(x + 3) < (x + 2)2 + x2 -9 < x2 +4x+4+3 x2 - x2 -4x < 4+3 +9 4x 16:(4) x > Vậy bất phơng trình có tập ... 4x - 4y x y Đ 40 Câu 2: Phơng trình x = có tập nghiệm A A a > 40 C a 40 C B a < 40 D a 40 B S={5} S = { -5 ; } Câu 3: Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm bpt dới A Tốc độ tối đa cho phép ?...
 • 16
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hướng dẫn học sinh lớp 9 trường THCS Nga Liên giải bài tập điện học bằng cách lập sơ đồ phân tích ngượcRÈN LUYỆN CHO HỌC SINH THÓI QUEN TỰ KIỂM TRA LỜI GIẢI TRONG KHI HỌC MÔN ĐẠI SỐ LỚP 8 Ở TRƯỜNG THCSLuận văn thạc sĩ Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu nghiên cứu tại các trung tâm dịch vụ việc làm khu vực miền đông nam bộMô hình hóa số trị quá trình lan truyền tạp chất vùng ven biểnỨng dụng phần mềm Netsupport School trong dạy thực hành Tin học 7 tại trường THCS Nga BạchSáng kiến kinh nghiệm sử dụng sơ đồ tư duy trong một số bài dạy kỹ năng đọc, nói tiếng anh lớp 11Tuyển chọn 171 bài văn hay 11TUYỂN tập 200 bài TOÁN HNO3 vận DỤNG CAO TRONG mùa THI 2017Lí thuyết khuếch tán của hợp kim xen kẽ lập phương tâm khối và lập phương tâm diệnKINH NGHIỆM DẠY BÀI 21: TIẾT 24 “ QUANG HỢP ” MÔN SINH HỌC LỚP 6 Ở TRƯỜNG THCS NGA YÊNTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (LV thạc sĩ)Dạy học phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon nhằm nâng cao hứng thú học tập môn Hóa học cho học sinh Trung học phổ thôngTích hợp một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy phân môn vẽ trang trí lớp 6Giáo trình Kiểm nghiệm thuốcTích hợp giáo dục môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh khi học Địa lí lớp 7 ở trường THCSSKKN GDCD: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 trong dạy, học bài “ Chí công vô tư” ở lớp 9 trường THCSỨng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh khối 8 trường THCS Nga NhânPhương pháp nâng cao chất lượng giờ dạy hát môn âm nhạc khối 8 ở trường THCS Nga TânBiện pháp vận dụng tích hợp liên môn trong bài “Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản” – môn công nghệ 7 cho học sinh ở Trường THCS Nga ThủyNghiên cứu ứng dụng mô hình Mike 21 mô đun Ecolab đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của vùng Cửa sông Vu Gia - Hàn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập