tIET 56 luyen tap

Tiết 56 Luyện Tập

Tiết 56 Luyện Tập
... giác Tiết 56 I/ Lý thuyết : 1/ LUYỆN TẬP Ba đường phân giác tam giác qua điểm Điểm cách ba cạnh tam giác 2/ Trong tam giác đều, ba đường trung tuyến ba đường phân giác tam giác II/ Bài tập : ... ôn lại lí thuyết tính chất ba đường phân giác tam giác, tam giác •* Xem lại tập làm •* Làm tập :48, 49, 50, 51 / sách tập / trang 29 •* Xem trước “ Tính chất đường trung trực đọan thẳng” chuẩn ... ADC (đđ) AD = DA1 (gt) ⇑ · · BAD = BA1 D ⇑ · · BAD = CAD · · BA D = CAD ( ∆ADC = ∆A DB ) 1 Bài tập 42 / SGK / trang 73 hứng minh đònh lí :Nếu tam giác có đường trung tuyến đồng thời C đường phân...
 • 10
 • 268
 • 10

TIẾT 56: LUYỆN TẬP docx

TIẾT 56: LUYỆN TẬP docx
... nhân, điền kết vào ô trống( bảng phụ) số Thừa H+G: Nhận xét, đánh giá số Tích H: 2HS nêu yêu cầu tập Bài 2: Tìm x a) x: = 212 x : = 141 - Nhắc lại cách tìm SBC - Cả lớp làm vào - 2HS lên bảng thực ... Phân tích, tóm tắt toán : kẹo ? - Cả lớp làm vào H: 1HS lên bảng thực G: Nhận xét, đánh giá Bài tập 5: Viết theo mẫu H: Nêu yêu cầu BT H: Nêu cách thực Số cho Gấp lần 6x3=18 Giảm lần 6:3=2 12 ... H: Lên bảng làm bài( bảng phụ) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Viết vào G: Nhận xét chung học G: HD tập VBT ...
 • 3
 • 128
 • 0

tiết 56 - Luyện tập

tiết 56 - Luyện tập
... 5x2 - 6x +1 = Tiết 56: Luyện tập Dạng 1: Xác định số nghiệm phơng trình bậc hai Dạng 2: Giải phơng trình bậc hai Dạng 3: Tìm điều kiện để phơng trình có nghiệm, vô ngiệm Tiết 56: : Luyện tập ... va - ri - zmi ví dụ Ông nhà thiên văn học, nhà địa lý học tiếng Tiết 56: Luyện tập Dạng Tìm điều kiện để phơng trình có nghiệm, vô nghiệm Bài 5: BT 24 (SGK - 50) Cho phơng trình (ẩn x): x2 - ... giải a, 7x2 - 4x +5=0; b, x 2-6 x+9=0 ' c, x + x = a, 7x2 4x + = ( a = 7; b = -2 ; c = 5) '= (-2 )2 7.5 = 35 = -3 1 < nên phơng trình vô nghiệm b, x2 6x + = (a = 1; b = -3 ; c = 9) '= (-3 )2 9=...
 • 16
 • 165
 • 0

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 56 luyện tập pptx

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 56 luyện tập pptx
... tra bi c- t chuyn tip vo bi mi: (5 7) Phỏt biu nh lý thun v o v tớnh cht tia phõn giỏc ca mt gúc Cha bi 33 b,c (Tr 70 - SGK) Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 99 Giáo án Hình học Trường ... nh: (1) ddddddddddd Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 98 Giáo án Hình học Trường THCS Đông Hỉa Quận Hải An Ngy son:06/2/20 07 Ngy ging: 10/02/20 07 Tit 57: Luyn I Mc tiờu: Hc sinh ... Giáo án Hình học Trường THCS Đông Hỉa Quận Hải An Hot ng 1: Gii thiu khỏi nim trung tuyn ca mt tam giỏc (5 7) Hot ng 2: Tớnh cht ba trung tuyn ca tam giỏc (5 7) Hot ng 3: Luyn (5 7) ...
 • 8
 • 330
 • 0

