tIET 57 58 hAM SO LIEN TUC

ĐẠI SỐ VÀ GiẢI TÍCH 11 - TIẾT 58 : HÀM SỐ LIÊN TỤC doc

ĐẠI SỐ VÀ GiẢI TÍCH 11 - TIẾT 58 : HÀM SỐ LIÊN TỤC doc
... tính liên tục hàm số tại: a) xo=0, b) xo=1 TIẾT 58 - HÀM SỐ LIÊN TỤC II – HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN MỘT KHOẢNG 1) Định nghĩa • Định nghĩa 1: ( a • ) b Hàm số f(x) xác định khoảng (a;b) gọi liên tục ... SỐ LIÊN TỤC II – HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN MỘT KHOẢNG 2) Nhận xét: Đồ thị hàm số liên tục đường liên khoảng TIẾT 58 - HÀM SỐ LIÊN TỤC III – MỘT SỐ ĐỊNH LÍ CƠ BẢN 1) Định lí 1, (Sgk) Nhận xét:  Tổng, ... tích, thương hs liên tục điểm liên tục điểm  Các hàm đa thức, phân thức, lượng giác liên tục tập xác định chúng TIẾT 58 - HÀM SỐ LIÊN TỤC II – HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN MỘT KHOẢNG 2) Ví dụ Cho hàm...
 • 17
 • 1,096
 • 5

Tiết 58- HÀM SỐ LIÊN TỤC T1

Tiết 58- HÀM SỐ LIÊN TỤC T1
... 1) HÀM SỐ LIÊN TỤC I Hàm số liên tục điểm: II Hàm số liên tục khoảng, đọan: III Một số định lý bản: Bài tốn TK I .Hàm số liên tục điểm: 1) Định nghĩa: VD1 2) Các bước : VD2 BT II Hàm số liên tục ... CC HÀM SỐ LIÊN TỤC II Hàm số liên tục khoảng, đoạn: Định nghĩa 1: Hàm số f(x) gọi liên tục khoảng liên tục điểm khoảng a x0 b ( ) Định nghĩa 2: Hàm số y = f(x) gọi liên tục đoạn [a;b] liên tục ... Vậy hàm số liên tục x0 = Bài tốn TK I .Hàm số liên tục điểm: HÀM SỐ LIÊN TỤC 2) Các bước xét tính liên tục hàm số y = f(x) x0 THẢO LUẬN NHĨM 1) Định nghĩa: VD1 2) Các bước : VD2 BT II Hàm số liên...
 • 27
 • 328
 • 4

Tiết 69: Luyện tập hàm số liên tục

Tiết 69: Luyện tập hàm số liên tục
... số liên tục R\ D Hàm số liên tục R\ -3,3 Dạng 1: Xét tính liên tục hàm số Câu1: Cho hàm số f(x) = m2x+2m với x < y y -x2+4x-3 với x a Khi m=1 xét tính liên tục hàm số x=1 b Tìm m để hàm số liên ... hàm số: f(x) = x-4 8m với m A -1 B Câu2: Cho hàm số: f(x) = C 2x+1 Với x mx-2 Với x < C D 1/8 D A B -5 9-x2 Câu3: Cho hàm số: f(x) = 3+x C Hàm số liên tục R\ -3 A Hàm số liên tục R B Hàm số ... (a;b) khoảng xx0 -Liên tục +Hàm số f(x) liên tục [a;b] f(x) liên tục (a;b) đoạn lim f(x) = f(a), lim f(x) = f(b) Nhận xét đồ xbxa+ thị hàm số liên tục khoảng, + Đồ thị hàm số liên tục khoảng, đoạn...
 • 12
 • 2,375
 • 45

Tiết 65: Hàm số liên tục

Tiết 65: Hàm số liên tục
... khoảng b) Một số đònh lý hàm số liên tục Đònh lý 1: Tổng, hiệu, tích, thương (với mẫu khác 0) hàm số liên tục hàm số liên tục Đònh lý 2: Các hàm đa thực , hàm hữu tỷ, hàm lượng giác liên tục tập xác ... f (x0) x→ x0 Tiết 65: 1 )Hàm số liên tục điểm a)Đònh nghóa: Cho hàm số f(x) xác đònh (a,b) ; x0 ∈ (a,b) -Hàm số f(x) gọi liên tục x0 lim f(x) = f(x0) x→ x0 -Hàm số f(x) gọi liên tục bên trái x0 ... lại, hàm số liên tục R a = -3 Hướng dẫn nhà: 1) Nắm vững đònh nghóa hàm số liên tục điểm; hàm số liên tục khoảng, đoạn 2) Làm tập 1,2,3 (sgk) 3) Bài tập làm thêm Câu1: Xét tính liên tục hàm số...
 • 13
 • 321
 • 1

ham so lien tuc (tiet 1)

ham so lien tuc (tiet 1)
... +  Xét hàm số f ( x) = x g ( x) =   − x2 + x  x ≤ − − < x < x ≥ + Tính f (1) lim f ( x) (nếu có) x →1 + Tính g (1) Giải: lim g ( x) (nếu có) x→2 f ( x) = 1;lim f ( x) = x →1 g ( x) = 1;lim ... −1 Giải: Hàm số y = g ( x) xác định R \ { 1} ,do xác định khoảng ( −∞ ;1) chứa x0 = −1 x2 + x − 1 lim g ( x) = lim = = g ( 1) x →−1 x →−1 x −1 Vậy hàm số y = g ( x)liên tục x0 = −1 HÀM SỐ LIÊN ... thị Khi hàm số y = f(x) liên tục x0? y y y=x 2 1 O -1 x O x y=g(x) lim f ( x) = f ( x) = x →1 g (1) = 1; lim g ( x) không tồn x→1 Ta nói hàm số liên tục f ( x ) = x liên tục điểm x = hàm số liên...
 • 11
 • 1,054
 • 4

ham so lien tuc (tiet 2)

ham so lien tuc (tiet 2)
... f(x) = x3 - x - Ta có: f(0)f (2) = (-3)(3) = -9 < Mặt khác, hàm số f(x) = x3 - x - liên tục R, nên liên tục [0; 2] Nên phương trình x3 - x - = có nghiệm, nghiệm thuộc (0 ;2) 2/ Xét hàm số f(x) = x5+ ... hàm số y=f(x) liên tục [a;b] f(a), f(b) trái dấu Gọi A(a;f(a)), B(b;f(b)).Khi A B nằm hai phía so với Ox nên đường cong từ A đến B cắt trục Ox điểm y Chắc chắn đường cong cắt Ox điểm thuộc khoảng ... XÉT SỰ LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ x −1 y= x −1 a) Tại x= 1; b) Tại x= -1 • BÀI HÀM SỐ LIÊN TỤC (Tiết 2) III/ MỘT SỐ ĐỊNH LÍ CƠ BẢN ĐỊNH LÝ 1:Hàm đa thức, hàm phân thức hữu tỉ (thương hai đa thức) hàm...
 • 13
 • 340
 • 1

Hàm số liên tục(tiết 2)

Hàm số liên tục(tiết 2)
... 1)3(x – 2) +2x - = Nêu đặc điểm đồ thị hàm số liên tục [a;b] Trả lời: Đồ thị hàm số liên tục đoạn [a; b] đường liền đoạn [a; b] y y y=f(x) y=f(x) B B A A a b Hàm số liên tục [a; b] x a b Hàm số khơng ... f(a) a c c c c Hàm số liên tục [a; b] b x y B f(b) y=f(x) M A a f(a) b Hàm số khơng liên tục [a; b] x y B f(b) y=f(x) M A a y=M f(a) b x Ý nghĩa hình học định lí: Nếu hàm số y = f(x) liên tục đoạn ... nghiệm thuộc (0; 2) Giải: Đặt f(x) = x3 + 2x – 5, có tập xác đònh R +) Hàm số liên tục R => liên tục đoạn [0,2] +) f(0) = -5  ⇒ f(0).f (2) = -35 < f (2) =  (1) (2) Từ (1) (2) suy phương trình...
 • 13
 • 263
 • 2

Ham so lien tuc( Tiet 1- Giai Ba- Hai Duong)

Ham so lien tuc( Tiet 1- Giai Ba- Hai Duong)
... số Câu Cho hàm số x2 x f ( x) = x x > f ( x) = x Tìm lim f ( x) x1 So sánh lim f ( x) x1 f (1) Tính giá trị hàm số x=1 so sánh với giới hạn (nếu có) hàm số x Câu 3: Nêu định lý Đ2 Giới hạn ... liên tục x = Chuyển động viên chuyển đồ thị Quanở sát viên bi bi x =động Còn hàm số câu gián đoạn hai hàm số hàm điểm? Vậycủanào làđồ thị liên tụcgì khác nhau? hàm số có2 số! y y 1 f ( x) = x x ... lim B2: Tính : x x f ( x ) ( tính lim f ( x ) , lim f ( x ) x x0 lim suy : x x f ( x )) B3: So sánh lim f(xo) x x f ( x ) 0 => Kết luận Khi ? Nếu giới hạn bên phải ta phải tính điều kiện...
 • 22
 • 661
 • 2

TIẾT 59: BÀI TẬP HÀM SỐ LIÊN TỤC pps

TIẾT 59: BÀI TẬP HÀM SỐ LIÊN TỤC pps
... KL: Hàm số y = g(x) không liên tục x0   12 x 2 g (2) =  lim g  x   g 2 x2 Hàm số y = g(x) không liên tục x0  Học sinh trả lời HD: Thay số số để hàm số liên tục Giải tích 11 b/ Thay số ... x0  1 - HD: Xét tính liên tục hàm số y = f(x) TXD Bài tập 4: -Hàm số y = f(x) liên tục khoảng  ; 3 ,  3;  ,  2;   -Tìm tập xác định - Hàm số y = g(x) liên tục khoảng Giải tích 11 ... Tin hàm số HD: Tìm TXD hàm số , áp dụnh tính chất hàm số liên tục        k ;  k  k  Z   Bài tâp 6: CMR phương trình: a/ x3  x   có hai nghiệm - Hàm số y = f(x) hàm đa thức nên liên...
 • 5
 • 484
 • 1

tiet 59:bai tap ham so lien tuc

tiet 59:bai tap ham so lien tuc
... lim f (= ) = f (3) ⇒ Hs= lien x − 4) = − (x x lim b / *lim ( x) lim( tuc x − x → x →3 x→ x→ x→ x→31 x−1 * f (1) = − − = − + Vi − lim f ( x) = f (1) ⇒ Hs f ( x) lien tuc tai x0 = x→ *Hàm số f(x) ... x →3+ x →3 x − x →3+ x −3 * f (2) = =7 −lim ( x + 3) = = + Vi lim f ( x)x →3f (2) ⇒ Hs f ( x) lientuc tai x0 = = x → 2x ) = lim (9 − x ) = * lim f ( − −  x2 − 5x + neu x ≠  b / f ( x) =  x...
 • 10
 • 144
 • 2

BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ LIÊN TỤC ( TIẾT 2)

BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ LIÊN TỤC ( TIẾT 2)
... nghĩa hàm số liên tục khoảng Hàm số f(x) xác định khoảng (a,b) gọi liên tục khoảng liên tục điểm khoảng Định nghĩa hàm số liên tục đoạn Hàm số f(x) xác định đoạn [a,b] đư ợc gọi liên tục đoạn liên ... với x xét liên tục hàm số R Giải: với x f(x) hàm đa thức nên liên tục với x= lim f(x) = lim (2 x2-3x+1) = x x f(0) = Vậy lim f(x) = f(0) hàm số liên tục x = Do f(x) liên tục toàn trục số x Giải: ... với x f(x) hàm đa thức nên liên tục với x= lim f(x) = lim (2 x2-3x+1) = + x + x x x lim f(x) = lim (1 -x2) = f(0) = Vậy lim f(x) = lim f(x)= f(0) + x x->0 hàm số liên tục x = Do f(x) liên tục toàn...
 • 17
 • 132
 • 0

HÀM SỐ LIÊN TỤC (tiết 2)

HÀM SỐ LIÊN TỤC (tiết 2)
... h×nh häc cđa ®Þnh lÝ  f liên tục [a; b]  M nằm f (a) f (b) §­êng th¼ng y=M c¾t ®å thÞ hµm sè y=f(x) Ýt nhÊt c ∈ (a; b) t¹i mét ®iĨm cã hoµnh ®é c; HƯ qu¶  f liên tục [a; b]   f (a) f (b) ... liªn tơc trªn [0;2]  f (0) = −1; f (2) = ⇒ f (0) ≠ f (2)  −0,8 ∈ [−1;2] Theo ®Þnh lÝ vỊ gi¸ trÞ trung gian cđa hµm sè liªn tơc tån t¹i Ýt nhÊt ®iĨm c ∈ (0 ;2): f (c) = −0,8 hµm sè liªn tơc 3:TÝnh ... tơc )  f liên tục [a; b]   f ( a) ≠ f (b) M nằm f (a) f (b)  ⇒ ∃c ∈ (a; b): f (c) = M hµm sè liªn tơc x + 5x − VÝ dơ 1:Cho hµm sè f ( x ) = 2x + CMR tån t¹i Ýt nhÊt mét ®iĨm c ∈ (0 ;2): f (c)...
 • 28
 • 115
 • 0

Tiết 22 hàm số liên tục

Tiết 22 hàm số liên tục
... x0gọi điểm liên tục hàm số f(x) Nhận xét: Các hàm số sơ cấp liên tục điểm mà xác định Chương IV: Phép tính vi phân hàm số biến số 4.4 .Hàm số liên tục Tiết 22: Hàm số liên tục 4.4.2 Liên tục phía ... Nếu hàm số y = f(x) liên tục x0 hàm z = ϕ ( y ) liên tục y0 (với y0 = f ( x0 ) ) hàm z = ϕ ( y ) liên tục x0 x0 Chương IV: Phép tính vi phân hàm số biến số 4.4 .Hàm số liên tục Tiết 22: Hàm số liên ... Chương IV: Phép tính vi phân hàm số biến số 4.4 .Hàm số liên tục Tiết 22: Hàm số liên tục 4.4.1 Liên tục điểm Giả sử hàm số f(x) xác định x0 lân cận x.0 Hàm số f(x) gọi liên tục x0 xlim f ( x) = f (...
 • 14
 • 128
 • 0

HAM SO LIEN TUC THEO MOT BIEN.pdf

HAM SO LIEN TUC THEO MOT BIEN.pdf
... g(x) = sin 2x − x f (x) e2x − ex 2e2x − ex = lim = lim =1 x→0 g(x) x→0 sin 2x − x x→0 cos 2x − lim So sánh vô bé x → f (x) = − cos3 x, g(x) = x sin x f (x) − cos3 x (1 − cos x)(1 + cos x + cos2 x)...
 • 9
 • 2,958
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần du lịch sài gòn quy nhơn (khách sạn sài gòn – quy nhơn) (tt)Phát triển kinh tế tư nhân thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam (tt)PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPHoi chung ruot kich thichNâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại trung tâm da liễu tỉnh thái bìnhHoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP sài gòn – hà nội chi nhánh đà nẵng (tt)Tính dự báo trong thơ Trần Tế Xương (LV thạc sĩ)Đào tạo nguồn nhân lực cho công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền trung (tt)NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC CHUẨNGiải pháp mở rộng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương khánh hòa (tt)NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12Hoàn thiện công tác kế toán tại trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng (tt)Hoàn thiện công tác quản lý vốn ODA tại quảng nam (tt)Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần kết cấu thép BMF (tt)Kế toán quản trị tại các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố đà nẵng (tt)Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp quảng nam – đà nẵng (tt)Tổ chức kế toán trách nhiệm tại VNPT ninh thuận (tt)Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất việt hàn (VHG) (tt)Phân tích hiệu quả tài chính tại tổng công ty hàng không việt nam (tt)Phát triển cho vay đối với hộ sản xuất tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng bình, quảng trị, thừa thiên huế (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập