tIET 56 luyen tap

Tiết 56 Luyện Tập

Tiết 56 Luyện Tập
... giác Tiết 56 I/ Lý thuyết : 1/ LUYỆN TẬP Ba đường phân giác tam giác qua điểm Điểm cách ba cạnh tam giác 2/ Trong tam giác đều, ba đường trung tuyến ba đường phân giác tam giác II/ Bài tập : ... ôn lại lí thuyết tính chất ba đường phân giác tam giác, tam giác •* Xem lại tập làm •* Làm tập :48, 49, 50, 51 / sách tập / trang 29 •* Xem trước “ Tính chất đường trung trực đọan thẳng” chuẩn ... ADC (đđ) AD = DA1 (gt) ⇑ · · BAD = BA1 D ⇑ · · BAD = CAD · · BA D = CAD ( ∆ADC = ∆A DB ) 1 Bài tập 42 / SGK / trang 73 hứng minh đònh lí :Nếu tam giác có đường trung tuyến đồng thời C đường phân...
 • 10
 • 251
 • 10

TIẾT 56: LUYỆN TẬP docx

TIẾT 56: LUYỆN TẬP docx
... nhân, điền kết vào ô trống( bảng phụ) số Thừa H+G: Nhận xét, đánh giá số Tích H: 2HS nêu yêu cầu tập Bài 2: Tìm x a) x: = 212 x : = 141 - Nhắc lại cách tìm SBC - Cả lớp làm vào - 2HS lên bảng thực ... Phân tích, tóm tắt toán : kẹo ? - Cả lớp làm vào H: 1HS lên bảng thực G: Nhận xét, đánh giá Bài tập 5: Viết theo mẫu H: Nêu yêu cầu BT H: Nêu cách thực Số cho Gấp lần 6x3=18 Giảm lần 6:3=2 12 ... H: Lên bảng làm bài( bảng phụ) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Viết vào G: Nhận xét chung học G: HD tập VBT ...
 • 3
 • 115
 • 0

tiết 56 - Luyện tập

tiết 56 - Luyện tập
... 5x2 - 6x +1 = Tiết 56: Luyện tập Dạng 1: Xác định số nghiệm phơng trình bậc hai Dạng 2: Giải phơng trình bậc hai Dạng 3: Tìm điều kiện để phơng trình có nghiệm, vô ngiệm Tiết 56: : Luyện tập ... va - ri - zmi ví dụ Ông nhà thiên văn học, nhà địa lý học tiếng Tiết 56: Luyện tập Dạng Tìm điều kiện để phơng trình có nghiệm, vô nghiệm Bài 5: BT 24 (SGK - 50) Cho phơng trình (ẩn x): x2 - ... giải a, 7x2 - 4x +5=0; b, x 2-6 x+9=0 ' c, x + x = a, 7x2 4x + = ( a = 7; b = -2 ; c = 5) '= (-2 )2 7.5 = 35 = -3 1 < nên phơng trình vô nghiệm b, x2 6x + = (a = 1; b = -3 ; c = 9) '= (-3 )2 9=...
 • 16
 • 143
 • 0

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 56 luyện tập pptx

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 56 luyện tập pptx
... tra bi c- t chuyn tip vo bi mi: (5 7) Phỏt biu nh lý thun v o v tớnh cht tia phõn giỏc ca mt gúc Cha bi 33 b,c (Tr 70 - SGK) Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 99 Giáo án Hình học Trường ... nh: (1) ddddddddddd Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 98 Giáo án Hình học Trường THCS Đông Hỉa Quận Hải An Ngy son:06/2/20 07 Ngy ging: 10/02/20 07 Tit 57: Luyn I Mc tiờu: Hc sinh ... Giáo án Hình học Trường THCS Đông Hỉa Quận Hải An Hot ng 1: Gii thiu khỏi nim trung tuyn ca mt tam giỏc (5 7) Hot ng 2: Tớnh cht ba trung tuyn ca tam giỏc (5 7) Hot ng 3: Luyn (5 7) ...
 • 8
 • 310
 • 0

Đại số lớp 9 - Tiết 56: LUYỆN TẬP ppt

Đại số lớp 9 - Tiết 56: LUYỆN TẬP ppt
... Luyện tập Bài tập 21 ( sgk - 49 ) a) x2= 12x + 288 Hoạt động 2: (30 phút)  x2 - 12x - 288 = ( a = ; b = -1 2  b’ = - ; c - GV tiếp tập = - 288 ) 21 ( sgk - 49 ) yêu Ta có ’ = b’2 - ac = ( -6 )2 - ...  19  x  x  228 12 12 phiếu cá nhân GV thu nhận xét - NHóm ; - Làm ýa - Nhóm ; - làm ý b  x2 + 7x - 228 = ( a = ; b = ; c = - 228 ) Ta có :  = b2 - 4ac = 72 - 4.1.( -2 28 )   = 49 + 91 2 ... ) Ta có : ’ = b’2 - ac ’ tập 20 ( sgk - 49 = ( 3)2  4.(1  3)     (  2) ) - GV tập gọi  HS đọc đề sau Vậy phương trình cho có nêu cách làm > hai nghiệm phân biệt - Pt phương trình...
 • 9
 • 246
 • 0