Đại số lớp 9 - Tiết 56: LUYỆN TẬP ppt

Đại số lớp 9 - Tiết 56: LUYỆN TẬP ppt
... Luyện tập Bài tập 21 ( sgk - 49 ) a) x2= 12x + 288 Hoạt động 2: (30 phút)  x2 - 12x - 288 = ( a = ; b = -1 2  b’ = - ; c - GV tiếp tập = - 288 ) 21 ( sgk - 49 ) yêu Ta có ’ = b’2 - ac = ( -6 )2 - ...  19  x  x  228 12 12 phiếu cá nhân GV thu nhận xét - NHóm ; - Làm ýa - Nhóm ; - làm ý b  x2 + 7x - 228 = ( a = ; b = ; c = - 228 ) Ta có :  = b2 - 4ac = 72 - 4.1.( -2 28 )   = 49 + 91 2 ... ) Ta có : ’ = b’2 - ac ’ tập 20 ( sgk - 49 = ( 3)2  4.(1  3)     (  2) ) - GV tập gọi  HS đọc đề sau Vậy phương trình cho có nêu cách làm > hai nghiệm phân biệt - Pt phương trình...
 • 9
 • 273
 • 0

Tiết 56 : Luyện Tập

Tiết 56 : Luyện Tập
... phương trình ? Bài làm : a =k; b=k+1; c=1 *)TH 1: Nếu :a=0 => k=0 (*)  x+ 1=  x=-1 *)TH2 : Nếu : a ≠ ⇒ k ≠ 0(**) Giải biện luận theo tham số m số nghiệm ph¬ng tr×nh : Bài làm : ∆ = b2 – 4ac = (k ... bµi cò Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau: HS1 : 25 x − 16 = HS 2: 2x2 + = HS 3: 4,2x2+ 5,46x = HS 3: Hãy điền vào trống để cơng thức nghiệm tổng qt phương trình Phương trình: ax2 + bx + c = (a ≠ 0) Số nghiệm ... tham số Bài tập Cho ph¬ng tr×nh (Èn x ): k ≠ 0(**) x2 - 2(m - 1)x + m2 = (1) x=-1 Giải biện luận theo tham số m số nghiệm ph¬ng tr×nh : Bài làm : Bài tập Cho phương trình (ẩn x ) : kx2 + (k +...
 • 16
 • 144
 • 0

Tiet 56 Luyen tap cong thuc nghiem thu gon

Tiet 56 Luyen tap cong thuc nghiem thu gon
... nghiệm kép? Vơ nghiệm? H­íng dÉn vỊ nhµ * Häc thc n¾m vững + C«ng thøc nghiƯm, c«ng thøc nghiƯm thu gän cđa ph­¬ng tr×nh bËc hai; n¾m ch¾c c¸ch gi¶i tõng d¹ng bµi tËp; xem l¹i c¸c bµi ®· giải...
 • 10
 • 177
 • 0

Tiết 56 luyện tập (đại số 9)

Tiết 56 luyện tập (đại số 9)
... Làm tập lại sách giáo khoa - Xem trước HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG •An Khô - va – ri – zmi (780 – 850) nhà toán học tiếng người Bát - đa (I-rắc thuộc Trung á) Ông biết đến cha đẻ môn Đại số Ông...
 • 9
 • 384
 • 0

Dai so 7. Tiêt 56.Luyện tập

Dai so 7. Tiêt 56.Luyện tập
... chào mừng ngày kỷ niệm 26 - III.Hing dẫn ôn nhà: - Ôn lại học lớp - Giải tập lại SGK - Giải thêm tập 19 đến 23 SBT toán tập II - Đọc trớc Đa thức trang 36 SGK Thi đua lập nhiều thành tích chào ... niệm 26 - Dang 2: Tính tổng (hoặc hiệu) đơn thức Bài tập 20 Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y tính tổng bốn đơn thức Bài tập 21 Tính tổng đơn thức: 2 xyz ; xyz ; xyz 4 Thi đua ... ú Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày kỷ niệm 26 - Dạng Các tập áp dụng quy tắc cộng trừ đơn thức đồng dạng Bài tập 23 Điền đơn thức thích hợp vào ô vuông: a) 3x2y + b) -5x2 c) 5x5 =...
 • 17
 • 159
 • 0

giáo án điện tử : tiết 56 Luyện tập

giáo án điện tử : tiết 56 Luyện tập
... vào ô trống: a) x y + x y = x y b) 5x c) 3x 2 2x = 7x + 2x ( + 4x ) = x Dạng 1: Tính Tổng đơn thức Dạng 2: Tính giá trị biểu thức: Bài 3(Bài 19-SGK-36 ): Tính giá trị biểu thức sau: a) 16 x y ... cú : = 16.(0,5) ( 1) 2(0,5) (1) = 16.0,25 ( 1) 2(0,125) = (0,25) = 4,25 1 1 2 b) xyz + xyz + xyz = ( + + ).xyz 4 4 = xyz 2 = 1.2.(1) = Thay s ta cú : Dạng 1: Tính giá trị biểu thức: Dạng 2: Tính ... ; xy ; x y ; - x y ; - xy 5 Dạng 1: Tính Tổng đơn thức Bài 1(Bài 21-SGK-36 ): Tính tổng đơn thức: a) xyz ; xyz ; 2 xyz 1 2 xyz + xyz + ( xyz ) = ( + ).xyz L : 4 4 = xyz b) x y 2 3 ; xy ; x y...
 • 12
 • 120
 • 0

tiết 56 luyện tập

tiết 56 luyện tập
... f(x2) < hàm số y=f(x) R hàm số y=f(x) nghịch biến R Hãy điền vào chỗ trống để có câu trả lời Tiết 21: Đ2 Hàm số bậc Khái niệm hàm số bậc Bài toán:( SGK- 46) Một xe ô tô chở khách từ bến xe ... (km) Sau t giờ, ô tô đợc : 50.t (km) Sau t giờ, ô tô cách trung tâm Hà Nội : s = 50.t +8(km) Tiết 21: Đ2 Hàm số bậc Khái niệm hàm số bậc Bài toán: Trung tâm Hà Nội Bến xe Huế 8km ?2 Tính giá ... giờ, 3giờ, giải thích đại lợng s hàm số t t s=50t+8 58 108 158 208 Hàm số bậc có dạng nh nào? Tiết 21: Đ2 Hàm số bậc Khái niệm hàm số bậc Bài toán: Trung tâm Hà Nội Bến xe Huế 8km t s=50t+8...
 • 11
 • 62
 • 0

Tiet 56: Luyen tap

Tiet 56: Luyen tap
... > nªn ph­¬ng tr×nh cã nghiƯm 50 40 30 20 10 HÕt Start giê TiÕt 56: Lun tËp Chó ý: a.c < ⇒ ph­¬ng tr×nh cã nghiƯm ph©n biƯt TiÕt 56: Lun tËp D¹ng 2: Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai Ph­¬ng ph¸p gi¶i ... ∆ '= 0: Ph­¬ng tr×nh cã nghiƯm kÐp: x1= x2 = -b’/a NÕu NÕu ∆ < 0: Ph­¬ng tr×nh v« nghiƯm ' TiÕt 56: : Lun tËp 1.D¹ng : X¸c ®Þnh sè nghiƯm cđa ph­¬ng tr×nh bËc hai Ph­¬ng ph¸p gi¶i: B­íc 1: X¸c ... ' ) B­íc 3: ¸p dơng c«ng thøc nghiƯm hc c«ng thøc nghiƯm thu gän cđa ph­¬ng tr×nh bËc hai TiÕt 56: Lun tËp D¹ng Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai Bµi 2: BT 20 (SGK - 49) Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh: (Thảo...
 • 17
 • 72
 • 0

tiết 67 luyện tập giới hạn

tiết 67 luyện tập giới hạn
... „^²Z±$R0þĨ¹C*TÃỊ•Ý]JåN©ï`lỈ Ð8CzÍI…°˜süË2ỵ|ÉWLøỈ{B-ỴỴ³gà³:X´­¯đgØétớl~¥O„r«ƒ ư¸3Kơ\)ªÚ‹[òä8 ´F !67? ½Sµ`âc*ÜL~µ3ỉ™lµw¶mwä£á“¼*NQvŽ…s—‹˜¬.˜©¨%“.µÙ×®3š3çë8‡ªINõ†L´âưSơSsSÊ©Þ(^ªâ¥ÍsVi;¶’&&ƠŒ...
 • 270
 • 318
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề tài Đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại khu du lịch biển Sầm Sơn - Thanh HóaĐề tài Đổi mới nội dung chương trình môn học Giáo dục Thể chất của trường Trung cấp Y tế Hà Giang theo hướng đào tạo hướng dẫn viên thể dục thể thao cơ sở bản làngde cuong kinh te chinh tri - trietDe cuong kinh te hai quanĐánh giá hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại một số xí nghiệp của nhà máy sản xuất quốc phòng z131Quản lý chất lượng bê tông nhà cao tầng CT27A3, khu đô thị thành phố giao lưu hà nộiHoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động tại dự án pandora thanh xuân hà nội luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựngNGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MẢNG ANTEN VI DẢI CẤU TRÚC LÁ CÂY VỚI BÚP SÓNG DẢI QUẠT, ĐỘ LỢI CAO VÀ MỨC BÚP PHỤ THẤP CHO ỨNG DỤNG WI-FI ĐỊNH HƢỚNGNGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MANET VỚI INTERNET SỬ DỤNG GIAO THỨC MOBILE IPOPERATIONAL DETECTION AND MANAGEMENT OF SHIPS IN VIETNAM COASTAL REGION USING VNREDSAT-1 IMAGEPHÁT TRIỂN CÁC KỸ THUẬT TÌM BẤT BIẾN (INVARIANTS) VÀ BIẾN (VARIANTS) CHO VIỆC SỬ DỤNG HOARE LOGIC ĐỂ CHỨNG MINH TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA CHU TRÌNHTHIẾT KẾ BỘ LỌC KALMAN ĐỂ TÍNH TOÁN ƯỚC LƯỢNG ĐƯỜNG DI CHUYỂN CỦA THIẾT BỊ KHẢO SÁTTHIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM CẢM BIẾN GÓC NGHIÊNG ĐIỆN TỬ CẤU TRÚC HAI PHA LỎNG – KHÍTổng hợp đề thi violympic toán lớp 5 cấp trường (vòng 1 vòng 12 nTÌM HIỂU MỘT SỐ GIẢI THUẬT TÌM KIẾM CỘNG ĐỒNG TRONG MẠNG XÃ HỘI VÀ ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN KHAI PHÁ QUY TRÌNHTÍNH CẬN TRÊN BỘ NHỚ LOG CỦA CHƢƠNG TRÌNH SỬ DỤNG GIAO DỊCHTỰ ĐỘNG PHÂN TÍCH CÁC NỘI DUNG GIỐNG NHAU TRONG HỆ THỐNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý TRONG HỘI NGHỊỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBRTC CHO GIẢI PHÁP CỘNG TÁC VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN TẠI TRUNG TÂM MVAS-TCT VIỄN THÔNG MOBIFONEHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi tỉnh yên báiGiải pháp nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng của viện kiến trúc quốc gia (viar) bộ xây dựng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập