tIET 60 61 on tap chuong 4

tiet 64:on tap chuong 4

tiet 64:on tap chuong 4
... b) Gọi x1, x2 nghiệm phương trình (1) Ta có: x12+ x22= (x1+x2)2- 2x1x2 m 4m 8m + + 14m 18m 8m + 2( m 2) = = 49 49 = Hướng dẫn nhà Lý thuyết : -Nắm vững tính chất đặc điểm đồ thị hàm ... i (h) + Qung ng i (km) Vn tc (km/h) Thi gian i (h) Qung ng i (km) Xe lửa Xe lửa x X+5 45 0 x 45 0 x+5 45 0 45 0 ... - Cách giải loại phương trình quy pt bậc 2 Bài tập: Làm 54; 56;58; 61 (sgk/ 63- 64) - Tiết sau ôn tập cuối năm Hướng dẫn Bài 65/sgk- 64: Một xe lửa từ Hà Nội vào Bình Sơn (Quảng Ngãi) Sau giờ,...
 • 21
 • 356
 • 2

Tiết 61 Ôn tập chương Giới hạn liên tục

Tiết 61 Ôn tập chương Giới hạn liên tục
... hàm số Hs liên tục lim g ( x) ∞ Tiết 61 GV: Trần Văn Thiện NỘI DUNG BÀI HỌC I KT Quy tắc tìm giới hạn thương lim f ( x) x→ x0 II Bài tập L lim g ( x) x→ x0 ±∞ GH dãy số GH hàm số Hs liên tục Trắc ... ∞ Tiết 61 GV: Trần Văn Thiện NỘI DUNG BÀI HỌC I KT Tổng cấp số nhân lùi vô hạn a.Cấp số nhân vô hạn có công bội q, q < gọi cấp số nhân lùi vô hạn II Bài tập b.Cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng ... hàm số Tìm TXĐ hàm số? Hs liên tục Có thể khẳng định hàm số f(x) liên tục khoảng nào? Vì sao? (−∞; 2) (2; +∞) Hàm số liên tục tập ¡ chưa? Vì sao? Điều kiện để hàm số liên tục x0 = gì? Trắc nghiệm...
 • 26
 • 310
 • 2

tiet 64 on tap chuong 4(CĐ ĐS9)

tiet 64 on tap chuong 4(CĐ ĐS9)
... h trc ta b) Tỡm honh giao im ca hai th trờn Bi gii b) Cỏch th hm s th a) - V 1: Bng y = x2 y + Xột x = => y = Ta cú A(1;1) C Ta thy th ca hai hm s ct ti C Xột x A2 => honh giao im ln lt ... v x y - +Ly A, B, C i xng vi A, B, C qua Oy ng Lp parapol i qua cỏc im trờn +VCỏch 2:cong phng trỡnh honh giao B B v im ta + 2c th hm s qua gc x2 = x ta x x2=0 - V th hm s y = x + M Ta ... p chng õ Dạng vận dụng hệ thức Vi-et Bài tập 62 (sgk /64) : Cho phơng trình 7x2 +2(m 1)x m2 = a) Với giá trị m phơng trình có nghiệm? b) Trong trờng hợp có nghiệm, dùng hệ thức Vi-ét, tính tổng...
 • 14
 • 385
 • 0

Tiết 66 Ôn tập chương 4 (t1)

Tiết 66 Ôn tập chương 4 (t1)
... 12+x2 +4x1x2 ? Tìm giá giá trị nhỏ = 4( m-1)2-2(-m2)=4m2-8m +4+ 2m2 thức: B=x12+x22+4x1x2 ? =6m2 -8m +4 c) Ta có: B = x12+x22+4x1x2 =(x1+x2)2+2x1x2 = 4( m-1)2+2(-m2)=2m2-8m +4 =2(m2-4m +4) -4= 2(m-2)2 -4 Vì ... B> -4 Dấu = xảy m=2 Vậy giá trị nhỏ B Bmin= -4 m=2 Hư ngưdẫnưvềưnhà -Học kỹ lý thuyết chơng ( theo đề cơng) -Làm tập lại sách giáo khoa (phần ôn tập chơng IV) Và tập: 70;71; 74 trang 49 Sách tập ... (đến lúc gặp nhau) (h) (km/h) Xe thứ Xe Thứ hai x x+5 45 0 45 0 45 0 x 45 0 x +5 Vì xe thứ khởi hành trớc xe thứ hai nên ta có phơng trình: 45 0 45 0 =1 x x +5 Bài giải: a) Phơng trình: x2 - 2(m-1)x...
 • 15
 • 120
 • 0

tiết 65 ôn tập chương 4

tiết 65 ôn tập chương 4
... giải toán - Cách giải loại phơng trình quy pt bậc 2 Bài tập: Làm 54; 56;58; 61 (sgk/ 63- 64) - Tiết sau ôn tập cuối năm H ớng dẫn Bài 65/ sgk- 64: Một xe lửa từ Hà Nội vào Bình Sơn (Quảng Ngãi) Sau ... = (x1+x2)2- 2x1x2 ( m 1) m 4m 8m + + 14m 18m 8m + = = 7 49 49 = Hớng dẫn nhà 1.Lý thuyết : -Nắm vững tính chất đặc điểm đồ thị hàm số y= ax2 (a0) - Nắm công thức nghiệm để giải phơng ... điểm tơng ứng A(-3;9) A(3;9) B(-2 ;4) B(2 ;4) C(-1;1) C(1;1) O(0;0) x y=x+2 -2 y b) Vẽ đồ thị: x -2 -1 y=x 1 9 A A Ta có điểm tơng ứng A(-3;9) B(-2 ;4) A(3;9) B(2 ;4) C(-1;1) C(1;1) O(0;0) + Đồ thị...
 • 19
 • 170
 • 0

Tiết 18+19: ÔN TẬP CHƯƠNG 1

Tiết 18+19: ÔN TẬP CHƯƠNG 1
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/306 /19 0276//T18%2 019 _NTPCHNG1.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 324
 • 0

Bài tập ôn tập chương 4

Bài tập ôn tập chương 4
... Cn n n n n k k n n Bài 1: Giản ước biểu thức: ( m + 1) ! 5! a) m ( m + 1) ( m 1) !3! áp dụng: ( m + )! = 1.2 ( m-1 ).m.( m + 1) ĐSố: 20 12 11 10 A49 + A49 A17 + A17 b) 10 A49 A17 n! áp dụng: ... Vậy: n = 3; n = 4; n = 15 < ( n 1) ! Bài 3: Giải phương trình (ẩn n N k N) Pn +5 k +3 = 240 An + Pn k áp dụng: Pn = n! = 1.2 ( n-1 ).n Điều kiện: k n ta có: ( n + ) ! = 240 ( n + 3) ! ( ... m + 1) ĐSố: 20 12 11 10 A49 + A49 A17 + A17 b) 10 A49 A17 n! áp dụng: A = ( nk)! k n ĐSố: 144 0 Bài 2: Giải bất phương trình (ẩn n N*) ( An + < n + 2) ! Giải Điều kiện n N* ta có ( 15 n ...
 • 6
 • 367
 • 0

Tiet 55-Hinh9:On tap chuong III

Tiet 55-Hinh9:On tap chuong III
... = 900 Có hai tứ giác nội tiếp Trung điểm đoạn IC Tiết 55 A.Lí thuyết: B.Bài tập: ôn tập chương iii Bài tập 96-SGK/105 A GT Bài toán cho biết CABC nội tiếp đường tròn gì? (O) Phân giác góc A cắt...
 • 17
 • 295
 • 4

on tap chuong 4

on tap chuong 4
... phản ứng đó nguyên tư hoặc ion này nhường electron cho nguyên tư hoặc ion khác D.Phản ứng oxi hóa – khư là phản ứng đó chất oxi hóa nhường electron cho chất khư E.Phản ứng ... nhỏ Câu 3:Trong phản ứng Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2 A Số oxi hóa là số điện tích xuất hiện ở nguyên tư phân tư có sự chuyển dịch electron B.Số oxi hóa là số electron trao đổi ... định rằng các cặp electron chung chuyển hẳn về nguyên tư đó có độ âm điện lớn E.Số oxi hóa là số điện tích xuất hiện ở nguyên tư phân tư electron chuyển từ nguyên tố âm...
 • 6
 • 215
 • 0

giao an On tap chuong 4 (NC)

giao an On tap chuong 4 (NC)
... : Bài 40 / Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số : a/ x < x d) Lập bất phương trình : 2 x + (x - 2) 2 x + x - 4x + 2 x - x + 4x - 4x 3 x Vậy giá trị x cần tìm ... trình : II/ ôn tập phương trình tuyệt đối : * Củng cố : * Hướng dẫn nhà : Bài 44 / (SGK) : Đố : Trong thi đố vui, ban tổ chức quy định người dự thi phải trả lời 10 cấu hỏi vòng sơ tuyển Mỗi câu...
 • 10
 • 408
 • 5

On tap chuong 4

On tap chuong 4
... 4x) 4 = 2x + 4x + 4x 4x + 2x + 4x + = 4x3 4x b [P(x) - Q(x)] + [R(x) - S(x)] 4 3 = (x + 2x + 1) (x + 4x + 2x 4x + 1) + (2x + 4x + 4x 4x + 2) ( 4x + 4x) = 4x + 4x + 2x ... 4x + 2x 4x + R( x ) = 2x + 4x + 4x 4x + 2 Cho đa thức S ( x ) = 4x + 4x Tính : a [P(x) + Q(x)] - [R(x) + S(x)] 4 3 = (x + 2x + 1) + (x + 4x + 2x 4x + 1) (2x + 4x + 4x 4x + 2) + ( 4x + 4x) ... + 8x + 4x 8x + = 2x + 4x + 4x 4x + c [P(x) - Q(x)] - [ R(x) - S(x)] 4 3 = (x + 2x + 1) (x + 4x + 2x 4x + 1) (2x + 4x + 4x 4x + 2) ( 4x + 4x) = 4x + 4x 2x + 8x + 4x 8x +...
 • 4
 • 237
 • 1

Hình 9 Tiết 17-18 Ôn tập chương I (T1)

Hình 9 Tiết 17-18 Ôn tập chương I (T1)
... cot g c = b cot g Tiết 17-18 : ôn tập chương I B i Để gi i tam giác vuông, cần biết góc cạnh ? Có lưu ý vế số cạnh ? Trả l i (Kích vào đây) Để gi i tam giác vuông, cần biết hai cạnh cạnh góc nhọn ... Đường cao h hình chiếu cạnh góc vuông canh huyền p, r h2 = pr r q h Q p p R Tiết 17-18 : ôn tập chương I B i Cho hình bên a) Hãy viết công thức tính tỷ số lượng giác góc b) Hãy viết hệ thức ... b a B i học (tiết thứ ôn tập chương i) kết thúc Cám ơn em! Slide dành cho thầy (cô) + B i giảng nhiều Slide Triger ( i u khiển), thầy (cô) ý kích chuột (kích vào Kích vào đây, hết trả l i kích...
 • 16
 • 242
 • 0

Chuong 1 - tiet 16, 17 - on tap chuong dai 9

Chuong 1 - tiet 16, 17 - on tap chuong dai 9
... Phơng pháp: 14 34 25 16 19 6 - Sử dụng quy tắc khai phơng tích, a) b) 2 16 25 81 81 49 quy tắc nhân bậc hai quy tắc khai phơng thơng, quy tắc chia hai bậc hai để tính c) d) 21, 6 810 11 2 52 640 ... tích - Triệt để sử dụng phép biến đổi thức nh: Nhân chia hai thức bậc hai, đa thừa số vào hay dấu căn, khử mẫu thức, trục thức mẫu Đáp án 14 34 49 64 19 6 2 = 16 25 81 16 25 81 14 19 6 16 =4 ... Phơng pháp: - Thực phép bến đổi đơn giản Của bậc hai để làm xuất thức đồng dạng - Cộng trừ thức đồng dạng 64.343 = 567 64. 49 8.7 56 = = 81 9 d) = 216 . 81. 16.6 = 216 .6 81 16 = 36 = 12 96 * Dạng...
 • 9
 • 348
 • 0

đê cương ôn tập chuong 4 12CB

đê cương ôn tập chuong 4 12CB
... xét không đúng? A Các polime không bay B Đa số polime khó hòa tan dung môi thông thường C Các polime nhiệt độ nóng chảy xác đònh D Các polime bền vững tác dụng axit Câu 64: Phát biểu sau không ... C 24. 000 D 25.000 Câu 40 : Phân tử khối trung bình polietilen X 42 0000 Hệ số polime hố PE A 12.000 B 13.000 C 15.000 D 17.000 Câu 41 : Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27 346 đvC đoạn mạch tơ capron ... capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 1 14 C 121 152 D 113 1 14 Câu 42 : Cho polime: polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutien...
 • 5
 • 275
 • 4

Ôn tập Chương 4

Ôn tập Chương 4
... Xác định giao điểm d với mặt phẳng trung trực cạnh Bài tập ôn chương IV Bài 1: 1ya Cach 2/a 1/b b1/c2 bài2 h1 h2 h3 Bài 1/a: Bài tập ôn chương IV Cách 2:Dựng hình hộp có ba kích thước OA, OB, ... Bài 1: Bài tập ôn chương IV d H I M Cách xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp : Bước 1: Xác định tâm đường tròn (J) ngoại tiếp đáy Bước 2: Vẽ đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng ... bán kính R = IA = IB = IC = IO Ta có : a b2 + c 2 R = IO = IH + OM = + = a + b2 + c2 4 Bài 1: Bài tập ôn chương IV I Đáp án b) Gọi G giao điểm AM OI Ta chứng minh G trọng tâm tam giác ABC Thật...
 • 15
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt namTư tưởng hồ chí minh vềphát triển kinh tế đi đôi với thực hành tiết kiệmsự vận dụng tư tưởng đó của đảng ta liên hệ với việc thực hiện nội dung này ở việt nam, ở địa phương và của bản thân hiện nay tiểu luận cao họcTư tưởng hồ chí minh về phát triển kinh tế đi đôi với thực hành tiết kiệmsự vận dụng tư tưởng đó của đảng ta liên hệ với việc thực hiện nội dung này ở việt nam, ở địa phương và của bản thân hiện nay tiểu luận cao họcĐồ án Thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang nho công suất 2 triệu lítnămĐIỀU KHIỂN GIÀN PHƠI đồ THEO THỜI TIẾTMẠCH đếm sản PHẨM DÙNG cảmMẠCH QUANG báo DÙNG LED MA TRẬNTÌM HIỂU mô HÌNH CHUYỂN TIẾP TRONG hệ THỐNG SONG CÔNG sử DỤNG THUẬT TOÁN GIẢI mã và CHUYỂN TIẾPTÊN đề tài cửa AN NINH DÙNG cảm BIẾN vân TAYTÌM HIỂU VÀ mô PHỎNG BÙ TÁN sắc TRONG hệ THỐNG TRUYỀN dẫn QUANGĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIAO THỨC COMPUTE AND FORWARD TRONG MẠNG TRUYỀN THÔNG hợp tácMÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG CÁNH TAY DÙNG cảm BIẾN GIA tốcBÃI đậu XE hơi báo CHỖ TRỐNGVẬT lí 12 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA học kỳ i dũ PHÙNGTìm hiểu về công nghệ cracking xúc tác trong nhà máy lọc dầuCA CAO NHỮNG ẢNH HƯỞNG đến sức KHỎE KHI sử DỤNG CA CAO và các sản PHẨM CHẾ BIẾN từ CA CAOBảng LED ma trận nhấp nháy theo điệu nhạcBẢNG QUẢNG cáo TIẾNG VIỆT (có code và mạch in)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC 9 Một số phương pháp giúp học sinh khắc sâu kiến thức để giải bài tập lai một cặp tính trạng của môn sinh học lớp 9SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 7 Một số phương pháp học từ vựng có hiệu quả ở khối 7 trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi
Đăng ký
Đăng nhập