Tiết 56 : Luyện Tập

Tiết 56 : Luyện Tập
... phương trình ? Bài làm : a =k; b=k+1; c=1 *)TH 1: Nếu :a=0 => k=0 (*)  x+ 1=  x=-1 *)TH2 : Nếu : a ≠ ⇒ k ≠ 0(**) Giải biện luận theo tham số m số nghiệm ph¬ng tr×nh : Bài làm : ∆ = b2 – 4ac = (k ... bµi cò Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau: HS1 : 25 x − 16 = HS 2: 2x2 + = HS 3: 4,2x2+ 5,46x = HS 3: Hãy điền vào trống để cơng thức nghiệm tổng qt phương trình Phương trình: ax2 + bx + c = (a ≠ 0) Số nghiệm ... tham số Bài tập Cho ph¬ng tr×nh (Èn x ): k ≠ 0(**) x2 - 2(m - 1)x + m2 = (1) x=-1 Giải biện luận theo tham số m số nghiệm ph¬ng tr×nh : Bài làm : Bài tập Cho phương trình (ẩn x ) : kx2 + (k +...
 • 16
 • 120
 • 0

Tiet 56 Luyen tap cong thuc nghiem thu gon

Tiet 56 Luyen tap cong thuc nghiem thu gon
... nghiệm kép? Vơ nghiệm? H­íng dÉn vỊ nhµ * Häc thc n¾m vững + C«ng thøc nghiƯm, c«ng thøc nghiƯm thu gän cđa ph­¬ng tr×nh bËc hai; n¾m ch¾c c¸ch gi¶i tõng d¹ng bµi tËp; xem l¹i c¸c bµi ®· giải...
 • 10
 • 145
 • 0

Tiết 56 luyện tập (đại số 9)

Tiết 56 luyện tập (đại số 9)
... Làm tập lại sách giáo khoa - Xem trước HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG •An Khô - va – ri – zmi (780 – 850) nhà toán học tiếng người Bát - đa (I-rắc thuộc Trung á) Ông biết đến cha đẻ môn Đại số Ông...
 • 9
 • 288
 • 0

Dai so 7. Tiêt 56.Luyện tập

Dai so 7. Tiêt 56.Luyện tập
... chào mừng ngày kỷ niệm 26 - III.Hing dẫn ôn nhà: - Ôn lại học lớp - Giải tập lại SGK - Giải thêm tập 19 đến 23 SBT toán tập II - Đọc trớc Đa thức trang 36 SGK Thi đua lập nhiều thành tích chào ... niệm 26 - Dang 2: Tính tổng (hoặc hiệu) đơn thức Bài tập 20 Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y tính tổng bốn đơn thức Bài tập 21 Tính tổng đơn thức: 2 xyz ; xyz ; xyz 4 Thi đua ... ú Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày kỷ niệm 26 - Dạng Các tập áp dụng quy tắc cộng trừ đơn thức đồng dạng Bài tập 23 Điền đơn thức thích hợp vào ô vuông: a) 3x2y + b) -5x2 c) 5x5 =...
 • 17
 • 148
 • 0

giáo án điện tử : tiết 56 Luyện tập

giáo án điện tử : tiết 56 Luyện tập
... vào ô trống: a) x y + x y = x y b) 5x c) 3x 2 2x = 7x + 2x ( + 4x ) = x Dạng 1: Tính Tổng đơn thức Dạng 2: Tính giá trị biểu thức: Bài 3(Bài 19-SGK-36 ): Tính giá trị biểu thức sau: a) 16 x y ... cú : = 16.(0,5) ( 1) 2(0,5) (1) = 16.0,25 ( 1) 2(0,125) = (0,25) = 4,25 1 1 2 b) xyz + xyz + xyz = ( + + ).xyz 4 4 = xyz 2 = 1.2.(1) = Thay s ta cú : Dạng 1: Tính giá trị biểu thức: Dạng 2: Tính ... ; xy ; x y ; - x y ; - xy 5 Dạng 1: Tính Tổng đơn thức Bài 1(Bài 21-SGK-36 ): Tính tổng đơn thức: a) xyz ; xyz ; 2 xyz 1 2 xyz + xyz + ( xyz ) = ( + ).xyz L : 4 4 = xyz b) x y 2 3 ; xy ; x y...
 • 12
 • 106
 • 0

tiết 56 luyện tập

tiết 56 luyện tập
... f(x2) < hàm số y=f(x) R hàm số y=f(x) nghịch biến R Hãy điền vào chỗ trống để có câu trả lời Tiết 21: Đ2 Hàm số bậc Khái niệm hàm số bậc Bài toán:( SGK- 46) Một xe ô tô chở khách từ bến xe ... (km) Sau t giờ, ô tô đợc : 50.t (km) Sau t giờ, ô tô cách trung tâm Hà Nội : s = 50.t +8(km) Tiết 21: Đ2 Hàm số bậc Khái niệm hàm số bậc Bài toán: Trung tâm Hà Nội Bến xe Huế 8km ?2 Tính giá ... giờ, 3giờ, giải thích đại lợng s hàm số t t s=50t+8 58 108 158 208 Hàm số bậc có dạng nh nào? Tiết 21: Đ2 Hàm số bậc Khái niệm hàm số bậc Bài toán: Trung tâm Hà Nội Bến xe Huế 8km t s=50t+8...
 • 11
 • 55
 • 0

Tiet 56: Luyen tap

Tiet 56: Luyen tap
... > nªn ph­¬ng tr×nh cã nghiƯm 50 40 30 20 10 HÕt Start giê TiÕt 56: Lun tËp Chó ý: a.c < ⇒ ph­¬ng tr×nh cã nghiƯm ph©n biƯt TiÕt 56: Lun tËp D¹ng 2: Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai Ph­¬ng ph¸p gi¶i ... ∆ '= 0: Ph­¬ng tr×nh cã nghiƯm kÐp: x1= x2 = -b’/a NÕu NÕu ∆ < 0: Ph­¬ng tr×nh v« nghiƯm ' TiÕt 56: : Lun tËp 1.D¹ng : X¸c ®Þnh sè nghiƯm cđa ph­¬ng tr×nh bËc hai Ph­¬ng ph¸p gi¶i: B­íc 1: X¸c ... ' ) B­íc 3: ¸p dơng c«ng thøc nghiƯm hc c«ng thøc nghiƯm thu gän cđa ph­¬ng tr×nh bËc hai TiÕt 56: Lun tËp D¹ng Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai Bµi 2: BT 20 (SGK - 49) Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh: (Thảo...
 • 17
 • 64
 • 0

tiết 67 luyện tập giới hạn

tiết 67 luyện tập giới hạn
... „^²Z±$R0þĨ¹C*TÃỊ•Ý]JåN©ï`lỈ Ð8CzÍI…°˜süË2ỵ|ÉWLøỈ{B-ỴỴ³gà³:X´­¯đgØétớl~¥O„r«ƒ ư¸3Kơ\)ªÚ‹[òä8 ´F !67? ½Sµ`âc*ÜL~µ3ỉ™lµw¶mwä£á“¼*NQvŽ…s—‹˜¬.˜©¨%“.µÙ×®3š3çë8‡ªINõ†L´âưSơSsSÊ©Þ(^ªâ¥ÍsVi;¶’&&ƠŒ...
 • 270
 • 290
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo kiến tập phòng tài chính kế toán công ty cổ phần LILAMA 3 3Trung đoàn ĐỐNG ĐA [PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI PHẦN 2]De thi cong chuc nganh giao thong van tai 2016Trung đoàn TRẦN NHẬT DUẬT KỸ THUẬT LIÊN HỢP PHẦN 2 LIÊN HỢP HẰNG SỐTrung đoàn HOA PHƯỢNG ĐỎ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT CHỨA THAM SỐ THCSTrung đoàn NHƯ NGUYỆT (BÀI TẬP RÚT GỌN CĂN THỨC PHẦN 2 ÔN THI VÀO LỚP 10 THPT)Đề thi thử kinh tế vi mô 2016 có đáp ánSỔ TAY VẬT LÝ 12 NGUYỄN QUANG ĐÔNGPhân tích tài chính doanh nghiệpTrung đoàn HOÀNG SA [HỆ PHƯƠNG TRÌNH CĂN THỨC THPT PHẦN 8] - HỆ PHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐÁNH GIÁ VÀ HÀM SỐ KẾT CHẶN MIỀN GIÁ TRỊGiáo án địa 9 đầy đủBẢNG THỐNG kê sự KIỆN LỊCH sử THẾ GIỚI THEO bàiGiáo án ngữ văn lớp 8Đề cương chi tiết môn học AUTOCAD (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Strategic management Awareness and Change 5th thompson and martinĐề cương chi tiết môn học Máy điều khiển chương trình số (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Đề cương chi tiết môn học Nhiệt kĩ thuật (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Đề cương chi tiết môn học Cơ sở nguyên lý chi tiết máy (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Đề cương chi tiết môn học Sức bền vật liệu (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Concept Strategic management Competitiveness and Globalization 9e hitt ireland hoskisson
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập